• Eğitimler
 • MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

İnşaat İşçisi Belgelendirme Programları

 • 0 Saat
 • 0 Ders
 • 4397 Kayıtlı Kişi
0.0 | 0 İnceleme

İnşaat İşçisi Belgelendirme Programları

 • 0 Saat
 • 0 Ders
 • 4397 Kayıtlı Kişi

3639 ₺ 2599 ₺

İnşaat İşçisi Belgelendirme Programları
 • Eğitim Kutusu Eğitmeni
  Eğitmen

  Eğitim Kutusu Eğitmeni

 • Kategori MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu)
 • İnceleme
  0.0

Eğitime Genel Bakış

İnşaat İşçisi Belgelendirme Programları, belgelendirme kuruluşu olan HACE Belgelendirme tarafından yapılmaktadır. İnşaat Çalışanı Belgelendirme Programı personel belgelendirme işlemleri teorik ve uygulamalı sınavlarla yapılmaktadır. İnşaat Çalışanı Belgelendirme Programı sınavlarının yapılışı, belgelendirmenin işleyişi, itiraz ve şikâyetlerle ilgili düzenlemelere metnin devamında yer verilmiştir.


İnşaat İşçisi Belgelendirme Programları, belgelendirme kuruluşu olan HACE Belgelendirme tarafından yapılmaktadır. İnşaat Çalışanı Belgelendirme Programı personel belgelendirme işlemleri teorik ve uygulamalı sınavlarla yapılmaktadır. İnşaat Çalışanı Belgelendirme Programı sınavlarının yapılışı, belgelendirmenin işleyişi, itiraz ve şikâyetlerle ilgili düzenlemelere metnin devamında yer verilmiştir.


İnşaat İşçisi Belgelendirme Programları Amacı 

İnşaat İşçisi Belgelendirme Programları amacı, katılımcısı olduğu sınavın belgelendirilmesine ilişkin hususlar hakkında bilgilendirmektir. İnşaat Çalışanı şunları amaçlamaktadır:

 • Temel şartlar
 • Yeterlilik alanları
 • Sınav koşulları
 • Kabul şartları
 • Belgelendirme süreci


İnşaat İşçisi Belgelendirme Programları Kapsamı

İnşaat İşçisi Belgelendirme programları kapsamı hakkında bilgilenelim. İnşaat Çalışanı Belgelendirme Programı, aşağıda belirtilen ulusal yeterlilik ile ilgili birimlerini kapsamaktadır.

 • 16UY0253-2/A1 - İnşaat İşlerinde İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği 
 • 16UY0253-2/A2 - Genel İnşaat İşleri 


İnşaat İşçisi Belgelendirme Programları Meslek Tanımı

İnşaat İşçisi Belgelendirme Programları meslek tanımı nedir inceleyelim. İnşaat Çalışanı Seviye 3 aşağıdaki işleri yapan nitelikli kişidir:

 • Mesleği yapabilecek kadar beceriye sahiptir, 
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyar,
 • İnşaat işlerinin temel kavramlarını ve ekip içinde çalışmayı bilir,
 • Öğrenmeye açık, iş disiplini olan, inşaat kaba işlerinde iş ve meslek ayrımı yapmadan işini yapar,
 • İş sağlığı ve güvenliği kurallarına ve çevreye ilişkin alınan önlemlere uyar,
 • Kalite sistemi çerçevesinde işleri yapar,
 • Kontrol listesine bağlı kalarak çalışır,
 • Mesleki gelişim faaliyetlerine katılır,
 • Mesleki gelişime ilişkin kişisel ve sektörel faaliyetleri yürütür.


İnşaat İşçisi Belgelendirme Programları Yeterliliğe Kaynak Teşkil Eden Meslek Standartları ve Ulusal Yetkinlikler

İnşaat İşçisi Belgelendirme Programları yeterliliğe kaynak teşkil eden meslek standartları ve ulusal yetkinlikler nedir maddeler halinde görelim.

 • İnşaat İşçisi (Seviye 2) Ulusal Meslek Standardı – 15UMS0463-2 
 • İnşaat İşçisi Ulusal Yeterliliği - 16uy0253-2 


İnşaat İşçisi Belgelendirme Programları Başvurusu

İnşaat İşçisi Belgelendirme Programları başvurusu nasıl yapılır başlıklarla inceleyelim.


İnşaat İşçisi Belgelendirme Programları Başvuru Sahibi Adaylarda Aranan Şartlar

İnşaat İşçisi Belgelendirme Programları başvurusu sahibi adaylarda aranan şartlar ile ilgili inceleme yapalım. İnşaat Çalışanı Belgelendirme Programı başvuru için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.


İnşaat İşçisi Belgelendirme Programları Başvurusunun Değerlendirilmesi

İnşaat İşçisi Belgelendirme Programları başvurusunun değerlendirilmesi nasıl olur inceleyelim.

İnşaat Çalışanı Belgelendirme Programı başvurusunu HACE Belgelendirme operasyon asistanı, yapılan tüm başvuruları Genel Müdüre iletir. Genel Müdür, İnşaat Çalışanı Belgelendirme Programı başvuru şartlarını ve adaydan gelen başvuru evraklarını kontrol eder ve uygunluğunu değerlendirir. 

Yapılan değerlendirmeler ve kararların aday için olumlu olması durumunda Genel Müdür İnşaat Çalışanı Belgelendirme Programı sınav planlamasını yapar ve müsait olan bir sınav yapıcıyı o sınav için atar.


İnşaat İşçisi Belgelendirme Programları Bilgi ve Becerinin Değerlendirilmesi

İnşaat İşçisi Belgelendirme Programları bilgi ve becerinin değerlendirilmesi nasıl yapılır keşfedelim. İnşaat Çalışanı başvuru değerlendirilmesi kabul edilen adayın bilgi ve becerisi teorik (yazılı, sözlü/mülakat) ve performans sınavı yani uygulama sınavı ile ölçülür.

Bu noktada sınav ücretinin başvuru sahibi olan adayların bizzat kendileri tarafından yatırılmasının gerektiğini vurgulamakta fayda vardır.


İnşaat İşçisi Belgelendirme Programları Mülakat/Sözlü Sınavı

İnşaat İşçisi Belgelendirme Programları mülakat/sözlü sınavı hakkında inceleme yapalım.

İnşaat Çalışanı Belgelendirme Programı 16UY0253-2/A1, sözlü sınavda adaylara soru ve yanıtları yapılandırılmış ve her biri eşit puan değerinde, en az 10 soru sorulmalıdır. İnşaat Çalışanı Belgelendirme Programı sınavında; yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz ve her soru, yapılandırılmış cevap ve değerlendirme çizelgesine göre değerlendirilir. 

İnşaat Çalışanı Belgelendirme Programı sınavında adaylara her soru için, ilgili olduğu bilgi ölçütünün kapsamı ve içeriğine uygun süre tanınır ve bu süre yapılandırılan formatta belirtilir. İnşaat Çalışanı Belgelendirme Programı sözlü sınavında, değerlendirme çizelgesine göre soruların en az % 60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. 

16UY0253-2/A2: Yok


İnşaat İşçisi Belgelendirme Programları Performans Sınavı

İnşaat İşçisi Belgelendirme Programları Performans sınavı hakkında inceleme yapalım.

İnşaat Çalışanı Belgelendirme Programı 16UY0253-2/A1 birimine yönelik beceri ve yetkinlik ifadeleri, A2 biriminin beceri ve yetkinlik kontrol listesinde tanımlanmış olup, bu kapsamda söz konusu beceri ve yetkinlik ifadelerinin ölçme ve değerlendirmesi yapılacaktır. 

İnşaat Çalışanı Belgelendirme Programı 16UY0253-2/A2, beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. İnşaat Çalışanı adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 60 başarı göstermesi gerekir. 

İnşaat Çalışanı Belgelendirme Programı performansa dayalı sınav gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. İnşaat Çalışanı Belgelendirme Programı performans sınavı için verilen toplam süre 120 dakika olmalıdır.

İnşaat Çalışanı Belgelendirme Programı performansa dayalı sınavda değerlendirici adaya, işleri gerçekleştirmesine yönelik gerekli talimatları vererek, ölçme ve değerlendirme sürecini işletir.


İnşaat İşçisi Belgelendirme Programları Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar

İnşaat İşçisi Belgelendirme Programları ölçme ve değerlendirmeye ilişkin diğer koşullar nelerdir keşfedelim.

İnşaat Çalışanı Belgelendirme Programı 16UY0253-2/A1 yeterlilik biriminin elde edilebilmesi için adayın teorik sınavından başarılı olması gerekmektedir. İnşaat Çalışanı Belgelendirme Programı yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. 

İnşaat Çalışanı Belgelendirme Programı 16UY0253-2/A2 yeterlilik biriminin elde edilebilmesi için adayın performans sınavından başarılı olması gerekmektedir. İnşaat Çalışanı Belgelendirme Programı yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. İnşaat Çalışanı adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir. 

İnşaat Çalışanı Belgelendirme Programları kapsama dâhil birimlere ait sınavların yapılması ile ilgili bu belgelendirme programında yer almayan diğer hususlar, HACE Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti.’nin hazırlamış olduğu sınav prosedürü, form vb. dokümanlarda mevcut olup bu dokümanlardaki hususlar dikkate alınacaktır.

HACE Belgelendirme MYK mesleki yeterlilik belgesi verme yetkisine sahiptir.


İnşaat İşçisi Belgelendirme Programları Belgelendirme

İnşaat İşçisi Belgelendirme Programları belgelendirme nasıl olur görelim.

İlgili ulusal yeterlilikte açıklandığı şekliyle, İnşaat Çalışanı Belgelendirme Programı sınavlarında başarılı olan adaya, İnşaat Çalışanı sertifikası düzenlenir. Adayın İnşaat Çalışanı sertifikasında kimlik bilgileri, belge numarası, sınava alındığı numene bilgileri ve kapsam aralıkları yer alır.


İnşaat İşçisi Belgelendirme Programları Belgenin Gönderimi

İnşaat İşçisi Belgelendirme Programları belgenin gönderimi nasıl yapılır keşfedelim. İnşaat İşçisi Sertifikası almaya hak kazanmış kişiye belgesi, başvuru formunda beyan ettiği adresine posta veya kargo ile gönderili.


İnşaat İşçisi Belgelendirme Programları Belgenin Kaydedilmesi

İnşaat İşçisi Belgelendirme Programları belgenin kaydedilmesi nasıl oluyor birlikte inceleyelim. İnşaat Çalışanı belgesi sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder. 

İnşaat İşçisi talebi uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.


İnşaat İşçisi Belgelendirme Programları Belgenin Geçerlilik Süresi

İnşaat İşçisi Belgelendirme Programları belgenin geçerlilik süresi hakkında konuşalım. İnşaat İşçisi (Seviye 2) yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, düzenlendiği tarihten itibaren 5 (beş) yıldır.


İnşaat İşçisi Belgelendirme Programları Belgenin Gözetimi

İnşaat İşçisi Belgelendirme Programları belgenin gözetimi ile ilgili inceleme yapalım. 

İnşaat Çalışanı Belgelendirme Programları belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. İnşaat Çalışanı adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında sınav ve belgelendirme kuruluşunun belirleyeceği gözetim yöntemi ile değerlendirilir. Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan İnşaat Çalışanı belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan İnşaat İşçisi belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.


İnşaat İşçisi Belgelendirme Programları Yeniden Belgelendirme

İnşaat İşçisi Belgelendirme Programları yeniden belgelendirme konusunu inceleyelim. 

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda İnşaat Çalışanı belgesi sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; 

a) İnşaat Çalışanı 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 1 yıl çalıştığına dair resmi kayıt sunulması, 

b) İnşaat Çalışanı yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavların (P1) yapılması. 

Değerlendirme sonucu olumlu olan İnşaat Çalışanı adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.


İnşaat İşçisi Belgelendirme Programları Belgenin Askı Hali ve İptal Edilmesi

İnşaat İşçisi Belgelendirme Programları belgenin askı hali ve iptal edilmesi konusunu inceleyelim. İnşaat Çalışanı belgesinin askı halini ve belgenin iptal olmasını doğuran nedenlerdir aşağıdaki gibidir:

 • İnşaat Çalışanı belgesi sahibinin yapılan belge kullanım sözleşmesi yükümlülüklerini yerine getirmemesi, 
 • İnşaat Çalışanı belgesi sahibinin gözetimler sonucunda yetersiz bulunması, 
 • İnşaat Çalışanı belgesi sahibinin logo kullanım şartlarına uymaması 


İnşaat İşçisi belgesi iptal edilen kişi, belgenin geri alınması ve sözleşmenin feshi kararının tebliğinden itibaren sertifika ve logonun kullanımını durdurur. 

İnşaat İşçisi belgesi sahibi, sözleşme ile kendisine verilmiş her türlü sertifikayı kendisine tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde HACE Belgelendirme‘ye iade etmekle yükümlüdür.


İnşaat İşçisi Belgelendirme Programları Belge Ücretleri

İnşaat İşçisi Belgelendirme Programları belge ücretleri nedir inceleyelim. İnşaat Çalışanı Belgelendirme Program ücreti hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için www.hacebelgelendirme.com web sitesine girerek ücret yönetimi prosedüründen belgelendirme ücretini öğrenebilirsiniz.


İnşaat İşçisi Belgelendirme Programları İtiraz ve Şikâyet

İnşaat İşçisi Belgelendirme Programları itiraz ve şikâyet nasıl olur inceleyelim. İnşaat Çalışanı belgesi sahibi kişi, HACE Belgelendirme’ye sertifikalandırma ile ilgili her türlü itiraz ve şikâyet hakkına sahiptir ancak bu itirazını yazılı olarak ve kanıtlarıyla ispatlamalıdır. 

HACE Belgelendirme, kendisine iletilen İnşaat Çalışanı belgesi sahibinin itiraz ve şikâyetlerini nasıl ele alacağını anlattığı bu dokümanı internet sitesinde kişilerin erişimine sunmaktadır. 

Katılımcılar, İnşaat Çalışanı Belgelendirme Programları ile ilgili yürütülmekte olan faaliyetler ile ilgili olabilecek her türlü itiraz ve şikâyetleri posta, faks elden veya www.hacebelgelendirme.com web adresi aracılığı ile e-posta yoluyla veya sözlü olarak yapılabilir. 

İnşaat Çalışanı belgesi sahibi konu ile ilgili dokümanlara, www.hacebelgelendirme.com web sitesinden ulaşabilir. İnşaat Çalışanı Belgelendirme Programları ile ilgili HACE Belgelendirme’ye ulaşan itiraz ve şikâyetleri alan HACE Belgelendirme personeli bu konuyu Kalite Yönetim Temsilcisi’ne iletir. 

İnşaat Çalışanı Belgelendirme Programları ile ilgili yapılan itirazlar veya şikâyetler 45 gün içerisinde sonuçlandırılır ve karar ilgili kişiye yazılı olarak bildirilir.

İnşaat Çalışanı Belgelendirme Programı için belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda çeşitli itiraz/şikâyetler gelebilir. İnşaat Çalışanı Belgelendirme Programları için gelen itiraz/şikâyetin kaynağı aşağıdaki kişilerden biri olabilir:

 • İnşaat Çalışanı Belgelendirme Programı başvuru sahiplerinden,
 • İnşaat Çalışanı Belgelendirme Programı adaylarından,
 • İnşaat Çalışanı Belgelendirme Programı adayları tarafından belgelendirilmiş kişilerden,
 • İnşaat Çalışanı Belgelendirme Programı adaylarının işverenlerinden,
 • İnşaat Çalışanı Belgelendirme Programı için diğer kesimlerden itiraz gelebilir.


İnşaat Çalışanı Belgelendirme Programı itiraz/şikâyet sahibi HACE Belgelendirme veya www.hacebelgelendirme.com web sitesinde yer alan itiraz ve şikâyet formunu doldurur ve imzalar. 

İnşaat Çalışanı Belgelendirme Programı itiraz ve şikâyet formunu şahsen müracaat yapıldı ise HACE Belgelendirme’ye teslim eder veya faks, e-posta vb. ile gönderir. İnşaat Çalışanı Belgelendirme Programı ile ilgili yapılan sınava ilişkin, sınavda kullanılan teçhizat ve sınav parçası veya numuneleriyle ilgili itiraz/şikâyet sınav tarihinden itibaren 15 gün içinde yapılmalıdır.

İnşaat Çalışanı Belgelendirme Programı için itiraz/şikâyet aşağıdaki konulardan birinden olabilmektedir:

 • İnşaat Çalışanı Belgelendirme Programı belgelendirme kararına itiraz veya şikâyetler
 • İnşaat Çalışanı Belgelendirme Programı sınav sonucuna itiraz veya şikâyetler 
 • İnşaat Çalışanı Belgelendirme Programı sınav sorularına itiraz veya şikâyetler 
 • İnşaat Çalışanı Belgelendirme Programı sınavını yapanla ilgili itiraz veya şikâyetler
 • İnşaat Çalışanı Belgelendirme Programı hatalı belge veya logo kullanımına ilişkin şikayetler
 • İnşaat Çalışanı Belgelendirme Programı belgelendirme programına ve/veya kapsamına ilişkin Çalışanı veya şikâyetler
 • İnşaat Çalışanı Belgelendirme Programı duyurularla ilgili itiraz veya şikâyetler
 • İnşaat Çalışanı Belgelendirme Programı ile ilgili diğer itiraz veya şikâyetler


İnşaat Çalışanı Belgelendirme Programı için HACE Belgelendirme’ye yapılan itiraz ve şikâyetler; itiraz ve şikâyet prosedürüne uygun olarak 45 gün içerisinde sonuçlandırılır. İnşaat Çalışanı Belgelendirme Programı için karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilmektedir.

Eğitim Kutusu Eğitmeni

 • 160 Eğitim
 • 15 Aralık 2021 09:52 tarihinden bu yana üye

0.00 5.0 üzerinden
5 Puan % 0
4 Puan % 0
3 Puan % 0
2 ve 1 Puan % 0

Eğitim Yorumları (0)

Üzgünüz, bu eğitim için henüz yorum girilmedi.

Yorum Gönder

Yorum göndermek için giriş yapmış ve bu dersten mezun olmanız gerekmektedir.

Eğitim Kutusu Eğitmeni

Eğitim Kutusu Eğitmeni

Eğitmen
Eğitim Ücreti

3639 ₺ 2599 ₺

Sertifikalar

 • Eğitim Sertifikası+120 ₺
 • Üniversite SertifikasıÜcretsiz
 • Tüm SertifikalarÜcretsiz
 • Eğitim Dijital SertifikasıÜcretsiz
 • Eğitim Kutusu, eğitim fiyatlarında ve eğitim içeriklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 • E-Devlet CardCert ISO 9001

Eğitim Özellikleri

 • Eğitim Türü:Canlı Eğitim
 • Kategorisi:MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu)
 • Kayıtlı Kişi:4397 Kişi
 • Modül:0
 • Ders:0
 • Sınav:0
 • Toplam Süre:0 Saat
 • Eğitim Düzeyi: Uzmanlık
 • Eğitim Dili: Türkçe
 • Sınav:Var
 • Sertifika:Evet