• Eğitimler
 • MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Panel Kalıpçısı Belgelendirme Programları

 • 0 Saat
 • 0 Ders
 • 3840 Kayıtlı Kişi
0.0 | 0 İnceleme

Panel Kalıpçısı Belgelendirme Programları

 • 0 Saat
 • 0 Ders
 • 3840 Kayıtlı Kişi

6551 ₺ 4679 ₺

Panel Kalıpçısı Belgelendirme Programları
 • Eğitim Kutusu Eğitmeni
  Eğitmen

  Eğitim Kutusu Eğitmeni

 • Kategori MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu)
 • İnceleme
  0.0

Eğitime Genel Bakış

Panel Kalıpçısı Belgelendirme Programları, belgelendirme kuruluşu olan HACE Belgelendirme tarafından yapılmaktadır.


Panel Kalıpçısı Belgelendirme Programları, belgelendirme kuruluşu olan HACE Belgelendirme tarafından yapılmaktadır. Panel Kalıpçısı Belgelendirme Programı personel belgelendirme işlemleri teorik ve uygulamalı sınavlarla yapılmaktadır. Panel Kalıpçısı Belgelendirme Programı sınavlarının yapılışı, belgelendirmenin işleyişi, itiraz ve şikâyetlerle ilgili düzenlemelere metnin devamında yer verilmiştir.


Panel Kalıpçısı Belgelendirme Programları Amacı 

Panel Kalıpçısı Belgelendirme Programları amacı, katılımcısı olduğu sınavın belgelendirilmesine ilişkin hususlar hakkında bilgilendirmektir. Panel Kalıpçısı şunları amaçlamaktadır:

 • Temel şartlar
 • Yeterlilik alanları
 • Sınav koşulları
 • Kabul şartları
 • Belgelendirme süreci


Panel Kalıpçısı Belgelendirme Programları Kapsamı

Panel Kalıpçısı Belgelendirme programları kapsamı hakkında bilgilenelim. Panel Kalıpçısı Belgelendirme Programı, aşağıda belirtilen ulusal yeterlilik ile ilgili birimlerini kapsamaktadır.

 • 12UY0050-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği 
 • 12UY0050-3/A2 Panel Kalıp İşlemlerinin Yapılması 


Panel Kalıpçısı Belgelendirme Programları Meslek Tanımı

Panel Kalıpçısı Belgelendirme Programları meslek tanımı nedir inceleyelim. Panel Kalıpçısı Seviye 3 aşağıdaki işleri yapan nitelikli kişidir:

 • İş sağlığı ve güvenliği ile kazalara ilişkin önlemleri alır, 
 • Kalite sistemleri çerçevesinde mesleği ile ilgili iş organizasyonlarını gerçekleştirir, 
 • Mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapar,
 • Panel ve diğer kalıp yüzey malzemelerini kullanarak kalıp ve kalıp iskelesi kurar, söker, temizlik ve bakımını yapar,
 • İş sonu kontrolleri ile temizlik işlemlerini yapar,
 • Mesleki gelişime ilişkin kişisel ve sektörel faaliyetleri yürütür.


Panel Kalıpçısı Belgelendirme Programları Yeterliliğe Kaynak Teşkil Eden Meslek Standartları ve Ulusal Yetkinlikler

Panel Kalıpçısı Belgelendirme Programları yeterliliğe kaynak teşkil eden meslek standartları ve ulusal yetkinlikler nedir maddeler halinde görelim.

 • Panel Kalıpçı Seviye 3 Ulusal Meslek Standardı 11UMS0176–3 
 • Panel Kalıpçı Ulusal Yeterliliği - 12UY0050-3 


Panel Kalıpçısı Belgelendirme Programları Başvurusu

Panel Kalıpçısı Belgelendirme Programları başvurusu nasıl yapılır başlıklarla inceleyelim.


Panel Kalıpçısı Belgelendirme Programları Başvuru Sahibi Adaylarda Aranan Şartlar

Panel Kalıpçısı Belgelendirme Programları başvurusu sahibi adaylarda aranan şartlar ile ilgili inceleme yapalım. Panel Kalıpçısı Belgelendirme Programı başvuru için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.


Panel Kalıpçısı Belgelendirme Programları Başvurusunun Değerlendirilmesi

Panel Kalıpçısı Belgelendirme Programları başvurusunun değerlendirilmesi nasıl olur inceleyelim.

Panel Kalıpçısı Belgelendirme Programı başvurusunu HACE Belgelendirme operasyon asistanı, yapılan tüm başvuruları Genel Müdüre iletir. Genel Müdür, Panel Kalıpçısı Belgelendirme Programı başvuru şartlarını ve adaydan gelen başvuru evraklarını kontrol eder ve uygunluğunu değerlendirir. 

Yapılan değerlendirmeler ve kararların aday için olumlu olması durumunda Genel Müdür Panel Kalıpçısı Belgelendirme Programı sınav planlamasını yapar ve müsait olan bir sınav yapıcıyı o sınav için atar.


Panel Kalıpçısı Belgelendirme Programları Bilgi ve Becerinin Değerlendirilmesi

Panel Kalıpçısı Belgelendirme Programları bilgi ve becerinin değerlendirilmesi nasıl yapılır keşfedelim. Panel Kalıpçısı başvuru değerlendirilmesi kabul edilen adayın bilgi ve becerisi teorik (yazılı, sözlü/mülakat) ve performans sınavı ile ölçülür.

Bu noktada sınav ücretinin adaylar tarafından yatırılmasının gerektiğini vurgulamakta fayda vardır.


Panel Kalıpçısı Belgelendirme Programları Teorik Sınavı

Panel Kalıpçısı Belgelendirme Programları Teorik sınavı hakkında inceleme yapalım.

Panel Kalıpçısı Belgelendirme Programı 12UY0050-3/A1 sınavı kapsamında en az 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli, doğru – yanlış ifade soruları ve boşluk doldurma sorularını içeren yazılı sınav uygulanmalı ve aday tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır. Panel Kalıpçısı Belgelendirme Programı sınavı soru başı ortalama süre 2 dakika olarak öngörülmelidir. Panel Kalıpçısı Belgelendirme Programı sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenme çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanmalıdır. 

Panel Kalıpçısı Belgelendirme Programı 12UY0050-3/A2 sınavı kapsamında en az 58 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test, doğru – yanlış ifade soruları ve boşluk doldurma sorularını içeren yazılı sınav uygulanmalı ve aday tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır. Panel Kalıpçısı Belgelendirme Programı sınavı soru başı ortalama süre 2 dakika olarak öngörülmelidir. Panel Kalıpçısı Belgelendirme Programı sınavı soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenme çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanmalıdır.


Panel Kalıpçısı Belgelendirme Programları Performans Sınavı

Panel Kalıpçısı Belgelendirme Programları Performans sınavı hakkında inceleme yapalım.

Panel Kalıpçısı Belgelendirme Programı 12UY0050-3/A1 sınavından en az %80 başarı sağlanmalıdır. Panel Kalıpçısı Belgelendirme Programı uygulama sınavı ile ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı söz konusu sınav ile ölçülmelidir. 

Panel Kalıpçısı Belgelendirme Programı 12UY0050-3/A2 sınavından en az %80 başarı sağlanmalıdır. Panel Kalıpçısı Belgelendirme Programı uygulama sınavı ile ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı söz konusu sınav ile ölçülmelidir. Panel Kalıpçısı Belgelendirme Programı A1 ve A2 Performans sınavı için verilen toplam süre 270 dakika olmalıdır.

Sınavlarda başarılı olan adaylar belgelerini almaya hak kazanmaktadırlar. 


Panel Kalıpçısı Belgelendirme Programları Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar

Panel Kalıpçısı Belgelendirme Programları ölçme ve değerlendirmeye ilişkin diğer koşullar nelerdir keşfedelim.

Panel Kalıpçısı Belgelendirme Programı 12UY0050-3/A1 ve 12UY0050-3/A2 birimleri için teorik ve uygulama sınavının her ikisinden de başarılı olma şartı aranır. Panel Kalıpçısı Belgelendirme Programı sınavlarının herhangi bir bölümünden başarısız olan kişi bir yıl içinde başarısız olduğu bölümden yeniden sınava girebilir. Panel Kalıpçısı aday bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmadığı takdirde yeniden her iki sınava da girmek zorundadır. Panel Kalıpçısı Belgelendirme Programı sınavının bölümlerinin herhangi birinden iki defa başarısız olan kişilerin tekrar sınava girebilmesi için sınavda başarısız olduğu bölüm/konularla ilgili eğitim alması zorunludur. 

Panel Kalıpçısı Belgelendirme Programı kapsama dâhil birimlere ait sınavların yapılması ile ilgili bu belgelendirme programında yer almayan diğer hususlar, HACE Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti.’nin hazırlamış olduğu sınav prosedürü, form vb. dokümanlarda mevcut olup bu dokümanlardaki hususlar dikkate alınacaktır.


Panel Kalıpçısı Belgelendirme Programları Belgelendirme

Panel Kalıpçısı Belgelendirme Programları belgelendirme nasıl olur görelim.

İlgili ulusal yeterlilikte açıklandığı şekliyle, Panel Kalıpçısı Belgelendirme Programı sınavlarında başarılı olan adaya, Panel Kalıpçısı sertifikası düzenlenir. Adayın Panel Kalıpçısı sertifikasında kimlik bilgileri, belge numarası, sınava alındığı numene bilgileri ve kapsam aralıkları yer alır.


Panel Kalıpçısı Belgelendirme Programları Belgenin Gönderimi

Panel Kalıpçısı Belgelendirme Programları belgenin gönderimi nasıl yapılır keşfedelim. Panel Kalıpçısı Sertifikası almaya hak kazanmış kişiye belgesi, başvuru formunda beyan ettiği adresine posta veya kargo ile gönderili. Belge sahibi Panel Kalıpçısı kişiye mesleki yeterlilik kurumu tarafında onaylanan mesleki yeterlilik belgesi gönderilir.


Panel Kalıpçısı Belgelendirme Programları Belgenin Kaydedilmesi

Panel Kalıpçısı Belgelendirme Programları belgenin kaydedilmesi nasıl oluyor birlikte inceleyelim. Panel Kalıpçısı belgesi sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder. Belgeli kişinin talebini kendisinin iletmesi gerekmektedir.

Panel Kalıpçısı talebi uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir. 


Panel Kalıpçısı Belgelendirme Programları Belgenin Geçerlilik Süresi

Panel Kalıpçısı Belgelendirme Programları belgenin geçerlilik süresi hakkında konuşalım. Panel Kalıpçısı yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, düzenlendiği tarihten itibaren 5 (beş) yıldır.


Panel Kalıpçısı Belgelendirme Programları Belgenin Gözetimi

Panel Kalıpçısı Belgelendirme Programları belgenin gözetimi ile ilgili inceleme yapalım. Panel Kalıpçısı belgesi sahibi kişinin yeterliliğinin devam ettiğini tespit etmek amacıyla belgenin geçerlilik süresi içerisinde en az bir kez performans izleme raporu hazırlanır.


Panel Kalıpçısı Belgelendirme Programları Yeniden Belgelendirme

Panel Kalıpçısı Belgelendirme Programları yeniden belgelendirme konusunu inceleyelim. 

Panel Kalıpçısı Belgelendirme Programı belgenin iptal edilmesini gerektirecek bir durum oluşmaması ve belge geçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili belgelendirme kuruluşuna performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda panel kalıpçı fiili olarak toplam 18 ay çalıştığını belgelendirdiğinde, belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır. Panel Kalıpçısı olarak çalıştığını belgeleyemeyen kişiler, uygulama sınavına alınır ve başarılı olan adayların belgesi 5 yıl daha uzatılır. Panel Kalıpçısı Belgesi uzatma süresi bittikten sonra (ilk sınavın yapıldığı tarihten 10 yıl sonra) teorik ve uygulamalı sınav yapılır.

Yeniden belgelendirme için Panel Kalıpçısı kişi belgenin yeniden gönderimi için başvuruda bulunmalıdır. 


Panel Kalıpçısı Belgelendirme Programları Belgenin Askı Hali ve İptal Edilmesi

Panel Kalıpçısı Belgelendirme Programları belgenin askı hali ve iptal edilmesi konusunu inceleyelim. Panel Kalıpçısı belgesinin askı halini ve iptalini doğuran nedenlerdir aşağıdaki gibidir:

 • Panel Kalıpçısı belgesi sahibinin yapılan belge kullanım sözleşmesi yükümlülüklerini yerine getirmemesi, 
 • Panel Kalıpçısı belgesi sahibinin gözetimler sonucunda yetersiz bulunması, 
 • Panel Kalıpçısı belgesi sahibinin logo kullanım şartlarına uymaması 

Panel Kalıpçısı belgesi iptal edilen kişi, belgenin geri alınması ve sözleşmenin feshi kararının tebliğinden itibaren sertifika ve logonun kullanımını durdurur. 

Panel Kalıpçısı belgesi sahibi, sözleşme ile kendisine verilmiş her türlü sertifikayı kendisine tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde HACE Belgelendirme‘ye iade etmekle yükümlüdür.


Panel Kalıpçısı Belgelendirme Programları Belge Ücretleri

Panel Kalıpçısı Belgelendirme Programları belge ücretleri nedir inceleyelim. Panel Kalıpçısı Belgelendirme Program ücreti hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için www.hacebelgelendirme.com web sitesine girerek ücret yönetimi prosedüründen belgelendirme ücretini öğrenebilirsiniz.


Panel Kalıpçısı Belgelendirme Programları İtiraz ve Şikâyet

Panel Kalıpçısı Belgelendirme Programları itiraz ve şikâyet nasıl olur inceleyelim. Panel Kalıpçısı belgesi sahibi kişi, HACE Belgelendirme’ye sertifikalandırma ile ilgili her türlü itiraz ve şikâyet hakkına sahiptir ancak bu itirazını yazılı olarak ve kanıtlarıyla ispatlamalıdır. 

HACE Belgelendirme, kendisine iletilen Panel Kalıpçısı belgesi sahibinin itiraz ve şikâyetlerini nasıl ele alacağını anlattığı bu dokümanı internet sitesinde kişilerin erişimine sunmaktadır. 

Katılımcılar, Panel Kalıpçısı Belgelendirme Programları ile ilgili yürütülmekte olan faaliyetler ile ilgili olabilecek her türlü itiraz ve şikâyetleri posta, faks elden veya www.hacebelgelendirme.com web adresi aracılığı ile e-posta yoluyla veya sözlü olarak yapılabilir. 

Panel Kalıpçısı belgesi sahibi konu ile ilgili dokümanlara, www.hacebelgelendirme.com web sitesinden ulaşabilir. Panel Kalıpçısı Belgelendirme Programları ile ilgili HACE Belgelendirme’ye ulaşan itiraz ve şikâyetleri alan HACE Belgelendirme personeli bu konuyu Kalite Yönetim Temsilcisi’ne iletir. 

Panel Kalıpçısı Belgelendirme Programları ile ilgili yapılan itirazlar veya şikâyetler 45 gün içerisinde sonuçlandırılır ve karar ilgili kişiye yazılı olarak bildirilir.

Panel Kalıpçısı Belgelendirme Programı için belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda çeşitli itiraz/şikâyetler gelebilir. Panel Kalıpçısı Belgelendirme Programları için gelen itiraz/şikâyetin kaynağı aşağıdaki kişilerden biri olabilir:

 • Panel Kalıpçısı Belgelendirme Programı başvuru sahiplerinden,
 • Panel Kalıpçısı Belgelendirme Programı adaylarından,
 • Panel Kalıpçısı Belgelendirme Programı adayları tarafından belgelendirilmiş kişilerden,
 • Panel Kalıpçısı Belgelendirme Programı adaylarının işverenlerinden,
 • Panel Kalıpçısı Belgelendirme Programı için diğer kesimlerden itiraz gelebilir.


Panel Kalıpçısı Belgelendirme Programı itiraz/şikâyet sahibi HACE Belgelendirme veya www.hacebelgelendirme.com web sitesinde yer alan itiraz ve şikâyet formunu doldurur ve imzalar. 

Panel Kalıpçısı Belgelendirme Programı itiraz ve şikâyet formunu şahsen müracaat yapıldı ise HACE Belgelendirme’ye teslim eder veya faks, e-posta vb. ile gönderir. Panel Kalıpçısı Belgelendirme Programı ile ilgili yapılan sınava ilişkin, sınavda kullanılan teçhizat ve sınav parçası veya numuneleriyle ilgili itiraz/şikâyet sınav tarihinden itibaren 15 gün içinde yapılmalıdır.

Panel Kalıpçısı Belgelendirme Programı için itiraz/şikâyet aşağıdaki konulardan birinden olabilmektedir:

 • Panel Kalıpçısı Belgelendirme Programı belgelendirme kararına itiraz veya şikâyetler
 • Panel Kalıpçısı Belgelendirme Programı sınav sonucuna itiraz veya şikâyetler 
 • Panel Kalıpçısı Belgelendirme Programı sınav sorularına itiraz veya şikâyetler 
 • Panel Kalıpçısı Belgelendirme Programı sınavını yapanla ilgili itiraz veya şikâyetler
 • Panel Kalıpçısı Belgelendirme Programı hatalı belge veya logo kullanımına ilişkin şikayetler
 • Panel Kalıpçısı Belgelendirme Programı belgelendirme programına ve/veya kapsamına ilişkin itiraz veya şikâyetler
 • Panel Kalıpçısı Belgelendirme Programı duyurularla ilgili itiraz veya şikâyetler
 • Panel Kalıpçısı Belgelendirme Programı ile ilgili diğer itiraz veya şikâyetler


Panel Kalıpçısı Belgelendirme Programı için HACE Belgelendirme’ye yapılan itiraz ve şikâyetler; itiraz ve şikâyet prosedürüne uygun olarak 45 gün içerisinde sonuçlandırılır. Panel Kalıpçısı Belgelendirme Programı için karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilmektedir.

Eğitim Kutusu Eğitmeni

 • 161 Eğitim
 • 15 Aralık 2021 09:52 tarihinden bu yana üye

0.00 5.0 üzerinden
5 Puan % 0
4 Puan % 0
3 Puan % 0
2 ve 1 Puan % 0

Eğitim Yorumları (0)

Üzgünüz, bu eğitim için henüz yorum girilmedi.

Yorum Gönder

Yorum göndermek için giriş yapmış ve bu dersten mezun olmanız gerekmektedir.

Eğitim Kutusu Eğitmeni

Eğitim Kutusu Eğitmeni

Eğitmen
Eğitim Ücreti

6551 ₺ 4679 ₺

Sertifikalar

 • Eğitim Sertifikası+120 ₺
 • Üniversite SertifikasıÜcretsiz
 • Tüm SertifikalarÜcretsiz
 • Eğitim Dijital SertifikasıÜcretsiz
 • Eğitim Kutusu, eğitim fiyatlarında ve eğitim içeriklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 • E-Devlet CardCert ISO 9001

Eğitim Özellikleri

 • Eğitim Türü:Canlı Eğitim
 • Kategorisi:MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu)
 • Kayıtlı Kişi:3840 Kişi
 • Modül:0
 • Ders:0
 • Sınav:0
 • Toplam Süre:0 Saat
 • Eğitim Düzeyi: Uzmanlık
 • Eğitim Dili: Türkçe
 • Sınav:Var
 • Sertifika:Evet