• Eğitimler
 • MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları

 • 10 Saat
 • 0 Ders
 • 3186 Kayıtlı Kişi
0.0 | 0 İnceleme

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları

 • 10 Saat
 • 0 Ders
 • 3186 Kayıtlı Kişi

4493 ₺ 3209 ₺

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları
 • Eğitim Kutusu Eğitmeni
  Eğitmen

  Eğitim Kutusu Eğitmeni

 • Kategori MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu)
 • İnceleme
  0.0

Eğitime Genel Bakış

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları, belgelendirme kuruluşu olan HACE Belgelendirme tarafından yapılmaktadır. Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı personel belgelendirme işlemleri teorik ve uygulamalı sınavlarla yapılmaktadır. Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı sınavlarının yapılışı, belgelendirmenin işleyişi, itiraz ve şikâyetlerle ilgili düzenlemelere metnin devamında yer verilmiştir.


Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları, belgelendirme kuruluşu olan HACE Belgelendirme tarafından yapılmaktadır. Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı personel belgelendirme işlemleri teorik ve uygulamalı sınavlarla yapılmaktadır. Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı sınavlarının yapılışı, belgelendirmenin işleyişi, itiraz ve şikâyetlerle ilgili düzenlemelere metnin devamında yer verilmiştir.


Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları Amacı 

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları amacı, katılımcısı olduğu sınavın belgelendirilmesine ilişkin hususlar hakkında bilgilendirmektir. Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı şunları amaçlamaktadır:

 • Temel şartlar
 • Yeterlilik alanları
 • Sınav koşulları
 • Kabul şartları
 • Belgelendirme süreci


Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları Kapsamı

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme programları kapsamı hakkında bilgilenelim. Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı, aşağıda belirtilen ulusal yeterlilik ile ilgili birimlerini kapsamaktadır.

 • 11UY0033-3/A1 Doğal Gaz Çelik Boru Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 
 • 11UY0033-3/A2 Doğal Gaz Teknik Esasları 
 • 11UY0010-3/B1 Elektrotla Ark Kaynağı (111) 
 • 11UY0010-3/B9 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141) 
 • 11UY0010-3/B14 Oksi-Asetilen Kaynağı (311)


Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları Meslek Tanımı

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları meslek tanımı nedir inceleyelim. Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Seviye 3 aşağıdaki işleri yapan nitelikli kişidir:

 • İş sağlığı ve güvenliği ile kazalara ilişkin önlemleri alır, 
 • Kalite sistemleri çerçevesinde mesleği ile ilgili iş organizasyonlarını gerçekleştirir, 
 • Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı İş organizasyonu yapar,
 • Kaynak donanımını ve kaynak parçasını hazırlayarak kaynak işlemini ve kaynak temizliğini yapar, 
 • Kaynak donanımını ortamdan uzaklaştıran ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütür,
 • Mesleki gelişime ilişkin kişisel ve sektörel faaliyetleri yürütür.


Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları Yeterliliğe Kaynak Teşkil Eden Meslek Standartları ve Ulusal Yetkinlikler

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları yeterliliğe kaynak teşkil eden meslek standartları ve ulusal yetkinlikler nedir maddeler halinde görelim.

 • TS EN ISO 9606-1 Kaynakçıların Yeterlilik Sınavı-Ergitme Kaynağı-Bölüm 1: Çelikler 
 • 09UMS0001-3 Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği Meslek Standardı 
 • Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Ulusal Yeterliliği - 11UY0033-3 


Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları Başvurusu

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları başvurusu nasıl yapılır başlıklarla inceleyelim.


Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları Başvuru Sahibi Adaylarda Aranan Şartlar

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları başvurusu sahibi adaylarda aranan şartlar ile ilgili inceleme yapalım. Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı başvuru için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.


Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları Başvurusunun Değerlendirilmesi

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları başvurusunun değerlendirilmesi nasıl olur inceleyelim.

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı başvurusunu HACE Belgelendirme operasyon asistanı, yapılan tüm başvuruları Genel Müdüre iletir. Genel Müdür, Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı başvuru şartlarını ve adaydan gelen başvuru evraklarını kontrol eder ve uygunluğunu değerlendirir. 

Yapılan değerlendirmeler ve kararların aday için olumlu olması durumunda Genel Müdür Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı sınav planlamasını yapar ve müsait olan bir sınav yapıcıyı o sınav için atar.


Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları Bilgi ve Becerinin Değerlendirilmesi

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları bilgi ve becerinin değerlendirilmesi nasıl yapılır keşfedelim. Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı başvuru değerlendirilmesi kabul edilen adayın bilgi ve becerisi teorik (yazılı, sözlü/mülakat) ve performans sınavı ile ölçülür.

Bu noktada sınav ücretinin adaylar tarafından yatırılmasının gerektiğini vurgulamakta fayda vardır.


Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları Teorik Sınavı

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları Teorik sınavı hakkında inceleme yapalım.

11UY0033-3/A1 ve 11UY0033-3/A2: Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı teorik sınavında adaylara 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde teorik sınav uygulanır. Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı teorik sınavında çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı adaylara her soru için 2 dakika zaman verilir ve teorik sınavda en az 60 puan alan Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı adayı başarılı sayılır. 

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı adaylarına B1 birimi için 24, B2 birimi için 22, B9 birimi için 18, B14 birimi için 13 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanır. Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı teorik sınavında çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı adaylara her soru için 2 dakika zaman verilir ve yazılı sınavda soruların en az % 50’sine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır.


Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları Performans Sınavı

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları Performans sınavı hakkında inceleme yapalım.

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları Performans sınavı 11UY0033-3/A1 birime yönelik beceri ve yetkinlik ifadeleri diğer birimlerin beceri ve yetkinlik kontrol listelerinde tanımlanmış olup, bu kapsamda söz konusu beceri ve yetkinlik ifadelerinin ölçme ve değerlendirmesi yapılacaktır.

11UY0033-3/A2: Yok. 

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları Performans sınavı 11UY0010-3/B1, 11UY0010-3/B9 ve 11UY0010-3/B14 birimleri için performansa dayalı sınav, TS EN ISO 9606-1 standardında belirtilen sınav parçaları ile yapılır. Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı TS EN ISO 9606-1 standardı 5. bölümde belirtilen temel değişkenler ve yeterlilik kapsamına göre 6. bölümde belirtilen yol izlenerek sınav yapılır. 

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı performansa dayalı sınavın süresi 30 dakikadır. Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir. 

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı adayın kaynak yaptığı numunesi TS EN ISO 9606-1 madde 6,4’e göre muayene edilir ve değerlendirme sonucunun başarılı olması gerekir. Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı adayın ayrıca, EN ISO 5817’ye göre sınav parçasındaki aşırı kaynak metali, aşırı dış bükeylik, aşırı kalınlık, aşırı nüfuziyet ve yanma oluğu kaynak kenarı kusurları için C seviyesi, diğer kusurlar için B seviyesi sınırları içinde kalıyorsa yeterli sayılır. 

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları Performans sınavında yanma oluğu 0,5 mm’yi geçmemelidir.


Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları ölçme ve değerlendirmeye ilişkin diğer koşullar nelerdir keşfedelim.

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı 11UY0033-3/A1 ve 11UY0033-3/A2 yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. 

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı 11UY0010-3/B1, 11UY0010-3/B9 ve 11UY0010-3/B14 birimleri için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı yeterlilik birimleri geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir. 

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı için kapsama dâhil birimlere ait sınavların yapılması ile ilgili bu belgelendirme programında yer almayan diğer hususlar, HACE Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti.’nin hazırlamış olduğu sınav prosedürü, form vb. dokümanlarda mevcut olup bu dokümanlardaki hususlar dikkate alınacaktır.


Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları Belgelendirme

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları belgelendirme nasıl olur görelim.

İlgili ulusal yeterlilikte açıklandığı şekliyle, Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı sınavlarında başarılı olan adaya, Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı sertifikası düzenlenir. Adayın Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı sertifikasında kimlik bilgileri, belge numarası, sınava alındığı numene bilgileri ve kapsam aralıkları yer alır.


Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları Belgenin Gönderimi

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları belgenin gönderimi nasıl yapılır keşfedelim. Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Sertifikası almaya hak kazanmış kişiye belgesi, başvuru formunda beyan ettiği adresine posta veya kargo ile gönderili.


Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları Belgenin Kaydedilmesi

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları belgenin kaydedilmesi nasıl oluyor birlikte inceleyelim. Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı belgesi sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder. 

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı talebi uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.


Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları Belgenin Geçerlilik Süresi

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları belgenin geçerlilik süresi hakkında konuşalım. Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi içerisinde, düzenlendiği düzenlendiği tarihten itibaren 3 (üç) yıldır.


Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları Belgenin Gözetimi

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları belgenin gözetimi ile ilgili inceleme yapalım. 

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı adayın yeterliliği kapsamında, TS EN ISO 9606-1 Madde 9.2’ de belirtilen yönteme göre her 6 ayda bir gözetime tabi tutulur. 

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı’nda gözetim belge için yapılır ve gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. 

Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.


Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları Yeniden Belgelendirme

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları yeniden belgelendirme konusunu inceleyelim. 

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı belge geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı TS EN ISO 9606- 1 Madde 9.3 a)’da belirtilen ve aşağıda tanımlanan yöntem ile değerlendirmeye tabi tutulur. Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı belge geçerlilik süresi olan 3 yıl sonunda belge sahibi yeniden sınava girerek belgelendirilir. Belge geri alma söz konusu değildir.


Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları Belgenin Askı Hali ve İptal Edilmesi

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları belgenin askı hali ve belgenin iptal

edilmesi konusunu inceleyelim. Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı, belgenin askıya alınması ve iptalini doğuran nedenlerdir aşağıdaki gibidir:

 • Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı belgesi sahibinin yapılan belge kullanım sözleşmesi yükümlülüklerini yerine getirmemesi, 
 • Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı belgesi sahibinin gözetimler sonucunda yetersiz bulunması, 
 • Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı belgesi sahibinin logo kullanım şartlarına uymaması 


Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı belgesi iptal edilen kişi, belgenin geri alınması ve sözleşmenin feshi kararının tebliğinden itibaren sertifika ve logonun kullanımını durdurur. 

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı belgesi sahibi, sözleşme ile kendisine verilmiş her türlü sertifikayı kendisine tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde HACE Belgelendirme‘ye iade etmekle yükümlüdür.


Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları Belge Ücretleri

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları belge ücretleri nedir inceleyelim. Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Program ücreti hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için www.hacebelgelendirme.com web sitesine girerek ücret yönetimi prosedüründen belgelendirme ücretini öğrenebilirsiniz.


Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları İtiraz ve Şikâyet

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları itiraz ve şikâyet nasıl olur inceleyelim. Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı belgesi sahibi kişi, HACE Belgelendirme’ye sertifikalandırma ile ilgili her türlü itiraz ve şikâyet hakkına sahiptir ancak bu itirazını yazılı olarak ve kanıtlarıyla ispatlamalıdır. 

HACE Belgelendirme, kendisine iletilen Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı belgesi sahibinin itiraz ve şikâyetlerini nasıl ele alacağını anlattığı bu dokümanı internet sitesinde kişilerin erişimine sunmaktadır. 

Katılımcılar, Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları ile ilgili yürütülmekte olan faaliyetler ile ilgili olabilecek her türlü itiraz ve şikâyetleri posta, faks elden veya www.hacebelgelendirme.com web adresi aracılığı ile e-posta yoluyla veya sözlü olarak yapılabilir. 

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı belgesi sahibi konu ile ilgili dokümanlara, www.hacebelgelendirme.com web sitesinden ulaşabilir. Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları ile ilgili HACE Belgelendirme’ye ulaşan itiraz ve şikâyetleri alan HACE Belgelendirme personeli bu konuyu Kalite Yönetim Temsilcisi’ne iletir. 

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları ile ilgili yapılan itirazlar veya şikâyetler 45 gün içerisinde sonuçlandırılır ve karar ilgili kişiye yazılı olarak bildirilir.

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı için belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda çeşitli itiraz/şikâyetler gelebilir. Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programları için gelen itiraz/şikâyetin kaynağı aşağıdaki kişilerden biri olabilir:

 • Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı başvuru sahiplerinden,
 • Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı adaylarından,
 • Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı adayları tarafından belgelendirilmiş kişilerden,
 • Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı adaylarının işverenlerinden,
 • Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı için diğer kesimlerden itiraz gelebilir.


Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı itiraz/şikâyet sahibi HACE Belgelendirme veya www.hacebelgelendirme.com web sitesinde yer alan itiraz ve şikâyet formunu doldurur ve imzalar. 

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı itiraz ve şikâyet formunu şahsen müracaat yapıldı ise HACE Belgelendirme’ye teslim eder veya faks, e-posta vb. ile gönderir. Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı ile ilgili yapılan sınava ilişkin, sınavda kullanılan teçhizat ve sınav parçası veya numuneleriyle ilgili itiraz/şikâyet sınav tarihinden itibaren 15 gün içinde yapılmalıdır.

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı için itiraz/şikâyet aşağıdaki konulardan birinden olabilmektedir:

 • Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı belgelendirme kararına itiraz veya şikâyetler
 • Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı sınav sonucuna itiraz veya şikâyetler 
 • Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı sınav sorularına itiraz veya şikâyetler 
 • Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı sınavını yapanla ilgili itiraz veya şikâyetler
 • Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı hatalı belge veya logo kullanımına ilişkin şikayetler
 • Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı belgelendirme programına ve/veya kapsamına ilişkin itiraz veya şikâyetler
 • Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı duyurularla ilgili itiraz veya şikâyetler
 • Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı ile ilgili diğer itiraz veya şikâyetler


Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı için HACE Belgelendirme’ye yapılan itiraz ve şikâyetler; itiraz ve şikâyet prosedürüne uygun olarak 45 gün içerisinde sonuçlandırılır. Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı için karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilmektedir.

Eğitim Kutusu Eğitmeni

 • 160 Eğitim
 • 15 Aralık 2021 09:52 tarihinden bu yana üye

0.00 5.0 üzerinden
5 Puan % 0
4 Puan % 0
3 Puan % 0
2 ve 1 Puan % 0

Eğitim Yorumları (0)

Üzgünüz, bu eğitim için henüz yorum girilmedi.

Yorum Gönder

Yorum göndermek için giriş yapmış ve bu dersten mezun olmanız gerekmektedir.

Eğitim Kutusu Eğitmeni

Eğitim Kutusu Eğitmeni

Eğitmen
Eğitim Ücreti

4493 ₺ 3209 ₺

Sertifikalar

 • Eğitim Sertifikası+120 ₺
 • Üniversite SertifikasıÜcretsiz
 • Tüm SertifikalarÜcretsiz
 • Eğitim Dijital SertifikasıÜcretsiz
 • Eğitim Kutusu, eğitim fiyatlarında ve eğitim içeriklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 • E-Devlet CardCert ISO 9001

Eğitim Özellikleri

 • Eğitim Türü:Canlı Eğitim
 • Kategorisi:MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu)
 • Kayıtlı Kişi:3186 Kişi
 • Modül:0
 • Ders:0
 • Sınav:0
 • Toplam Süre:10 Saat
 • Eğitim Düzeyi: Uzmanlık
 • Eğitim Dili: Türkçe
 • Sınav:Var
 • Sertifika:Evet