• Eğitimler
 • MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Kaynak Operatörü Belgelendirme Programları

 • 0 Saat
 • 0 Ders
 • 3836 Kayıtlı Kişi
0.0 | 0 İnceleme

Kaynak Operatörü Belgelendirme Programları

 • 0 Saat
 • 0 Ders
 • 3836 Kayıtlı Kişi

4129 ₺ 2949 ₺

Kaynak Operatörü Belgelendirme Programları
 • Eğitim Kutusu Eğitmeni
  Eğitmen

  Eğitim Kutusu Eğitmeni

 • Kategori MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu)
 • İnceleme
  0.0

Eğitime Genel Bakış

Kaynak Operatörü Belgelendirme Programları, belgelendirme kuruluşu olan HACE Belgelendirme tarafından yapılmaktadır.


Kaynak Operatörü Belgelendirme Programları, belgelendirme kuruluşu olan HACE Belgelendirme tarafından yapılmaktadır. Kaynak Operatörü Belgelendirme Programı personel belgelendirme işlemleri teorik ve uygulamalı sınavlarla yapılmaktadır. Kaynak Operatörü Belgelendirme Programı sınavlarının yapılışı, belgelendirmenin işleyişi, itiraz ve şikâyetlerle ilgili düzenlemelere metnin devamında yer verilmiştir.


Kaynak Operatörü Belgelendirme Programları Amacı 

Kaynak Operatörü Belgelendirme Programları amacı, katılımcısı olduğu sınavın belgelendirilmesine ilişkin hususlar hakkında bilgilendirmektir. Kaynak Operatörü şunları amaçlamaktadır:

 • Temel şartlar
 • Yeterlilik alanları
 • Sınav koşulları
 • Kabul şartları
 • Belgelendirme süreci


Kaynak Operatörü Belgelendirme Programları Kapsamı

Kaynak Operatörü Belgelendirme programları kapsamı hakkında bilgilenelim. Kaynak Operatörü Belgelendirme Programı, aşağıda belirtilen ulusal yeterlilik ile ilgili birimlerini kapsamaktadır.

 • 11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 
 • 11UY0016-4/B1 Gaz Korumasız Özlü Tel Elektrotla Ark Kaynağı (114) 
 • 11UY0016-4/B2 Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131) 
 • 11UY0016 -4/B3 Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135) 
 • 11UY0016-4/B4 Aktif Koruyucu Gazla Özlü Tel Metal-Ark Kaynağı (136) 
 • 11UY0016-4/B5 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141) 
 • 11UY0016-4/B6 Plâzma Ark Kaynağı (15) 
 • 11UY0016-4/B7 Tel Elektrotla Toz Altı Ark Kaynağı (121) 


Kaynak Operatörü Belgelendirme Programları Meslek Tanımı

Kaynak Operatörü Belgelendirme Programları meslek tanımı nedir inceleyelim. Kaynak Operatörü Seviye 3 aşağıdaki işleri yapan nitelikli kişidir:

 • İş sağlığı ve güvenliği ile kazalara ilişkin önlemleri alır, 
 • Kalite sistemleri çerçevesinde mesleği ile ilgili iş organizasyonlarını gerçekleştirir, 
 • Teknik resim, kroki veya iş talimatlarına göre kaynak işlemini yapar,
 • Tam mekanize veya otomatik kaynak donanımlarını kullanan ve ayarlarını yapar, 
 • İş sonu kontrolleri ile temizlik işlemlerini yapar
 • Mesleki gelişime ilişkin kişisel ve sektörel faaliyetleri yürütür.


Kaynak Operatörü Belgelendirme Programları Yeterliliğe Kaynak Teşkil Eden Meslek Standartları ve Ulusal Yetkinlikler

Kaynak Operatörü Belgelendirme Programları yeterliliğe kaynak teşkil eden meslek standartları ve ulusal yetkinlikler nedir maddeler halinde görelim.

 • TS EN ISO 14732 Kaynak Personeli- Metalik malzemelerin tam mekanize ve otomatik ergitme kaynağı için kaynak operatörlerinin ve kaynak ayarcılarının yeterlilik sınavı 
 • Kaynak Operatörü Ulusal Yeterliliği - 11UY0016-4 


Kaynak Operatörü Belgelendirme Programları Başvurusu

Kaynak Operatörü Belgelendirme Programları başvurusu nasıl yapılır başlıklarla inceleyelim.


Kaynak Operatörü Belgelendirme Programları Başvuru Sahibi Adaylarda Aranan Şartlar

Kaynak Operatörü Belgelendirme Programları başvurusu sahibi adaylarda aranan şartlar ile ilgili inceleme yapalım. Kaynak Operatörü Belgelendirme Programı başvuru için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.


Kaynak Operatörü Belgelendirme Programları Başvurusunun Değerlendirilmesi

Kaynak Operatörü Belgelendirme Programları başvurusunun değerlendirilmesi nasıl olur inceleyelim.

Kaynak Operatörü Belgelendirme Programı başvurusunu HACE Belgelendirme operasyon asistanı, yapılan tüm başvuruları Genel Müdüre iletir. Genel Müdür, Kaynak Operatörü Belgelendirme Programı başvuru şartlarını ve adaydan gelen başvuru evraklarını kontrol eder ve uygunluğunu değerlendirir. 

Yapılan değerlendirmeler ve kararların aday için olumlu olması durumunda Genel Müdür Kaynak Operatörü Belgelendirme Programı sınav planlamasını yapar ve müsait olan bir sınav yapıcıyı o sınav için atar.


Kaynak Operatörü Belgelendirme Programları Bilgi ve Becerinin Değerlendirilmesi

Kaynak Operatörü Belgelendirme Programları bilgi ve becerinin değerlendirilmesi nasıl yapılır keşfedelim. Kaynak Operatörü başvuru değerlendirilmesi kabul edilen adayın bilgi ve becerisi teorik (yazılı, sözlü/mülakat) ve performans sınavı ile ölçülür.

Bu noktada sınav ücretinin adaylar tarafından yatırılmasının gerektiğini vurgulamakta fayda vardır.


Kaynak Operatörü Belgelendirme Programları Teorik Sınavı

Kaynak Operatörü Belgelendirme Programları Teorik sınavı hakkında inceleme yapalım.

Kaynak Operatörü Belgelendirme Programı 11UY0010-3/A1 teorik sınavındada adaylara en az 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanır. Kaynak Operatörü Belgelendirme Programı çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Kaynak Operatörü Belgelendirme Programı sınavında adaylara her soru için ortalama 2 dakika zaman verilir. Kaynak Operatörü Belgelendirme Programı yazılı sınavında soruların en az % 60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. 

Kaynak Operatörü Belgelendirme Programı teorik sınavlarında adaylara B1 birimi için 11, B2,B3,B4 birimleri için 12, B5 birimi için 13, B6, B7 birimleri için 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanır. Kaynak Operatörü Belgelendirme Programı sınavı çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama bir dakika zaman verilir. Kaynak Operatörü Belgelendirme Programı yazılı sınavında soruların en az % 50’sine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır.


Kaynak Operatörü Belgelendirme Programları Performans Sınavı

Kaynak Operatörü Belgelendirme Programları Performans sınavı hakkında inceleme yapalım.

Kaynak Operatörü Belgelendirme Programı 11UY0010-3/A1 birime yönelik beceri ve yetkinlik ifadeleri diğer birimlerin beceri ve yetkinlik kontrol listelerinde tanımlanmış olup, bu kapsamda söz konusu beceri ve yetkinlik ifadelerinin ölçme ve değerlendirmesi yapılacaktır.

Kaynak Operatörü Belgelendirme Programı 11UY0016-4/B1, adaya TS EN ISO 14732 standardı 4. bölümde belirtilen temel değişkenler ve yeterlilik aralıklarına göre onaylanmış bir Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS) uygun cihaz programlama uygulaması yaptırılır. Kaynak Operatörü Belgelendirme Programı sınavı beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Kaynak Operatörü adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir. 

Kaynak Operatörü Belgelendirme Programı 11UY0016-4/B2, 11UY0016 -4/B3, 11UY0016-4/B4, 11UY0016-4/B5, 11UY0016-4/B6 ve11UY0016-4/B7 birimleri için aday, TS EN ISO 14732 standardı 4. bölümde belirtilen temel değişkenler ve yeterlilik aralıklarına göre onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS) göre sınava alınır. Kaynak Operatörü adayın beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Kaynak Operatörü adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir. 

Kaynak Operatörü Belgelendirme Programı performansa dayalı sınavın süresi 45 dakikadır.


Kaynak Operatörü Belgelendirme Programları Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar

Kaynak Operatörü Belgelendirme Programları ölçme ve değerlendirmeye ilişkin diğer koşullar nelerdir keşfedelim.

Kaynak Operatörü Belgelendirme Programı 11UY0010-3/A1 yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. 

Kaynak Operatörü Belgelendirme Programı 11UY0016-4/B1,11UY0016-4/B2, 11UY0016 -4/B3,11UY0016-4/B4, 11UY0016-4/B5, 11UY0016-4/B6 ve 11UY0016-4/B7 birimleri için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Kaynak Operatörü Belgelendirme Programı sınavı birimlerinin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Kaynak Operatörü Belgelendirme Programı yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Kaynak Operatörü adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir. 

Kaynak Operatörü Belgelendirme Programı kapsama dâhil birimlere ait sınavların yapılması ile ilgili bu belgelendirme programında yer almayan diğer hususlar, HACE Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti.’nin hazırlamış olduğu sınav prosedürü, form vb. dokümanlarda mevcut olup bu dokümanlardaki hususlar dikkate alınacaktır.


Kaynak Operatörü Belgelendirme Programları Belgelendirme

Kaynak Operatörü Belgelendirme Programları belgelendirme nasıl olur görelim.

İlgili ulusal yeterlilikte açıklandığı şekliyle, Kaynak Operatörü Belgelendirme Programı sınavlarında başarılı olan adaya, Kaynak Operatörü sertifikası düzenlenir. Adayın Kaynak Operatörü sertifikasında kimlik bilgileri, belge numarası, sınava alındığı numene bilgileri ve kapsam aralıkları yer alır.


Kaynak Operatörü Belgelendirme Programları Belgenin Gönderimi

Kaynak Operatörü Belgelendirme Programları belgenin gönderimi nasıl yapılır keşfedelim. Kaynak Operatörü Sertifikası almaya hak kazanmış kişiye belgesi, başvuru formunda beyan ettiği adresine posta veya kargo ile gönderili.


Kaynak Operatörü Belgelendirme Programları Belgenin Kaydedilmesi

Kaynak Operatörü Belgelendirme Programları belgenin kaydedilmesi nasıl oluyor birlikte inceleyelim. 

Kaynak Operatörü Belgelendirme Programı TS EN ISO 14732 Madde 5.1’ de belirtildiği üzere belgenin geçerliliği seçilen metoda göre 3 yıl veya 6 yıl olarak değişmektedir.


Kaynak Operatörü Belgelendirme Programları Belgenin Geçerlilik Süresi

Kaynak Operatörü Belgelendirme Programları belgenin geçerlilik süresi hakkında konuşalım. Kaynak Operatörü yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, düzenlendiği tarihten itibaren 5 (beş) yıldır.


Kaynak Operatörü Belgelendirme Programları Belgenin Gözetimi

Kaynak Operatörü Belgelendirme Programları belgenin gözetimi ile ilgili inceleme yapalım. 

Kaynak Operatörü Belgelendirme Programı belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Kaynak Operatörü adayın yeterliliği, TS EN ISO 14732 Madde 5.2’ de belirtildiği üzere her 6 ayda bir gözetime tabi tutulur. Kaynak Operatörü adayın gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Kaynak Operatörünün belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.


Kaynak Operatörü Belgelendirme Programları Yeniden Belgelendirme

Kaynak Operatörü Belgelendirme Programları yeniden belgelendirme konusunu inceleyelim. 

Kaynak Operatörü belgesi sahibinin performansı TS EN ISO 14732 Madde 5’te bulunan ve aşağıda tanımlanan yöntemlerden biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; 

a) Kaynak Operatörü belgegeçerlilik süresi 6 yıl olanlar için; 6 yıl sürenin sonunda belge sahibi yeniden sınava girerek belgelendirilir. 

b) Kaynak Operatörü belgegeçerlilik süresi 3 yıl olanlar için, son 6 aya ait yapmış olduğu 2 adet kaynak numunesine radyografik veya ultrasonik veya tahribatlı testlerden biri uygulanır. Kaynak Operatörü Belgelendirme Program sınavında kaynaklar hatasız veya tespit edilen hata kabul kriterleri içerisinde yer alıyorsa belgegeçerlilik süresi 3 yıl daha uzatılır.


Kaynak Operatörü Belgelendirme Programları Belgenin Askı Hali ve İptal Edilmesi

Kaynak Operatörü Belgelendirme Programları belgenin askı hali ve iptal edilmesi konusunu inceleyelim. Kaynak Operatörü belgesinin askı halini ve iptalini doğuran nedenlerdir aşağıdaki gibidir:

 • Kaynak Operatörü belgesi sahibinin yapılan belge kullanım sözleşmesi yükümlülüklerini yerine getirmemesi, 
 • Kaynak Operatörü belgesi sahibinin gözetimler sonucunda yetersiz bulunması, 
 • Kaynak Operatörü belgesi sahibinin logo kullanım şartlarına uymaması 


Kaynak Operatörü belgesi iptal edilen kişi, belgenin geri alınması ve sözleşmenin feshi kararının tebliğinden itibaren sertifika ve logonun kullanımını durdurur. 

Kaynak Operatörü belgesi sahibi, sözleşme ile kendisine verilmiş her türlü sertifikayı kendisine tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde HACE Belgelendirme‘ye iade etmekle yükümlüdür.


Kaynak Operatörü Belgelendirme Programları Belge Ücretleri

Kaynak Operatörü Belgelendirme Programları belge ücretleri nedir inceleyelim. Kaynak Operatörü Belgelendirme Program ücreti hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için www.hacebelgelendirme.com web sitesine girerek ücret yönetimi prosedüründen belgelendirme ücretini öğrenebilirsiniz.


Kaynak Operatörü Belgelendirme Programları İtiraz ve Şikâyet

Kaynak Operatörü Belgelendirme Programları itiraz ve şikâyet nasıl olur inceleyelim. Kaynak Operatörü belgesi sahibi kişi, HACE Belgelendirme’ye sertifikalandırma ile ilgili her türlü itiraz ve şikâyet hakkına sahiptir ancak bu itirazını yazılı olarak ve kanıtlarıyla ispatlamalıdır. 

HACE Belgelendirme, kendisine iletilen Kaynak Operatörü belgesi sahibinin itiraz ve şikâyetlerini nasıl ele alacağını anlattığı bu dokümanı internet sitesinde kişilerin erişimine sunmaktadır. 

Katılımcılar, Kaynak Operatörü Belgelendirme Programları ile ilgili yürütülmekte olan faaliyetler ile ilgili olabilecek her türlü itiraz ve şikâyetleri posta, faks elden veya www.hacebelgelendirme.com web adresi aracılığı ile e-posta yoluyla veya sözlü olarak yapılabilir. 

Kaynak Operatörü belgesi sahibi konu ile ilgili dokümanlara, www.hacebelgelendirme.com web sitesinden ulaşabilir. Kaynak Operatörü Belgelendirme Programları ile ilgili HACE Belgelendirme’ye ulaşan itiraz ve şikâyetleri alan HACE Belgelendirme personeli bu konuyu Kalite Yönetim Temsilcisi’ne iletir. 

Kaynak Operatörü Belgelendirme Programları ile ilgili yapılan itirazlar veya şikâyetler 45 gün içerisinde sonuçlandırılır ve karar ilgili kişiye yazılı olarak bildirilir.

Kaynak Operatörü Belgelendirme Programı için belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda çeşitli itiraz/şikâyetler gelebilir. Kaynak Operatörü Belgelendirme Programları için gelen itiraz/şikâyetin kaynağı aşağıdaki kişilerden biri olabilir:

 • Kaynak Operatörü Belgelendirme Programı başvuru sahiplerinden,
 • Kaynak Operatörü Belgelendirme Programı adaylarından,
 • Kaynak Operatörü Belgelendirme Programı adayları tarafından belgelendirilmiş kişilerden,
 • Kaynak Operatörü Belgelendirme Programı adaylarının işverenlerinden,
 • Kaynak Operatörü Belgelendirme Programı için diğer kesimlerden itiraz gelebilir.


Kaynak Operatörü Belgelendirme Programı itiraz/şikâyet sahibi HACE Belgelendirme veya www.hacebelgelendirme.com web sitesinde yer alan itiraz ve şikâyet formunu doldurur ve imzalar. 

Kaynak Operatörü Belgelendirme Programı itiraz ve şikâyet formunu şahsen müracaat yapıldı ise HACE Belgelendirme’ye teslim eder veya faks, e-posta vb. ile gönderir. Kaynak Operatörü Belgelendirme Programı ile ilgili yapılan sınava ilişkin, sınavda kullanılan teçhizat ve sınav parçası veya numuneleriyle ilgili itiraz/şikâyet sınav tarihinden itibaren 15 gün içinde yapılmalıdır.

Kaynak Operatörü Belgelendirme Programı için itiraz/şikâyet aşağıdaki konulardan birinden olabilmektedir:

 • Kaynak Operatörü Belgelendirme Programı belgelendirme kararına itiraz veya şikâyetler
 • Kaynak Operatörü Belgelendirme Programı sınav sonucuna itiraz veya şikâyetler 
 • Kaynak Operatörü Belgelendirme Programı sınav sorularına itiraz veya şikâyetler 
 • Kaynak Operatörü Belgelendirme Programı sınavını yapanla ilgili itiraz veya şikâyetler
 • Kaynak Operatörü Belgelendirme Programı hatalı belge veya logo kullanımına ilişkin şikayetler
 • Kaynak Operatörü Belgelendirme Programı belgelendirme programına ve/veya kapsamına ilişkin itiraz veya şikâyetler
 • Kaynak Operatörü Belgelendirme Programı duyurularla ilgili itiraz veya şikâyetler
 • Kaynak Operatörü Belgelendirme Programı ile ilgili diğer itiraz veya şikâyetler


Kaynak Operatörü Belgelendirme Programı için HACE Belgelendirme’ye yapılan itiraz ve şikâyetler; itiraz ve şikâyet prosedürüne uygun olarak 45 gün içerisinde sonuçlandırılır. Kaynak Operatörü Belgelendirme Programı için karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilmektedir.

Eğitim Kutusu Eğitmeni

 • 161 Eğitim
 • 15 Aralık 2021 09:52 tarihinden bu yana üye

0.00 5.0 üzerinden
5 Puan % 0
4 Puan % 0
3 Puan % 0
2 ve 1 Puan % 0

Eğitim Yorumları (0)

Üzgünüz, bu eğitim için henüz yorum girilmedi.

Yorum Gönder

Yorum göndermek için giriş yapmış ve bu dersten mezun olmanız gerekmektedir.

Eğitim Kutusu Eğitmeni

Eğitim Kutusu Eğitmeni

Eğitmen
Eğitim Ücreti

4129 ₺ 2949 ₺

Sertifikalar

 • Eğitim Sertifikası+120 ₺
 • Üniversite SertifikasıÜcretsiz
 • Tüm SertifikalarÜcretsiz
 • Eğitim Dijital SertifikasıÜcretsiz
 • Eğitim Kutusu, eğitim fiyatlarında ve eğitim içeriklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 • E-Devlet CardCert ISO 9001

Eğitim Özellikleri

 • Eğitim Türü:Canlı Eğitim
 • Kategorisi:MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu)
 • Kayıtlı Kişi:3836 Kişi
 • Modül:0
 • Ders:0
 • Sınav:0
 • Toplam Süre:0 Saat
 • Eğitim Düzeyi: Uzmanlık
 • Eğitim Dili: Türkçe
 • Sınav:Var
 • Sertifika:Evet