• Eğitimler
 • MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

İnşaat Boyacısı Belgelendirme Programları

 • 0 Saat
 • 0 Ders
 • 4611 Kayıtlı Kişi
0.0 | 0 İnceleme

İnşaat Boyacısı Belgelendirme Programları

 • 0 Saat
 • 0 Ders
 • 4611 Kayıtlı Kişi

5991 ₺ 4279 ₺

İnşaat Boyacısı Belgelendirme Programları
 • Eğitim Kutusu Eğitmeni
  Eğitmen

  Eğitim Kutusu Eğitmeni

 • Kategori MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu)
 • İnceleme
  0.0

Eğitime Genel Bakış

İnşaat Boyacısı Belgelendirme Programları, belgelendirme kuruluşu olan HACE Belgelendirme tarafından yapılmaktadır. İnşaat Boyacısı Belgelendirme Programı personel belgelendirme işlemleri teorik ve uygulamalı sınavlarla yapılmaktadır. İnşaat Boyacısı Belgelendirme Programı sınavlarının yapılışı, belgelendirmenin işleyişi, itiraz ve şikâyetlerle ilgili düzenlemelere metnin devamında yer verilmiştir.


İnşaat Boyacısı Belgelendirme Programları, belgelendirme kuruluşu olan HACE Belgelendirme tarafından yapılmaktadır. İnşaat Boyacısı Belgelendirme Programı personel belgelendirme işlemleri teorik ve uygulamalı sınavlarla yapılmaktadır. İnşaat Boyacısı Belgelendirme Programı sınavlarının yapılışı, belgelendirmenin işleyişi, itiraz ve şikâyetlerle ilgili düzenlemelere metnin devamında yer verilmiştir.


İnşaat Boyacısı Belgelendirme Programları Amacı 

İnşaat Boyacısı Belgelendirme Programları amacı, katılımcısı olduğu sınavın belgelendirilmesine ilişkin hususlar hakkında bilgilendirmektir. İnşaat Boyacısı şunları amaçlamaktadır:

 • Temel şartlar
 • Yeterlilik alanları
 • Sınav koşulları
 • Kabul şartları
 • Belgelendirme süreci


İnşaat Boyacısı Belgelendirme Programları Kapsamı

İnşaat Boyacısı Belgelendirme programları kapsamı hakkında bilgilenelim. İnşaat Boyacısı Belgelendirme Programı, aşağıda belirtilen ulusal yeterlilik ile ilgili birimlerini kapsamaktadır.

 • 11UY0023–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması 
 • 11UY0023–3/A2 İnşaat Boyacılığında Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi 


İnşaat Boyacısı Belgelendirme Programları Meslek Tanımı

İnşaat Boyacısı Belgelendirme Programları meslek tanımı nedir inceleyelim. İnşaat Boyacısı Seviye 3 aşağıdaki işleri yapan nitelikli kişidir:

 • İş sağlığı ve güvenliği ile kazalara ilişkin önlemleri alır, 
 • Kalite sistemleri çerçevesinde mesleği ile ilgili iş organizasyonlarını gerçekleştirir, 
 • Mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapar,
 • Boya öncesi hazırlık işlemlerini gerçekleştirir, 
 • Yapının tüm elemanlarına ve yüzeylerine boya işlemini uygular,
 • Ahşap yüzeylere vernik yapar,
 • Boya/vernik sonrası işlemleri gerçekleştirir,
 • mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütür,
 • Mesleki gelişime ilişkin kişisel ve sektörel faaliyetleri yürütür.


İnşaat Boyacısı Belgelendirme Programları Yeterliliğe Kaynak Teşkil Eden Meslek Standartları ve Ulusal Yetkinlikler

İnşaat Boyacısı Belgelendirme Programları yeterliliğe kaynak teşkil eden meslek standartları ve ulusal yetkinlikler nedir maddeler halinde görelim.

 • İnşaat Boyacısı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı 10UMS0058–3 
 • İnşaat Boyacısı Ulusal Yeterliliği - 11UY0023-3 


İnşaat Boyacısı aday iki yeterlilik biriminden de geçmelidir.


İnşaat Boyacısı Belgelendirme Programları Başvurusu

İnşaat Boyacısı Belgelendirme Programları başvurusu nasıl yapılır başlıklarla inceleyelim.


İnşaat Boyacısı Belgelendirme Programları Başvuru Sahibi Adaylarda Aranan Şartlar

İnşaat Boyacısı Belgelendirme Programları başvurusu sahibi adaylarda aranan şartlar ile ilgili inceleme yapalım. İnşaat Boyacısı Belgelendirme Programı başvuru için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.


İnşaat Boyacısı Belgelendirme Programları Başvurusunun Değerlendirilmesi

İnşaat Boyacısı Belgelendirme Programları başvurusunun değerlendirilmesi nasıl olur inceleyelim.

İnşaat Boyacısı Belgelendirme Programı başvurusunu HACE Belgelendirme operasyon asistanı, yapılan tüm başvuruları Genel Müdüre iletir. Genel Müdür, İnşaat Boyacısı Belgelendirme Programı başvuru şartlarını ve adaydan gelen başvuru evraklarını kontrol eder ve uygunluğunu değerlendirir. 

Yapılan değerlendirmeler ve kararların aday için olumlu olması durumunda Genel Müdür İnşaat Boyacısı Belgelendirme Programı sınav planlamasını yapar ve müsait olan bir sınav yapıcıyı o sınav için atar.


İnşaat Boyacısı Belgelendirme Programları Bilgi ve Becerinin Değerlendirilmesi

İnşaat Boyacısı Belgelendirme Programları bilgi ve becerinin değerlendirilmesi nasıl yapılır keşfedelim. İnşaat Boyacısı başvuru değerlendirilmesi kabul edilen adayın bilgi ve becerisi teorik (yazılı, sözlü/mülakat) ve performans sınavı ile ölçülür.

Bu noktada sınav ücretinin adaylar tarafından yatırılmasının gerektiğini vurgulamakta fayda vardır.


İnşaat Boyacısı Belgelendirme Programları Teorik Sınavı

İnşaat Boyacısı Belgelendirme Programları Teorik sınavı hakkında inceleme yapalım.

İnşaat Boyacısı Belgelendirme Programı Teorik sınavı 11UY0023–3/A1 birimi kapsamında 25 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test ve boşluk doldurma sorularını içeren yazılı sınav uygulanır ve aday tarafından yüzde en az 60 başarı sağlanmalıdır. İnşaat Boyacısı Belgelendirme Programları Teorik sınavında soru başı ortalama süre 2 dakika olarak öngörülmelidir. 

İnşaat Boyacısı Belgelendirme Programı Teorik sınavı 11UY0023–3/A2 birimi kapsamında 42 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test ve boşluk doldurma sorularını içeren yazılı sınav uygulanmalı ve aday tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır. İnşaat Boyacısı Belgelendirme Programları Teorik sınavında soru başı ortalama süre 2 dakika olarak öngörülmelidir.


İnşaat Boyacısı Belgelendirme Programları Performans Sınavı

İnşaat Boyacısı Belgelendirme Programları Performans sınavı hakkında inceleme yapalım.

İnşaat Boyacısı Belgelendirme Programı Performans Sınavı 11UY0023–3/A1 ve 11UY0023–3/A2 birimleri için sınavlardan en az %80 başarı sağlanmalıdır. İnşaat Boyacısı Belgelendirme Programı Uygulama sınavı (P1) ile ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı söz konusu sınav ile ölçülmelidir. İnşaat Boyacısı Belgelendirme Programı Performans sınavı için verilen toplam süre 150 dakika olmalıdır.

Sınavlarda başarılı olan İnşaat Boyacısı adayları belgelerini almaya hak kazanırlar. Ancak belgenin iptalini gerektirecek bir şey yapmamaları gerekmektedir. 

İnşaat Boyacısı adayı eğer sınavda başarısız olurlarsa başarısız olduğu bölümden bölümlerden tekrar sınava girebilir. Belge iptalini gerektirecek bir durum oluşmaması durumunda belgeler kullanılabilir. Aksi durumda itirazı belgeli kişinin kendisi yapmalıdır.


İnşaat Boyacısı Belgelendirme Programları Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar

İnşaat Boyacısı Belgelendirme Programları ölçme ve değerlendirmeye ilişkin diğer koşullar nelerdir keşfedelim.

11UY0023–3/A1 ve 11UY0023–3/A2 birimleri için İnşaat Boyacısı adayın söz konusu birimden başarılı sayılması için teorik ve pratik sınavlarının her ikisinden de başarılı olması gerekir. İnşaat Sınavın tamamından veya herhangi bir bölümünden başarısız olan İnşaat Boyacısı adayın başarısız olduğu bölümden/bölümlerden bir yıl içerisinde tekrar sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmayan İnşaat Boyacısı adayının belge sahibi olabilmesi için tekrar her iki sınava birden girmesi gerekmektedir.

İnşaat Boyacısı Belgelendirme Programı kapsama dâhil birimlere ait sınavların yapılması ile ilgili bu belgelendirme programında yer almayan diğer hususlar, HACE Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti.’nin hazırlamış olduğu sınav prosedürü, form vb. dokümanlarda mevcut olup bu dokümanlardaki hususlar dikkate alınacaktır.


İnşaat Boyacısı Belgelendirme Programları Belgelendirme

İnşaat Boyacısı Belgelendirme Programları belgelendirme nasıl olur görelim.

İlgili ulusal yeterlilikte açıklandığı şekliyle, İnşaat Boyacısı Belgelendirme Programı sınavlarında başarılı olan adaya, İnşaat Boyacısı sertifikası düzenlenir. Adayın İnşaat Boyacısı sertifikasında kimlik bilgileri, belge numarası, sınava alındığı numene bilgileri ve kapsam aralıkları yer alır.


İnşaat Boyacısı Belgelendirme Programları Belgenin Gönderimi

İnşaat Boyacısı Belgelendirme Programları belgenin gönderimi nasıl yapılır keşfedelim. İnşaat Boyacısı Sertifikası almaya hak kazanmış kişiye belgesi, başvuru formunda beyan ettiği adresine posta veya kargo ile gönderili.


İnşaat Boyacısı Belgelendirme Programları Belgenin Kaydedilmesi

İnşaat Boyacısı Belgelendirme Programları belgenin kaydedilmesi nasıl oluyor birlikte inceleyelim. İnşaat Boyacısı belgesi sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder. 

İnşaat Boyacısı talebi uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.


İnşaat Boyacısı Belgelendirme Programları Belgenin Geçerlilik Süresi

İnşaat Boyacısı Belgelendirme Programları belgenin geçerlilik süresi hakkında konuşalım. İnşaat Boyacısı yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, düzenlendiği tarihten itibaren 5 (beş) yıldır. Belge geçerlilik süresi boyunca işçi çalışmaya devam etmelidir.


İnşaat Boyacısı Belgelendirme Programları Belgenin Gözetimi

İnşaat Boyacısı Belgelendirme Programları belgenin gözetimi ile ilgili inceleme yapalım. İnşaat Boyacısı belgesi sahibi kişinin yeterliliğinin devam ettiğini tespit etmek amacıyla belgenin geçerlilik süresi içerisinde en az bir kez performans izleme raporu hazırlanır.


İnşaat Boyacısı Belgelendirme Programları Yeniden Belgelendirme

İnşaat Boyacısı Belgelendirme Programları yeniden belgelendirme konusunu inceleyelim. 

İnşaat Boyacısı belgesi sahibi, belge iptal gerektirecek bir duruma yol açmazsa, performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması ve İnşaat Boyacısı olarak toplam 18 ay çalıştığını belgelendirirse, İnşaat Boyacısı belgesinin süresi 5 yıl daha uzatılır.

İnşaat Boyacısı çalıştığını belgelendiremezse sınava girmek zorundadır. İnşaat Boyacısı Programı sınavında başarılı olursa belge süresi 5 yıl daha uzatılır. 

İnşaat Boyacısı belgesi uzatma süresi bittikten sonra İnşaat Boyacısı Programı teorik ve uygulamalı sınavları yapılır.


İnşaat Boyacısı Belgelendirme Programları Belgenin Askı Hali ve İptal Edilmesi

İnşaat Boyacısı Belgelendirme Programları belgenin askı hali ve iptal edilmesi konusunu inceleyelim. İnşaat Boyacısı belgesinin askı halini ve iptalini doğuran nedenlerdir aşağıdaki gibidir:

 • İnşaat Boyacısı belgesi sahibinin yapılan belge kullanım sözleşmesi yükümlülüklerini yerine getirmemesi, 
 • İnşaat Boyacısı belgesi sahibinin gözetimler sonucunda yetersiz bulunması, 
 • İnşaat Boyacısı belgesi sahibinin logo kullanım şartlarına uymaması 


İnşaat Boyacısı belgesi iptal edilen kişi, belgenin geri alınması ve sözleşmenin feshi kararının tebliğinden itibaren sertifika ve logonun kullanımını durdurur. 

İnşaat Boyacısı belgesi sahibi, sözleşme ile kendisine verilmiş her türlü sertifikayı kendisine tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde HACE Belgelendirme‘ye iade etmekle yükümlüdür.


İnşaat Boyacısı Belgelendirme Programları Belge Ücretleri

İnşaat Boyacısı Belgelendirme Programları belge ücretleri nedir inceleyelim. İnşaat Boyacısı Belgelendirme Program ücreti hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için www.hacebelgelendirme.com web sitesine girerek ücret yönetimi prosedüründen belgelendirme ücretini öğrenebilirsiniz.


İnşaat Boyacısı Belgelendirme Programları İtiraz ve Şikâyet

İnşaat Boyacısı Belgelendirme Programları itiraz ve şikâyet nasıl olur inceleyelim. İnşaat Boyacısı belgesi sahibi kişi, HACE Belgelendirme’ye sertifikalandırma ile ilgili her türlü itiraz ve şikâyet hakkına sahiptir ancak bu itirazını yazılı olarak ve kanıtlarıyla ispatlamalıdır. 

HACE Belgelendirme, kendisine iletilen İnşaat Boyacısı belgesi sahibinin itiraz ve şikâyetlerini nasıl ele alacağını anlattığı bu dokümanı internet sitesinde kişilerin erişimine sunmaktadır. 

Katılımcılar, İnşaat Boyacısı Belgelendirme Programları ile ilgili yürütülmekte olan faaliyetler ile ilgili olabilecek her türlü itiraz ve şikâyetleri posta, faks elden veya www.hacebelgelendirme.com web adresi aracılığı ile e-posta yoluyla veya sözlü olarak yapılabilir. 

İnşaat Boyacısı belgesi sahibi konu ile ilgili dokümanlara, www.hacebelgelendirme.com web sitesinden ulaşabilir. İnşaat Boyacısı Belgelendirme Programları ile ilgili HACE Belgelendirme’ye ulaşan itiraz ve şikâyetleri alan HACE Belgelendirme personeli bu konuyu Kalite Yönetim Temsilcisi’ne iletir. 

İnşaat Boyacısı Belgelendirme Programları ile ilgili yapılan itirazlar veya şikâyetler 45 gün içerisinde sonuçlandırılır ve karar ilgili kişiye yazılı olarak bildirilir.

İnşaat Boyacısı Belgelendirme Programı için belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda çeşitli itiraz/şikâyetler gelebilir. İnşaat Boyacısı Belgelendirme Programları için gelen itiraz/şikâyetin kaynağı aşağıdaki kişilerden biri olabilir:

 • İnşaat Boyacısı Belgelendirme Programı başvuru sahiplerinden,
 • İnşaat Boyacısı Belgelendirme Programı adaylarından,
 • İnşaat Boyacısı Belgelendirme Programı adayları tarafından belgelendirilmiş kişilerden,
 • İnşaat Boyacısı Belgelendirme Programı adaylarının işverenlerinden,
 • İnşaat Boyacısı Belgelendirme Programı için diğer kesimlerden itiraz gelebilir.


İnşaat Boyacısı Belgelendirme Programı itiraz/şikâyet sahibi HACE Belgelendirme veya www.hacebelgelendirme.com web sitesinde yer alan itiraz ve şikâyet formunu doldurur ve imzalar. 

İnşaat Boyacısı Belgelendirme Programı itiraz ve şikâyet formunu şahsen müracaat yapıldı ise HACE Belgelendirme’ye teslim eder veya faks, e-posta vb. ile gönderir. İnşaat Boyacısı Belgelendirme Programı ile ilgili yapılan sınava ilişkin, sınavda kullanılan teçhizat ve sınav parçası veya numuneleriyle ilgili itiraz/şikâyet sınav tarihinden itibaren 15 gün içinde yapılmalıdır.

İnşaat Boyacısı Belgelendirme Programı için itiraz/şikâyet aşağıdaki konulardan birinden olabilmektedir:

 • İnşaat Boyacısı Belgelendirme Programı belgelendirme kararına itiraz veya şikâyetler
 • İnşaat Boyacısı Belgelendirme Programı sınav sonucuna itiraz veya şikâyetler 
 • İnşaat Boyacısı Belgelendirme Programı sınav sorularına itiraz veya şikâyetler 
 • İnşaat Boyacısı Belgelendirme Programı sınavını yapanla ilgili itiraz veya şikâyetler
 • İnşaat Boyacısı Belgelendirme Programı hatalı belge veya logo kullanımına ilişkin şikayetler
 • İnşaat Boyacısı Belgelendirme Programı belgelendirme programına ve/veya kapsamına ilişkin itiraz veya şikâyetler
 • İnşaat Boyacısı Belgelendirme Programı duyurularla ilgili itiraz veya şikâyetler
 • İnşaat Boyacısı Belgelendirme Programı ile ilgili diğer itiraz veya şikâyetler


İnşaat Boyacısı Belgelendirme Programı için HACE Belgelendirme’ye yapılan itiraz ve şikâyetler; itiraz ve şikâyet prosedürüne uygun olarak 45 gün içerisinde sonuçlandırılır. İnşaat Boyacısı Belgelendirme Programı için karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilmektedir.

Eğitim Kutusu Eğitmeni

 • 160 Eğitim
 • 15 Aralık 2021 09:52 tarihinden bu yana üye

0.00 5.0 üzerinden
5 Puan % 0
4 Puan % 0
3 Puan % 0
2 ve 1 Puan % 0

Eğitim Yorumları (0)

Üzgünüz, bu eğitim için henüz yorum girilmedi.

Yorum Gönder

Yorum göndermek için giriş yapmış ve bu dersten mezun olmanız gerekmektedir.

Eğitim Kutusu Eğitmeni

Eğitim Kutusu Eğitmeni

Eğitmen
Eğitim Ücreti

5991 ₺ 4279 ₺

Sertifikalar

 • Eğitim Sertifikası+120 ₺
 • Üniversite SertifikasıÜcretsiz
 • Tüm SertifikalarÜcretsiz
 • Eğitim Dijital SertifikasıÜcretsiz
 • Eğitim Kutusu, eğitim fiyatlarında ve eğitim içeriklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 • E-Devlet CardCert ISO 9001

Eğitim Özellikleri

 • Eğitim Türü:Canlı Eğitim
 • Kategorisi:MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu)
 • Kayıtlı Kişi:4611 Kişi
 • Modül:0
 • Ders:0
 • Sınav:0
 • Toplam Süre:0 Saat
 • Eğitim Düzeyi: Uzmanlık
 • Eğitim Dili: Türkçe
 • Sınav:Var
 • Sertifika:Evet