• Eğitimler
 • MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Duvarcı Belgelendirme Programları

 • 0 Saat
 • 0 Ders
 • 1100 Kayıtlı Kişi
0.0 | 0 İnceleme

Duvarcı Belgelendirme Programları

 • 0 Saat
 • 0 Ders
 • 1100 Kayıtlı Kişi

6313 ₺ 4509 ₺

Duvarcı Belgelendirme Programları
 • Eğitim Kutusu Eğitmeni
  Eğitmen

  Eğitim Kutusu Eğitmeni

 • Kategori MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu)
 • İnceleme
  0.0

Eğitime Genel Bakış

Duvarcı Belgelendirme Programları, belgelendirme kuruluşu olan HACE Belgelendirme tarafından yapılmaktadır. HACE Belgelendirme, bir belgelendirme kuruluşudur. Mesleki yeterlilik kurumu olarak kişilerin yeterliliklerini sınav ve belgelendirme işlemlerini yapmaktadır.


Duvarcı Belgelendirme Programları, belgelendirme kuruluşu olan HACE Belgelendirme tarafından yapılmaktadır. HACE Belgelendirme, bir belgelendirme kuruluşudur. Mesleki yeterlilik kurumu olarak kişilerin yeterliliklerini sınav ve belgelendirme işlemlerini yapmaktadır. 

Duvarcı Belgelendirme Programı personel belgelendirme işlemleri teorik ve uygulamalı sınavlarla yapılmaktadır. Duvarcı Belgelendirme Programı sınavlarının yapılışı, belgelendirmenin işleyişi, itiraz ve şikâyetlerle ilgili düzenlemelere metnin devamında yer verilmiştir. 


Duvarcı Belgelendirme Programları Amacı 

Duvarcı Belgelendirme Programları amacı, katılımcısı olduğu sınavın belgelendirilmesine ilişkin hususlar hakkında bilgilendirmektir. Duvarcı şunları amaçlamaktadır:

 • Temel şartlar
 • Yeterlilik alanları
 • Sınav koşulları
 • Kabul şartları
 • Belgelendirme süreci


Duvarcı Belgelendirme Programları Kapsamı

Duvarcı Belgelendirme programları kapsamı hakkında bilgilenelim. Duvarcı Belgelendirme Programı, aşağıda belirtilen ulusal yeterlilik ile ilgili birimlerini kapsamaktadır.

 • 12UY0048–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği Yeterlilik Birimi 
 • 12UY0048–3/A2 Genel Duvarcılık İşleri Yeterlilik Birimi 


Duvarcı Belgelendirme Programları Meslek Tanımı

Duvarcı Belgelendirme Programları meslek tanımı nedir inceleyelim. Duvarcı Seviye 3 aşağıdaki işleri yapan nitelikli kişidir:

 • İş sağlığı ve güvenliği ile kazalara ilişkin önlemleri alır, 
 • Kalite sistemleri çerçevesinde mesleği ile ilgili iş organizasyonlarını gerçekleştirir, 
 • Mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapar,
 • Duvarcı; kâgir birimler (tuğla, cam tuğla, gazbeton, briket, bims blok, taş vb. malzemeleri) kullanarak binaların iç ve dış cephe bölmelerinin, bahçe duvarı, istinat duvarı, kemer, şömine, lento, hatıl ve bacaların harçlı veya harçsız yapılması, onarılması ve sökülmesine ilişkin işlemleri yapar, 
 • Mesleki gelişime ilişkin kişisel ve sektörel faaliyetleri yürütür.


Duvarcı Belgelendirme Programları Yeterliliğe Kaynak Teşkil Eden Meslek Standartları ve Ulusal Yetkinlikler

Duvarcı Belgelendirme Programları yeterliliğe kaynak teşkil eden meslek standartları ve ulusal yetkinlikler nedir maddeler halinde görelim.

 • Duvarcı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı – 11UMS0157–3 
 • Duvarcı Ulusal Yeterliliği - 12UY0048–3 


Duvarcı Belgelendirme Programları Başvurusu

Duvarcı Belgelendirme Programları başvurusu nasıl yapılır başlıklarla inceleyelim.


Duvarcı Belgelendirme Programları Başvuru Sahibi Adaylarda Aranan Şartlar

Duvarcı Belgelendirme Programları başvurusu sahibi adaylarda aranan şartlar ile ilgili inceleme yapalım. Duvarcı Belgelendirme Programı başvuru için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.


Duvarcı Belgelendirme Programları Başvurusunun Değerlendirilmesi

Duvarcı Belgelendirme Programları başvurusunun değerlendirilmesi nasıl olur inceleyelim.

Duvarcı Belgelendirme Programı başvurusunu HACE Belgelendirme operasyon asistanı, yapılan tüm başvuruları Genel Müdüre iletir. Genel Müdür, Duvarcı Belgelendirme Programı başvuru şartlarını ve adaydan gelen başvuru evraklarını kontrol eder ve uygunluğunu değerlendirir. 

Yapılan değerlendirmeler ve kararların aday için olumlu olması durumunda Genel Müdür Duvarcı Belgelendirme Programı sınav planlamasını yapar ve müsait olan bir sınav yapıcıyı o sınav için atar.


Duvarcı Belgelendirme Programları Bilgi ve Becerinin Değerlendirilmesi

Duvarcı Belgelendirme Programları bilgi ve becerinin değerlendirilmesi nasıl yapılır keşfedelim. Duvarcı başvuru değerlendirilmesi kabul edilen adayın bilgi ve becerisi teorik (yazılı, sözlü/mülakat) ve performans sınavı ile ölçülür.

Bu noktada sınav ücretinin adaylar tarafından yatırılmasının gerektiğini vurgulamakta fayda vardır.


Duvarcı Belgelendirme Programları Teorik Sınavı

Duvarcı Belgelendirme Programları Teorik sınavı hakkında inceleme yapalım.

Duvarcı Belgelendirme Programı 12UY0048–3/A1 birimi sınavı kapsamında en az 13 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test, doğru yanlış ifade soruları ve boşluk doldurma sorularını içeren yazılı sınav uygulanmalı ve aday tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır. Duvarcı Belgelendirme Programı 12UY0048–3/A1 birimi sınavında soru başı ortalama süre 2 dakika olarak öngörülmelidir. Duvarcı Belgelendirme Programı sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenme çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanmalıdır. 

Duvarcı Belgelendirme Programı 12UY0048–3/A2 birimi sınavı kapsamında en az 48 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test, doğru/yanlış ifade soruları ve boşluk doldurma sorularını içeren sınav uygulanmalı ve aday tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır. Duvarcı Belgelendirme Programı 12UY0048–3/A2 birimi sınavı kapsamında soru başı ortalama süre 2 dakika olarak öngörülmelidir. Duvarcı Belgelendirme Programı Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenme çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanmalıdır.


Duvarcı Belgelendirme Programları Performans Sınavı

Duvarcı Belgelendirme Programları Performans sınavı hakkında inceleme yapalım.

Duvarcı Belgelendirme Programı 12UY0048–3/A1 sınavından en az %80 başarı sağlanmalıdır. Duvarcı Belgelendirme Programı uygulama sınavı (P1) ile ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı her bir aday için söz konusu sınav ile ölçülmelidir. 

Duvarcı Belgelendirme Programı 12UY0048–3/A2: Sınavdan en az %80 başarı sağlanmalıdır. Duvarcı Belgelendirme Programı uygulama sınavı (P2) ile ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı söz konusu sınav ile ölçülmelidir. Duvarcı Belgelendirme Programı A1 ve A2 performans sınavı için verilen toplam süre 240 dakika olmalıdır.


Duvarcı Belgelendirme Programları Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar

Duvarcı Belgelendirme Programları ölçme ve değerlendirmeye ilişkin diğer koşullar nelerdir keşfedelim.

Duvarcı Belgelendirme Programı 12UY0048–3/A1 ve 12UY0048–3/A2 birimleri için teorik ve uygulama sınavının her ikisinden de başarılı olma şartı aranır. Duvarcı Belgelendirme Programı sınavlarının herhangi bir bölümünden başarısız olan kişi bir yıl içinde başarısız olduğu bölümden yeniden sınava girebilir. Duvarcı Belgelendirme Programı sınavlarının bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmadığı takdirde yeniden her iki sınava da girmek zorundadır. Duvarcı Belgelendirme Programı sınavları bölümlerinin herhangi birinden iki defa başarısız olan kişilerin tekrar sınava girebilmesi için sınavda başarısız olduğu bölüm/konularla ilgili eğitim alması zorunludur. 

Duvarcı Belgelendirme Programı sınavları kapsama dâhil birimlere ait sınavların yapılması ile ilgili bu belgelendirme programında yer almayan diğer hususlar, HACE Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti.’nin hazırlamış olduğu sınav prosedürü, form vb. dokümanlarda mevcut olup bu dokümanlardaki hususlar dikkate alınacaktır.


Duvarcı Belgelendirme Programları Belgelendirme

Duvarcı Belgelendirme Programları belgelendirme nasıl olur görelim.

İlgili ulusal yeterlilikte açıklandığı şekliyle, Duvarcı Belgelendirme Programı sınavlarında başarılı olan adaya, Duvarcı sertifikası düzenlenir. Adayın Duvarcı sertifikasında kimlik bilgileri, belge numarası, sınava alındığı numene bilgileri ve kapsam aralıkları yer alır.


Duvarcı Belgelendirme Programları Belgenin Gönderimi

Duvarcı Belgelendirme Programları belgenin gönderimi nasıl yapılır keşfedelim. Duvarcı Sertifikası almaya hak kazanmış kişiye belgesi, başvuru formunda beyan ettiği adresine posta veya kargo ile gönderili.


Duvarcı Belgelendirme Programları Belgenin Kaydedilmesi

Duvarcı Belgelendirme Programları belgenin kaydedilmesi nasıl oluyor birlikte inceleyelim. Duvarcı belgesi sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder. 

Duvarcı talebi uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.


Duvarcı Belgelendirme Programları Belgenin Geçerlilik Süresi

Duvarcı Belgelendirme Programları belgenin geçerlilik süresi hakkında konuşalım. Duvarcı yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, düzenlendiği tarihten itibaren 5 (beş) yıldır.


Duvarcı Belgelendirme Programları Belgenin Gözetimi

Duvarcı Belgelendirme Programları belgenin gözetimi ile ilgili inceleme yapalım. Duvarcı belgesi sahibi kişinin yeterliliğinin devam ettiğini tespit etmek amacıyla belgenin geçerlilik süresi içerisinde en az bir kez performans izleme raporu hazırlanır.


Duvarcı Belgelendirme Programları Yeniden Belgelendirme

Duvarcı Belgelendirme Programları yeniden belgelendirme konusunu inceleyelim. 

Duvarcı belgesi sahibi, belge iptal gerektirecek bir duruma yol açmazsa, performansa ilişkin şikâyet almazsa ve Duvarcı olarak toplam 18 ay çalıştığını belgelendirirse, Duvarcı belgesinin süresi 5 yıl daha uzatılır.

Duvarcı çalıştığını belgelendiremezse sınava girmek zorundadır. Duvarcı Programı sınavında başarılı olursa belge süresi 5 yıl daha uzatılır. 

Duvarcı belgesi uzatma süresi bittikten sonra (ilk sınavın yapıldığı tarihten 10 yıl sonra) teorik ve uygulamalı sınav yapılır.


Duvarcı Belgelendirme Programları Belgenin Askı Hali ve İptal Edilmesi

Duvarcı Belgelendirme Programları belgenin askı hali ve iptal edilmesi konusunu inceleyelim. Duvarcı belgesinin askı halini ve iptalini doğuran nedenlerdir aşağıdaki gibidir:

 • Duvarcı belgesi sahibinin yapılan belge kullanım sözleşmesi yükümlülüklerini yerine getirmemesi, 
 • Duvarcı belgesi sahibinin gözetimler sonucunda yetersiz bulunması, 
 • Duvarcı belgesi sahibinin logo kullanım şartlarına uymaması 


Duvarcı belgesi iptal edilen kişi, belgenin geri alınması ve sözleşmenin feshi kararının tebliğinden itibaren sertifika ve logonun kullanımını durdurur. 

Duvarcı belgesi sahibi, sözleşme ile kendisine verilmiş her türlü sertifikayı kendisine tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde HACE Belgelendirme‘ye iade etmekle yükümlüdür.


Duvarcı Belgelendirme Programları Belge Ücretleri

Duvarcı Belgelendirme Programları belge ücretleri nedir inceleyelim. Duvarcı Belgelendirme Program ücreti hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için www.hacebelgelendirme.com web sitesine girerek ücret yönetimi prosedüründen belgelendirme ücretini öğrenebilirsiniz.


Duvarcı Belgelendirme Programları İtiraz ve Şikâyet

Duvarcı Belgelendirme Programları itiraz ve şikâyet nasıl olur inceleyelim. Duvarcı belgesi sahibi kişi, HACE Belgelendirme’ye sertifikalandırma ile ilgili her türlü itiraz ve şikâyet hakkına sahiptir ancak bu itirazını yazılı olarak ve kanıtlarıyla ispatlamalıdır. 

HACE Belgelendirme, kendisine iletilen Duvarcı belgesi sahibinin itiraz ve şikâyetlerini nasıl ele alacağını anlattığı bu dokümanı internet sitesinde kişilerin erişimine sunmaktadır. 

Katılımcılar, Duvarcı Belgelendirme Programları ile ilgili yürütülmekte olan faaliyetler ile ilgili olabilecek her türlü itiraz ve şikâyetleri posta, faks elden veya www.hacebelgelendirme.com web adresi aracılığı ile e-posta yoluyla veya sözlü olarak yapılabilir. 

Duvarcı belgesi sahibi konu ile ilgili dokümanlara, www.hacebelgelendirme.com web sitesinden ulaşabilir. Duvarcı Belgelendirme Programları ile ilgili HACE Belgelendirme’ye ulaşan itiraz ve şikâyetleri alan HACE Belgelendirme personeli bu konuyu Kalite Yönetim Temsilcisi’ne iletir. 

Duvarcı Belgelendirme Programları ile ilgili yapılan itirazlar veya şikâyetler 45 gün içerisinde sonuçlandırılır ve karar ilgili kişiye yazılı olarak bildirilir.

Duvarcı Belgelendirme Programı için belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda çeşitli itiraz/şikâyetler gelebilir. Duvarcı Belgelendirme Programları için gelen itiraz/şikâyetin kaynağı aşağıdaki kişilerden biri olabilir:

 • Duvarcı Belgelendirme Programı başvuru sahiplerinden,
 • Duvarcı Belgelendirme Programı adaylarından,
 • Duvarcı Belgelendirme Programı adayları tarafından belgelendirilmiş kişilerden,
 • Duvarcı Belgelendirme Programı adaylarının işverenlerinden,
 • Duvarcı Belgelendirme Programı için diğer kesimlerden itiraz gelebilir.


Duvarcı Belgelendirme Programı itiraz/şikâyet sahibi HACE Belgelendirme veya www.hacebelgelendirme.com web sitesinde yer alan itiraz ve şikâyet formunu doldurur ve imzalar. 

Duvarcı Belgelendirme Programı itiraz ve şikâyet formunu şahsen müracaat yapıldı ise HACE Belgelendirme’ye teslim eder veya faks, e-posta vb. ile gönderir. Duvarcı Belgelendirme Programı ile ilgili yapılan sınava ilişkin, sınavda kullanılan teçhizat ve sınav parçası veya numuneleriyle ilgili itiraz/şikâyet sınav tarihinden itibaren 15 gün içinde yapılmalıdır.

Duvarcı Belgelendirme Programı için itiraz/şikâyet aşağıdaki konulardan birinden olabilmektedir:

 • Duvarcı Belgelendirme Programı belgelendirme kararına itiraz veya şikâyetler
 • Duvarcı Belgelendirme Programı sınav sonucuna itiraz veya şikâyetler 
 • Duvarcı Belgelendirme Programı sınav sorularına itiraz veya şikâyetler 
 • Duvarcı Belgelendirme Programı sınavını yapanla ilgili itiraz veya şikâyetler
 • Duvarcı Belgelendirme Programı hatalı belge veya logo kullanımına ilişkin şikayetler
 • Duvarcı Belgelendirme Programı belgelendirme programına ve/veya kapsamına ilişkin itiraz veya şikâyetler
 • Duvarcı Belgelendirme Programı duyurularla ilgili itiraz veya şikâyetler
 • Duvarcı Belgelendirme Programı ile ilgili diğer itiraz veya şikâyetler


Duvarcı Belgelendirme Programı için HACE Belgelendirme’ye yapılan itiraz ve şikâyetler; itiraz ve şikâyet prosedürüne uygun olarak 45 gün içerisinde sonuçlandırılır. Duvarcı Belgelendirme Programı için karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilmektedir.

Eğitim Kutusu Eğitmeni

 • 161 Eğitim
 • 15 Aralık 2021 09:52 tarihinden bu yana üye

0.00 5.0 üzerinden
5 Puan % 0
4 Puan % 0
3 Puan % 0
2 ve 1 Puan % 0

Eğitim Yorumları (0)

Üzgünüz, bu eğitim için henüz yorum girilmedi.

Yorum Gönder

Yorum göndermek için giriş yapmış ve bu dersten mezun olmanız gerekmektedir.

Eğitim Kutusu Eğitmeni

Eğitim Kutusu Eğitmeni

Eğitmen
Eğitim Ücreti

6313 ₺ 4509 ₺

Sertifikalar

 • Eğitim Sertifikası+120 ₺
 • Üniversite SertifikasıÜcretsiz
 • Tüm SertifikalarÜcretsiz
 • Eğitim Dijital SertifikasıÜcretsiz
 • Eğitim Kutusu, eğitim fiyatlarında ve eğitim içeriklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 • E-Devlet CardCert ISO 9001

Eğitim Özellikleri

 • Eğitim Türü:Canlı Eğitim
 • Kategorisi:MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu)
 • Kayıtlı Kişi:1100 Kişi
 • Modül:0
 • Ders:0
 • Sınav:0
 • Toplam Süre:0 Saat
 • Eğitim Düzeyi: Uzmanlık
 • Eğitim Dili: Türkçe
 • Sınav:Var
 • Sertifika:Evet