• Eğitimler
 • MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programları

 • 0 Saat
 • 0 Ders
 • 3879 Kayıtlı Kişi
0.0 | 0 İnceleme

Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programları

 • 0 Saat
 • 0 Ders
 • 3879 Kayıtlı Kişi

3835 ₺ 2739 ₺

Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programları
 • Eğitim Kutusu Eğitmeni
  Eğitmen

  Eğitim Kutusu Eğitmeni

 • Kategori MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu)
 • İnceleme
  0.0

Eğitime Genel Bakış

Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programları, belgelendirme kuruluşu olan HACE Belgelendirme tarafından yapılmaktadır. Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programı personel belgelendirme işlemleri teorik ve uygulamalı sınavlarla yapılmaktadır. Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programı sınavlarının yapılışı, belgelendirmenin işleyişi, itiraz ve şikâyetlerle ilgili düzenlemelere metnin devamında yer verilmiştir.


Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programları, belgelendirme kuruluşu olan HACE Belgelendirme tarafından yapılmaktadır. Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programı personel belgelendirme işlemleri teorik ve uygulamalı sınavlarla yapılmaktadır. Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programı sınavlarının yapılışı, belgelendirmenin işleyişi, itiraz ve şikâyetlerle ilgili düzenlemelere metnin devamında yer verilmiştir.


Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programları Amacı 

Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programları amacı, katılımcısı olduğu sınavın belgelendirilmesine ilişkin hususlar hakkında bilgilendirmektir. Çelik Kaynakçısı şunları amaçlamaktadır:

 • Temel şartlar
 • Yeterlilik alanları
 • Sınav koşulları
 • Kabul şartları
 • Belgelendirme süreci


Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programları Kapsamı

Çelik Kaynakçısı Belgelendirme programları kapsamı hakkında bilgilenelim. Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programı, aşağıda belirtilen ulusal yeterlilik ile ilgili birimlerini kapsamaktadır.

 • 11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 
 • 11UY0010-3/B1 Elektrotla Ark Kaynağı (111) 
 • 11UY0010-3/B5 Tel Elektrotla Metal Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131) 
 • 11UY0010-3/B6 Tel Elektrotla Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135) 
 • 11UY0010-3/B7 Aktif Koruyucu Gazla Özlü Tel Elektrotla Metal-Ark Kaynağı (136) 
 • 11UY0010-3/B9 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141) 
 • 11UY0010-3/B14 Oksi-Asetilen Kaynağı (311) 


Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programları Meslek Tanımı

Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programları meslek tanımı nedir inceleyelim. Çelik Kaynakçısı Seviye 3 aşağıdaki işleri yapan nitelikli kişidir:

 • İş sağlığı ve güvenliği ile kazalara ilişkin önlemleri alır, 
 • Kalite sistemleri çerçevesinde mesleği ile ilgili iş organizasyonlarını gerçekleştirir, 
 • İş organizasyonu yapar,
 • Kaynak donanımını ve kaynak parçasını hazırlayarak kaynak işlemini ve kaynak temizliğini yapar, 
 • Kaynak donanımını ortamdan uzaklaştıran ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütür,
 • Mesleki gelişime ilişkin kişisel ve sektörel faaliyetleri yürütür.


Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programları Yeterliliğe Kaynak Teşkil Eden Meslek Standartları ve Ulusal Yetkinlikler

Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programları yeterliliğe kaynak teşkil eden meslek standartları ve ulusal yetkinlikler nedir maddeler halinde görelim.

 • TS EN ISO 9606-1 Kaynakçıların Yeterlilik Sınavı-Ergitme Kaynağı-Bölüm 1: Çelikler 
 • 11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı 
 • Çelik Kaynakçısı Ulusal Yeterliliği - 12UY0010-3 


Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programları Başvurusu

Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programları başvurusu nasıl yapılır başlıklarla inceleyelim.


Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programları Başvuru Sahibi Adaylarda Aranan Şartlar

Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programları başvurusu sahibi adaylarda aranan şartlar ile ilgili inceleme yapalım. Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programı başvuru için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.


Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programları Başvurusunun Değerlendirilmesi

Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programları başvurusunun değerlendirilmesi nasıl olur inceleyelim.

Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programı başvurusunu HACE Belgelendirme operasyon asistanı, yapılan tüm başvuruları Genel Müdüre iletir. Genel Müdür, Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programı başvuru şartlarını ve adaydan gelen başvuru evraklarını kontrol eder ve uygunluğunu değerlendirir. 

Yapılan değerlendirmeler ve kararların aday için olumlu olması durumunda Genel Müdür Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programı sınav planlamasını yapar ve müsait olan bir sınav yapıcıyı o sınav için atar.


Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programları Bilgi ve Becerinin Değerlendirilmesi

Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programları bilgi ve becerinin değerlendirilmesi nasıl yapılır keşfedelim. Çelik Kaynakçısı başvuru değerlendirilmesi kabul edilen adayın bilgi ve becerisi teorik (yazılı, sözlü/mülakat) ve performans sınavı ile ölçülür.

Bu noktada sınav ücretinin adaylar tarafından yatırılmasının gerektiğini vurgulamakta fayda vardır.


Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programları Teorik Sınavı

Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programları Teorik sınavı hakkında inceleme yapalım.

11UY0010-3/A1: Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programı sınavı kapsamında en az 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test, her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanır ve aday tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır. 

Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programı sınavında soru başına ortalama süre 2 dakika verilmektedir. 

Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programı teorik sınavında adaylara B1 birimi için 12, B5, B6, B7, B9 birimi için 10, B14 birimi için 13 adet 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanır. 

Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programı teorik sınavında seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programı teorik sınavında adaylara her soru için 2 dakika zaman verilir ve yazılı sınavda soruların en az % 50’sine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır.


Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programları Performans Sınavı

Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programları Performans sınavı hakkında inceleme yapalım.

Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programı Performans sınavı 11UY0010-3/A1 birimine yönelik beceri ve yetkinlik ifadeleri diğer birimlerin beceri ve yetkinlik kontrol listelerinde tanımlanmış olup, bu kapsamda söz konusu beceri ve yetkinlik ifadelerinin ölçme ve değerlendirmesi yapılacaktır.

Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programı Performans sınavı 11UY0010-3/B1, 11UY0010-3/B5, 11UY0010-3/B6, 11UY0010-3/B7, 11UY0010-3/B9, 11UY0010-3/B14 Birimleri için: Performansa dayalı sınav, TS EN ISO 9606-1 standardında belirtilen sınav parçaları ile yapılır. Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programı Performans sınavı TS EN ISO 9606-1 standardı 5.bölümde belirtilen temel değişkenler ve yeterlilik kapsamına göre 6. bölümde belirtilen yol izlenerek sınav yapılır. Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programı Performans sınavın süresi 30 dakikadır. 

Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programı Performans sınavı beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Çelik Kaynakçısı adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir. 

Çelik Kaynakçısı adayın kaynak yaptığı numunesi TS EN ISO 9606-1 madde 6.4’e göre muayene edilir ve değerlendirme sonucunun başarılı olması gerekir. Çelik Kaynakçısı adayın, EN ISO 5817’ye göre sınav parçasındaki aşırı kaynak metali, aşırı dış bükeylik, aşırı kalınlık, aşırı nüfuziyet ve yanma oluğu kaynak kenarı kusurları için C seviyesi, diğer kusurlar için B seviyesi sınırları içinde kalıyorsa yeterli sayılır. Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programı Performans sınavı yanma oluğu 0,5 mm’yi geçmemelidir. 


Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programları Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar

Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programları ölçme ve değerlendirmeye ilişkin diğer koşullar nelerdir keşfedelim.

 • Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programı yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. 
 • Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programı 11UY0010-3/B1, 11UY0010-3/B5,11UY0010-3/B6, 11UY0010-3/B7, 11UY0010-3/B9, 11UY0010-3/B14 Birimleri için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. 
 • Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programı birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. 
 • Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programı yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. 
 • Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programı adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir. 
 • Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programı kapsama dâhil birimlere ait sınavların yapılması ile ilgili bu belgelendirme programında yer almayan diğer hususlar, HACE Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti.’nin hazırlamış olduğu sınav prosedürü, form vb. dokümanlarda mevcut olup bu dokümanlardaki hususlar dikkate alınacaktır.


Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programları Belgelendirme

Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programları belgelendirme nasıl olur görelim.

İlgili ulusal yeterlilikte açıklandığı şekliyle, Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programı sınavlarında başarılı olan adaya, Çelik Kaynakçısı sertifikası düzenlenir. Adayın Çelik Kaynakçısı sertifikasında kimlik bilgileri, belge numarası, sınava alındığı numene bilgileri ve kapsam aralıkları yer alır.


Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programları Belgenin Gönderimi

Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programları belgenin gönderimi nasıl yapılır keşfedelim. Çelik Kaynakçısı Sertifikası almaya hak kazanmış kişiye belgesi, başvuru formunda beyan ettiği adresine posta veya kargo ile gönderili.


Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programları Belgenin Kaydedilmesi

Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programları belgenin kaydedilmesi nasıl oluyor birlikte inceleyelim. Çelik Kaynakçısı belgesi sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder. 

Çelik Kaynakçısı talebi uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.


Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programları Belgenin Geçerlilik Süresi

Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programları belgenin geçerlilik süresi hakkında konuşalım. Çelik Kaynakçısı yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, düzenlendiği tarihten itibaren 5 (beş) yıldır.


Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programları Belgenin Gözetimi

Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programları belgenin gözetimi ile ilgili inceleme yapalım. Çelik Kaynakçısı belgesi sahibi kişinin yeterliliğinin devam ettiğini tespit etmek amacıyla belgenin geçerlilik süresi içerisinde en az bir kez performans izleme raporu hazırlanır.

Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programı için belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Çelik Kaynakçısı adayın yeterliliği, TS EN ISO 9606-1 Madde 9.2’ de belirtilen yönteme göre her 6 ayda bir gözetime tabi tutulur. Çelik Kaynakçısı adayın gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan Çelik Kaynakçısının belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.


Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programları Yeniden Belgelendirme

Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programları yeniden belgelendirme konusunu inceleyelim. 

Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programı belge geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı TS EN ISO 9606- 1 Madde 9.3’de bulunan ve aşağıda tanımlanan yöntemlerden biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur. Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programı belge geçerlilik süresi 3 yıl olanlar için 3 yıl sürenin sonunda belge sahibi yeniden sınava girerek belgelendirilir. 

Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programı belge geçerlilik süresi 2 yıl olanlar için son 6 aya ait yapmış olduğu 2 adet kaynak numunesine radyografik veya ultrasonik veya tahribatlı testlerden biri uygulanır. Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programı sınavında kaynaklar hatasız veya tespit edilen hata kabul kriterleri içerisinde yer alıyorsa belge geçerlilik süresi 2 yıl daha uzatılır.


Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programları Belgenin Askı Hali ve İptal Edilmesi

Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programları belgenin askı hali ve iptal edilmesi konusunu inceleyelim. Çelik Kaynakçısı belgesinin askı halini ve iptalini doğuran nedenlerdir aşağıdaki gibidir:

 • Çelik Kaynakçısı belgesi sahibinin yapılan belge kullanım sözleşmesi yükümlülüklerini yerine getirmemesi, 
 • Çelik Kaynakçısı belgesi sahibinin gözetimler sonucunda yetersiz bulunması, 
 • Çelik Kaynakçısı belgesi sahibinin logo kullanım şartlarına uymaması 


Çelik Kaynakçısı belgesi iptal edilen kişi, belgenin geri alınması ve sözleşmenin feshi kararının tebliğinden itibaren sertifika ve logonun kullanımını durdurur. 

Çelik Kaynakçısı belgesi sahibi, sözleşme ile kendisine verilmiş her türlü sertifikayı kendisine tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde HACE Belgelendirme‘ye iade etmekle yükümlüdür.


Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programları Belge Ücretleri

Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programları belge ücretleri nedir inceleyelim. Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Program ücreti hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için www.hacebelgelendirme.com web sitesine girerek ücret yönetimi prosedüründen belgelendirme ücretini öğrenebilirsiniz.


Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programları İtiraz ve Şikâyet

Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programları itiraz ve şikâyet nasıl olur inceleyelim. Çelik Kaynakçısı belgesi sahibi kişi, HACE Belgelendirme’ye sertifikalandırma ile ilgili her türlü itiraz ve şikâyet hakkına sahiptir ancak bu itirazını yazılı olarak ve kanıtlarıyla ispatlamalıdır. 

HACE Belgelendirme, kendisine iletilen Çelik Kaynakçısı belgesi sahibinin itiraz ve şikâyetlerini nasıl ele alacağını anlattığı bu dokümanı internet sitesinde kişilerin erişimine sunmaktadır. 

Katılımcılar, Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programları ile ilgili yürütülmekte olan faaliyetler ile ilgili olabilecek her türlü itiraz ve şikâyetleri posta, faks elden veya www.hacebelgelendirme.com web adresi aracılığı ile e-posta yoluyla veya sözlü olarak yapılabilir. 

Çelik Kaynakçısı belgesi sahibi konu ile ilgili dokümanlara, www.hacebelgelendirme.com web sitesinden ulaşabilir. Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programları ile ilgili HACE Belgelendirme’ye ulaşan itiraz ve şikâyetleri alan HACE Belgelendirme personeli bu konuyu Kalite Yönetim Temsilcisi’ne iletir. 

Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programları ile ilgili yapılan itirazlar veya şikâyetler 45 gün içerisinde sonuçlandırılır ve karar ilgili kişiye yazılı olarak bildirilir.

Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programı için belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda çeşitli itiraz/şikâyetler gelebilir. Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programları için gelen itiraz/şikâyetin kaynağı aşağıdaki kişilerden biri olabilir:

 • Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programı başvuru sahiplerinden,
 • Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programı adaylarından,
 • Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programı adayları tarafından belgelendirilmiş kişilerden,
 • Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programı adaylarının işverenlerinden,
 • Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programı için diğer kesimlerden itiraz gelebilir.

Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programı itiraz/şikâyet sahibi HACE Belgelendirme veya www.hacebelgelendirme.com web sitesinde yer alan itiraz ve şikâyet formunu doldurur ve imzalar. 

Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programı itiraz ve şikâyet formunu şahsen müracaat yapıldı ise HACE Belgelendirme’ye teslim eder veya faks, e-posta vb. ile gönderir. Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programı ile ilgili yapılan sınava ilişkin, sınavda kullanılan teçhizat ve sınav parçası veya numuneleriyle ilgili itiraz/şikâyet sınav tarihinden itibaren 15 gün içinde yapılmalıdır.

Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programı için itiraz/şikâyet aşağıdaki konulardan birinden olabilmektedir:

 • Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programı belgelendirme kararına itiraz veya şikâyetler
 • Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programı sınav sonucuna itiraz veya şikâyetler 
 • Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programı sınav sorularına itiraz veya şikâyetler 
 • Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programı sınavını yapanla ilgili itiraz veya şikâyetler
 • Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programı hatalı belge veya logo kullanımına ilişkin şikayetler
 • Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programı belgelendirme programına ve/veya kapsamına ilişkin itiraz veya şikâyetler
 • Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programı duyurularla ilgili itiraz veya şikâyetler
 • Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programı ile ilgili diğer itiraz veya şikâyetler


Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programı için HACE Belgelendirme’ye yapılan itiraz ve şikâyetler; itiraz ve şikâyet prosedürüne uygun olarak 45 gün içerisinde sonuçlandırılır. Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programı için karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilmektedir.

Sınav ve belgelendirme için Belgelendirme kuruluşuna kayıt olan kişi, metalik özlü elektrotla ark, elektrotla ark, tel elektrotla metal ark, tungsten asal gaz ark kaynağı, aktif koruyucu gazla özlü tel elektrotla metal ark kaynağı aktif koruyucu metalik özlü ark gibi donanımlarını kullanarak gerçekleştirecek işletme yerlerine iş başvurusu yapabilir. Yukarıda bahsedilen işleri gerçekleştirecek işletme kurumlara nitelikli personel yetiştirir. Ergitmeli kaynak yöntemlerinden herhangi birine sahip olan aday, mekanize kaynak donanımlarını kullanarak işini yapar. 

İşletme kurumlara nitelikli personel yetiştirmek için yeterlilik kurumu tarafından uygulanan uygulama sınavına katılım ise zorunludur.

Eğitim Kutusu Eğitmeni

 • 160 Eğitim
 • 15 Aralık 2021 09:52 tarihinden bu yana üye

0.00 5.0 üzerinden
5 Puan % 0
4 Puan % 0
3 Puan % 0
2 ve 1 Puan % 0

Eğitim Yorumları (0)

Üzgünüz, bu eğitim için henüz yorum girilmedi.

Yorum Gönder

Yorum göndermek için giriş yapmış ve bu dersten mezun olmanız gerekmektedir.

Eğitim Kutusu Eğitmeni

Eğitim Kutusu Eğitmeni

Eğitmen
Eğitim Ücreti

3835 ₺ 2739 ₺

Sertifikalar

 • Eğitim Sertifikası+120 ₺
 • Üniversite SertifikasıÜcretsiz
 • Tüm SertifikalarÜcretsiz
 • Eğitim Dijital SertifikasıÜcretsiz
 • Eğitim Kutusu, eğitim fiyatlarında ve eğitim içeriklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 • E-Devlet CardCert ISO 9001

Eğitim Özellikleri

 • Eğitim Türü:Canlı Eğitim
 • Kategorisi:MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu)
 • Kayıtlı Kişi:3879 Kişi
 • Modül:0
 • Ders:0
 • Sınav:0
 • Toplam Süre:0 Saat
 • Eğitim Düzeyi: Uzmanlık
 • Eğitim Dili: Türkçe
 • Sınav:Var
 • Sertifika:Evet