• Eğitimler
 • MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Servis Aracı Şoförü Belgelendirme Programları

 • 0 Saat
 • 0 Ders
 • 4364 Kayıtlı Kişi
0.0 | 0 İnceleme

Servis Aracı Şoförü Belgelendirme Programları

 • 0 Saat
 • 0 Ders
 • 4364 Kayıtlı Kişi

4745 ₺ 3389 ₺

Servis Aracı Şoförü Belgelendirme Programları
 • Eğitim Kutusu Eğitmeni
  Eğitmen

  Eğitim Kutusu Eğitmeni

 • Kategori MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu)
 • İnceleme
  0.0

Eğitime Genel Bakış

Servis Aracı Şoförü Belgelendirme Programları, belgelendirme kuruluşu olan HACE Belgelendirme tarafından yapılmaktadır.


Servis Aracı Şoförü Belgelendirme Programları, belgelendirme kuruluşu olan HACE Belgelendirme tarafından yapılmaktadır. Servis Aracı Şoförü Belgelendirme Programı personel belgelendirme işlemleri teorik ve uygulamalı sınavlarla yapılmaktadır. Servis Aracı Şoförü Belgelendirme Programı sınavlarının yapılışı, belgelendirmenin işleyişi, itiraz ve şikâyetlerle ilgili düzenlemelere metnin devamında yer verilmiştir.


Servis Aracı Şoförü Belgelendirme Programları Amacı 

Servis Aracı Şoförü Belgelendirme Programları amacı, katılımcısı olduğu sınavın belgelendirilmesine ilişkin hususlar hakkında bilgilendirmektir. Servis Aracı Şoförü şunları amaçlamaktadır:

 • Temel şartlar
 • Yeterlilik alanları
 • Sınav koşulları
 • Kabul şartları
 • Belgelendirme süreci


Servis Aracı Şoförü Belgelendirme Programları Kapsamı

Servis Aracı Şoförü Belgelendirme programları kapsamı hakkında bilgilenelim. Servis Aracı Şoförü Belgelendirme Programı, aşağıda belirtilen ulusal yeterlilik ile ilgili birimlerini kapsamaktadır.

 • 17UY0328-3/A1: İSG, Çevre ve Kalite 
 • 17UY0328-3/A2: Araç Kontrolü ve Öğrenci/Personel Ulaşımı 


Servis Aracı Şoförü Belgelendirme Programları Meslek Tanımı

Servis Aracı Şoförü Belgelendirme Programları meslek tanımı nedir inceleyelim. Servis Aracı Şoförü Seviye 3 aşağıdaki işleri yapan nitelikli kişidir:

 • Servis Aracı Şoförü iş sağlığı ve güvenliği ile kazalara karşı çeşitli önlemler alır, 
 • Servis Aracı Şoförü kalite sistemleri çerçevesinde mesleği ile ilgili iş organizasyonlarını gerçekleştirir, 
 • Servis Aracı Şoförü kalite yönetim sistemi ile çevre ve trafik kurallarına uygun hareket eder, 
 • Servis Aracı Şoförü ticari olarak tescil edilmiş bir minibüs veya otobüs türü taşıtı kullanır,
 • Servis Aracı Şoförü belirli bir güzergâh doğrultusunda öğrenci, personel ve/veya diğer yolcuların ulaşımını sağlar,
 • Servis Aracı Şoförü mesleki gelişime ilişkin kişisel ve sektörel faaliyetleri yürütür.


Servis Aracı Şoförü Belgelendirme Programları Yeterliliğe Kaynak Teşkil Eden Meslek Standartları ve Ulusal Yetkinlikler

Servis Aracı Şoförü Belgelendirme Programları yeterliliğe kaynak teşkil eden meslek standartları ve ulusal yetkinlikler nedir maddeler halinde görelim.

 • 13UMS0377-3 Servis Aracı Şoförü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı 
 • 17UY0328-3 Servis Aracı Şoförü (Seviye 3) Ulusal Yeterlilik 


Servis Aracı Şoförü Belgelendirme Programları Başvurusu

Servis Aracı Şoförü Belgelendirme Programları başvurusu nasıl yapılır başlıklarla inceleyelim.


Servis Aracı Şoförü Belgelendirme Programları Başvuru Sahibi Adaylarda Aranan Şartlar

Servis Aracı Şoförü Belgelendirme Programları başvurusu sahibi adaylarda aranan şartlar ile ilgili inceleme yapalım. 

 • 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen sürücü belgesine sahip olmalıdır, 
 • SRC 2 mesleki yeterlilik belgesine sahip olmalıdır, 
 • Yetkili merkezden alınmış Psikoteknik Test Raporu na sahip olmalıdır.
 • Türk Ceza Kanununun “Cinsel saldırı” başlıklı 102. “Çocukların cinsel istismarı” başlıklı 103. “Reşit olmayanla cinsel ilişki” başlıklı 104., “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” başlıklı 109., “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” başlıklı 188., Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma başlıklı 190. “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” başlıklı 191., “Fuhuş” başlıklı 227. ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun “Sarhoşluk” başlıklı 35. maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olması gerekmektedir.


Servis Aracı Şoförü Belgelendirme Programları Başvurusunun Değerlendirilmesi

Servis Aracı Şoförü Belgelendirme Programları başvurusunun değerlendirilmesi nasıl olur inceleyelim.

Servis Aracı Şoförü Belgelendirme Programı başvurusunu HACE Belgelendirme operasyon asistanı, yapılan tüm başvuruları Genel Müdüre iletir. Genel Müdür, Servis Aracı Şoförü Belgelendirme Programı başvuru şartlarını ve adaydan gelen başvuru evraklarını kontrol eder ve uygunluğunu değerlendirir. 

Yapılan değerlendirmeler ve kararların aday için olumlu olması durumunda Genel Müdür Servis Aracı Şoförü Belgelendirme Programı sınav planlamasını yapar ve müsait olan bir sınav yapıcıyı o sınav için atar.


Servis Aracı Şoförü Belgelendirme Programları Bilgi ve Becerinin Değerlendirilmesi

Servis Aracı Şoförü Belgelendirme Programları bilgi ve becerinin değerlendirilmesi nasıl yapılır keşfedelim. Servis Aracı Şoförü başvuru değerlendirilmesi kabul edilen adayın bilgi ve becerisi teorik (yazılı, sözlü/mülakat) ve performans sınavı ile ölçülür. 


Servis Aracı Şoförü Belgelendirme Programları Teorik Sınavı

Servis Aracı Şoförü Belgelendirme Programları Teorik sınavı hakkında inceleme yapalım.

Servis Aracı Şoförü Belgelendirme Programı 17UY0328-3/A1 ve 17UY0328-3/A2 birimleri için teorik sınavında adaylara en az yirmi (20) soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanır. Servis Aracı Şoförü Belgelendirme Programı teorik sınavında çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Servis Aracı Şoförü Belgelendirme Programı teorik sınavında adaylara her soru için ortalama iki (2) dakika zaman verilir. Servis Aracı Şoförü Belgelendirme Programı y azılı sınavında soruların en az % 60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır.


Servis Aracı Şoförü Belgelendirme Programları Performans Sınavı

Servis Aracı Şoförü Belgelendirme Programları Performans sınavı hakkında inceleme yapalım.

Servis Aracı Şoförü Belgelendirme Programı 17UY0328-3/A1 birime yönelik beceri ve yetkinlik ifadeleri diğer birimlerin beceri ve yetkinlik kontrol listelerinde tanımlanmış olup, bu kapsamda söz konusu beceri ve yetkinlik ifadelerinin ölçme ve değerlendirmesi yapılır.

Servis Aracı Şoförü Belgelendirme Programı 17UY0328-3/A2 beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Servis Aracı Şoförü adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir. Servis Aracı Şoförü Belgelendirme Programı performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Servis Aracı Şoförü Belgelendirme Programı performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir.


Servis Aracı Şoförü Belgelendirme Programları Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar

Servis Aracı Şoförü Belgelendirme Programları ölçme ve değerlendirmeye ilişkin diğer koşullar nelerdir keşfedelim.

Servis Aracı Şoförü Belgelendirme Programı 17UY0328-3/A1 yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. 

Servis Aracı Şoförü Belgelendirme Programı 17UY0328-3/A2 birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Servis Aracı Şoförü Belgelendirme Programı birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Servis Aracı Şoförü Belgelendirme Programı yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Servis Aracı Şoförü adayı kişinin kendi ve diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir. 

Servis Aracı Şoförü Belgelendirme Programı kapsama dâhil birimlere ait sınavların yapılması ile ilgili bu belgelendirme programında yer almayan diğer hususlar, HACE Belgelendirmenin hazırlamış olduğu sınav prosedürü, form vb. dokümanlar da mevcuttur. Bu dokümanlardaki hususlar dikkate alınacaktır.


Servis Aracı Şoförü Belgelendirme Programları Belgelendirme

Servis Aracı Şoförü Belgelendirme Programları belgelendirme nasıl olur görelim.

İlgili ulusal yeterlilikte açıklandığı şekliyle, Servis Aracı Şoförü Belgelendirme Programı sınavlarında başarılı olan adaya, Servis Aracı Şoförü sertifikası düzenlenir. Adayın Servis Aracı Şoförü sertifikasında kimlik bilgileri, belge numarası, sınava alındığı numene bilgileri ve kapsam aralıkları yer alır.


Servis Aracı Şoförü Belgelendirme Programları Belgenin Gönderimi

Servis Aracı Şoförü Belgelendirme Programları belgenin gönderimi nasıl yapılır keşfedelim. Servis Aracı Şoförü Sertifikası almaya hak kazanmış kişiye belgesi, başvuru formunda beyan ettiği adresine posta veya kargo ile gönderili.


Servis Aracı Şoförü Belgelendirme Programları Belgenin Kaydedilmesi

Servis Aracı Şoförü Belgelendirme Programları belgenin kaydedilmesi nasıl oluyor birlikte inceleyelim. Servis Aracı Şoförü belgesi sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder. 

Servis Aracı Şoförü talebi uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.


Servis Aracı Şoförü Belgelendirme Programları Belgenin Geçerlilik Süresi

Servis Aracı Şoförü Belgelendirme Programları belgenin geçerlilik süresi hakkında konuşalım. Servis Aracı Şoförü yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, düzenlendiği tarihten itibaren 5 (beş) yıldır.


Servis Aracı Şoförü Belgelendirme Programları Belgenin Gözetimi

Servis Aracı Şoförü Belgelendirme Programları belgenin gözetimi ile ilgili inceleme yapalım. 

Servis Aracı Şoförü Belgelendirme Programı belgegeçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Servis Aracı Şoförü adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2 ile 3 yıl arasında sınav ve belgelendirme kuruluşunun belirleyeceği gözetim yöntemi ile değerlendirilmektedir. Servis Aracı Şoförü Belgelendirme Programı gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Servis Aracı Şoförü belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.


Servis Aracı Şoförü Belgelendirme Programları Yeniden Belgelendirme

Servis Aracı Şoförü Belgelendirme Programları yeniden belgelendirme konusunu inceleyelim. 

Servis Aracı Şoförü Belgelendirme Programı beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansına göre değerlendirilmektedir. “10- Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları” bölümünde belirtilen belgeleri sunmak koşuluyla, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. 

a) Servis Aracı Şoförü Belgelendirme Program 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2,5 yıl çalıştığına dair resmi kayıt sunulması gerekmektedir. 

b) Servis Aracı Şoförü Belgelendirme Programı yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavların (P1) yapılması gerekmektedir. 

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.


Servis Aracı Şoförü Belgelendirme Programları Belgenin Askı Hali ve İptal Edilmesi

Servis Aracı Şoförü Belgelendirme Programları belgenin askı hali ve iptal edilmesi konusunu inceleyelim. Servis Aracı Şoförü belgesinin askı halini ve iptalini doğuran nedenlerdir aşağıdaki gibidir:

 • Servis Aracı Şoförü belgesi sahibinin yapılan belge kullanım sözleşmesi yükümlülüklerini yerine getirmemesi, 
 • Servis Aracı Şoförü belgesi sahibinin gözetimler sonucunda yetersiz bulunması, 
 • Servis Aracı Şoförü belgesi sahibinin logo kullanım şartlarına uymaması 

Servis Aracı Şoförü belgesi iptal edilen kişi, belgenin geri alınması ve sözleşmenin feshi kararının tebliğinden itibaren sertifika ve logonun kullanımını durdurur. 

Servis Aracı Şoförü belgesi sahibi, sözleşme ile kendisine verilmiş her türlü sertifikayı kendisine tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde HACE Belgelendirme‘ye iade etmekle yükümlüdür.


Servis Aracı Şoförü Belgelendirme Programları Belge Ücretleri

Servis Aracı Şoförü Belgelendirme Programları belge ücretleri nedir inceleyelim. Servis Aracı Şoförü Belgelendirme Program ücreti hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için www.hacebelgelendirme.com web sitesine girerek ücret yönetimi prosedüründen belgelendirme ücretini öğrenebilirsiniz.


Servis Aracı Şoförü Belgelendirme Programları İtiraz ve Şikâyet

Servis Aracı Şoförü Belgelendirme Programları itiraz ve şikâyet nasıl olur inceleyelim. Servis Aracı Şoförü belgesi sahibi kişi, HACE Belgelendirme’ye sertifikalandırma ile ilgili her türlü itiraz ve şikâyet hakkına sahiptir ancak bu itirazını yazılı olarak ve kanıtlarıyla ispatlamalıdır. 

HACE Belgelendirme, kendisine iletilen Servis Aracı Şoförü belgesi sahibinin itiraz ve şikâyetlerini nasıl ele alacağını anlattığı bu dokümanı internet sitesinde kişilerin erişimine sunmaktadır. 

Katılımcılar, Servis Aracı Şoförü Belgelendirme Programları ile ilgili yürütülmekte olan faaliyetler ile ilgili olabilecek her türlü itiraz ve şikâyetleri posta, faks elden veya www.hacebelgelendirme.com web adresi aracılığı ile e-posta yoluyla veya sözlü olarak yapılabilir. 

Servis Aracı Şoförü belgesi sahibi konu ile ilgili dokümanlara, www.hacebelgelendirme.com web sitesinden ulaşabilir. Servis Aracı Şoförü Belgelendirme Programları ile ilgili HACE Belgelendirme’ye ulaşan itiraz ve şikâyetleri alan HACE Belgelendirme personeli bu konuyu Kalite Yönetim Temsilcisi’ne iletir. 

Servis Aracı Şoförü Belgelendirme Programları ile ilgili yapılan itirazlar veya şikâyetler 45 gün içerisinde sonuçlandırılır ve karar ilgili kişiye yazılı olarak bildirilir.

Servis Aracı Şoförü Belgelendirme Programı için belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda çeşitli itiraz/şikâyetler gelebilir. Servis Aracı Şoförü Belgelendirme Programları için gelen itiraz/şikâyetin kaynağı aşağıdaki kişilerden biri olabilir:

 • Servis Aracı Şoförü Belgelendirme Programı başvuru sahiplerinden,
 • Servis Aracı Şoförü Belgelendirme Programı adaylarından,
 • Servis Aracı Şoförü Belgelendirme Programı adayları tarafından belgelendirilmiş kişilerden,
 • Servis Aracı Şoförü Belgelendirme Programı adaylarının işverenlerinden,
 • Servis Aracı Şoförü Belgelendirme Programı için diğer kesimlerden itiraz gelebilir.

Servis Aracı Şoförü Belgelendirme Programı itiraz/şikâyet sahibi HACE Belgelendirme veya www.hacebelgelendirme.com web sitesinde yer alan itiraz ve şikâyet formunu doldurur ve imzalar. 

Servis Aracı Şoförü Belgelendirme Programı itiraz ve şikâyet formunu şahsen müracaat yapıldı ise HACE Belgelendirme’ye teslim eder veya faks, e-posta vb. ile gönderir. Servis Aracı Şoförü Belgelendirme Programı ile ilgili yapılan sınava ilişkin, sınavda kullanılan teçhizat ve sınav parçası veya numuneleriyle ilgili itiraz/şikâyet sınav tarihinden itibaren 15 gün içinde yapılmalıdır.

Servis Aracı Şoförü Belgelendirme Programı için itiraz/şikâyet aşağıdaki konulardan birinden olabilmektedir:

 • Servis Aracı Şoförü Belgelendirme Programı belgelendirme kararına itiraz veya şikâyetler
 • Servis Aracı Şoförü Belgelendirme Programı sınav sonucuna itiraz veya şikâyetler 
 • Servis Aracı Şoförü Belgelendirme Programı sınav sorularına itiraz veya şikâyetler 
 • Servis Aracı Şoförü Belgelendirme Programı sınavını yapanla ilgili itiraz veya şikâyetler
 • Servis Aracı Şoförü Belgelendirme Programı hatalı belge veya logo kullanımına ilişkin şikayetler
 • Servis Aracı Şoförü Belgelendirme Programı belgelendirme programına ve/veya kapsamına ilişkin itiraz veya şikâyetler
 • Servis Aracı Şoförü Belgelendirme Programı duyurularla ilgili itiraz veya şikâyetler
 • Servis Aracı Şoförü Belgelendirme Programı ile ilgili diğer itiraz veya şikâyetler

Servis Aracı Şoförüv Belgelendirme Programı için HACE Belgelendirme’ye yapılan itiraz ve şikâyetler; itiraz ve şikâyet prosedürüne uygun olarak 45 gün içerisinde sonuçlandırılır. Servis Aracı Şoförü Belgelendirme Programı için karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilmektedir.

Eğitim Kutusu Eğitmeni

 • 160 Eğitim
 • 15 Aralık 2021 09:52 tarihinden bu yana üye

0.00 5.0 üzerinden
5 Puan % 0
4 Puan % 0
3 Puan % 0
2 ve 1 Puan % 0

Eğitim Yorumları (0)

Üzgünüz, bu eğitim için henüz yorum girilmedi.

Yorum Gönder

Yorum göndermek için giriş yapmış ve bu dersten mezun olmanız gerekmektedir.

Eğitim Kutusu Eğitmeni

Eğitim Kutusu Eğitmeni

Eğitmen
Eğitim Ücreti

4745 ₺ 3389 ₺

Sertifikalar

 • Eğitim Sertifikası+120 ₺
 • Üniversite SertifikasıÜcretsiz
 • Tüm SertifikalarÜcretsiz
 • Eğitim Dijital SertifikasıÜcretsiz
 • Eğitim Kutusu, eğitim fiyatlarında ve eğitim içeriklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 • E-Devlet CardCert ISO 9001

Eğitim Özellikleri

 • Eğitim Türü:Canlı Eğitim
 • Kategorisi:MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu)
 • Kayıtlı Kişi:4364 Kişi
 • Modül:0
 • Ders:0
 • Sınav:0
 • Toplam Süre:0 Saat
 • Eğitim Düzeyi: Uzmanlık
 • Eğitim Dili: Türkçe
 • Sınav:Var
 • Sertifika:Evet