• Eğitimler
 • MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Taksi Şoförü Belgelendirme Programları

 • 0 Saat
 • 0 Ders
 • 3063 Kayıtlı Kişi
0.0 | 0 İnceleme

Taksi Şoförü Belgelendirme Programları

 • 0 Saat
 • 0 Ders
 • 3063 Kayıtlı Kişi

4465 ₺ 3189 ₺

Taksi Şoförü Belgelendirme Programları
 • Eğitim Kutusu Eğitmeni
  Eğitmen

  Eğitim Kutusu Eğitmeni

 • Kategori MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu)
 • İnceleme
  0.0

Eğitime Genel Bakış

Taksi Şoförü Belgelendirme Programları, belgelendirme kuruluşu olan HACE Belgelendirme tarafından yapılmaktadır.


Taksi Şoförü Belgelendirme Programları, belgelendirme kuruluşu olan HACE Belgelendirme tarafından yapılmaktadır. Taksi Şoförü Belgelendirme Programı personel belgelendirme işlemleri teorik ve uygulamalı sınavlarla yapılmaktadır. Taksi Şoförü Belgelendirme Programı sınavlarının yapılışı, belgelendirmenin işleyişi, itiraz ve şikâyetlerle ilgili düzenlemelere metnin devamında yer verilmiştir.

Belgelendirme, mesleki yeterlilik kurumu tarafından belgelendirme kuruluşlarına verilen bir yetkidir. HACE Belgelendirme, yetkili belgelendirme kuruluşlarından biridir. Mesleki yeterliliğini belgelendiren Taksi Şoförü adayları mesleki yeterlilik belgesi ile çalışmaya başlayabilirler.


Taksi Şoförü Belgelendirme Programları Amacı 

Taksi Şoförü Belgelendirme Programları amacı, katılımcısı olduğu sınavın belgelendirilmesine ilişkin hususlar hakkında bilgilendirmektir. Taksi Şoförü şunları amaçlamaktadır:

 • Temel şartlar
 • Yeterlilik alanları
 • Sınav koşulları
 • Kabul şartları
 • Belgelendirme süreci


Taksi Şoförü Belgelendirme Programları Kapsamı

Taksi Şoförü Belgelendirme programları kapsamı hakkında bilgilenelim. Taksi Şoförü Belgelendirme Programı, aşağıda belirtilen ulusal yeterliliğin hükümleri ile ilgili birimlerini kapsamaktadır.

 • 17UY0328-3/A1: İSG, Çevre ve Kalite 
 • 17UY0330-3/A2: Araç Kontrolü ve Yolcu Ulaşımı 


Taksi Şoförü Belgelendirme Programları Meslek Tanımı

Taksi Şoförü Belgelendirme Programları meslek tanımı nedir inceleyelim. Taksi Şoförü Seviye 3 aşağıdaki işleri yapan nitelikli kişidir:

 • İş sağlığı ve güvenliği ile kazalara ilişkin önlemleri alır, 
 • Taksi Şoförü kalite yönetim sistemi ile çevre ve trafik kurallarına uygun olarak araç kullanır,
 • Taksi Şoförü ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtla (taksi), fiyat tarifesi ile belirlenmiş belirli bir ücret karşılığında, kamu hizmeti amacıyla yolcu taşımacılığı yapar, 
 • Mesleki gelişime ilişkin kişisel ve sektörel faaliyetleri yürütür.


Taksi Şoförü Belgelendirme Programları Yeterliliğe Kaynak Teşkil Eden Meslek Standartları ve Ulusal Yetkinlikler

Taksi Şoförü Belgelendirme Programları yeterliliğe kaynak teşkil eden meslek standartları ve ulusal yetkinlikler nedir maddeler halinde görelim.

 • 13UMS0375-3 Taksi Şoförü Seviye 3 Ulusal Meslek Standardı 
 • 13UMS0377-3 Taksi Şoförü Seviye 3 Ulusal Meslek Standardı 

Taksi Şoförü Seviye 3 mesleğinin yeterlilik belgesine Taksi Şoförü adayın sahip olduğunu göstermektedir. 


Taksi Şoförü Belgelendirme Programları Başvurusu

Taksi Şoförü Belgelendirme Programları başvurusu nasıl yapılır başlıklarla inceleyelim.


Taksi Şoförü Belgelendirme Programları Başvuru Sahibi Adaylarda Aranan Şartlar

Taksi Şoförü Belgelendirme Programları başvurusu sahibi adaylarda aranan şartlar ile ilgili inceleme yapalım. 

 • Taksi Şoförü aday 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen sürücü belgesine sahip olmalıdır. 
 • Taksi Şoförü aday Yetkili merkezden alınmış Psikoteknik Test Raporu na sahip olması gerekmektedir. 
 • Taksi Şoförü aday Türk Ceza Kanununun Cinsel saldırı” başlıklı 102. Çocukların cinsel istismarı başlıklı 103. Reşit olmayanla cinsel ilişki başlıklı 104. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma başlıklı 109. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti başlıklı 188. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma başlıklı 190. Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak başlıklı 191. Fuhuş başlıklı 227. ve 2918 sayılı Kabahatler Kanununun Sarhoşluk başlıklı 35. maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olması gerekmektedir. 


Taksi Şoförü Belgelendirme Programları Başvurusunun Değerlendirilmesi

Taksi Şoförü Belgelendirme Programları başvurusunun değerlendirilmesi nasıl olur inceleyelim.

Taksi Şoförü Belgelendirme Programı başvurusunu HACE Belgelendirme operasyon asistanı, yapılan tüm başvuruları Genel Müdüre iletir. Genel Müdür, Taksi Şoförü Belgelendirme Programı başvuru şartlarını ve adaydan gelen başvuru evraklarını kontrol eder ve uygunluğunu değerlendirir. 

Yapılan değerlendirmeler ve kararların aday için olumlu olması durumunda Genel Müdür Taksi Şoförü Belgelendirme Programı sınav planlamasını yapar ve müsait olan bir sınav yapıcıyı o sınav için atar.


Taksi Şoförü Belgelendirme Programları Bilgi ve Becerinin Değerlendirilmesi

Taksi Şoförü Belgelendirme Programları bilgi ve becerinin değerlendirilmesi nasıl yapılır keşfedelim. Taksi Şoförü başvuru değerlendirilmesi kabul edilen adayın bilgi ve becerisi teorik (yazılı, sözlü/mülakat) ve performans sınavı ile ölçülür.

Bu noktada sınav ücretinin adaylar tarafından yatırılmasının gerektiğini vurgulamakta fayda vardır. Sınav ücretleri sınav sayfasında belirtilmiştir.


Taksi Şoförü Belgelendirme Programları Teorik Sınavı

Taksi Şoförü Belgelendirme Programları Teorik sınavı hakkında inceleme yapalım.

Taksi Şoförü Belgelendirme Programı 17UY0328-3/A1 birimi için teorik sınavda adaylara en az yirmi (20) soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanır. 

Taksi Şoförü Belgelendirme Programı 17UY0330-3/A2 birimi için teorik sınavda adaylara en az on (10) soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanır. 

Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş Taksi Şoförü Belgelendirme Programı sınavında yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Taksi Şoförü Belgelendirme Programı sınavda adaylara her soru için ortalama iki (2) dakika zaman verilir. Taksi Şoförü Belgelendirme Programı yazılı sınavında soruların en az % 60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır.


Taksi Şoförü Belgelendirme Programları Performans Sınavı

Taksi Şoförü Belgelendirme Programları Performans sınavı hakkında inceleme yapalım.

Taksi Şoförü Belgelendirme Programı 17UY0328-3/A1 birime yönelik beceri ve yetkinlik ifadeleri diğer birimlerin beceri ve yetkinlik kontrol listelerinde tanımlanmış olup, bu kapsamda söz konusu beceri ve yetkinlik ifadelerinin ölçme ve değerlendirmesi yapılır.

Taksi Şoförü Belgelendirme Programı 17UY0330-3/A2 beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Taksi Şoförü adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir. Taksi Şoförü Belgelendirme Programı performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Taksi Şoförü Belgelendirme Programı performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir.


Taksi Şoförü Belgelendirme Programları Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar

Taksi Şoförü Belgelendirme Programları ölçme ve değerlendirmeye ilişkin diğer koşullar nelerdir keşfedelim.

Taksi Şoförü Belgelendirme Programı 17UY0328-3/A1 yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. 

Taksi Şoförü Belgelendirme Programı 17UY0330-3/A2 birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Taksi Şoförü Belgelendirme Programı birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı iki yılı geçemez. Taksi Şoförü Belgelendirme Programı yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Taksi Şoförü adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir. 

Taksi Şoförü Belgelendirme Programı kapsama dâhil birimlere ait sınavların yapılması ile ilgili bu belgelendirme programında yer almayan diğer hususlar, HACE Belgelendirmenin hazırlamış olduğu sınav prosedürü, form vb. dokümanlarda mevcut olup bu dokümanlardaki hususlar dikkate alınacaktır.


Taksi Şoförü Belgelendirme Programları Belgelendirme

Taksi Şoförü Belgelendirme Programları belgelendirme nasıl olur görelim.

İlgili ulusal yeterlilikte açıklandığı şekliyle, Taksi Şoförü Belgelendirme Programı sınavlarında başarılı olan adaya, Taksi Şoförü sertifikası düzenlenir. Adayın Taksi Şoförü sertifikasında kimlik bilgileri, belge numarası, sınava alındığı numene bilgileri ve kapsam aralıkları yer alır.


Taksi Şoförü Belgelendirme Programları Belgenin Gönderimi

Taksi Şoförü Belgelendirme Programları belgenin gönderimi nasıl yapılır keşfedelim. Taksi Şoförü Sertifikası almaya hak kazanmış kişiye belgesi, başvuru formunda beyan ettiği adresine posta veya kargo ile gönderili.


Taksi Şoförü Belgelendirme Programları Belgenin Kaydedilmesi

Taksi Şoförü Belgelendirme Programları belgenin kaydedilmesi nasıl oluyor birlikte inceleyelim. Taksi Şoförü belgesi sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder. 

Taksi Şoförü talebi uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.


Taksi Şoförü Belgelendirme Programları Belgenin Geçerlilik Süresi

Taksi Şoförü Belgelendirme Programları belgenin geçerlilik süresi hakkında konuşalım. Taksi Şoförü yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, düzenlendiği tarihten itibaren 5 (beş) yıldır.


Taksi Şoförü Belgelendirme Programları Belgenin Gözetimi

Taksi Şoförü Belgelendirme Programları belgenin gözetimi ile ilgili inceleme yapalım. 

Taksi Şoförü Belgelendirme Programı belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Taksi Şoförü adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında sınav ve belgelendirme kuruluşunun belirleyeceği gözetim yöntemi ile değerlendirilir. Taksi Şoförü Belgelendirme Programı gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Taksi Şoförü belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.


Taksi Şoförü Belgelendirme Programları Yeniden Belgelendirme

Taksi Şoförü Belgelendirme Programları yeniden belgelendirme konusunu inceleyelim. 

Taksi Şoförü Belgelendirme Programı beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı 10- Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları bölümünde belirtilen belgeleri sunmak koşuluyla, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; 

a) Taksi Şoförü Belgelendirme Programı 5 yıl belgegeçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2,5 yıl çalıştığına dair resmi kayıt sunulması, 

b) Taksi Şoförü Belgelendirme Programı yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavların (P1) yapılması. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belgegeçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.


Taksi Şoförü Belgelendirme Programları Belgenin Askı Hali ve İptal Edilmesi

Taksi Şoförü Belgelendirme Programları belgenin askı hali ve iptal edilmesi konusunu inceleyelim. Taksi Şoförü belgesinin askı halini ve iptalini doğuran nedenlerdir aşağıdaki gibidir:

 • Taksi Şoförü belgesi sahibinin yapılan belge kullanım sözleşmesi yükümlülüklerini yerine getirmemesi, 
 • Taksi Şoförü belgesi sahibinin gözetimler sonucunda yetersiz bulunması, 
 • Taksi Şoförü belgesi sahibinin logo kullanım şartlarına uymaması 

Taksi Şoförü belgesi iptal edilen kişi, belgenin geri alınması ve sözleşmenin feshi kararının tebliğinden itibaren sertifika ve logonun kullanımını durdurur. 

Taksi Şoförü belgesi sahibi, sözleşme ile kendisine verilmiş her türlü sertifikayı kendisine tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde HACE Belgelendirme‘ye iade etmekle yükümlüdür.


Taksi Şoförü Belgelendirme Programları Belge Ücretleri

Taksi Şoförü Belgelendirme Programları belge ücretleri nedir inceleyelim. Taksi Şoförü Belgelendirme Program ücreti hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için www.hacebelgelendirme.com web sitesine girerek ücret yönetimi prosedüründen belgelendirme ücretini öğrenebilirsiniz.


Taksi Şoförü Belgelendirme Programları İtiraz ve Şikâyet

Taksi Şoförü Belgelendirme Programları itiraz ve şikâyet nasıl olur inceleyelim. Taksi Şoförü belgesi sahibi kişi, HACE Belgelendirme’ye sertifikalandırma ile ilgili her türlü itiraz ve şikâyet hakkına sahiptir ancak bu itirazını yazılı olarak ve kanıtlarıyla ispatlamalıdır. 

HACE Belgelendirme, kendisine iletilen Taksi Şoförü belgesi sahibinin itiraz ve şikâyetlerini nasıl ele alacağını anlattığı bu dokümanı internet sitesinde kişilerin erişimine sunmaktadır. 

Katılımcılar, Taksi Şoförü Belgelendirme Programları ile ilgili yürütülmekte olan faaliyetler ile ilgili olabilecek her türlü itiraz ve şikâyetleri posta, faks elden veya www.hacebelgelendirme.com web adresi aracılığı ile e-posta yoluyla veya sözlü olarak yapılabilir. 

Taksi Şoförü belgesi sahibi konu ile ilgili dokümanlara, www.hacebelgelendirme.com web sitesinden ulaşabilir. Taksi Şoförü Belgelendirme Programları ile ilgili HACE Belgelendirme’ye ulaşan itiraz ve şikâyetleri alan HACE Belgelendirme personeli bu konuyu Kalite Yönetim Temsilcisi’ne iletir. 

Taksi Şoförü Belgelendirme Programları ile ilgili yapılan itirazlar veya şikâyetler 45 gün içerisinde sonuçlandırılır ve karar ilgili kişiye yazılı olarak bildirilir.

Taksi Şoförü Belgelendirme Programı için belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda çeşitli itiraz/şikâyetler gelebilir. Taksi Şoförü Belgelendirme Programları için gelen itiraz/şikâyetin kaynağı aşağıdaki kişilerden biri olabilir:

 • Taksi Şoförü Belgelendirme Programı başvuru sahiplerinden,
 • Taksi Şoförü Belgelendirme Programı adaylarından,
 • Taksi Şoförü Belgelendirme Programı adayları tarafından belgelendirilmiş kişilerden,
 • Taksi Şoförü Belgelendirme Programı adaylarının işverenlerinden,
 • Taksi Şoförü Belgelendirme Programı için diğer kesimlerden itiraz gelebilir.

Taksi Şoförü Belgelendirme Programı itiraz/şikâyet sahibi HACE Belgelendirme veya www.hacebelgelendirme.com web sitesinde yer alan itiraz ve şikâyet formunu doldurur ve imzalar. 

Taksi Şoförü Belgelendirme Programı itiraz ve şikâyet formunu şahsen müracaat yapıldı ise HACE Belgelendirme’ye teslim eder veya faks, e-posta vb. ile gönderir. Taksi Şoförü Belgelendirme Programı ile ilgili yapılan sınava ilişkin, sınavda kullanılan teçhizat ve sınav parçası veya numuneleriyle ilgili itiraz/şikâyet sınav tarihinden itibaren 15 gün içinde yapılmalıdır.

Taksi Şoförü Belgelendirme Programı için itiraz/şikâyet aşağıdaki konulardan birinden olabilmektedir:

 • Taksi Şoförü Belgelendirme Programı belgelendirme kararına itiraz veya şikâyetler
 • Taksi Şoförü Belgelendirme Programı sınav sonucuna itiraz veya şikâyetler 
 • Taksi Şoförü Belgelendirme Programı sınav sorularına itiraz veya şikâyetler 
 • Taksi Şoförü Belgelendirme Programı sınavını yapanla ilgili itiraz veya şikâyetler
 • Taksi Şoförü Belgelendirme Programı hatalı belge veya logo kullanımına ilişkin şikayetler
 • Taksi Şoförü Belgelendirme Programı belgelendirme programına ve/veya kapsamına ilişkin itiraz veya şikâyetler
 • Taksi Şoförü Belgelendirme Programı duyurularla ilgili itiraz veya şikâyetler
 • Taksi Şoförü Belgelendirme Programı ile ilgili diğer itiraz veya şikâyetler

Taksi Şoförü Belgelendirme Programı için HACE Belgelendirme’ye yapılan itiraz ve şikâyetler; itiraz ve şikâyet prosedürüne uygun olarak 45 gün içerisinde sonuçlandırılır. Taksi Şoförü Belgelendirme Programı için karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilmektedir.

Eğitim Kutusu Eğitmeni

 • 161 Eğitim
 • 15 Aralık 2021 09:52 tarihinden bu yana üye

0.00 5.0 üzerinden
5 Puan % 0
4 Puan % 0
3 Puan % 0
2 ve 1 Puan % 0

Eğitim Yorumları (0)

Üzgünüz, bu eğitim için henüz yorum girilmedi.

Yorum Gönder

Yorum göndermek için giriş yapmış ve bu dersten mezun olmanız gerekmektedir.

Eğitim Kutusu Eğitmeni

Eğitim Kutusu Eğitmeni

Eğitmen
Eğitim Ücreti

4465 ₺ 3189 ₺

Sertifikalar

 • Eğitim Sertifikası+120 ₺
 • Üniversite SertifikasıÜcretsiz
 • Tüm SertifikalarÜcretsiz
 • Eğitim Dijital SertifikasıÜcretsiz
 • Eğitim Kutusu, eğitim fiyatlarında ve eğitim içeriklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 • E-Devlet CardCert ISO 9001

Eğitim Özellikleri

 • Eğitim Türü:Canlı Eğitim
 • Kategorisi:MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu)
 • Kayıtlı Kişi:3063 Kişi
 • Modül:0
 • Ders:0
 • Sınav:0
 • Toplam Süre:0 Saat
 • Eğitim Düzeyi: Uzmanlık
 • Eğitim Dili: Türkçe
 • Sınav:Var
 • Sertifika:Evet