Yönetici Asistanlığı Eğitimi ve Sertifikası Orijinal fiyat: 1,980 ₺.Şu andaki fiyat: 990 ₺.
Back to products
SolidWorks Eğitimi ve Sertifikası Orijinal fiyat: 1,980 ₺.Şu andaki fiyat: 990 ₺.

Temel Muhasebe Eğitimi ve Sertifikası

Orijinal fiyat: 1,980 ₺.Şu andaki fiyat: 990 ₺.

Ek bilgi
Erişim Süresi

1 Ay

Yöntem

Online Eğitim

Sertifika Türü

Eğitim Sertifikası

Sertifika Saati

64

Kurum

e-Devlet ve Üniversite Onaylı

Resmi Doğrulama

10 İş Gününde e-Devlet'te

Erişim Cihazları

Web, Tablet, Cep'ten 7/24 Eriş

Kontenjan

5 Kişi

Eğitime Başlama

1 İş Günü İçinde SMS Gönderilir

Ödeme Seçenekleri

Kredi-Banka Kartı, Havale

Eğitim Hakkında

Temel Muhasebe: İşletmelerin Finansal İzleyicisi

Muhasebe, işletmelerin finansal faaliyetini kaydetmek, raporlamak ve analiz etmek için temel bir araçtır. Temel muhasebe, işletmelerin finansal durumunu anlamak için kullanılan bir dizi kavram ve prensipleri içerir. Muhasebenin temel kavramlarına odaklanarak işletmelerin finansal sağlığını anlamak için neden temel bilgilere ihtiyaç duyduğunu keşfedeceğiz.

Temel muhasebenin ana kavramlarından biri, muhasebe denkliğidir. Muhasebe denkliği, bir işletmenin varlıklarının, borçlarının ve sermayesinin birbirine eşit olduğunu belirtir. Yani, Varlıklar = Borçlar + Sermaye eşitliği işletmenin finansal durumunu temsil eder. Bu denklik ilkesi, işletmenin finansal durumunu izlemek ve değerlendirmek için temel bir çerçeve sağlar.

Muhasebe denkliği, işletmenin mali tablolarında da yansıtılır. Gelir Tablosu, Bilanço ve Nakit Akış Tablosu gibi tablolar, işletmenin finansal durumunu ve performansını göstermek için kullanılır. Bu tablolar, muhasebe denkliğinin izlenmesi ve sağlanması için önemli araçlardır.

Ön muhasebe ile temel muhasebe arasındaki fark da önemlidir. Ön muhasebe, işletmenin günlük finansal işlemlerini kaydetmek ve sınıflandırmakla ilgilenirken, temel muhasebe işletmenin finansal durumunu özetler. Temel muhasebe, işletmenin finansal durumunu anlamak için geniş bir perspektif sunar ve karar verme sürecini destekler.

Muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri de işletmeler için önemlidir. Bu ilkeler, muhasebenin doğruluğunu, güvenini, tutarlılığını sağlar. Gelir gerçekleşme ilkesi, maliyet ilkesi ve karşılaştırma ilkesi gibi ilkeler, işletmelerin finansal raporlarının standartlara uygunluğunu sağlar.

Muhasebenin temel kavramlarına hakim olmak, işletme sahiplerinin ve yöneticilerin finansal kararlarını destekler. İşletmenin nakit akışını izlemek ve gelir-gider dengesini sağlamak için temel muhasebe kavramlarına dayalı olarak bütçe oluştururlar. Ayrıca, işletmenin borçlanma kapasitesini değerlendirmek veya yatırım yapmak için finansal raporları analiz ederken bu kavramlardan faydalanırlar.

Muhasebe Temel Kavramları: İşletmelerin Finansal Analiz Aracı

Muhasebe, işletmelerin finansal faaliyetini kaydetmek, raporlamak ve analiz etmek için kullanılan bir sistemdir. Bu sistem, işletmelerin finansal durumunu izlemek ve dış paydaşlara bilgi sağlamak için temel araç olarak işlev görür. Temel muhasebe kavramları, muhasebenin işleyişini anlamak ve finansal verileri yorumlamak için kritik öneme sahiptir.

Muhasebenin temel kavramları arasında muhasebe denkliği bulunmaktadır. Muhasebe denkliği, işletmenin varlıklarının, borçlarının ve sermayesinin birbirine eşit olduğunu ifade eder. Bu denklik ilkesi, işletmenin finansal durumunu izlemek ve değerlendirmek için temel bir çerçeve sağlar. Varlıkların borçlarla ve sermaye ile ilişkisi, işletmenin finansal sağlığını anlamak için kritik bir ölçüttür.

Temel muhasebe eşitliği ve mali tablolar arasındaki ilişki de önemlidir. Mali tablolar, işletmenin finansal durumunu ve performansını yansıtmak için temel muhasebe eşitliğini temel alır. Örneğin, Bilanço, işletmenin varlıklarını, borçlarını ve sermayesini göstererek bu eşitliği yansıtır. Gelir Tablosu ise işletmenin belirli bir dönemdeki gelir ve giderlerini göstererek işletmenin karlılığını ölçer.

Muhasebenin temel kavramlarından biri de gelir gerçekleşme ilkesidir. Bu ilke, gelirin, gelir elde edildiği anda kaydedilmesi gerektiğini belirtir. Yani, işletme geliri işletme faaliyetinden kaynaklandığında ve mal veya hizmetler teslim edildiğinde kaydedilir. Bu ilke, işletmelerin gelirlerini ve giderlerini doğru bir şekilde kaydetmelerini sağlar, böylece işletmelerin gerçek performansını yansıtır.

Muhasebenin temel kavramlarına hakim olmak, işletme sahipleri, yöneticileri ve diğer paydaşlar için finansal karar alma sürecini kolaylaştırır. Örneğin, işletme sahipleri, finansal tabloları analiz ederek işletmenin performansını değerlendirir ve stratejik kararlar alabilirler. Yöneticiler, bütçe oluştururken ve kaynakları yönetirken muhasebe kavramlarını kullanarak etkili bir şekilde planlama yapabilirler.

Muhasebe Temel Kavramları: İşletmelerin Finansal Yönetimindeki Rolü

Muhasebe, işletmelerin finansal faaliyetini kaydetmek, raporlamak ve analiz etmek için kritik bir araçtır. Bu yazıda, muhasebenin temel kavramlarına daha derinlemesine bir bakışla işletmelerin finansal yönetimindeki rolünü keşfedeceğiz.

Temel muhasebe kavramlarından biri olan muhasebe denkliği, işletmenin varlıklarının, borçlarının ve sermayesinin dengede olduğunu belirtir. Bu ilke, işletmenin finansal durumunu anlamak için önemlidir çünkü işletmenin kaynaklarının nereden geldiğini ve nereye gittiğini gösterir. Varlıkların ve kaynakların dengede olması, işletmenin devamlılığı ve finansal sağlığı açısından kritiktir.

Temel muhasebe eşitliği ve mali tablolar arasındaki ilişki, işletmenin finansal durumunu ölçmek ve değerlendirmek için önemlidir. Bilanço, işletmenin varlıklarını ve sermayesini belirli noktada gösterirken, Gelir Tablosu işletmenin belirli dönemdeki gelirlerini ve giderlerini gösterir. Nakit Akış Tablosu ise işletmenin nakit girişlerini ve çıkışlarını gösterir. Bu mali tablolar, temel muhasebe eşitliğini yansıtarak işletmenin finansal performansını analiz etmek için kullanılır.

Gelir gerçekleşme ilkesi, işletmelerin gelirlerini ne zaman kaydetmeleri gerektiğini belirler. Bu ilkeye göre, gelir, gelir elde edildiği anda kaydedilir. Bu, işletmelerin gelirlerini ve giderlerini doğru bir şekilde izlemesini sağlar, böylece işletmenin gerçek finansal durumunu yansıtır.

Muhasebenin temel kavramlarına hakim olmak, işletme sahipleri, yöneticileri için önemlidir. Bu kavramlar işletmenin finansal durumunu anlamak için gereklidir.

Finansal tabloların analizi, işletmenin güçlü yönlerini ve zayıflıklarını belirlemeye yardımcı olur. Ayrıca, muhasebe kavramları, işletmenin yasal gereksinimlere uygun olarak finansal raporlarını hazırlamasına yardımcı olur.

Sonuç

Muhasebenin temel kavramları, işletmelerin finansal yönetiminde hayati bir rol oynar. Muhasebe denkliği, temel muhasebe eşitliği ve işletmelerin finansal sağlığını izlemek ve yönetmek için temel çerçeve sağlar. Bu kavramlara hakim olmak, işletme sahiplerinin ve yöneticinin finansal karar alma sürecinde bilinçli ve etkili olmalarını sağlar.temel muhasebe esitligi, muhasebe temel bilgiler, işletmenin genel cari hesap takibi

tarafsızlık ve belgelendirme kavramı, sosyal sorumluluk kavramı, ön muhasebedenEğitim İçeriği
 • ● VİDEO DERSLER
  ·Muhasebenin Tanımı Fonksiyonları ve Temel Kavramları
  ·Muhasebe Kayıt Yöntemleri ve Hesap Kavramı
  ·Bilanço Hesaplarının ve Gelir Tablosu Hesaplarının İşleyiş Kuralları
  ·Tekdüze Hesap Planı ve Nazım Hesaplar
  ·Yevmiye Defteri
  ·Açılış Kaydı ve Muhasebe Fişleri
  ·Büyük Defter ve Mizan
  ·Envanter İşlemleri
  ·Muhasebe Dışı Envanter
  ·Muhasebe İçi Envanter
  ·Sürekli Envanter ve Aralıklı Envanter Yöntemi
  ·Değerleme İşlemleri
  ·Ay Sonu KDV Tahakkuk Kaydı
  ·Gelir Tablosunun Hazırlanması
  ·Amortisman
  ·Bilanço Yevmiye Defteri ve Büyük Defter İlişkisi
  ·Basit Usüle Tabi Olmanın Şartları
  ·Basit Usülden Gerçek Usüle , Gerçek Usülden Basit Usüle Geçiş
  ·Basit Usülde Ticari Kazancın Tespiti
  ·KDV Hesaplama
  ·Beyannameler
  ·Fatura ve Fatura Yerine Geçen Belgeler
  ·Kıymetli Evraklar
  ·Serbest Meslek Kazanç Defteri
  ·Maliyet Kayıtları
Genel Açıklamalar

BAŞVURU: Eğitim başvuruya açıktır. Aynı anda birden fazla eğitime başvurabilirsiniz. Uzaktan eğitim sistemine giriş bilgileriniz 1 iş günü içinde cep telefon numaranıza SMS mesajı ile gönderilmektedir. Başvuru için herhangi bir mezuniyet şartı ve ön koşul olmayıp dileyen herkes katılabilir.

BELGELENDİRME: Sertifika, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına sahip katılımcıların e-Devlet sistemine işlenmektedir. Katılımcıların sertifikaları e-Devlet sisteminde doğrulanabilir, sorgulanabilir, PDF olarak indirilebilir. Sertifika üniversite tarafından e-imzalı ve barkodludur. Sertifika ömür boyu geçerlidir, kamu ve özel sektörde kullanılabilmektedir.

EĞİTİM: Bu eğitim, online (uzaktan) eğitim yöntemiyle video dersler şeklinde verilmektedir. Eğitime dair tüm konular detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Eğitim içeriklerinin tamamı daha önceden uzaktan eğitim sistemine yüklenmiştir. Eğitime, internete bağlı herhangi bir cep telefonu, tablet, bilgisayar, laptop ve Smart TV’den katılmak mümkündür. Katılımcının, eğitim ve sınav sürecini başvuru tarihinden itibaren 1 ay (30 gün) içinde tamamlaması gerekmektedir. Kişisel performansa bağlı olarak süreç daha erken de tamamlanabilir. Uzaktan eğitim sistemine; kullanıcı adı ve şifreniz ile süreç içerisinde dilediğiniz zaman giriş yaparak erişebilirsiniz.

SINAV: Katılımcının sertifikayı hak edebilmesi için internet ortamında uzaktan eğitim sistemi üzerinden yapılan online test sınavına girmesi gerekmektedir. Katılımcı eğitim süreci içerisinde dilediği zaman sınavına girebilir. Sınavda 100 üzerinden en az 50 puan alınması gerekmektedir. Yeterli puan alınamaması durumunda toplamda 3 defa sınav hakkı vardır. Yanlış cevaplar doğru cevapları götürmez. Sınavda eğitime göre 10 ya da 20 test sorusu sorulur ve 30 dakika süre verilir. Sınav sonucunuzu uzaktan eğitim sistemi üzerinden "Sınavlarım" kısmından anında görüntüleyebilirsiniz.

SERTİFİKA: Eğitim sürecini tamamlayan katılımcının sertifikası en geç 10 iş günü içinde hazırlanır ve katılımcının e-Devlet sistemine işlenir. Katılımcı e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra sertifikasını sorgulayabilir, doğrulayabilir, barkodlu sertifikasını oluşturabilir, PDF olarak indirebilir ve çıktı alabilir, bu yüzden standart olarak basılı sertifika gönderilmez. Sertifika üzerinde uzaktan eğitim ibaresi ve sınav notu bulunmamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına sahip olmayan ya da yabancı uyruklu vatandaşların sertifikası e-devlet sistemine işlenememekte olup sertifikası PDF olarak kendileri iletilmektedir.

Ek Açıklamalar
 • Üniversite sadece belgelendirme hizmeti yapmaktadır, iş garantisi vermez. Sertifikalar kamuda, özel sektörde ve iş başvurularında kullanılabilmektedir.
 • Sertifikanın yurt içinde ya da yurt dışında kullanımı ve işleme alınması, ibraz edilecek kuruma göre değişkenlik gösterebilir. Kurumun farklı şartları olabileceğini unutmayınız. Bu konuda üniversite ve kurumumuz sorumlu tutulamaz.
 • Eğitim dijital içerik olduğundan ücret iadesi, iptal ve değişiklik yapılamamaktadır. Başvuru yapmadan önce bilgileri dikkatli bir şekilde okumanızı tavsiye ederiz.
 • TC kimlik numarası olmayan yabancı uyruklu vatandaşlar pasaport numaraları ile başvuru yapabilir ve sertifika alabilir, fakat TC numaraları olmadığından sertifikaları e-devlete işlenememektedir. Bu durumdaki katılımcıların sertifikaları e-posta ya da WhatsApp ile dijital olarak gönderilir.
 • Bir programın, sertifika saatinin hesaplanmasında eğitime ait; video dersler, e-ders notları, interaktif metin dersleri, bireysel çalışmalar ve sınav süreleri dikkate alınmaktadır. Hesaplama parametreleri eğitime göre değişkenlik göstermektedir. Dolayısıyla sertifika saati, sadece video saati anlamına gelmemektedir ve birbirinden farklıdır.

Popüler İndirimli Eğitimler

Bilgisayar İşletmenliği Eğitimi ve Sertifikası

Orijinal fiyat: 3,000 ₺.Şu andaki fiyat: 1,490 ₺.

Profesyonel Aşçılık Eğitimi ve Sertifikası

Orijinal fiyat: 2,980 ₺.Şu andaki fiyat: 1,099 ₺.

Genel İngilizce Dil Seviye Sertifikası ve Sınavı

Orijinal fiyat: 1,980 ₺.Şu andaki fiyat: 990 ₺.

Hijyen ve Sanitasyon Eğitimi ve Sertifikası

Orijinal fiyat: 980 ₺.Şu andaki fiyat: 349 ₺.

Hasta ve Yaşlı Bakımı Eğitimi ve Sertifikası

Orijinal fiyat: 1,769 ₺.Şu andaki fiyat: 899 ₺.

On Parmak Hızlı F Klavye Eğitimi ve Sertifikası

Orijinal fiyat: 3,000 ₺.Şu andaki fiyat: 1,490 ₺.

Kalite Kontrol Mühendisliği ve Yöneticiliği Eğitimi ve Sertifikası

Orijinal fiyat: 2,980 ₺.Şu andaki fiyat: 1,490 ₺.

Tıbbi Sekreterlik ve Dokümantasyon Eğitimi ve Sertifikası

Orijinal fiyat: 1,980 ₺.Şu andaki fiyat: 749 ₺.

Büro Yönetimi Eğitimi ve Sertifikası

Orijinal fiyat: 1,980 ₺.Şu andaki fiyat: 990 ₺.

Temel İlk Yardım Eğitimi ve Sertifikası

Orijinal fiyat: 1,980 ₺.Şu andaki fiyat: 990 ₺.

Pastacılık Eğitimi ve Sertifikası

Orijinal fiyat: 1,980 ₺.Şu andaki fiyat: 990 ₺.