• Eğitimler
 • MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Minibüs Şoförü Belgelendirme Programları

 • 0 Saat
 • 0 Ders
 • 2891 Kayıtlı Kişi
0.0 | 0 İnceleme

Minibüs Şoförü Belgelendirme Programları

 • 0 Saat
 • 0 Ders
 • 2891 Kayıtlı Kişi

4479 ₺ 3199 ₺

Minibüs Şoförü Belgelendirme Programları
 • Eğitim Kutusu Eğitmeni
  Eğitmen

  Eğitim Kutusu Eğitmeni

 • Kategori MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu)
 • İnceleme
  0.0

Eğitime Genel Bakış

Minibüs Şoförü Belgelendirme Programları, belgelendirme kuruluşu olan HACE Belgelendirme tarafından yapılmaktadır. 


Minibüs Şoförü Belgelendirme Programları, belgelendirme kuruluşu olan HACE Belgelendirme tarafından yapılmaktadır. Minibüs Şoförü Belgelendirme Programı personel belgelendirme işlemleri teorik ve uygulamalı sınavlarla yapılmaktadır. Minibüs Şoförü Belgelendirme Programı sınavlarının yapılışı, belgelendirmenin işleyişi, itiraz ve şikâyetlerle ilgili düzenlemelere metnin devamında yer verilmiştir.


Minibüs Şoförü Belgelendirme Programları Amacı 

Minibüs Şoförü Belgelendirme Programları amacı, katılımcısı olduğu sınavın belgelendirilmesine ilişkin hususlar hakkında bilgilendirmektir. Minibüs Şoförü şunları amaçlamaktadır:

 • Temel şartlar
 • Yeterlilik alanları
 • Sınav koşulları
 • Kabul şartları
 • Belgelendirme süreci


Minibüs Şoförü Belgelendirme Programları Kapsamı

Minibüs Şoförü Belgelendirme programları kapsamı hakkında bilgilenelim. Minibüs Şoförü Belgelendirme Programı, aşağıda belirtilen ulusal yeterlilik ile ilgili birimlerini kapsamaktadır.

 • 17UY0328-3/A1: İSG, Çevre ve Kalite 
 • 17UY0327-3/A2: Araç Kontrolü ve Yolcu Ulaşımı 


Minibüs Şoförü Belgelendirme Programları Meslek Tanımı

Minibüs Şoförü Belgelendirme Programları meslek tanımı nedir inceleyelim. Minibüs Şoförü Seviye 3 aşağıdaki işleri yapan nitelikli kişidir:

 • İş sağlığı ve güvenliği ile kazalara ilişkin önlemleri alır, 
 • Kalite yönetim sistemi ile çevre ve trafik kurallarına uygun olarak, ticari olarak tescil edilmiş bir minibüs ile kişi başına ücretle belirlenmiş belirli bir güzergâh doğrultusunda kamu hizmeti yolcu taşımacılığı yapar,
 • Mesleki gelişime ilişkin kişisel ve sektörel faaliyetleri yürütür.


Minibüs Şoförü Belgelendirme Programları Yeterliliğe Kaynak Teşkil Eden Meslek Standartları ve Ulusal Yetkinlikler

Minibüs Şoförü Belgelendirme Programları yeterliliğe kaynak teşkil eden meslek standartları ve ulusal yetkinlikler nedir maddeler halinde görelim.

 • 13UMS0376-3 Minibüs Şoförü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı 
 • 13UMS0377-3 Servis Aracı Şoförü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı 
 • Minibüs Şoförü Ulusal Yeterliliği - 17UY0327-3 


Minibüs Şoförü Belgelendirme Programları Başvurusu

Minibüs Şoförü Belgelendirme Programları başvurusu nasıl yapılır başlıklarla inceleyelim.


Minibüs Şoförü Belgelendirme Programları Başvuru Sahibi Adaylarda Aranan Şartlar

Minibüs Şoförü Belgelendirme Programları başvurusu sahibi adaylarda aranan şartlar ile ilgili inceleme yapalım. 

 • 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen sürücü belgesine sahip olmalı, 
 • Yetkili merkezden alınmış Psikoteknik Test Raporu na sahip olmalı,
 • Türk Ceza Kanununun “Cinsel saldırı” başlıklı 102. “Çocukların cinsel istismarı” başlıklı 103., “Reşit olmayanla cinsel ilişki” başlıklı 104., “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” başlıklı 109., “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” başlıklı 188., “Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma” başlıklı 190., “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” başlıklı 191., “Fuhuş” başlıklı 227. ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun “Sarhoşluk” başlıklı 35. maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olması gerekmektedir.


Minibüs Şoförü Belgelendirme Programları Başvurusunun Değerlendirilmesi

Minibüs Şoförü Belgelendirme Programları başvurusunun değerlendirilmesi nasıl olur inceleyelim.

Minibüs Şoförü Belgelendirme Programı başvurusunu HACE Belgelendirme operasyon asistanı, yapılan tüm başvuruları Genel Müdüre iletir. Genel Müdür, Minibüs Şoförü Belgelendirme Programı başvuru şartlarını ve adaydan gelen başvuru evraklarını kontrol eder ve uygunluğunu değerlendirir. 

Yapılan değerlendirmeler ve kararların aday için olumlu olması durumunda Genel Müdür Minibüs Şoförü Belgelendirme Programı sınav planlamasını yapar ve müsait olan bir sınav yapıcıyı o sınav için atar.


Minibüs Şoförü Belgelendirme Programları Bilgi ve Becerinin Değerlendirilmesi

Minibüs Şoförü Belgelendirme Programları bilgi ve becerinin değerlendirilmesi nasıl yapılır keşfedelim. Minibüs Şoförü başvuru değerlendirilmesi kabul edilen adayın bilgi ve becerisi teorik (yazılı, sözlü/mülakat) ve performans sınavı ile ölçülür.

Bu noktada sınav ücretinin adaylar tarafından yatırılmasının gerektiğini vurgulamakta fayda vardır.


Minibüs Şoförü Belgelendirme Programları Teorik Sınavı

Minibüs Şoförü Belgelendirme Programları Teorik sınavı hakkında inceleme yapalım.

Minibüs Şoförü Belgelendirme Programı 17UY0328-3/A1 teorik sınavında adaylara en az yirmi (20) soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanır. Minibüs Şoförü Belgelendirme Programı çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Minibüs Şoförü Belgelendirme Programı sınavda adaylara her soru için ortalama iki (2) dakika zaman verilir. Minibüs Şoförü Belgelendirme Programı yazılı sınavında soruların en az % 60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. 

Minibüs Şoförü Belgelendirme Programı 17UY0327-3/A2 teorik değerlendirme için adaylara en az on beş (15) soruluk, dört (4) seçenekli, çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde olan sorularla düzenlenmiş yazılı sınav uygulanmalıdır. Minibüs Şoförü Belgelendirme Programı sınavında boş bırakılan veya yanlış cevaplandırılmış sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Minibüs Şoförü Belgelendirme Programı sınavında adaylara her soru için ortalama iki (2) dakika zaman verilir. Minibüs Şoförü Belgelendirme Programı teorik sınavında soruların en az %60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır.


Minibüs Şoförü Belgelendirme Programları Performans Sınavı

Minibüs Şoförü Belgelendirme Programları Performans sınavı hakkında inceleme yapalım.

Minibüs Şoförü Belgelendirme Programı 17UY0328-3/A1 birime yönelik beceri ve yetkinlik ifadeleri diğer birimlerin beceri ve yetkinlik kontrol listelerinde tanımlanmış olup, bu kapsamda söz konusu beceri ve yetkinlik ifadelerinin ölçme ve değerlendirmesi yapılır. 

Minibüs Şoförü Belgelendirme Programı 17UY0327-3/A2 birimleri için beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Minibüs Şoförü adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir. Minibüs Şoförü Belgelendirme Programı performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Minibüs Şoförü Belgelendirme Programı performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir.


Minibüs Şoförü Belgelendirme Programları Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar

Minibüs Şoförü Belgelendirme Programları ölçme ve değerlendirmeye ilişkin diğer koşullar nelerdir keşfedelim.

Minibüs Şoförü Belgelendirme Programı 17UY0328-3/A1 yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. 

Minibüs Şoförü Belgelendirme Programı 17UY0327-3/A2 birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Minibüs Şoförü Belgelendirme Programı birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Minibüs Şoförü Belgelendirme Programı yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Minibüs Şoförü adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir. 

Minibüs Şoförü Belgelendirme Programı kapsama dâhil birimlere ait sınavların yapılması ile ilgili bu belgelendirme programında yer almayan diğer hususlar, HACE Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti.’nin hazırlamış olduğu sınav prosedürü, form vb. dokümanlarda mevcut olup bu dokümanlardaki hususlar dikkate alınacaktır.


Minibüs Şoförü Belgelendirme Programları Belgelendirme

Minibüs Şoförü Belgelendirme Programları belgelendirme nasıl olur görelim.

İlgili ulusal yeterlilikte açıklandığı şekliyle, Minibüs Şoförü Belgelendirme Programı sınavlarında başarılı olan adaya, Minibüs Şoförü sertifikası düzenlenir. Adayın Minibüs Şoförü sertifikasında kimlik bilgileri, belge numarası, sınava alındığı numene bilgileri ve kapsam aralıkları yer alır.


Minibüs Şoförü Belgelendirme Programları Belgenin Gönderimi

Minibüs Şoförü Belgelendirme Programları belgenin gönderimi nasıl yapılır keşfedelim. Minibüs Şoförü Sertifikası almaya hak kazanmış kişiye belgesi, başvuru formunda beyan ettiği adresine posta veya kargo ile gönderili.


Minibüs Şoförü Belgelendirme Programları Belgenin Kaydedilmesi

Minibüs Şoförü Belgelendirme Programları belgenin kaydedilmesi nasıl oluyor birlikte inceleyelim. Minibüs Şoförü belgesi sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder. 

Minibüs Şoförü talebi uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.


Minibüs Şoförü Belgelendirme Programları Belgenin Geçerlilik Süresi

Minibüs Şoförü Belgelendirme Programları belgenin geçerlilik süresi hakkında konuşalım. Minibüs Şoförü yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, düzenlendiği tarihten itibaren 5 (beş) yıldır.


Minibüs Şoförü Belgelendirme Programları Belgenin Gözetimi

Minibüs Şoförü Belgelendirme Programları belgenin gözetimi ile ilgili inceleme yapalım. 

Minibüs Şoförü Belgelendirme Programı belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Minibüs Şoförü adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında sınav ve belgelendirme kuruluşunun belirleyeceği gözetim yöntemi ile değerlendirilir. Minibüs Şoförü Belgelendirme Programı gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Minibüs Şoförü belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.


Minibüs Şoförü Belgelendirme Programları Yeniden Belgelendirme

Minibüs Şoförü Belgelendirme Programları yeniden belgelendirme konusunu inceleyelim. 

Minibüs Şoförü Belgelendirme Programı beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı “10- Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları” bölümünde belirtilen belgeleri sunmak koşuluyla, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; 

a) Minibüs Şoförü Belgelendirme Programı 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2,5 yıl çalıştığına dair resmi kayıt sunulması, 

b) Minibüs Şoförü Belgelendirme Programı yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavların (P1) yapılması. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.


Minibüs Şoförü Belgelendirme Programları Belgenin Askı Hali ve İptal Edilmesi

Minibüs Şoförü Belgelendirme Programları belgenin askı hali ve iptal edilmesi konusunu inceleyelim. Minibüs Şoförü belgesinin askı halini ve iptalini doğuran nedenlerdir aşağıdaki gibidir:

 • Minibüs Şoförü belgesi sahibinin yapılan belge kullanım sözleşmesi yükümlülüklerini yerine getirmemesi, 
 • Minibüs Şoförü belgesi sahibinin gözetimler sonucunda yetersiz bulunması, 
 • Minibüs Şoförü belgesi sahibinin logo kullanım şartlarına uymaması 


Minibüs Şoförü belgesi iptal edilen kişi, belgenin geri alınması ve sözleşmenin feshi kararının tebliğinden itibaren sertifika ve logonun kullanımını durdurur. 

Minibüs Şoförü belgesi sahibi, sözleşme ile kendisine verilmiş her türlü sertifikayı kendisine tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde HACE Belgelendirme‘ye iade etmekle yükümlüdür.


Minibüs Şoförü Belgelendirme Programları Belge Ücretleri

Minibüs Şoförü Belgelendirme Programları belge ücretleri nedir inceleyelim. Minibüs Şoförü Belgelendirme Program ücreti hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için www.hacebelgelendirme.com web sitesine girerek ücret yönetimi prosedüründen belgelendirme ücretini öğrenebilirsiniz.


Minibüs Şoförü Belgelendirme Programları İtiraz ve Şikâyet

Minibüs Şoförü Belgelendirme Programları itiraz ve şikâyet nasıl olur inceleyelim. Minibüs Şoförü belgesi sahibi kişi, HACE Belgelendirme’ye sertifikalandırma ile ilgili her türlü itiraz ve şikâyet hakkına sahiptir ancak bu itirazını yazılı olarak ve kanıtlarıyla ispatlamalıdır. 

HACE Belgelendirme, kendisine iletilen Minibüs Şoförü belgesi sahibinin itiraz ve şikâyetlerini nasıl ele alacağını anlattığı bu dokümanı internet sitesinde kişilerin erişimine sunmaktadır. 

Katılımcılar, Minibüs Şoförü Belgelendirme Programları ile ilgili yürütülmekte olan faaliyetler ile ilgili olabilecek her türlü itiraz ve şikâyetleri posta, faks elden veya www.hacebelgelendirme.com web adresi aracılığı ile e-posta yoluyla veya sözlü olarak yapılabilir. 

Minibüs Şoförü belgesi sahibi konu ile ilgili dokümanlara, www.hacebelgelendirme.com web sitesinden ulaşabilir. Minibüs Şoförü Belgelendirme Programları ile ilgili HACE Belgelendirme’ye ulaşan itiraz ve şikâyetleri alan HACE Belgelendirme personeli bu konuyu Kalite Yönetim Temsilcisi’ne iletir. 

Minibüs Şoförü Belgelendirme Programları ile ilgili yapılan itirazlar veya şikâyetler 45 gün içerisinde sonuçlandırılır ve karar ilgili kişiye yazılı olarak bildirilir.

Minibüs Şoförü Belgelendirme Programı için belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda çeşitli itiraz/şikâyetler gelebilir. Minibüs Şoförü Belgelendirme Programları için gelen itiraz/şikâyetin kaynağı aşağıdaki kişilerden biri olabilir:

 • Minibüs Şoförü Belgelendirme Programı başvuru sahiplerinden,
 • Minibüs Şoförü Belgelendirme Programı adaylarından,
 • Minibüs Şoförü Belgelendirme Programı adayları tarafından belgelendirilmiş kişilerden,
 • Minibüs Şoförü Belgelendirme Programı adaylarının işverenlerinden,
 • Minibüs Şoförü Belgelendirme Programı için diğer kesimlerden itiraz gelebilir.


Minibüs Şoförü Belgelendirme Programı itiraz/şikâyet sahibi HACE Belgelendirme veya www.hacebelgelendirme.com web sitesinde yer alan itiraz ve şikâyet formunu doldurur ve imzalar. 

Minibüs Şoförü Belgelendirme Programı itiraz ve şikâyet formunu şahsen müracaat yapıldı ise HACE Belgelendirme’ye teslim eder veya faks, e-posta vb. ile gönderir. Minibüs Şoförü Belgelendirme Programı ile ilgili yapılan sınava ilişkin, sınavda kullanılan teçhizat ve sınav parçası veya numuneleriyle ilgili itiraz/şikâyet sınav tarihinden itibaren 15 gün içinde yapılmalıdır.

Minibüs Şoförü Belgelendirme Programı için itiraz/şikâyet aşağıdaki konulardan birinden olabilmektedir:

 • Minibüs Şoförü Belgelendirme Programı belgelendirme kararına itiraz veya şikâyetler
 • Minibüs Şoförü Belgelendirme Programı sınav sonucuna itiraz veya şikâyetler 
 • Minibüs Şoförü Belgelendirme Programı sınav sorularına itiraz veya şikâyetler 
 • Minibüs Şoförü Belgelendirme Programı sınavını yapanla ilgili itiraz veya şikâyetler
 • Minibüs Şoförü Belgelendirme Programı hatalı belge veya logo kullanımına ilişkin şikayetler
 • Minibüs Şoförü Belgelendirme Programı belgelendirme programına ve/veya kapsamına ilişkin itiraz veya şikâyetler
 • Minibüs Şoförü Belgelendirme Programı duyurularla ilgili itiraz veya şikâyetler
 • Minibüs Şoförü Belgelendirme Programı ile ilgili diğer itiraz veya şikâyetler


Minibüs Şoförü Belgelendirme Programı için HACE Belgelendirme’ye yapılan itiraz ve şikâyetler; itiraz ve şikâyet prosedürüne uygun olarak 45 gün içerisinde sonuçlandırılır. Minibüs Şoförü Belgelendirme Programı için karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilmektedir.

Eğitim Kutusu Eğitmeni

 • 160 Eğitim
 • 15 Aralık 2021 09:52 tarihinden bu yana üye

0.00 5.0 üzerinden
5 Puan % 0
4 Puan % 0
3 Puan % 0
2 ve 1 Puan % 0

Eğitim Yorumları (0)

Üzgünüz, bu eğitim için henüz yorum girilmedi.

Yorum Gönder

Yorum göndermek için giriş yapmış ve bu dersten mezun olmanız gerekmektedir.

Eğitim Kutusu Eğitmeni

Eğitim Kutusu Eğitmeni

Eğitmen
Eğitim Ücreti

4479 ₺ 3199 ₺

Sertifikalar

 • Eğitim Sertifikası+120 ₺
 • Üniversite SertifikasıÜcretsiz
 • Tüm SertifikalarÜcretsiz
 • Eğitim Dijital SertifikasıÜcretsiz
 • Eğitim Kutusu, eğitim fiyatlarında ve eğitim içeriklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 • E-Devlet CardCert ISO 9001

Eğitim Özellikleri

 • Eğitim Türü:Canlı Eğitim
 • Kategorisi:MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu)
 • Kayıtlı Kişi:2891 Kişi
 • Modül:0
 • Ders:0
 • Sınav:0
 • Toplam Süre:0 Saat
 • Eğitim Düzeyi: Uzmanlık
 • Eğitim Dili: Türkçe
 • Sınav:Var
 • Sertifika:Evet