• Eğitimler
 • MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları

 • 0 Saat
 • 0 Ders
 • 1172 Kayıtlı Kişi
0.0 | 0 İnceleme

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları

 • 0 Saat
 • 0 Ders
 • 1172 Kayıtlı Kişi

4815 ₺ 3439 ₺

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları
 • Eğitim Kutusu Eğitmeni
  Eğitmen

  Eğitim Kutusu Eğitmeni

 • Kategori MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu)
 • İnceleme
  0.0

Eğitime Genel Bakış

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları, belgelendirme kuruluşu olan HACE Belgelendirme tarafından yapılmaktadır. Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı personel belgelendirme işlemleri teorik ve uygulamalı sınavlarla yapılmaktadır. Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı sınavlarının yapılışı, belgelendirmenin işleyişi, itiraz ve şikâyetlerle ilgili düzenlemelere metnin devamında yer verilmiştir.


Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları, belgelendirme kuruluşu olan HACE Belgelendirme tarafından yapılmaktadır. Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı personel belgelendirme işlemleri teorik ve uygulamalı sınavlarla yapılmaktadır. Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı sınavlarının yapılışı, belgelendirmenin işleyişi, itiraz ve şikâyetlerle ilgili düzenlemelere metnin devamında yer verilmiştir.


Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları Amacı 

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları amacı, katılımcısı olduğu sınavın belgelendirilmesine ilişkin hususlar hakkında bilgilendirmektir. Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı şunları amaçlamaktadır:

 • Temel şartlar
 • Yeterlilik alanları
 • Sınav koşulları
 • Kabul şartları
 • Belgelendirme süreci


Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları Kapsamı

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme programları kapsamı hakkında bilgilenelim. Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı, aşağıda belirtilen ulusal yeterliliğe uygun birimlerini kapsamaktadır.

 • 11UY0034-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre 
 • 11UY0034-3/A2 Plastik Kaynaklarıyla İlgili Genel Mesleki Bilgi (TS EN 13067 Madde 5.3) 
 • 11UY0034-3/A3 Doğal Gaz Polietilen Boruların Kaynağa Hazırlık İşlemleri 
 • 11UY0034-3/B1 Elektrofüzyon Kaynağı ile Anma Çapı 315 mm ve Altındaki Doğal Gaz Polietilen Boruların Birleştirilmesi 
 • 11UY0034-3/B2 Elektrofüzyon Kaynağı ile Doğal Gaz Polietilen Borusuna Semer Mesnet Birleştirilmesi 
 • 11UY0034-3/B3 Elektrofüzyon Kaynağı ile Anma Çapı 315 mm Üzerindeki Doğal Gaz Polietilen Boruların Birleştirilmesi 


Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları Meslek Tanımı

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları meslek tanımı nedir inceleyelim. Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Seviye 3 aşağıdaki işleri yapan nitelikli kişidir:

 • İş sağlığı ve güvenliği ile kazalara ilişkin önlemleri alır, 
 • Kalite sistemleri çerçevesinde mesleği ile ilgili iş organizasyonlarını gerçekleştirir, 
 • Mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapar,
 • Tesisatın kaynak yöntemini belirler, 
 • Kaynak işlemini ve testlerini yapar
 • İlgili genel mesleki bilgi ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürütür,
 • Boruların kaynağa hazırlık işlemleri Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı tarafından gerçekleştirilir,
 • Mesleki gelişime ilişkin kişisel ve sektörel faaliyetleri yürütür.


Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları Yeterliliğe Kaynak Teşkil Eden Meslek Standartları ve Ulusal Yetkinlikler

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları yeterliliğe kaynak teşkil eden meslek standartları ve ulusal yetkinlikler nedir maddeler halinde görelim.

 • 09UMS0005-3 Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Seviye 3 Ulusal Meslek Standardı 
 • TS EN 13067 Kaynakçı Nitelik Sınavları – Plâstik Kaynağı Yapan Personel – Kaynaklı Termoplastik Birleştirmeler 
 • Doğalgaz Polietilen Boru Kaynakçısı Ulusal Yeterliliği - 11UY0034-3 


Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları Başvurusu

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları başvurusu nasıl yapılır başlıklarla inceleyelim.


Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları Başvuru Sahibi Adaylarda Aranan Şartlar

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları başvurusu sahibi adaylarda aranan şartlar ile ilgili inceleme yapalım. Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı başvuru için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.


Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları Başvurusunun Değerlendirilmesi

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları başvurusunun değerlendirilmesi nasıl olur inceleyelim.

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı başvurusunu HACE Belgelendirme operasyon asistanı, yapılan tüm başvuruları Genel Müdüre iletir. Genel Müdür, Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı başvuru şartlarını ve adaydan gelen başvuru evraklarını kontrol eder ve uygunluğunu değerlendirir. 

Yapılan değerlendirmeler ve kararların aday için olumlu olması durumunda Genel Müdür Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı sınav planlamasını yapar ve müsait olan bir sınav yapıcıyı o sınav için atar.


Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları Bilgi ve Becerinin Değerlendirilmesi

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları bilgi ve becerinin değerlendirilmesi nasıl yapılır keşfedelim. Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı başvuru değerlendirilmesi kabul edilen adayın bilgi ve becerisi teorik (yazılı, sözlü/mülakat) ve performans sınavı ile ölçülür.

Bu noktada sınav ücretinin adaylar tarafından yatırılmasının gerektiğini vurgulamakta fayda vardır.


Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları Teorik Sınavı

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları Teorik sınavı hakkında inceleme yapalım.

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı 11UY0034-3/A1 teorik sınavında adaylara 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde 10 soruluk yazılı sınav uygulanır. Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı sınavında yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz, adaylara her soru için ortalama 1 dakika zaman verilir. Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı teorik sınavında sorulardan en az % 60 puan alan aday başarılı sayılır. 

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı 11UY0034-3/A2 teorik sınavında adaylara 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde 10 soruluk yazılı sınav uygulanır. Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı sınavında yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz, adaylara her soru için ortalama 1 dakika zaman verilir. Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı teorik sınavında sorulardan en az % 70 puan alan aday başarılı sayılır. 

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı 11UY0034-3/A3 teorik sınavda adaylara 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde 10 soruluk yazılı sınav uygulanır. Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı sınavında yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz, adaylara her soru için ortalama 1 dakika zaman verilir. Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı teorik sınav soruları en az % 60 oranında doğru cevaplanmalıdır.

11UY0034-3/B1 /B2 / B3: Yok


Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları Performans Sınavı

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları Performans sınavı hakkında inceleme yapalım.

11UY0034-3/A1 /A2: Yok 

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı 11UY0034-3/A3 beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 70 başarı göstermesi gerekir. 

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı 11UY0034-3/B1 adayın performans sınavı, anma çapı 63 mm ila 125 mm arasında SDR ≤ 17,6 boyutlarına uygun sınav parçaları ile gerçekleştirilmelidir. Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı adayın kaynak numunesinin TS EN 13100-1 standardında belirtilen kabul kriterlerini sağlamalıdır. 

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir. 

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı 11UY0034-3/B2 adayın, performans sınavını, anma çapı 63 mm ila 125 mm arasında, branşman çapı 63 mm’den küçük SDR ≤ 17,6 boyutlarına uygun sınav parçaları ile gerçekleştirilmelidir. Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı adayın kaynak numunesinin TS EN 13100-1 standardında belirtilen kabul kriterlerini sağlamalıdır. 

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir. 

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı 11UY0034-3/B3 adayın performans sınavı, anma çapı 315 mm ve üzerindeki, SDR ≤ 17,6 boyutlarına uygun sınav parçaları ile gerçekleştirilmelidir. Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı adayın kaynak numunesinin TS EN 13100-1 standardında belirtilen kabul kriterlerini sağlamalıdır. 

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir. 

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı performansa dayalı sınavın süresi 45 dakikadır. Performans sınavlarında başarılı olan aday belgesini almaya hak kazanır.


Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları ölçme ve değerlendirmeye ilişkin diğer koşullar nelerdir keşfedelim.

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı 11UY0034-3/A1 ve 11UY0034-3/A2 birimleri için yeterlilik biriminin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıl süresince geçerlidir. 

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı 11UY0034-3/A3 birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı 11UY0034-3/A3 birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir. 

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı 11UY0034-3/B1, 11UY0034-3/B2 ve 11UY0034-3/B3 birimleri için adayın kaynak uygulama esnasındaki performansı yeterli olmalıdır. (kaynağı sonlandırmayı gerektirecek bir hata yapmamalıdır). Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı uygulama sınavı için adayın kullanacağı süre imalat şartları altında kullanılan süreye karşılık gelmelidir. Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir. 

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı’nda kapsama dâhil birimlere ait sınavların yapılması ile ilgili bu belgelendirme programında yer almayan diğer hususlar, HACE Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti.’nin hazırlamış olduğu sınav prosedürü, form vb. dokümanlarda mevcut olup bu dokümanlardaki hususlar dikkate alınacaktır.


Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları Belgelendirme

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları belgelendirme nasıl olur görelim.

İlgili ulusal yeterlilik birimine uygun olarak açıklandığı şekliyle, Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı sınavlarında başarılı olan adaya, Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı sertifikası düzenlenir. Adayın Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı sertifikasında kimlik bilgileri, belge numarası, sınava alındığı numene bilgileri ve kapsam aralıkları yer alır.


Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları Belgenin Gönderimi

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları belgenin gönderimi nasıl yapılır keşfedelim. Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Sertifikası almaya hak kazanmış kişiye belgesi, başvuru formunda beyan ettiği adresine posta veya kargo ile gönderili.


Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları Belgenin Kaydedilmesi

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları belgenin kaydedilmesi nasıl oluyor birlikte inceleyelim. Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı belgesi sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder. 

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı talebi uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.


Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları Belgenin Geçerlilik Süresi

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları belgenin geçerlilik süresi hakkında konuşalım. Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı belge geçerlilik süresi, düzenlendiği tarihten itibaren 5 (beş) yıldır.


Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları Belgenin Gözetimi

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları belgenin gözetimi ile ilgili inceleme yapalım. Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı belgesi sahibi kişinin yeterliliğinin devam ettiğini tespit etmek amacıyla belgenin geçerlilik süresi içerisinde en az bir kez performans izleme raporu hazırlanır.


Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları Yeniden Belgelendirme

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları yeniden belgelendirme konusunu inceleyelim. 

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı belgesi sahibi, belge iptal gerektirecek bir duruma yol açmazsa, performansa ilişkin şikâyet almazsa ve Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı olarak toplam 18 ay çalıştığını belgelendirirse, Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı belgesinin süresi 2 yıl daha uzatılır.


Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları Belgenin Askı Hali ve İptal Edilmesi

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları belgenin askı hali ve iptal edilmesi konusunu inceleyelim. Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı belgesinin askı halini ve iptalini doğuran nedenlerdir aşağıdaki gibidir:

 • Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı belgesi sahibinin yapılan belge kullanım sözleşmesi yükümlülüklerini yerine getirmemesi, 
 • Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı belgesi sahibinin gözetimler sonucunda yetersiz bulunması, 
 • Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı belgesi sahibinin logo kullanım şartlarına uymaması 

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı belgesi iptal edilen kişi, belgenin geri alınması ve sözleşmenin feshi kararının tebliğinden itibaren sertifika ve logonun kullanımını durdurur. 

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı belgesi sahibi, sözleşme ile kendisine verilmiş her türlü sertifikayı kendisine tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde HACE Belgelendirme‘ye iade etmekle yükümlüdür.


Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları Belge Ücretleri

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları belge ücretleri nedir inceleyelim. Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Program ücreti hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için www.hacebelgelendirme.com web sitesine girerek ücret yönetimi prosedüründen belgelendirme ücretini öğrenebilirsiniz.


Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları İtiraz ve Şikâyet

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları itiraz ve şikâyet nasıl olur inceleyelim. Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı belgesi sahibi kişi, HACE Belgelendirme’ye sertifikalandırma ile ilgili her türlü itiraz ve şikâyet hakkına sahiptir ancak bu itirazını yazılı olarak ve kanıtlarıyla ispatlamalıdır. 

HACE Belgelendirme, kendisine iletilen Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı belgesi sahibinin itiraz ve şikâyetlerini nasıl ele alacağını anlattığı bu dokümanı internet sitesinde kişilerin erişimine sunmaktadır. 

Katılımcılar, Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları ile ilgili yürütülmekte olan faaliyetler ile ilgili olabilecek her türlü itiraz ve şikâyetleri posta, faks elden veya www.hacebelgelendirme.com web adresi aracılığı ile e-posta yoluyla veya sözlü olarak yapılabilir. 

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı belgesi sahibi konu ile ilgili dokümanlara, www.hacebelgelendirme.com web sitesinden ulaşabilir. Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları ile ilgili HACE Belgelendirme’ye ulaşan itiraz ve şikâyetleri alan HACE Belgelendirme personeli bu konuyu Kalite Yönetim Temsilcisi’ne iletir. 

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları ile ilgili yapılan itirazlar veya şikâyetler 45 gün içerisinde sonuçlandırılır ve karar ilgili kişiye yazılı olarak bildirilir.

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı için belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda çeşitli itiraz/şikâyetler gelebilir. Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları için gelen itiraz/şikâyetin kaynağı aşağıdaki kişilerden biri olabilir:

 • Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı başvuru sahiplerinden,
 • Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı adaylarından,
 • Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı adayları tarafından belgelendirilmiş kişilerden,
 • Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı adaylarının işverenlerinden,
 • Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı için diğer kesimlerden itiraz gelebilir.


Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı itiraz/şikâyet sahibi HACE Belgelendirme veya www.hacebelgelendirme.com web sitesinde yer alan itiraz ve şikâyet formunu doldurur ve imzalar. 

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı itiraz ve şikâyet formunu şahsen müracaat yapıldı ise HACE Belgelendirme’ye teslim eder veya faks, e-posta vb. ile gönderir. Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı ile ilgili yapılan sınava ilişkin, sınavda kullanılan teçhizat ve sınav parçası veya numuneleriyle ilgili itiraz/şikâyet sınav tarihinden itibaren 15 gün içinde yapılmalıdır.

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı için itiraz/şikâyet aşağıdaki konulardan birinden olabilmektedir:

 • Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı belgelendirme kararına itiraz veya şikâyetler
 • Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı sınav sonucuna itiraz veya şikâyetler 
 • Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı sınav sorularına itiraz veya şikâyetler 
 • Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı sınavını yapanla ilgili itiraz veya şikâyetler
 • Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı hatalı belge veya logo kullanımına ilişkin şikayetler
 • Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı belgelendirme programına ve/veya kapsamına ilişkin itiraz veya şikâyetler
 • Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı duyurularla ilgili itiraz veya şikâyetler
 • Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı ile ilgili diğer itiraz veya şikâyetler


Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı için HACE Belgelendirme’ye yapılan itiraz ve şikâyetler; itiraz ve şikâyet prosedürüne uygun olarak 45 gün içerisinde sonuçlandırılır. Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı için karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilmektedir.

Eğitim Kutusu Eğitmeni

 • 161 Eğitim
 • 15 Aralık 2021 09:52 tarihinden bu yana üye

0.00 5.0 üzerinden
5 Puan % 0
4 Puan % 0
3 Puan % 0
2 ve 1 Puan % 0

Eğitim Yorumları (0)

Üzgünüz, bu eğitim için henüz yorum girilmedi.

Yorum Gönder

Yorum göndermek için giriş yapmış ve bu dersten mezun olmanız gerekmektedir.

Eğitim Kutusu Eğitmeni

Eğitim Kutusu Eğitmeni

Eğitmen
Eğitim Ücreti

4815 ₺ 3439 ₺

Sertifikalar

 • Eğitim Sertifikası+120 ₺
 • Üniversite SertifikasıÜcretsiz
 • Tüm SertifikalarÜcretsiz
 • Eğitim Dijital SertifikasıÜcretsiz
 • Eğitim Kutusu, eğitim fiyatlarında ve eğitim içeriklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 • E-Devlet CardCert ISO 9001

Eğitim Özellikleri

 • Eğitim Türü:Canlı Eğitim
 • Kategorisi:MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu)
 • Kayıtlı Kişi:1172 Kişi
 • Modül:0
 • Ders:0
 • Sınav:0
 • Toplam Süre:0 Saat
 • Eğitim Düzeyi: Uzmanlık
 • Eğitim Dili: Türkçe
 • Sınav:Var
 • Sertifika:Evet