• Eğitimler
 • MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Belgelendirme Programları

 • 0 Saat
 • 0 Ders
 • 4876 Kayıtlı Kişi
0.0 | 0 İnceleme

Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Belgelendirme Programları

 • 0 Saat
 • 0 Ders
 • 4876 Kayıtlı Kişi

4633 ₺ 3309 ₺

Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Belgelendirme Programları
 • Eğitim Kutusu Eğitmeni
  Eğitmen

  Eğitim Kutusu Eğitmeni

 • Kategori MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu)
 • İnceleme
  0.0

Eğitime Genel Bakış

Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Belgelendirme Programları, belgelendirme kuruluşu olan HACE Belgelendirme tarafından yapılmaktadır.


Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Belgelendirme Programları, belgelendirme kuruluşu olan HACE Belgelendirme tarafından yapılmaktadır. Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Belgelendirme Programı personel belgelendirme işlemleri teorik ve uygulamalı sınavlarla yapılmaktadır. Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Belgelendirme Programı sınavlarının yapılışı, belgelendirmenin işleyişi, itiraz ve şikâyetlerle ilgili düzenlemelere metnin devamında yer verilmiştir.


Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Belgelendirme Programları Amacı 

Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Belgelendirme Programları amacı, katılımcısı olduğu sınavın belgelendirilmesine ilişkin hususlar hakkında bilgilendirmektir. Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü şunları amaçlamaktadır:

 • Temel şartlar
 • Yeterlilik alanları
 • Sınav koşulları
 • Kabul şartları
 • Belgelendirme süreci


Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Belgelendirme Programları Kapsamı

Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Belgelendirme programları kapsamı hakkında bilgilenelim. Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Belgelendirme Programı, aşağıda belirtilen ulusal yeterlilik ile ilgili birimlerini kapsamaktadır.

 • 17UY0328-3/A1: İSG, Çevre ve Kalite 
 • 17UY0329-3/A2: Sefere Hazırlık ve Otobüsle Sefer Yapılması 


Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Belgelendirme Programları Meslek Tanımı

Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Belgelendirme Programları meslek tanımı nedir inceleyelim. Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Seviye 3 aşağıdaki işleri yapan nitelikli kişidir:

 • İş sağlığı ve güvenliği ile kazalara ilişkin önlemleri alır, 
 • Kalite sistemleri çerçevesinde mesleği ile ilgili iş organizasyonlarını gerçekleştirir, 
 • Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü kalite yönetim sistemi ile çevre ve trafik kurallarına uygun olarak araç kullanır,
 • Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü ticari veya resmi olarak tescil edilmiş bir otobüs ile kişi başına ücretle belirlenmiş bir güzergâh doğrultusunda şehir içi toplu kamu taşımacılığı yapar, 
 • Mesleki gelişime ilişkin kişisel ve sektörel faaliyetleri yürütür.


Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Belgelendirme Programları Yeterliliğe Kaynak Teşkil Eden Meslek Standartları ve Ulusal Yetkinlikler

Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Belgelendirme Programları yeterliliğe kaynak teşkil eden meslek standartları ve ulusal yetkinlikler nedir maddeler halinde görelim.

 • 13UMS0378-3 Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı 
 • 13UMS0377-3 Servis Aracı Şoförü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı 


Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Belgelendirme Programları Başvurusu

Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Belgelendirme Programları başvurusu nasıl yapılır başlıklarla inceleyelim.


Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Belgelendirme Programları Başvuru Sahibi Adaylarda Aranan Şartlar

Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Belgelendirme Programları başvurusu sahibi adaylarda aranan şartlar ile ilgili inceleme yapalım. 

 • Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen sürücü belgesine sahip olmalıdır, 
 • Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Yetkili merkezden alınmış Psikoteknik Test Raporu na sahip olmalıdır,
 • Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Türk Ceza Kanununun “Cinsel saldırı” başlıklı 102.“Çocukların cinsel istismarı” başlıklı 103. “Reşit olmayanla cinsel ilişki” başlıklı 104. “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” başlıklı 109. “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” başlıklı 188. “Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma başlıklı 190 Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” başlıklı 191. “Fuhuş” başlıklı 227. ve 2918 sayılı Kabahatler Kanununun Sarhoşluk başlıklı 35 maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olması gerekmektedir.


Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Belgelendirme Programları Başvurusunun Değerlendirilmesi

Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Belgelendirme Programları başvurusunun değerlendirilmesi nasıl olur inceleyelim.

Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Belgelendirme Programı başvurusunu HACE Belgelendirme operasyon asistanı, yapılan tüm başvuruları Genel Müdüre iletir. Genel Müdür, Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Belgelendirme Programı başvuru şartlarını ve adaydan gelen başvuru evraklarını kontrol eder ve uygunluğunu değerlendirir. 

Yapılan değerlendirmeler ve kararların aday için olumlu olması durumunda Genel Müdür Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Belgelendirme Programı sınav planlamasını yapar ve müsait olan bir sınav yapıcıyı o sınav için atar.


Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Belgelendirme Programları Bilgi ve Becerinin Değerlendirilmesi

Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Belgelendirme Programları bilgi ve becerinin değerlendirilmesi nasıl yapılır keşfedelim. Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü başvuru değerlendirilmesi kabul edilen adayın bilgi ve becerisi teorik (yazılı, sözlü/mülakat) ve performans sınavı ile ölçülür.

Bu noktada sınav ücretinin adaylar tarafından yatırılmasının gerektiğini vurgulamakta fayda vardır.


Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Belgelendirme Programları Teorik Sınavı

Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Belgelendirme Programları Teorik sınavı hakkında inceleme yapalım.

Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Belgelendirme Programı 17UY0328-3/A1 ve 17UY0329-3/A2 birimleri için teorik değerlendirme için adaylara en az yirmi (20) soruluk, dört (4) seçenekli, çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde olan sorularla düzenlenmiş yazılı sınav uygulanmalıdır. Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Belgelendirme Program teorik sınavında boş bırakılan veya yanlış cevaplandırılmış sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Belgelendirme Program teorik sınavında adaylara her soru için ortalama iki (2) dakika zaman verilir. Teorik sınava giren Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü adayın soruların en az %60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır.


Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Belgelendirme Programları Performans Sınavı

Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Belgelendirme Programları Performans sınavı hakkında inceleme yapalım.

Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Belgelendirme Programı 17UY0328-3/A1 birime yönelik beceri ve yetkinlik ifadeleri diğer birimlerin beceri ve yetkinlik kontrol listelerinde tanımlanmış olup, bu kapsamda söz konusu beceri ve yetkinlik ifadelerinin ölçme ve değerlendirmesi yapılır.

Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Belgelendirme Programı 17UY0329-3/A2 beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir. Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir.


Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Belgelendirme Programları Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar

Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Belgelendirme Programları ölçme ve değerlendirmeye ilişkin diğer koşullar nelerdir keşfedelim.

Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Belgelendirme Programı 17UY0328-3/A1 yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. 

Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Belgelendirme Programı 17UY0329-3/A2 birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Belgelendirme Program 17UY0329-3/A2 birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Belgelendirme Programı yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir. 

Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Belgelendirme Programı kapsama dahil birimlere ait sınavların yapılması ile ilgili bu belgelendirme programında yer almayan diğer hususlar, HACE Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti.’nin hazırlamış olduğu sınav prosedürü, form vb. dokümanlarda mevcut olup bu dokümanlardaki hususlar dikkate alınacaktır.


Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Belgelendirme Programları Belgelendirme

Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Belgelendirme Programları belgelendirme nasıl olur görelim.

İlgili ulusal yeterlilikte açıklandığı şekliyle, Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Belgelendirme Programı sınavlarında başarılı olan adaya, Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü sertifikası düzenlenir. Adayın Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü sertifikasında kimlik bilgileri, belge numarası, sınava alındığı numene bilgileri ve kapsam aralıkları yer alır.


Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Belgelendirme Programları Belgenin Gönderimi

Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Belgelendirme Programları belgenin gönderimi nasıl yapılır keşfedelim. Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Sertifikası almaya hak kazanmış kişiye belgesi, başvuru formunda beyan ettiği adresine posta veya kargo ile gönderili.


Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Belgelendirme Programları Belgenin Kaydedilmesi

Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Belgelendirme Programları belgenin kaydedilmesi nasıl oluyor birlikte inceleyelim. Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü belgesi sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder. 

Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü talebi uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.


Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Belgelendirme Programları Belgenin Geçerlilik Süresi

Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Belgelendirme Programları belgenin geçerlilik süresi hakkında konuşalım. Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, düzenlendiği tarihten itibaren 5 (beş) yıldır.


Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Belgelendirme Programları Belgenin Gözetimi

Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Belgelendirme Programları belgenin gözetimi ile ilgili inceleme yapalım. 

Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Belgelendirme Programı belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında sınav ve belgelendirme kuruluşunun belirleyeceği gözetim yöntemi ile değerlendirilir. Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Belgelendirme Programı gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.


Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Belgelendirme Programları Yeniden Belgelendirme

Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Belgelendirme Programları yeniden belgelendirme konusunu inceleyelim. 

Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Belgelendirme Programı beş (5) yıllık geçerlilik süresine sahiptir. Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü belgeleri bu süre sonunda belge sahibinin performansı “10- Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları” bölümünde belirtilen belgeleri sunmak koşuluyla, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.

a) Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförünün 5 yıl belgegeçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2,5 yıl çalıştığına dair resmi kayıt sunulması, 

b) Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförünün yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavların yapılması. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belgegeçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.


Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Belgelendirme Programları Belgenin Askı Hali ve İptal Edilmesi

Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Belgelendirme Programları belgenin askı hali ve iptal edilmesi konusunu inceleyelim. Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü belgesinin askı halini ve iptalini doğuran nedenlerdir aşağıdaki gibidir:

 • Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü belgesi sahibinin yapılan belge kullanım sözleşmesi yükümlülüklerini yerine getirmemesi, 
 • Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü belgesi sahibinin gözetimler sonucunda yetersiz bulunması, 
 • Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü belgesi sahibinin logo kullanım şartlarına uymaması 

Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü belgesi iptal edilen kişi, belgenin geri alınması ve sözleşmenin feshi kararının tebliğinden itibaren sertifika ve logonun kullanımını durdurur. 

Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü belgesi sahibi, sözleşme ile kendisine verilmiş her türlü sertifikayı kendisine tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde HACE Belgelendirme‘ye iade etmekle yükümlüdür.


Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Belgelendirme Programları Belge Ücretleri

Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Belgelendirme Programları belge ücretleri nedir inceleyelim. Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Belgelendirme Program ücreti hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için www.hacebelgelendirme.com web sitesine girerek ücret yönetimi prosedüründen belgelendirme ücretini öğrenebilirsiniz.


Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Belgelendirme Programları İtiraz ve Şikâyet

Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Belgelendirme Programları itiraz ve şikâyet nasıl olur inceleyelim. Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü belgesi sahibi kişi, HACE Belgelendirme’ye sertifikalandırma ile ilgili her türlü itiraz ve şikâyet hakkına sahiptir ancak bu itirazını yazılı olarak ve kanıtlarıyla ispatlamalıdır. 

HACE Belgelendirme, kendisine iletilen Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü belgesi sahibinin itiraz ve şikâyetlerini nasıl ele alacağını anlattığı bu dokümanı internet sitesinde kişilerin erişimine sunmaktadır. 

Katılımcılar, Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Belgelendirme Programları ile ilgili yürütülmekte olan faaliyetler ile ilgili olabilecek her türlü itiraz ve şikâyetleri posta, faks elden veya www.hacebelgelendirme.com web adresi aracılığı ile e-posta yoluyla veya sözlü olarak yapılabilir. 

Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü belgesi sahibi konu ile ilgili dokümanlara, www.hacebelgelendirme.com web sitesinden ulaşabilir. Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Belgelendirme Programları ile ilgili HACE Belgelendirme’ye ulaşan itiraz ve şikâyetleri alan HACE Belgelendirme personeli bu konuyu Kalite Yönetim Temsilcisi’ne iletir. 

Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Belgelendirme Programları ile ilgili yapılan itirazlar veya şikâyetler 45 gün içerisinde sonuçlandırılır ve karar ilgili kişiye yazılı olarak bildirilir.

Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Belgelendirme Programı için belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda çeşitli itiraz/şikâyetler gelebilir. Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Belgelendirme Programları için gelen itiraz/şikâyetin kaynağı aşağıdaki kişilerden biri olabilir:

 • Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Belgelendirme Programı başvuru sahiplerinden,
 • Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Belgelendirme Programı adaylarından,
 • Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Belgelendirme Programı adayları tarafından belgelendirilmiş kişilerden,
 • Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Belgelendirme Programı adaylarının işverenlerinden,
 • Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Belgelendirme Programı için diğer kesimlerden itiraz gelebilir.

Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Belgelendirme Programı itiraz/şikâyet sahibi HACE Belgelendirme veya www.hacebelgelendirme.com web sitesinde yer alan itiraz ve şikâyet formunu doldurur ve imzalar. 

Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Belgelendirme Programı itiraz ve şikâyet formunu şahsen müracaat yapıldı ise HACE Belgelendirme’ye teslim eder veya faks, e-posta vb. ile gönderir. Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Belgelendirme Programı ile ilgili yapılan sınava ilişkin, sınavda kullanılan teçhizat ve sınav parçası veya numuneleriyle ilgili itiraz/şikâyet sınav tarihinden itibaren 15 gün içinde yapılmalıdır.

Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Belgelendirme Programı için itiraz/şikâyet aşağıdaki konulardan birinden olabilmektedir:

 • Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Belgelendirme Programı belgelendirme kararına itiraz veya şikâyetler
 • Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Belgelendirme Programı sınav sonucuna itiraz veya şikâyetler 
 • Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Belgelendirme Programı sınav sorularına itiraz veya şikâyetler 
 • Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Belgelendirme Programı sınavını yapanla ilgili itiraz veya şikâyetler
 • Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Belgelendirme Programı hatalı belge veya logo kullanımına ilişkin şikayetler
 • Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Belgelendirme Programı belgelendirme programına ve/veya kapsamına ilişkin itiraz veya şikâyetler
 • Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Belgelendirme Programı duyurularla ilgili itiraz veya şikâyetler
 • Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Belgelendirme Programı ile ilgili diğer itiraz veya şikâyetler

Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Belgelendirme Programı için HACE Belgelendirme’ye yapılan itiraz ve şikâyetler; itiraz ve şikâyet prosedürüne uygun olarak 45 gün içerisinde sonuçlandırılır. Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Belgelendirme Programı için karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilmektedir.

Eğitim Kutusu Eğitmeni

 • 161 Eğitim
 • 15 Aralık 2021 09:52 tarihinden bu yana üye

0.00 5.0 üzerinden
5 Puan % 0
4 Puan % 0
3 Puan % 0
2 ve 1 Puan % 0

Eğitim Yorumları (0)

Üzgünüz, bu eğitim için henüz yorum girilmedi.

Yorum Gönder

Yorum göndermek için giriş yapmış ve bu dersten mezun olmanız gerekmektedir.

Eğitim Kutusu Eğitmeni

Eğitim Kutusu Eğitmeni

Eğitmen
Eğitim Ücreti

4633 ₺ 3309 ₺

Sertifikalar

 • Eğitim Sertifikası+120 ₺
 • Üniversite SertifikasıÜcretsiz
 • Tüm SertifikalarÜcretsiz
 • Eğitim Dijital SertifikasıÜcretsiz
 • Eğitim Kutusu, eğitim fiyatlarında ve eğitim içeriklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 • E-Devlet CardCert ISO 9001

Eğitim Özellikleri

 • Eğitim Türü:Canlı Eğitim
 • Kategorisi:MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu)
 • Kayıtlı Kişi:4876 Kişi
 • Modül:0
 • Ders:0
 • Sınav:0
 • Toplam Süre:0 Saat
 • Eğitim Düzeyi: Uzmanlık
 • Eğitim Dili: Türkçe
 • Sınav:Var
 • Sertifika:Evet