• Eğitimler
 • MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

PVC Doğrama Montajcısı Belgelendirme Programları

 • 0 Saat
 • 0 Ders
 • 3154 Kayıtlı Kişi
0.0 | 0 İnceleme

PVC Doğrama Montajcısı Belgelendirme Programları

 • 0 Saat
 • 0 Ders
 • 3154 Kayıtlı Kişi

6425 ₺ 4589 ₺

PVC Doğrama Montajcısı Belgelendirme Programları
 • Eğitim Kutusu Eğitmeni
  Eğitmen

  Eğitim Kutusu Eğitmeni

 • Kategori MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu)
 • İnceleme
  0.0

Eğitime Genel Bakış

PVC Doğrama Montajcısı Belgelendirme Programları, belgelendirme kuruluşu olan HACE Belgelendirme tarafından yapılmaktadır.


PVC Doğrama Montajcısı Belgelendirme Programları, belgelendirme kuruluşu olan HACE Belgelendirme tarafından yapılmaktadır. PVC Doğrama Montajcısı Belgelendirme Programı personel belgelendirme işlemleri teorik ve uygulamalı sınavlarla yapılmaktadır. PVC Doğrama Montajcısı Belgelendirme Programı sınavlarının yapılışı, belgelendirmenin işleyişi, itiraz ve şikâyetlerle ilgili düzenlemelere metnin devamında yer verilmiştir.


PVC Doğrama Montajcısı Belgelendirme Programları Amacı 

PVC Doğrama Montajcısı Belgelendirme Programları amacı, katılımcısı olduğu sınavın belgelendirilmesine ilişkin hususlar hakkında bilgilendirmektir. PVC Doğrama Montajcısı şunları amaçlamaktadır:

 • Temel şartlar
 • Yeterlilik alanları
 • Sınav koşulları
 • Kabul şartları
 • Belgelendirme süreci


PVC Doğrama Montajcısı Belgelendirme Programları Kapsamı

PVC Doğrama Montajcısı Belgelendirme programları kapsamı hakkında bilgilenelim. PVC Doğrama Montajcısı Belgelendirme Programı, aşağıda belirtilen ulusal yeterlilik ile ilgili birimlerini kapsamaktadır.

 • 14UY0195-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre Koruma 
 • 14UY0195-3/A2 PVC Doğrama Montaj İşlemi 


PVC Doğrama Montajcısı Belgelendirme Programları Meslek Tanımı

PVC Doğrama Montajcısı Belgelendirme Programları meslek tanımı nedir inceleyelim. PVC Doğrama Montajcısı Seviye 3 aşağıdaki işleri yapan nitelikli kişidir:

 • İş sağlığı ve güvenliği ile kazalara ilişkin önlemleri alır, 
 • Kalite sistemleri çerçevesinde mesleği ile ilgili iş organizasyonlarını gerçekleştirir, 
 • Mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapar,
 • Çeşitli binalarda P.V.C. doğramaların projeye uygun olarak ön hazırlık, montaj, ayar ve test işlemlerini yapar, 
 • İş sonu kontrolleri ile temizlik işlemlerini yapar
 • Mesleki gelişime ilişkin kişisel ve sektörel faaliyetleri yürütür.


PVC Doğrama Montajcısı Belgelendirme Programları Yeterliliğe Kaynak Teşkil Eden Meslek Standartları ve Ulusal Yetkinlikler

PVC Doğrama Montajcısı Belgelendirme Programları yeterliliğe kaynak teşkil eden meslek standartları ve ulusal yetkinlikler nedir maddeler halinde görelim.

 • 14UY0195-3 PVC Doğrama Montajcısı Seviye 3 Ulusal Yeterlilik
 • 13UMS0311-3 PVC Doğrama Montajcısı Seviye 3 Ulusal Meslek Standardı


PVC Doğrama Montajcısı Belgelendirme Programları Başvurusu

PVC Doğrama Montajcısı Belgelendirme Programları başvurusu nasıl yapılır başlıklarla inceleyelim.


PVC Doğrama Montajcısı Belgelendirme Programları Başvuru Sahibi Adaylarda Aranan Şartlar

PVC Doğrama Montajcısı Belgelendirme Programları başvurusu sahibi adaylarda aranan şartlar ile ilgili inceleme yapalım. PVC Doğrama Montajcısı Belgelendirme Programı başvuru için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.


PVC Doğrama Montajcısı Belgelendirme Programları Başvurusunun Değerlendirilmesi

PVC Doğrama Montajcısı Belgelendirme Programları başvurusunun değerlendirilmesi nasıl olur inceleyelim.

PVC Doğrama Montajcısı Belgelendirme Programı başvurusunu HACE Belgelendirme operasyon asistanı, yapılan tüm başvuruları Genel Müdüre iletir. Genel Müdür, PVC Doğrama Montajcısı Belgelendirme Programı başvuru şartlarını ve adaydan gelen başvuru evraklarını kontrol eder ve uygunluğunu değerlendirir. 

Yapılan değerlendirmeler ve kararların aday için olumlu olması durumunda Genel Müdür PVC Doğrama Montajcısı Belgelendirme Programı sınav planlamasını yapar ve müsait olan bir sınav yapıcıyı o sınav için atar.


PVC Doğrama Montajcısı Belgelendirme Programları Bilgi ve Becerinin Değerlendirilmesi

PVC Doğrama Montajcısı Belgelendirme Programları bilgi ve becerinin değerlendirilmesi nasıl yapılır keşfedelim. PVC Doğrama Montajcısı başvuru değerlendirilmesi kabul edilen adayın bilgi ve becerisi teorik (yazılı, sözlü/mülakat) ve performans sınavı ile ölçülür.

Bu noktada sınav ücretinin adaylar tarafından yatırılmasının gerektiğini vurgulamakta fayda vardır.


PVC Doğrama Montajcısı Belgelendirme Programları Teorik Sınavı

PVC Doğrama Montajcısı Belgelendirme Programları Teorik sınavı hakkında inceleme yapalım.

PVC Doğrama Montajcısı Belgelendirme Programı 14UY0195-3/A1 birim kapsamında en az 19 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test sorularını içeren yazılı sınav uygulanmalı ve aday tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır. PVC Doğrama Montajcısı Belgelendirme Programı sınavı soru başı ortalama süre 2 dakika olarak öngörülmelidir. 

PVC Doğrama Montajcısı Belgelendirme Programı 14UY0195-3/A2 birim kapsamında en az 65 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test sorularını içeren yazılı sınav uygulanmalı ve aday tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır. PVC Doğrama Montajcısı Belgelendirme Programı sınavı soru başı ortalama süre 3 dakika olarak öngörülmelidir.


PVC Doğrama Montajcısı Belgelendirme Programları Performans Sınavı

PVC Doğrama Montajcısı Belgelendirme Programları Performans sınavı hakkında inceleme yapalım.

PVC Doğrama Montajcısı Belgelendirme Programı 14UY0195-3/A1 ve 14UY0195-3/A2 birimleri için uygulama sınavı ile ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı söz konusu sınav ile ölçülmelidir. PVC Doğrama Montajcısı Belgelendirme Programı sınavı kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenmiştir. PVC Doğrama Montajcısı adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı olmak koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir. PVC Doğrama Montajcısı Belgelendirme Programı performans sınavı için verilen toplam süre 180 dakika olmalıdır.

Yeterlilik birimlerinden ve konularla ilgili tüm sınavlarda başarılı olan adaylar Mesleki Yeterlilik Kurumu MYK tarafından onaylanan yeterlilik belgesi alırlar. Belge talebi başvuru sahibi tarafından yapılmalıdır. İlgili detaylı bilgiler yazının içinde bulunmaktadır.


PVC Doğrama Montajcısı Belgelendirme Programları Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar

PVC Doğrama Montajcısı Belgelendirme Programları ölçme ve değerlendirmeye ilişkin diğer koşullar nelerdir keşfedelim.

PVC Doğrama Montajcısı Belgelendirme Programı 14UY0195-3/A1 14UY0195-3/A2 birimleri için PVC Doğrama Montajcısı adayın söz konusu birimden başarılı sayılması için teorik ve performans sınavlarının her ikisinden de başarılı olması gerekir. PVC Doğrama Montajcısı Belgelendirme Programı birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. PVC Doğrama Montajcısı Belgelendirme Programı birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez.

PVC Doğrama Montajcısı Belgelendirme Programı kapsama dâhil birimlere ait sınavların yapılması ile ilgili bu belgelendirme programında yer almayan diğer hususlar, HACE Belgelendirmenin hazırlamış olduğu sınav prosedürü, form vb. dokümanlarda mevcut olup bu dokümanlardaki hususlar dikkate alınacaktır.


PVC Doğrama Montajcısı Belgelendirme Programları Belgelendirme

PVC Doğrama Montajcısı Belgelendirme Programları belgelendirme nasıl olur görelim.

İlgili ulusal yeterlilikte açıklandığı şekliyle, PVC Doğrama Montajcısı Belgelendirme Programı sınavlarında başarılı olan adaya, PVC Doğrama Montajcısı sertifikası düzenlenir. Adayın PVC Doğrama Montajcısı sertifikasında kimlik bilgileri, belge numarası, sınava alındığı numene bilgileri ve kapsam aralıkları yer alır.


PVC Doğrama Montajcısı Belgelendirme Programları Belgenin Gönderimi

PVC Doğrama Montajcısı Belgelendirme Programları belgenin gönderimi nasıl yapılır keşfedelim. PVC Doğrama Montajcısı Sertifikası almaya hak kazanmış kişiye belgesi, başvuru formunda beyan ettiği adresine posta veya kargo ile gönderili.


PVC Doğrama Montajcısı Belgelendirme Programları Belgenin Kaydedilmesi

PVC Doğrama Montajcısı Belgelendirme Programları belgenin kaydedilmesi nasıl oluyor birlikte inceleyelim. PVC Doğrama Montajcısı belgesi sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder. 

PVC Doğrama Montajcısı talebi uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.


PVC Doğrama Montajcısı Belgelendirme Programları Belgenin Geçerlilik Süresi

PVC Doğrama Montajcısı Belgelendirme Programları belge geçerlilik süresi hakkında konuşalım. PVC Doğrama Montajcısı yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, düzenlendiği tarihten itibaren 5 (beş) yıldır.


PVC Doğrama Montajcısı Belgelendirme Programları Belgenin Gözetimi

PVC Doğrama Montajcısı Belgelendirme Programları belgenin gözetimi ile ilgili inceleme yapalım. PVC Doğrama Montajcısı adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında sınav ve belgelendirme kuruluşunun belirleyeceği gözetim yöntemi ile değerlendirilir. PVC Doğrama Montajcısı Belgelendirme Programı gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. PVC Doğrama Montajcısı Belgelendirme Programı askı nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.


PVC Doğrama Montajcısı Belgelendirme Programları Yeniden Belgelendirme

PVC Doğrama Montajcısı Belgelendirme Programları yeniden belgelendirme konusunu inceleyelim. 

PVC Doğrama Montajcısı belgesi sahibi, belge iptal gerektirecek bir duruma yol açmazsa, performansa ilişkin şikâyet almazsa ve PVC Doğrama Montajcısı olarak toplam 18 ay çalıştığını belgelendirirse, PVC Doğrama Montajcısı belgesinin süresi 5 yıl daha uzatılır.

PVC Doğrama Montajcısı çalıştığını belgelendiremezse sınava girmek zorundadır. PVC Doğrama Montajcısı Programı sınavında başarılı olursa belge süresi 5 yıl daha uzatılır. 

PVC Doğrama Montajcısı belgesi uzatma süresi bittikten sonra PVC Doğrama Montajcısı Programı teorik ve uygulamalı sınavları yapılır.


PVC Doğrama Montajcısı Belgelendirme Programları Belgenin Askı Hali ve İptal Edilmesi

PVC Doğrama Montajcısı Belgelendirme Programları belgenin askı hali ve iptal edilmesi konusunu inceleyelim. PVC Doğrama Montajcısı belgesinin askı halini ve iptalini doğuran nedenlerdir aşağıdaki gibidir:

 • PVC Doğrama Montajcısı belgesi sahibinin yapılan belge kullanım sözleşmesi yükümlülüklerini yerine getirmemesi, 
 • PVC Doğrama Montajcısı belgesi sahibinin gözetimler sonucunda yetersiz bulunması, 
 • PVC Doğrama Montajcısı belgesi sahibinin logo kullanım şartlarına uymaması 


Yukarıdaki durumlarda belge iptal edilir. Belgenin iptal edilmesi tekrar alınamayacağı anlamına gelmemektedir. PVC Doğrama Montajcısı belgesi iptal edilen kişi, belgenin geri alınması ve sözleşmenin feshi kararının tebliğinden itibaren sertifika ve logonun kullanımını durdurur. 

PVC Doğrama Montajcısı belgesi sahibi, sözleşme ile kendisine verilmiş her türlü sertifikayı kendisine tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde HACE Belgelendirme‘ye iade etmekle yükümlüdür.


PVC Doğrama Montajcısı Belgelendirme Programları Belge Ücretleri

PVC Doğrama Montajcısı Belgelendirme Programları belge ücretleri nedir inceleyelim. PVC Doğrama Montajcısı Belgelendirme Program ücreti hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için www.hacebelgelendirme.com web sitesine girerek ücret yönetimi prosedüründen belgelendirme ücretini öğrenebilirsiniz.


PVC Doğrama Montajcısı Belgelendirme Programları İtiraz ve Şikâyet

PVC Doğrama Montajcısı Belgelendirme Programları itiraz ve şikâyet nasıl olur inceleyelim. PVC Doğrama Montajcısı belgesi sahibi kişi, HACE Belgelendirme’ye sertifikalandırma ile ilgili her türlü itiraz ve şikâyet hakkına sahiptir ancak bu itirazını yazılı olarak ve kanıtlarıyla ispatlamalıdır. 

HACE Belgelendirme, kendisine iletilen PVC Doğrama Montajcısı belgesi sahibinin itiraz ve şikâyetlerini nasıl ele alacağını anlattığı bu dokümanı internet sitesinde kişilerin erişimine sunmaktadır. 

Katılımcılar, PVC Doğrama Montajcısı Belgelendirme Programları ile ilgili yürütülmekte olan faaliyetler ile ilgili olabilecek her türlü itiraz ve şikâyetleri posta, faks elden veya www.hacebelgelendirme.com web adresi aracılığı ile e-posta yoluyla veya sözlü olarak yapılabilir. 

PVC Doğrama Montajcısı belgesi sahibi konu ile ilgili dokümanlara, www.hacebelgelendirme.com web sitesinden ulaşabilir. PVC Doğrama Montajcısı Belgelendirme Programları ile ilgili HACE Belgelendirme’ye ulaşan itiraz ve şikâyetleri alan HACE Belgelendirme personeli bu konuyu Kalite Yönetim Temsilcisi’ne iletir. 

PVC Doğrama Montajcısı Belgelendirme Programları ile ilgili yapılan itirazlar veya şikâyetler 45 gün içerisinde sonuçlandırılır ve karar ilgili kişiye yazılı olarak bildirilir.

PVC Doğrama Montajcısı Belgelendirme Programı için belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda çeşitli itiraz/şikâyetler gelebilir. PVC Doğrama Montajcısı Belgelendirme Programları için gelen itiraz/şikâyetin kaynağı aşağıdaki kişilerden biri olabilir:

 • PVC Doğrama Montajcısı Belgelendirme Programı başvuru sahiplerinden,
 • PVC Doğrama Montajcısı Belgelendirme Programı adaylarından,
 • PVC Doğrama Montajcısı Belgelendirme Programı adayları tarafından belgelendirilmiş kişilerden,
 • PVC Doğrama Montajcısı Belgelendirme Programı adaylarının işverenlerinden,
 • PVC Doğrama Montajcısı Belgelendirme Programı için diğer kesimlerden itiraz gelebilir.


PVC Doğrama Montajcısı Belgelendirme Programı itiraz/şikâyet sahibi HACE Belgelendirme veya www.hacebelgelendirme.com web sitesinde yer alan itiraz ve şikâyet formunu doldurur ve imzalar. 

PVC Doğrama Montajcısı Belgelendirme Programı itiraz ve şikâyet formunu şahsen müracaat yapıldı ise HACE Belgelendirme’ye teslim eder veya faks, e-posta vb. ile gönderir. PVC Doğrama Montajcısı Belgelendirme Programı ile ilgili yapılan sınava ilişkin, sınavda kullanılan teçhizat ve sınav parçası veya numuneleriyle ilgili itiraz/şikâyet sınav tarihinden itibaren 15 gün içinde yapılmalıdır.

PVC Doğrama Montajcısı Belgelendirme Programı için itiraz/şikâyet aşağıdaki konulardan birinden olabilmektedir:

 • PVC Doğrama Montajcısı Belgelendirme Programı belgelendirme kararına itiraz veya şikâyetler
 • PVC Doğrama Montajcısı Belgelendirme Programı sınav sonucuna itiraz veya şikâyetler 
 • PVC Doğrama Montajcısı Belgelendirme Programı sınav sorularına itiraz veya şikâyetler 
 • PVC Doğrama Montajcısı Belgelendirme Programı sınavını yapanla ilgili itiraz veya şikâyetler
 • PVC Doğrama Montajcısı Belgelendirme Programı hatalı belge veya logo kullanımına ilişkin şikayetler
 • PVC Doğrama Montajcısı Belgelendirme Programı belgelendirme programına ve/veya kapsamına ilişkin itiraz veya şikâyetler
 • PVC Doğrama Montajcısı Belgelendirme Programı duyurularla ilgili itiraz veya şikâyetler
 • PVC Doğrama Montajcısı Belgelendirme Programı ile ilgili diğer itiraz veya şikâyetler


PVC Doğrama Montajcısı Belgelendirme Programı için HACE Belgelendirme’ye yapılan itiraz ve şikâyetler; itiraz ve şikâyet prosedürüne uygun olarak 45 gün içerisinde sonuçlandırılır. PVC Doğrama Montajcısı Belgelendirme Programı için karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilmektedir.

Eğitim Kutusu Eğitmeni

 • 161 Eğitim
 • 15 Aralık 2021 09:52 tarihinden bu yana üye

0.00 5.0 üzerinden
5 Puan % 0
4 Puan % 0
3 Puan % 0
2 ve 1 Puan % 0

Eğitim Yorumları (0)

Üzgünüz, bu eğitim için henüz yorum girilmedi.

Yorum Gönder

Yorum göndermek için giriş yapmış ve bu dersten mezun olmanız gerekmektedir.

Eğitim Kutusu Eğitmeni

Eğitim Kutusu Eğitmeni

Eğitmen
Eğitim Ücreti

6425 ₺ 4589 ₺

Sertifikalar

 • Eğitim Sertifikası+120 ₺
 • Üniversite SertifikasıÜcretsiz
 • Tüm SertifikalarÜcretsiz
 • Eğitim Dijital SertifikasıÜcretsiz
 • Eğitim Kutusu, eğitim fiyatlarında ve eğitim içeriklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 • E-Devlet CardCert ISO 9001

Eğitim Özellikleri

 • Eğitim Türü:Canlı Eğitim
 • Kategorisi:MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu)
 • Kayıtlı Kişi:3154 Kişi
 • Modül:0
 • Ders:0
 • Sınav:0
 • Toplam Süre:0 Saat
 • Eğitim Düzeyi: Uzmanlık
 • Eğitim Dili: Türkçe
 • Sınav:Var
 • Sertifika:Evet