Genel

Trafik Cezası İtiraz Dilekçesi Nedir? Nasıl Yazılır?

Trafik Cezası İtiraz E-Devlet

E-devlet üzerinden trafik cezalarına itiraz etme sürecinde takip edilmesi gereken birkaç önemli nokta vardır:

 • E-devlet ana sayfasında “Uyap” yazarak arama yapın.
 • UYAP Vatandaş Portal Girişi” seçeneğine tıklayın.
 • Dava Açılış İşlemleri” butonuna tıklayın.
 • Açılan ekranda “Trafik/İdari Para Cezasına İtiraz” seçeneğine tıklayarak itirazınızı yapın.

Eğitim Kutusu Avukat Katipliği ve Hukuk Yönetimi Eğitimi ve Sertifikası’na buradan ulaşabilirsiniz.

Trafik cezasına itiraz dilekçesi için süre oldukça önemlidir. Cezanın size tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde itiraz etmeniz gerekmektedir. Bu süreyi kaçırmanız veya makul bir gerekçe sunmamanız durumunda itiraz hakkınız düşer. Unutmayın, itiraz hakkınızın son tarihi ceza tutanağının kesildiği tarih değil, cezanın size tebliğ edildiği tarihtir.

İtiraz dilekçesi yazarken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. Dilekçenin en üst kısmında, dilekçenin teslim edileceği makamın bilgilerini yer almalıdır. Ayrıca, sol üst kısıma adınız, soyadınız, adresiniz ve cezayı uygulayan kurumun adını yazmalısınız. İtiraz konusu olarak aracınızın plakası ve cezanın tarihini belirtmeyi unutmayın.

Dilekçede, kesilen trafik idari para cezası, cezanın tebliğ tarihi ve tutanağın düzenlenme tarihi gibi detaylar bulunmalıdır. İtiraz gerekçenizi net bir şekilde dilekçede açıklamalısınız.

Dilekçeye ek olarak, kimlik ve ehliyet fotokopisini de makama sunmayı unutmayın. Son olarak, dilekçenize telefon numaranızı ekleyin ve sağ alt köşeye adınızı, soyadınızı ve imzanızı atarak itiraz dilekçenizi tamamlayın.

Trafik Cezası İtiraz Dilekçesi Örneği Word

……. NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

İTİRAZ EDEN: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ: İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

KARŞI TARAF: ….. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Adres

TUTANAK TARİHİ: …./…../….

TEBLİĞ TARİHİ: …/…../…..

KONU: … Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün ../../… tarih… Numaralı … ₺’lik Trafik Cezası Tutanağında yazılı para cezasının iptali talebi

AÇIKLAMALAR:

1. Müvekkilin adına kayıtlı olan … plakalı aracın, Karayolları Trafik Kanunu’nun 47/1-A ve 47/1-B maddelerine aykırı bir şekilde kullanıldığı iddiasıyla ilgili olarak, müvekkilin gıyabında düzenlenen ve ekte sunulan …./…./… tarihli, toplam … TL tutarındaki trafik ceza tutanağı tarafıma iletildi. Ancak, tarafıma tebliğ edilen ceza tutanağı, yasalara ve usullere aykırı bir şekilde uygulanmıştır. Bu durumu şu gerekçelerle açıklamak isterim:

2. İddia edilen ihlalin, … Bulvarı havuzlu kavşak ışıklarında gerçekleştiği belirtilmektedir. Ancak, söz konusu kavşakta araçlar için yeşil ışık yanarken müvekkil tarafından kavşak geçilmiş olup, bu esnada trafik polisleri tarafından herhangi bir uyarı veya işaret yapılmamıştır. Müvekkil, uzun bir süre boyunca belirtilen istikamette seyir halinde olmasına rağmen, diğer trafik polisleri tarafından da durdurulmamıştır.

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

3. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 47/1-A ve 47/1-B maddelerine dayanarak uygulanan trafik cezası, yasaya ve usule aykırıdır. Ayrıca, müvekkilin savunma hakkı, Anayasa’dan kaynaklanan hakları doğrultusunda kısıtlanmıştır. Bu nedenle, dava açma zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

HUKUKİ DELİLLER: …/…/… Tarih… Numaralı Trafik Cezası Tutanağı, Bilirkişi İncelemesi ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Karayolları Trafik Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlenen sebepler ve yüksek mahkemenizin re’sen dikkate alması gereken unsurlar ışığında, müvekkil aleyhine verilen trafik idari para cezasının yasalara ve usule aykırı olduğu gerekçesiyle iptaline karar verilmesini içtenlikle talep ederiz (…../……../……..)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Trafik Cezası İtiraz Dilekçesi Örneği 2021, 2022, 2023, 2024

Dilekçe Örneği-2

…………….. NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

İTİRAZ EDEN: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ: İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

KARŞI TARAF: …… Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Fahri Müfettişliği Büro Amirliği, Adres

TUTANAK TARİHİ: …./…../….

TEBLİĞ TARİHİ: …/…./…..

KONU:… Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Fahri Müfettişliği Büro Amirliğinin …/…/… tarih … Numaralı … ₺’lik Trafik Cezası Tutanağında yazılı para cezasının iptali talebi

AÇIKLAMALAR:

1. ../…../…. tarihinde, tarafından tanzim edilen trafik cezasına itiraz ediyorum. Aracımın plakası ……… olan bu ceza, fahri müfettiş tarafından kesilmiş ve tutanak üzerinde KTK. madde 46/2.G bendinde belirtilen kural ihlali gerekçe gösterilmiştir.

2. Ancak, bu iddia üzerine yapılan incelemede, söz konusu trafik ihlaline dair herhangi bir görsel kaydın bulunmaması dikkat çekicidir. Haksız bir ceza ile suçlanmama rağmen, bu iddiayı destekleyecek somut kanıtların olmaması durumu daha da karmaşık hale getirmektedir.

3. Cezanın kesildiği saat dilimi sabah saatleridir ve …….. istikametinde seyrettiğim belirtilmiştir. Bu bölgede sabah saatlerinde trafik yoğunluğu bilinmektedir. Ancak, belirtilen saatte bu yoğunluğun sebep olduğu trafiği tehlikeye atacak şekilde şerit değiştirmek imkansızdır. Ayrıca, söz konusu yolun 2 şeritli olduğunu ve birden fazla şeridi aynı anda değiştirmenin mümkün olmadığını vurgulamak isterim.

(Yukarıdaki üç paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

4. Bu durumda, fahri müfettiş tarafından kesilen cezanın haksız olduğunu düşünüyor ve mahkemenizden cezanın iptalini talep ediyorum. İlerleyen süreçte tarafıma adil bir şekilde davranılmasını umuyor, hukuki haklarımın korunmasını bekliyorum.

HUKUKİ DELİLLER: …/…/… Tarih … Numaralı Trafik Cezası Tutanağı, Bilirkişi İncelemesi ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Karayolları Trafik Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda açıklanan sebepler ve re’sen dikkate alacağınız bilgiler ışığında fahri müfettiş tarafından kesilen trafik cezanın iptalini saygılarımla arz ve talep ederim. (…./…./….)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Süreç İçerisinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Trafik cezasına itiraz dilekçesi örneği hazırlarken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır. İşte bu noktaları göz önünde bulundurarak dilekçeyi daha etkili hale getirebilirsiniz:

 • Olayın Özgü Koşullarına Dikkat Edin: Her olayın kendine özgü koşulları vardır, bu nedenle dilekçeyi doldururken olayın detaylarını doğru bir şekilde aktarmak önemlidir. Gerçeklerden sapmamaya özen gösterin.
 • Yetkili Mahkeme ve Görevli Mercii Belirleyin: Dilekçede hangi mahkemeye başvurulduğunu ve hangi merciinin görevli olduğunu doğru bir şekilde belirtmek gereklidir. Bu, başvurunun doğru yerde değerlendirilmesini sağlar.
 • Kanuni Zorunlulukları Karşılayın: Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurları eksiksiz olarak doldurun. Bu unsurlar genellikle adli işlemlerde talep edilen bilgileri içerir.
 • İspat Araçlarını Belirtin: İddialarınızı destekleyecek kanıtları dilekçede belirtmek önemlidir. Hangi delillerin dayanak olarak kullanılacağını net bir şekilde ifade edin.
 • Netice-i Talebi Açıkça Belirtin: Dilekçenin sonunda, hangi sonucun talep edildiğini açık ve net bir şekilde belirtin. Ne istediğinizi ve hangi hakların talep edildiğini belirtmek önemlidir.
 • Hukuki Süreleri Takip Edin: Dava açarken veya başvuru yaparken, hak düşürücü süreler, zamanaşımı süreleri ve diğer hukuki süreler konusunda dikkatli olun. Süreleri kaçırmamak için gerekli takibi yapın.
 • Arabuluculuğa Başvurun (varsa): Eğer uyuşmazlık için arabuluculuk şartı varsa, ilk olarak arabuluculuğa başvurun. Bu, dava açmadan önce zorunlu bir adımdır.
 • Gerekli Harç ve Giderleri Unutmayın: Dava açılırken veya başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesini unutmayın. Bu, başvurunun geçerliliği için gereklidir.

Bir yanıt yazın