• Eğitimler
 • MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programları

 • 0 Saat
 • 0 Ders
 • 4313 Kayıtlı Kişi
0.0 | 0 İnceleme

Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programları

 • 0 Saat
 • 0 Ders
 • 4313 Kayıtlı Kişi

7008 ₺ 5008 ₺

Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programları
 • Eğitim Kutusu Eğitmeni
  Eğitmen

  Eğitim Kutusu Eğitmeni

 • Kategori MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu)
 • İnceleme
  0.0

Eğitime Genel Bakış

Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programları, belgelendirme kuruluşu olan HACE Belgelendirme tarafından yapılmaktadır. Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programı personel belgelendirme işlemleri teorik ve uygulamalı sınavlarla yapılmaktadır. Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programı sınavlarının yapılışı, belgelendirmenin işleyişi, itiraz ve şikâyetlerle ilgili düzenlemelere metnin devamında yer verilmiştir.


Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programları, belgelendirme kuruluşu olan HACE Belgelendirme tarafından yapılmaktadır. Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programı personel belgelendirme işlemleri teorik ve uygulamalı sınavlarla yapılmaktadır. Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programı sınavlarının yapılışı, belgelendirmenin işleyişi, itiraz ve şikâyetlerle ilgili düzenlemelere metnin devamında yer verilmiştir.

HACE Belgelendirme Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programları için MYK mesleki yeterlilik belgesi vermeye yetkilendirilmiştir. Mesleki yeterlilik kurumu belgesini vermektedir.


Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programları Amacı 

Isı Yalıtımcısı Belgelendirme programının amacı, katılımcısı olduğu sınavın belgelendirilmesine ilişkin hususlar hakkında bilgilendirmektir. Isı Yalıtımcısı şunları amaçlamaktadır:

 • Temel şartlar
 • Yeterlilik alanları
 • Sınav koşulları
 • Kabul şartları
 • Belgelendirme süreci


Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programları Kapsamı

Isı Yalıtımcısı Belgelendirme programları kapsamı hakkında bilgilenelim. Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programı, aşağıda belirtilen ulusal yeterlilik ile ilgili birimlerini kapsamaktadır.

 • 12UY0057-3/A1 Isı Yalıtımında İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği 
 • 12UY0057-3/A2 Dış Cephelerde Isı Yalıtımı (Mantolama) 


Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programları Meslek Tanımı

Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programları meslek tanımı nedir inceleyelim. Isı Yalıtımcısı Seviye 3 aşağıdaki işleri yapan nitelikli kişidir:

 • İş sağlığı ve güvenliği ile kazalara ilişkin önlemleri alır, 
 • Kalite sistemleri çerçevesinde mesleği ile ilgili iş organizasyonlarını gerçekleştirir, 
 • Yalıtım elemanlarını hazırlar,
 • Uygun metotları kullanarak dış cephe ısı yalıtımı yapar,
 • Günlük çalışmaları planlayarak gerçekleştir,
 • Kontrol listesinin içerdiği maddeleri uygular,
 • İş sonu kontrolleri ile temizlik işlemlerini yapar
 • Mesleki gelişime ilişkin kişisel ve sektörel faaliyetleri yürütür.


Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programları Yeterliliğe Kaynak Teşkil Eden Meslek Standartları ve Ulusal Yetkinlikler

Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programları yeterliliğe kaynak teşkil eden meslek standartları ve ulusal yetkinlikler nedir maddeler halinde görelim.

 • Isı Yalıtımcısı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı - 11UMS0132–3 
 • Isı Yalıtımcısı Ulusal Yeterliliği - 12UY0057-3 


Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programları Başvurusu

Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programları başvurusu nasıl yapılır başlıklarla inceleyelim.


Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programları Başvuru Sahibi Adaylarda Aranan Şartlar

Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programları başvurusu sahibi adaylarda aranan şartlar ile ilgili inceleme yapalım. Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programı başvuru için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.


Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programları Başvurusunun Değerlendirilmesi

Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programları başvurusunun değerlendirilmesi nasıl olur inceleyelim.

Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programı başvurusunu HACE Belgelendirme operasyon asistanı, yapılan tüm başvuruları Genel Müdüre iletir. Genel Müdür, Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programı başvuru şartlarını ve adaydan gelen başvuru evraklarını kontrol eder ve uygunluğunu değerlendirir. 

Yapılan değerlendirmeler ve kararların aday için olumlu olması durumunda Genel Müdür Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programı sınav planlamasını yapar ve müsait olan bir sınav yapıcıyı o sınav için atar.


Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programları Bilgi ve Becerinin Değerlendirilmesi

Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programları bilgi ve becerinin değerlendirilmesi nasıl yapılır keşfedelim. Isı Yalıtımcısı başvuru değerlendirilmesi kabul edilen adayın bilgi ve becerisi teorik (yazılı, sözlü/mülakat) ve performans sınavı ile ölçülür.

Bu noktada sınav ücretinin adaylar tarafından yatırılmasının gerektiğini vurgulamakta fayda vardır.


Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programları Teorik Sınavı

Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programları Teorik sınavı hakkında inceleme yapalım.

Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programı teorik sınavı 12UY0057-3/A1 birim kapsamında 14 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test, boşluk doldurma ve doğru yanlış ifade sınav sorularının içerdiği yazılı sınav uygulanır ve aday tarafından yüzde en az 60 başarı sağlanmalıdır. Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programı teorik sınavı doğru- yanlış ifade soruları ile boşluk doldurma sorularının sayısı toplamı, toplam soru sayısının ¼’ünü geçemez. Soru başı ortalama süre 2 dakika olarak öngörülmelidir. 

Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programı teorik sınavı 12UY0057-3/A2 birim kapsamında 8 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test, boşluk doldurma ve doğru yanlış ifade sorularını içeren yazılı sınav uygulanır ve aday tarafından yüzde en az 60 başarı sağlanmalıdır. Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programı teorik sınavı doğru yanlış ifade soruları ile boşluk doldurma sorularının sayısı toplamı, toplam soru sayısının ¼’ünü geçemez. Soru başı ortalama süre 2 dakika olarak öngörülmelidir.

Teorik sınav kapsamında ölçülmesi gereken yetkinlikler ölçüldükten sonra Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programı performans sınavına geçilmektedir. Teorik sınav soruları teorik sınav kapsamında değerlendirilmektedir.


Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programları Performans Sınavı

Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programları Performans sınavı hakkında inceleme yapalım.

Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programı performans sınav 12UY0057-3/A1 birime yönelik beceri ve yetkinlik ifadeleri diğer birimlerin beceri ve yetkinlik kontrol listelerinde tanımlanmış olup, bu kapsamda ölçme ve değerlendirmesi yapılacaktır. 

Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programı performans sınav 12UY0057-3/A2 beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Isı Yalıtımcısı adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir. 

Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programı Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programı Performans sınavı için verilen toplam süre 180 dakika olmalıdır.

Sınavlarda başarılı olan Isı Yalıtımcısı adaylarına belgeleri verilmektedir. Sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen yetkinlikler ölçülmektedir.


Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programları Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar

Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programları ölçme ve değerlendirmeye ilişkin diğer koşullar nelerdir keşfedelim.

12UY0057-3/A1 Isı Yalıtımcısı adayın söz konusu birimden başarılı sayılması için teorik sınavından başarılı olması gerekir. Isı Yalıtımcısı adayın yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.

Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programı 12UY0057-3/A2 birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. 

Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programı kapsama dâhil birimlere ait sınavların yapılması ile ilgili bu belgelendirme programında yer almayan diğer hususlar, HACE Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti.’nin hazırlamış olduğu sınav prosedürü, form vb. dokümanlarda mevcut olup bu dokümanlardaki hususlar dikkate alınacaktır.


Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programları Belgelendirme

Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programları belgelendirme nasıl olur görelim.

İlgili ulusal yeterlilikte açıklandığı şekliyle, Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programı sınavlarında başarılı olan adaya, Isı Yalıtımcısı sertifikası düzenlenir. Adayın Isı Yalıtımcısı sertifikasında kimlik bilgileri, belge numarası, sınava alındığı numene bilgileri ve kapsam aralıkları yer alır.


Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programları Belgenin Gönderimi

Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programları belgenin gönderimi nasıl yapılır keşfedelim. Isı Yalıtımcısı Sertifikası almaya hak kazanmış kişiye belgesi, başvuru formunda beyan ettiği adresine posta veya kargo ile gönderili.


Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programları Belgenin Kaydedilmesi

Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programları belgenin kaydedilmesi nasıl oluyor birlikte inceleyelim. Isı Yalıtımcısı belgesi sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder. 

Isı Yalıtımcısı talebi uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.


Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programları Belgenin Geçerlilik Süresi

Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programları belgenin geçerlilik süresi hakkında konuşalım. Isı Yalıtımcısı yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, düzenlendiği tarihten itibaren 5 (beş) yıldır.


Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programları Belgenin Gözetimi

Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programları belgenin gözetimi ile ilgili inceleme yapalım. 

Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programı belgegeçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Isı Yalıtımcısı adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında sınav ve belgelendirme kuruluşunun belirleyeceği gözetim yöntemi ile değerlendirilir. Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan Isı Yalıtımcısı belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Askı nedeni ortadan kalkan Isı Yalıtımcısı belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam etmekte olup geçerlilik süresi dolduğunda iptal edilmektedir.


Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programları Yeniden Belgelendirme

Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programları yeniden belgelendirme konusunu inceleyelim. 

Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programı beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; 

a) Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programı 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 18 ay yıl çalıştığına dair resmi kayıt, 

b) Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programı yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama (performans) Sınavı (P1) Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır


Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programları Belgenin Askı Hali ve İptal Edilmesi

Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programları belgenin askı hali ve iptal edilmesi konusunu inceleyelim. Isı Yalıtımcısı belgesinin askı halini ve iptalini doğuran nedenlerdir aşağıdaki gibidir:

 • Isı Yalıtımcısı belgesi sahibinin yapılan belge kullanım sözleşmesi yükümlülüklerini yerine getirmemesi, 
 • Isı Yalıtımcısı belgesi sahibinin gözetimler sonucunda yetersiz bulunması, 
 • Isı Yalıtımcısı belgesi sahibinin logo kullanım şartlarına uymaması 


Isı Yalıtımcısı belgesi iptal edilen kişi, belgenin geri alınması ve sözleşmenin feshi kararının tebliğinden itibaren sertifika ve logonun kullanımını durdurur. 

Isı Yalıtımcısı belgesi sahibi, sözleşme ile kendisine verilmiş her türlü sertifikayı kendisine tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde HACE Belgelendirme‘ye iade etmekle yükümlüdür.


Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programları Belge Ücretleri

Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programları belge ücretleri nedir inceleyelim. Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Program ücreti hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için www.hacebelgelendirme.com web sitesine girerek ücret yönetimi prosedüründen belgelendirme ücretini öğrenebilirsiniz.


Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programları İtiraz ve Şikâyet

Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programları itiraz ve şikâyet nasıl olur inceleyelim. Isı Yalıtımcısı belgesi sahibi kişi, HACE Belgelendirme’ye sertifikalandırma ile ilgili her türlü itiraz ve şikâyet hakkına sahiptir ancak bu itirazını yazılı olarak ve kanıtlarıyla ispatlamalıdır. 

HACE Belgelendirme, kendisine iletilen Isı Yalıtımcısı belgesi sahibinin itiraz ve şikâyetlerini nasıl ele alacağını anlattığı bu dokümanı internet sitesinde kişilerin erişimine sunmaktadır. 

Katılımcılar, Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programları ile ilgili yürütülmekte olan faaliyetler ile ilgili olabilecek her türlü itiraz ve şikâyetleri posta, faks elden veya www.hacebelgelendirme.com web adresi aracılığı ile e-posta yoluyla veya sözlü olarak yapılabilir. 

Isı Yalıtımcısı belgesi sahibi konu ile ilgili dokümanlara, www.hacebelgelendirme.com web sitesinden ulaşabilir. Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programları ile ilgili HACE Belgelendirme’ye ulaşan itiraz ve şikâyetleri alan HACE Belgelendirme personeli bu konuyu Kalite Yönetim Temsilcisi’ne iletir. 

Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programları ile ilgili yapılan itirazlar veya şikâyetler 45 gün içerisinde sonuçlandırılır ve karar ilgili kişiye yazılı olarak bildirilir.

Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programı için belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda çeşitli itiraz/şikâyetler gelebilir. Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programları için gelen itiraz/şikâyetin kaynağı aşağıdaki kişilerden biri olabilir:

 • Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programı başvuru sahiplerinden,
 • Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programı adaylarından,
 • Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programı adayları tarafından belgelendirilmiş kişilerden,
 • Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programı adaylarının işverenlerinden,
 • Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programı için diğer kesimlerden itiraz gelebilir.


Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programı itiraz/şikâyet sahibi HACE Belgelendirme veya www.hacebelgelendirme.com web sitesinde yer alan itiraz ve şikâyet formunu doldurur ve imzalar. 

Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programı itiraz ve şikâyet formunu şahsen müracaat yapıldı ise HACE Belgelendirme’ye teslim eder veya faks, e-posta vb. ile gönderir. Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programı ile ilgili yapılan sınava ilişkin, sınavda kullanılan teçhizat ve sınav parçası veya numuneleriyle ilgili itiraz/şikâyet sınav tarihinden itibaren 15 gün içinde yapılmalıdır.

Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programı için itiraz/şikâyet aşağıdaki konulardan birinden olabilmektedir:

 • Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programı belgelendirme kararına itiraz veya şikâyetler
 • Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programı sınav sonucuna itiraz veya şikâyetler 
 • Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programı sınav sorularına itiraz veya şikâyetler 
 • Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programı sınavını yapanla ilgili itiraz veya şikâyetler
 • Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programı hatalı belge veya logo kullanımına ilişkin şikayetler
 • Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programı belgelendirme programına ve/veya kapsamına ilişkin itiraz veya şikâyetler
 • Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programı duyurularla ilgili itiraz veya şikâyetler
 • İsı Yalıtımcısı Belgelendirme Programı ile ilgili diğer itiraz veya şikâyetler


Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programı için HACE Belgelendirme’ye yapılan itiraz ve şikâyetler; itiraz ve şikâyet prosedürüne uygun olarak 45 gün içerisinde sonuçlandırılır. Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programı için karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilmektedir.

Eğitim Kutusu Eğitmeni

 • 209 Eğitim
 • 15 Aralık 2021 09:52 tarihinden bu yana üye

0.00 5.0 üzerinden
5 Puan % 0
4 Puan % 0
3 Puan % 0
2 ve 1 Puan % 0

Eğitim Yorumları (0)

Üzgünüz, bu eğitim için henüz yorum girilmedi.

Yorum Gönder

Yorum göndermek için giriş yapmış ve bu dersten mezun olmanız gerekmektedir.

Eğitim Kutusu Eğitmeni

Eğitim Kutusu Eğitmeni

Eğitmen
Eğitim Ücreti

7008 ₺ 5008 ₺

Sertifikalar

 • Eğitim Sertifikası+170 ₺
 • Üniversite SertifikasıÜcretsiz
 • Tüm SertifikalarÜcretsiz
 • Eğitim Dijital SertifikasıÜcretsiz
 • Eğitim Kutusu, eğitim fiyatlarında ve eğitim içeriklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 • E-Devlet CardCert ISO 9001

Eğitim Özellikleri

 • Eğitim Türü:Canlı Eğitim
 • Kategorisi:MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu)
 • Kayıtlı Kişi:4313 Kişi
 • Modül:0
 • Ders:0
 • Sınav:0
 • Toplam Süre:0 Saat
 • Eğitim Düzeyi: Uzmanlık
 • Eğitim Dili: Türkçe
 • Sınav:Var
 • Sertifika:Evet