• Eğitimler
 • MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programları

 • 0 Saat
 • 0 Ders
 • 1117 Kayıtlı Kişi
0.0 | 0 İnceleme

Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programları

 • 0 Saat
 • 0 Ders
 • 1117 Kayıtlı Kişi

6299 ₺ 4499 ₺

Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programları
 • Eğitim Kutusu Eğitmeni
  Eğitmen

  Eğitim Kutusu Eğitmeni

 • Kategori MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu)
 • İnceleme
  0.0

Eğitime Genel Bakış

Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programları, belgelendirme kuruluşu olan HACE Belgelendirme tarafından yapılmaktadır.


Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programları, belgelendirme kuruluşu olan HACE Belgelendirme tarafından yapılmaktadır. Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programı personel belgelendirme işlemleri teorik ve uygulamalı sınavlarla yapılmaktadır. Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programı sınavlarının yapılışı, belgelendirmenin işleyişi, itiraz ve şikâyetlerle ilgili düzenlemelere metnin devamında yer verilmiştir. HACE Belgelendirme, MYK tarafından yetkilendirilmiştir.


Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programları Amacı 

Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programları amacı, katılımcısı olduğu sınavın belgelendirilmesine ilişkin hususlar hakkında bilgilendirmektir. Seramik Karo Kaplamacısı şunları amaçlamaktadır:

 • Temel şartlar
 • Yeterlilik alanları
 • Sınav koşulları
 • Kabul şartları
 • Belgelendirme süreci


Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programları Kapsamı

Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme programları kapsamı hakkında bilgilenelim. Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programı, aşağıda belirtilen ulusal yeterlilik ile ilgili birimlerini kapsamaktadır.

 • 12UY0051–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği 
 • 12UY0051–3/A2 Seramik Karo Kaplamacılığı


Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programları Meslek Tanımı

Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programları meslek tanımı nedir inceleyelim. Seramik Karo Kaplamacısı Seviye 3 aşağıdaki işleri yapan nitelikli kişidir:

 • İş sağlığı ve güvenliği ile kazalara ilişkin önlemleri alır, 
 • Kalite sistemleri çerçevesinde mesleği ile ilgili iş organizasyonlarını gerçekleştirir, 
 • İş organizasyonu yapar,
 • Seramik karo kaplama öncesi hazırlık işlemlerini gerçekleştirir,
 • Yatay, düşey ve eğrisel yüzey ve elemanlar üzerine seramik karoları, hazır yapıştırma harçlarıyla ve/veya her türlü bağlayıcı harçla kaplama işlemlerini teknik kurallar çerçevesinde yapar,
 • İş sonu kontrolleri ile temizlik işlemlerini yapar
 • Mesleki gelişime ilişkin kişisel ve sektörel faaliyetleri yürütür.


Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programları Yeterliliğe Kaynak Teşkil Eden Meslek Standartları ve Ulusal Yetkinlikler

Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programları yeterliliğe kaynak teşkil eden meslek standartları ve ulusal yetkinlikler nedir maddeler halinde görelim.

 • Seramik Karo Kaplamacısı Seviye 3 Ulusal Meslek Standardı – 11UMS0177–3 
 • Seramik Karo Kaplamacısı Seviye 3 Ulusal Yeterlilik – 12UY0051-3 


Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programları Başvurusu

Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programları başvurusu nasıl yapılır başlıklarla inceleyelim.


Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programları Başvuru Sahibi Adaylarda Aranan Şartlar

Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programları başvurusu sahibi adaylarda aranan şartlar ile ilgili inceleme yapalım. Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programı başvuru için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.


Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programları Başvurusunun Değerlendirilmesi

Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programları başvurusunun değerlendirilmesi nasıl olur inceleyelim.

Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programı başvurusunu HACE Belgelendirme operasyon asistanı, yapılan tüm başvuruları Genel Müdüre iletir. Genel Müdür, Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programı başvuru şartlarını ve adaydan gelen başvuru evraklarını kontrol eder ve uygunluğunu değerlendirir. 

Yapılan değerlendirmeler ve kararların aday için olumlu olması durumunda Genel Müdür Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programı sınav planlamasını yapar ve müsait olan bir sınav yapıcıyı o sınav için atar.


Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programları Bilgi ve Becerinin Değerlendirilmesi

Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programları bilgi ve becerinin değerlendirilmesi nasıl yapılır keşfedelim. Seramik Karo Kaplamacısı başvuru değerlendirilmesi kabul edilen adayın bilgi ve becerisi teorik (yazılı, sözlü/mülakat) ve performans sınavı ile ölçülür.

Bu noktada sınav ücretinin adaylar tarafından yatırılmasının gerektiğini vurgulamakta fayda vardır.


Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programları Teorik Sınavı

Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programları Teorik sınavı hakkında inceleme yapalım.

Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programı 12UY0051–3/A1 birim kapsamında en az 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test, doğru – yanlış ifade soruları ve boşluk doldurma sorularını içeren yazılı sınav uygulanmalı ve aday tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır. Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programı sınavı soru başı ortalama süre 2 dakika olarak öngörülmelidir. Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programı sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenme çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanmalıdır. 

Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programı 12UY0051–3/A2 sınavı kapsamında en az 25 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test, doğru – yanlış ifade soruları ve boşluk doldurma sorularını içeren sınavı uygulanmalı ve aday tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır. Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programı sınavının soru başı ortalama süre 2 dakika olarak öngörülmelidir. Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programı sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenme çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanmalıdır.


Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programları Performans Sınavı

Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programları Performans sınavı hakkında inceleme yapalım.

Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programı 12UY0051–3/A1 sınavından en az %80 başarı sağlanmalıdır. Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programı uygulama sınavı ile ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı her bir aday için söz konusu sınav ile ölçülmelidir. 

Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programı 12UY0051–3/A2 sınavından en az %80 başarı sağlanmalıdır. Uygulama sınavı (P2) ile ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı söz konusu sınav ile ölçülmelidir. Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programı A1 ve A2 Performans sınavı için verilen toplam süre 270 dakika olmalıdır.

Performans sınavlarını geçen kişiler belgelerini alabileceklerdir. Belge sahibine iletilmektedir. Kişi belgenin aslını korumakla sorumludur. Belgeli kişinin belgesini çalışacağı kuruma sunması gerekmektedir. 

Ulusal yeterliliğine göre ve Teorik ve performansa dayalı olarak ölçme ve değerlendirme sınavı yapılır. Yeterlilik birimlerini yerine getirerek ve son olarak performansa dayalı sınav sonrası belge almaya hak kazanmış olacaksınız.


Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programları Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar

Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programları ölçme ve değerlendirmeye ilişkin diğer koşullar nelerdir keşfedelim.

Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programı 12UY0051–3/A1 ve 12UY0051–3/A2 birimleri için teorik ve uygulama sınavının her ikisinden de başarılı olma şartı aranır. Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Program sınavlarının herhangi bir bölümünden başarısız olan kişi bir yıl içinde başarısız olduğu bölümden yeniden sınava girebilir. Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programı için bir yıl içerisinde bu hakkın kullanılmadığı takdirde yeniden her iki sınava da girmek zorundadır. Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programı sınav bölümlerinin herhangi birinden iki defa başarısız olan kişilerin tekrar sınava girebilmesi için sınavda başarısız olduğu bölüm/konularla ilgili eğitim alması zorunludur. 

Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programı kapsama dâhil birimlere ait sınavların yapılması ile ilgili bu belgelendirme programında yer almayan diğer hususlar, HACE Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti.’nin hazırlamış olduğu sınav prosedürü, form vb. dokümanlarda mevcut olup bu dokümanlardaki hususlar dikkate alınacaktır.


Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programları Belgelendirme

Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programları belgelendirme nasıl olur görelim.

İlgili ulusal yeterlilikte açıklandığı şekliyle, Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programı sınavlarında başarılı olan adaya, Seramik Karo Kaplamacısı sertifikası düzenlenir. Adayın Seramik Karo Kaplamacısı sertifikasında kimlik bilgileri, belge numarası, sınava alındığı numene bilgileri ve kapsam aralıkları yer alır.


Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programları Belgenin Gönderimi

Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programları belgenin gönderimi nasıl yapılır keşfedelim. Seramik Karo Kaplamacısı Sertifikası almaya hak kazanmış kişiye belgesi, başvuru formunda beyan ettiği adresine posta veya kargo ile gönderili.


Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programları Belgenin Kaydedilmesi

Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programları belgenin kaydedilmesi nasıl oluyor birlikte inceleyelim. Seramik Karo Kaplamacısı belgesi sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder. 

Seramik Karo Kaplamacısı talebi uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.


Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programları Belgenin Geçerlilik Süresi

Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programları belgenin geçerlilik süresi hakkında konuşalım. Seramik Karo Kaplamacısı yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, düzenlendiği tarihten itibaren 5 (beş) yıldır. Belge geçerlilik süresi boyunca Seramik Karo Kaplamacısı Belgenizi kullanabilirsiniz.


Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programları Belgenin Gözetimi

Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programları belgenin gözetimi ile ilgili inceleme yapalım. Seramik Karo Kaplamacısı belgesi sahibi kişinin yeterliliğinin devam ettiğini tespit etmek amacıyla belgenin geçerlilik süresi içerisinde en az bir kez performans izleme raporu hazırlanır.


Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programları Yeniden Belgelendirme

Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programları yeniden belgelendirme konusunu inceleyelim. 

Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programı belgesinin iptalini gerektirecek bir durum oluşmaması ve belgegeçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili belgelendirme kuruluşuna performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda seramik karo kaplamacısı fiili olarak toplam 18 ay çalıştığını belgelendirdiğinde, belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır. Seramik Karo Kaplamacısı olarak çalıştığını belgeleyemeyen kişiler, uygulama sınavına alınır ve başarılı olan adayların belgesi 5 yıl daha uzatılır. Seramik Karo Kaplamacısı Belgesi süresi bittikten sonra (ilk sınavın yapıldığı tarihten 10 yıl sonra) teorik ve uygulamalı sınav yapılır.


Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programları Belgenin Askı Hali ve İptal Edilmesi

Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programları belgenin askı hali ve iptal edilmesi konusunu inceleyelim. Seramik Karo Kaplamacısı belgesinin askı halini ve iptalini doğuran nedenlerdir aşağıdaki gibidir:

Seramik Karo Kaplamacısı belgesi sahibinin yapılan belge kullanım sözleşmesi yükümlülüklerini yerine getirmemesi, 

Seramik Karo Kaplamacısı belgesi sahibinin gözetimler sonucunda yetersiz bulunması, 

Seramik Karo Kaplamacısı belgesi sahibinin logo kullanım şartlarına uymaması 


Yukarıdaki şartlarda belgenin iptal edilmesi söz konusu olmaktadır. Seramik Karo Kaplamacısı belgesi iptal edilen kişi, belgenin geri alınması ve sözleşmenin feshi kararının tebliğinden itibaren sertifika ve logonun kullanımını durdurur. 

Seramik Karo Kaplamacısı belgesi sahibi, sözleşme ile kendisine verilmiş her türlü sertifikayı kendisine tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde HACE Belgelendirme‘ye iade etmekle yükümlüdür.


Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programları Belge Ücretleri

Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programları belge ücretleri nedir inceleyelim. Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Program ücreti hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için www.hacebelgelendirme.com web sitesine girerek ücret yönetimi prosedüründen belgelendirme ücretini öğrenebilirsiniz.


Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programları İtiraz ve Şikâyet

Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programları itiraz ve şikâyet nasıl olur inceleyelim. Seramik Karo Kaplamacısı belgesi sahibi kişi, HACE Belgelendirme’ye sertifikalandırma ile ilgili her türlü itiraz ve şikâyet hakkına sahiptir ancak bu itirazını yazılı olarak ve kanıtlarıyla ispatlamalıdır. 

HACE Belgelendirme, kendisine iletilen Seramik Karo Kaplamacısı belgesi sahibinin itiraz ve şikâyetlerini nasıl ele alacağını anlattığı bu dokümanı internet sitesinde kişilerin erişimine sunmaktadır. 

Katılımcılar, Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programları ile ilgili yürütülmekte olan faaliyetler ile ilgili olabilecek her türlü itiraz ve şikâyetleri posta, faks elden veya www.hacebelgelendirme.com web adresi aracılığı ile e-posta yoluyla veya sözlü olarak yapılabilir. 

Seramik Karo Kaplamacısı belgesi sahibi konu ile ilgili dokümanlara, www.hacebelgelendirme.com web sitesinden ulaşabilir. Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programları ile ilgili HACE Belgelendirme’ye ulaşan itiraz ve şikâyetleri alan HACE Belgelendirme personeli bu konuyu Kalite Yönetim Temsilcisi’ne iletir. 

Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programları ile ilgili yapılan itirazlar veya şikâyetler 45 gün içerisinde sonuçlandırılır ve karar ilgili kişiye yazılı olarak bildirilir.

Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programı için belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda çeşitli itiraz/şikâyetler gelebilir. Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programları için gelen itiraz/şikâyetin kaynağı aşağıdaki kişilerden biri olabilir:

 • Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programı başvuru sahiplerinden,
 • Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programı adaylarından,
 • Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programı adayları tarafından belgelendirilmiş kişilerden,
 • Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programı adaylarının işverenlerinden,
 • Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programı için diğer kesimlerden itiraz gelebilir.


Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programı itiraz/şikâyet sahibi HACE Belgelendirme veya www.hacebelgelendirme.com web sitesinde yer alan itiraz ve şikâyet formunu doldurur ve imzalar. 

Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programı itiraz ve şikâyet formunu şahsen müracaat yapıldı ise HACE Belgelendirme’ye teslim eder veya faks, e-posta vb. ile gönderir. Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programı ile ilgili yapılan sınava ilişkin, sınavda kullanılan teçhizat ve sınav parçası veya numuneleriyle ilgili itiraz/şikâyet sınav tarihinden itibaren 15 gün içinde yapılmalıdır.

Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programı için itiraz/şikâyet aşağıdaki konulardan birinden olabilmektedir:

 • Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programı belgelendirme kararına itiraz veya şikâyetler
 • Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programı sınav sonucuna itiraz veya şikâyetler 
 • Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programı sınav sorularına itiraz veya şikâyetler 
 • Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programı sınavını yapanla ilgili itiraz veya şikâyetler
 • Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programı hatalı belge veya logo kullanımına ilişkin şikayetler
 • Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programı belgelendirme programına ve/veya kapsamına ilişkin itiraz veya şikâyetler
 • Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programı duyurularla ilgili itiraz veya şikâyetler
 • Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programı ile ilgili diğer itiraz veya şikâyetler


Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programı için HACE Belgelendirme’ye yapılan itiraz ve şikâyetler; itiraz ve şikâyet prosedürüne uygun olarak 45 gün içerisinde sonuçlandırılır. Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programı için karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilmektedir.

Eğitim Kutusu Eğitmeni

 • 160 Eğitim
 • 15 Aralık 2021 09:52 tarihinden bu yana üye

0.00 5.0 üzerinden
5 Puan % 0
4 Puan % 0
3 Puan % 0
2 ve 1 Puan % 0

Eğitim Yorumları (0)

Üzgünüz, bu eğitim için henüz yorum girilmedi.

Yorum Gönder

Yorum göndermek için giriş yapmış ve bu dersten mezun olmanız gerekmektedir.

Eğitim Kutusu Eğitmeni

Eğitim Kutusu Eğitmeni

Eğitmen
Eğitim Ücreti

6299 ₺ 4499 ₺

Sertifikalar

 • Eğitim Sertifikası+120 ₺
 • Üniversite SertifikasıÜcretsiz
 • Tüm SertifikalarÜcretsiz
 • Eğitim Dijital SertifikasıÜcretsiz
 • Eğitim Kutusu, eğitim fiyatlarında ve eğitim içeriklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 • E-Devlet CardCert ISO 9001

Eğitim Özellikleri

 • Eğitim Türü:Canlı Eğitim
 • Kategorisi:MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu)
 • Kayıtlı Kişi:1117 Kişi
 • Modül:0
 • Ders:0
 • Sınav:0
 • Toplam Süre:0 Saat
 • Eğitim Düzeyi: Uzmanlık
 • Eğitim Dili: Türkçe
 • Sınav:Var
 • Sertifika:Evet