• Eğitimler
 • MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

İskele Kurulum Elemanı Belgelendirme Programları

 • 0 Saat
 • 0 Ders
 • 2395 Kayıtlı Kişi
0.0 | 0 İnceleme

İskele Kurulum Elemanı Belgelendirme Programları

 • 0 Saat
 • 0 Ders
 • 2395 Kayıtlı Kişi

6467 ₺ 4619 ₺

İskele Kurulum Elemanı Belgelendirme Programları
 • Eğitim Kutusu Eğitmeni
  Eğitmen

  Eğitim Kutusu Eğitmeni

 • Kategori MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu)
 • İnceleme
  0.0

Eğitime Genel Bakış

İskele Kurulum Elemanı Belgelendirme Programları, belgelendirme kuruluşu olan HACE Belgelendirme tarafından yapılmaktadır.


İskele Kurulum Elemanı Belgelendirme Programları, belgelendirme kuruluşu olan HACE Belgelendirme tarafından yapılmaktadır. İskele Kurulum Elemanı Belgelendirme Programı personel belgelendirme işlemleri teorik ve uygulamalı sınavlarla yapılmaktadır. İskele Kurulum Elemanı Belgelendirme Programı sınavlarının yapılışı, belgelendirmenin işleyişi, itiraz ve şikâyetlerle ilgili düzenlemelere metnin devamında yer verilmiştir.


İskele Kurulum Elemanı Belgelendirme Programları Amacı 

İskele Kurulum Elemanı Belgelendirme Programları amacı, katılımcısı olduğu sınavın belgelendirilmesine ilişkin hususlar hakkında bilgilendirmektir. İskele Kurulum Elemanı şunları amaçlamaktadır:

 • • Temel şartlar
 • • Yeterlilik alanları
 • • Sınav koşulları
 • • Kabul şartları
 • • Belgelendirme süreci


İskele Kurulum Elemanı Belgelendirme Programları Kapsamı

İskele Kurulum Elemanı Belgelendirme programları kapsamı hakkında bilgilenelim. İskele Kurulum Elemanı Belgelendirme Programı, aşağıda belirtilen ulusal yeterlilik ile ilgili birimlerini kapsamaktadır.

 • • 12UY0056-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ve İş Organizasyonunun Yapılması 
 • • 12UY0056-3/A2 İskele Kurulumu, Kontrolü, Sökümü ve Depolama İşlemlerinin Yapılması 


İskele Kurulum Elemanı Belgelendirme Programları Meslek Tanımı

İskele Kurulum Elemanı Belgelendirme Programları meslek tanımı nedir inceleyelim. İskele Kurulum Elemanı Seviye 3 aşağıdaki işleri yapan nitelikli kişidir:

 • • İş sağlığı ve güvenliği ile kazalara ilişkin önlemleri alır, 
 • • Kalite sistemleri çerçevesinde mesleği ile ilgili iş organizasyonlarını gerçekleştirir, 
 • • Mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapar,
 • • İskeleyi, mevcut şartname, yönetmelik ve montaj planlarına göre, iklim şartlarını göz önüne alarak; kullanıcılar, üçüncü şahıslar ve çevre şartlarını da gözeterek işverenin konu ile ilgili tüm direktiflerine uygun olarak kurar,
 • • Uzun süreli kullanımlar sırasında periyodik kontrolünü yapar,
 • • İş bitiminde aynı koşullarla iskeleyi söken ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütür,
 • • İş sonu kontrolleri ile temizlik işlemlerini yapar,
 • • İskele Kurulum Elemanı Seviye 3 ulusal yeterliliğinde iş yürütür,
 • • Mesleki gelişime ilişkin kişisel ve sektörel faaliyetleri yürütür.


İskele Kurulum Elemanı Belgelendirme Programları Yeterliliğe Kaynak Teşkil Eden Meslek Standartları ve Ulusal Yetkinlikler

İskele Kurulum Elemanı Belgelendirme Programları yeterliliğe kaynak teşkil eden meslek standartları ve ulusal yetkinlikler nedir maddeler halinde görelim.

 • • İskele Kurulum Elemanı Seviye 3 Ulusal Meslek Standardı - 11UMS0158–3 
 • • İskele Kurulum Elemanı Ulusal Yeterliliği - 12UY0056–3 


İskele Kurulum Elemanı Belgelendirme Programları Başvurusu

İskele Kurulum Elemanı Belgelendirme Programları başvurusu nasıl yapılır başlıklarla inceleyelim.


İskele Kurulum Elemanı Belgelendirme Programları Başvuru Sahibi Adaylarda Aranan Şartlar

İskele Kurulum Elemanı Belgelendirme Programları başvurusu sahibi adaylarda aranan şartlar ile ilgili inceleme yapalım. İskele Kurulum Elemanı Belgelendirme Programı başvuru için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.


İskele Kurulum Elemanı Belgelendirme Programları Başvurusunun Değerlendirilmesi

İskele Kurulum Elemanı Belgelendirme Programları başvurusunun değerlendirilmesi nasıl olur inceleyelim.

İskele Kurulum Elemanı Belgelendirme Programı başvurusunu HACE Belgelendirme operasyon asistanı, yapılan tüm başvuruları Genel Müdüre iletir. Genel Müdür, İskele Kurulum Elemanı Belgelendirme Programı başvuru şartlarını ve adaydan gelen başvuru evraklarını kontrol eder ve uygunluğunu değerlendirir. 

Yapılan değerlendirmeler ve kararların aday için olumlu olması durumunda Genel Müdür İskele Kurulum Elemanı Belgelendirme Programı sınav planlamasını yapar ve müsait olan bir sınav yapıcıyı o sınav için atar.


İskele Kurulum Elemanı Belgelendirme Programları Bilgi ve Becerinin Değerlendirilmesi

İskele Kurulum Elemanı Belgelendirme Programları bilgi ve becerinin değerlendirilmesi nasıl yapılır keşfedelim. İskele Kurulum Elemanı başvuru değerlendirilmesi kabul edilen adayın bilgi ve becerisi teorik (yazılı, sözlü/mülakat) ve performans sınavı ile ölçülür.

Bu noktada sınav ücretinin adaylar tarafından yatırılmasının gerektiğini vurgulamakta fayda vardır.


İskele Kurulum Elemanı Belgelendirme Programları Teorik Sınavı

İskele Kurulum Elemanı Belgelendirme Programları Teorik sınavı hakkında inceleme yapalım.

İskele Kurulum Elemanı Belgelendirme Programı 12UY0056-3/A1 birim kapsamında en az 23 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test ve boşluk doldurma sorularını içeren yazılı sınav uygulanmalı ve aday tarafından % en az 60 başarı sağlanmalıdır. İskele Kurulum Elemanı Belgelendirme Programı soru başı ortalama süre 2 dakika olarak öngörülmelidir. 

İskele Kurulum Elemanı Belgelendirme Programı 12UY0056-3/A2 birim kapsamında en az 47 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test ve boşluk doldurma sorularını içeren yazılı sınav uygulanmalı ve aday tarafından % en az 60 başarı sağlanmalıdır. İskele Kurulum Elemanı Belgelendirme Programı soru başı ortalama süre 2 dakika olarak öngörülmelidir.


İskele Kurulum Elemanı Belgelendirme Programları Performans Sınavı

İskele Kurulum Elemanı Belgelendirme Programları Performans sınavı hakkında inceleme yapalım.

İskele Kurulum Elemanı Belgelendirme Programı 12UY0056-3/A1 ve 12UY0056-3/A2 birimleri için sınavlardan en az %80 başarı sağlanmalıdır. İskele Kurulum Elemanı Belgelendirme Programı uygulama sınavı (P1) ile ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı söz konusu sınav ile ölçülmelidir. İskele Kurulum Elemanı Belgelendirme Programı performans sınavı için verilen süre 120 dakika olmalıdır.

İskele Kurulum Elemanı adaylarının sınav sonuna kadar ayrılması yasaklanmıştır. Performansa dayalı sınav sonrası belgesini almaya hak kazanan İskele Kurulum Elemanı adayları belgelerini talep edebileceklerdir. Başarım ölçütlerini MYK hükümlerle belirlemiştir.


İskele Kurulum Elemanı Belgelendirme Programları Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar

İskele Kurulum Elemanı Belgelendirme Programları ölçme ve değerlendirmeye ilişkin diğer koşullar nelerdir keşfedelim.

İskele Kurulum Elemanı Belgelendirme Programı 12UY0056-3/A1 ve 12UY0056-3/A2 birimleri için adayın söz konusu birimden başarılı sayılması için teorik ve performans sınavlarının her ikisinden de başarılı olması gerekir. İskele Kurulum Elemanı Belgelendirme Program sınavının tamamından veya herhangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden/bölümlerden bir yıl içerisinde tekrar sınava girebilir. Performans sınavlarını da geçtiğiniz takdirde belgenizi talep edebileceksiniz.

İskele Kurulum Elemanı Belgelendirme Programı sınavı için bir (1) yıl içerisinde bu hakkını kullanmayanların belge sahibi olmaları için tekrar her iki sınava birden girmesi gerekmektedir. 

İskele Kurulum Elemanı Belgelendirme Programı kapsama dâhil birimlere ait sınavların yapılması ile ilgili bu belgelendirme programlarında yer almayan diğer hususlar, MYK tarafından yetkilendirilen HACE Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti.’nin hazırlamış olduğu sınav prosedürü, form vb. dokümanlarda mevcut olup bu dokümanlardaki hususlar dikkate alınacaktır. 


İskele Kurulum Elemanı Belgelendirme Programları Belgelendirme

İskele Kurulum Elemanı Belgelendirme Programları belgelendirme nasıl olur görelim.

İlgili ulusal yeterlilikte açıklandığı şekliyle, İskele Kurulum Elemanı Belgelendirme Programı sınavlarında başarılı olan adaya, İskele Kurulum Elemanı sertifikası düzenlenir. Adayın İskele Kurulum Elemanı sertifikasında kimlik bilgileri, belge numarası, sınava alındığı numene bilgileri ve kapsam aralıkları yer alır.


İskele Kurulum Elemanı Belgelendirme Programları Belgenin Gönderimi

İskele Kurulum Elemanı Belgelendirme Programları belgenin gönderimi nasıl yapılır keşfedelim. İskele Kurulum Elemanı Sertifikası almaya hak kazanmış kişiye belgesi, başvuru formunda beyan ettiği adresine posta veya kargo ile gönderili.


İskele Kurulum Elemanı Belgelendirme Programları Belgenin Kaydedilmesi

İskele Kurulum Elemanı Belgelendirme Programları belgenin kaydedilmesi nasıl oluyor birlikte inceleyelim. İskele Kurulum Elemanı belgesi sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder. 

İskele Kurulum Elemanı talebi uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.


İskele Kurulum Elemanı Belgelendirme Programları Belgenin Geçerlilik Süresi

İskele Kurulum Elemanı Belgelendirme Programları belgenin geçerlilik süresi hakkında konuşalım. İskele Kurulum Elemanı yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, düzenlendiği tarihten itibaren 5 (beş) yıldır.


İskele Kurulum Elemanı Belgelendirme Programları Belgenin Gözetimi

İskele Kurulum Elemanı Belgelendirme Programları belgenin gözetimi ile ilgili inceleme yapalım. İskele Kurulum Elemanı belgesi sahibi kişinin yeterliliğinin devam ettiğini tespit etmek amacıyla belgenin geçerlilik süresi içerisinde en az bir kez performans izleme raporu hazırlanır.


İskele Kurulum Elemanı Belgelendirme Programları Yeniden Belgelendirme

İskele Kurulum Elemanı Belgelendirme Programları yeniden belgelendirme konusunu inceleyelim. 

İskele Kurulum Elemanı Belgelendirme Programı belgesinin iptalini gerektirecek bir durum oluşmaması ve belge geçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili belgelendirme kuruluşuna performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda iskele kurulum elemanı fiili olarak toplam 18 ay çalıştığını belgelendirdiğinde, belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır. Çalıştığını belgeleyemeyen İskele Kurulum Elemanları, uygulama sınavına alınır ve başarılı olan adayların belgesi 5 yıl daha uzatılır. 

İskele Kurulum Elemanı Belgesi uzatma süresi bittikten sonra (ilk sınavın yapıldığı tarihten 10 yıl sonra) teorik ve uygulamalı sınav yapılır.


İskele Kurulum Elemanı Belgelendirme Programları Belgenin Askı Hali ve İptal Edilmesi

İskele Kurulum Elemanı Belgelendirme Programları belgenin askı hali ve belgenin iptal edilmesi konusunu inceleyelim. İskele Kurulum Elemanı belgesinin askı halini ve iptalini doğuran nedenlerdir aşağıdaki gibidir:

 • • İskele Kurulum Elemanı belgesi sahibinin yapılan belge kullanım sözleşmesi yükümlülüklerini yerine getirmemesi, 
 • • İskele Kurulum Elemanı belgesi sahibinin gözetimler sonucunda yetersiz bulunması, 
 • • İskele Kurulum Elemanı belgesi sahibinin logo kullanım şartlarına uymaması 


Belgeleri askıya alınan İskele Kurulum Elemanı adayları, sınavlara yeniden başvuru yapabilirler.

İskele Kurulum Elemanı belgesi iptal edilen kişi, belgenin geri alınması ve sözleşmenin feshi kararının tebliğinden itibaren sertifika ve logonun kullanımını durdurur. 

İskele Kurulum Elemanı belgesi sahibi, sözleşme ile kendisine verilmiş her türlü sertifikayı kendisine tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde HACE Belgelendirme‘ye iade etmekle yükümlüdür.


İskele Kurulum Elemanı Belgelendirme Programları Belge Ücretleri

İskele Kurulum Elemanı Belgelendirme Programları belge ücretleri nedir inceleyelim. İskele Kurulum Elemanı Belgelendirme Program ücreti hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için www.hacebelgelendirme.com web sitesine girerek ücret yönetimi prosedüründen belgelendirme ücretini öğrenebilirsiniz.


İskele Kurulum Elemanı Belgelendirme Programları İtiraz ve Şikâyet

İskele Kurulum Elemanı Belgelendirme Programları itiraz ve şikâyet nasıl olur inceleyelim. İskele Kurulum Elemanı belgesi sahibi kişi, HACE Belgelendirme’ye sertifikalandırma ile ilgili her türlü itiraz ve şikâyet hakkına sahiptir ancak bu itirazını yazılı olarak ve kanıtlarıyla ispatlamalıdır. 

HACE Belgelendirme, kendisine iletilen İskele Kurulum Elemanı belgesi sahibinin itiraz ve şikâyetlerini nasıl ele alacağını anlattığı bu dokümanı internet sitesinde kişilerin erişimine sunmaktadır. 

Katılımcılar, İskele Kurulum Elemanı Belgelendirme Programları ile ilgili yürütülmekte olan faaliyetler ile ilgili olabilecek her türlü itiraz ve şikâyetleri posta, faks elden veya www.hacebelgelendirme.com web adresi aracılığı ile e-posta yoluyla veya sözlü olarak yapılabilir. 

İskele Kurulum Elemanı belgesi sahibi konu ile ilgili dokümanlara, www.hacebelgelendirme.com web sitesinden ulaşabilir. İskele Kurulum Elemanı Belgelendirme Programları ile ilgili HACE Belgelendirme’ye ulaşan itiraz ve şikâyetleri alan HACE Belgelendirme personeli bu konuyu Kalite Yönetim Temsilcisi’ne iletir.

İskele Kurulum Elemanı Belgelendirme Programları ile ilgili yapılan itirazlar veya şikâyetler 45 gün içerisinde sonuçlandırılır ve karar ilgili kişiye yazılı olarak bildirilir.

İskele Kurulum Elemanı Belgelendirme Programı için belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda çeşitli itiraz/şikâyetler gelebilir. İskele Kurulum Elemanı Belgelendirme Programları için gelen itiraz/şikâyetin kaynağı aşağıdaki kişilerden biri olabilir:

 • • İskele Kurulum Elemanı Belgelendirme Programı başvuru sahiplerinden,
 • • İskele Kurulum Elemanı Belgelendirme Programı adaylarından,
 • • İskele Kurulum Elemanı Belgelendirme Programı adayları tarafından belgelendirilmiş kişilerden,
 • • İskele Kurulum Elemanı Belgelendirme Programı adaylarının işverenlerinden,
 • • İskele Kurulum Elemanı Belgelendirme Programı için diğer kesimlerden itiraz gelebilir.


İskele Kurulum Elemanı Belgelendirme Programı itiraz/şikâyet sahibi HACE Belgelendirme veya www.hacebelgelendirme.com web sitesinde yer alan itiraz ve şikâyet formunu doldurur ve imzalar. 

İskele Kurulum Elemanı Belgelendirme Programı itiraz ve şikâyet formunu şahsen müracaat yapıldı ise HACE Belgelendirme’ye teslim eder veya faks, e-posta vb. ile gönderir. İskele Kurulum Elemanı Belgelendirme Programı ile ilgili yapılan sınava ilişkin, sınavda kullanılan teçhizat ve sınav parçası veya numuneleriyle ilgili itiraz/şikâyet sınav tarihinden itibaren 15 gün içinde yapılmalıdır.

İskele Kurulum Elemanı Belgelendirme Programı için itiraz/şikâyet aşağıdaki konulardan birinden olabilmektedir:

 • • İskele Kurulum Elemanı Belgelendirme Programı belgelendirme kararına itiraz veya şikâyetler
 • • İskele Kurulum Elemanı Belgelendirme Programı sınav sonucuna itiraz veya şikâyetler 
 • • İskele Kurulum Elemanı Belgelendirme Programı sınav sorularına itiraz veya şikâyetler 
 • • Sınav sorularının sorulma biçimine itiraz veya şikâyetler
 • • İskele Kurulum Elemanı Belgelendirme Programı sınavını yapanla ilgili itiraz veya şikâyetler
 • • İskele Kurulum Elemanı Belgelendirme Programı hatalı belge veya logo kullanımına ilişkin şikayetler
 • • İskele Kurulum Elemani Belgelendirme Programı belgelendirme programına ve/veya kapsamına ilişkin itiraz veya şikâyetler
 • • İskele Kurulum Elemanı Belgelendirme Programı duyurularla ilgili itiraz veya şikâyetler
 • • İskele Kurulum Elemanı Belgelendirme Programı ile ilgili diğer itiraz veya şikâyetler


İskele Kurulum Elemanı Belgelendirme Programi için HACE Belgelendirme’ye yapılan itiraz ve şikâyetler; itiraz ve şikâyet prosedürüne uygun olarak 45 gün içerisinde sonuçlandırılır. İskele Kurulum Elemanı Belgelendirme Programı için karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilmektedir.

Eğitim Kutusu Eğitmeni

 • 161 Eğitim
 • 15 Aralık 2021 09:52 tarihinden bu yana üye

0.00 5.0 üzerinden
5 Puan % 0
4 Puan % 0
3 Puan % 0
2 ve 1 Puan % 0

Eğitim Yorumları (0)

Üzgünüz, bu eğitim için henüz yorum girilmedi.

Yorum Gönder

Yorum göndermek için giriş yapmış ve bu dersten mezun olmanız gerekmektedir.

Eğitim Kutusu Eğitmeni

Eğitim Kutusu Eğitmeni

Eğitmen
Eğitim Ücreti

6467 ₺ 4619 ₺

Sertifikalar

 • Eğitim Sertifikası+120 ₺
 • Üniversite SertifikasıÜcretsiz
 • Tüm SertifikalarÜcretsiz
 • Eğitim Dijital SertifikasıÜcretsiz
 • Eğitim Kutusu, eğitim fiyatlarında ve eğitim içeriklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 • E-Devlet CardCert ISO 9001

Eğitim Özellikleri

 • Eğitim Türü:Canlı Eğitim
 • Kategorisi:MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu)
 • Kayıtlı Kişi:2395 Kişi
 • Modül:0
 • Ders:0
 • Sınav:0
 • Toplam Süre:0 Saat
 • Eğitim Düzeyi: Uzmanlık
 • Eğitim Dili: Türkçe
 • Sınav:Var
 • Sertifika:Evet