• Eğitimler
 • MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Betonarme Demircisi Belgelendirme Programları

 • 0 Saat
 • 0 Ders
 • 2631 Kayıtlı Kişi
0.0 | 0 İnceleme

Betonarme Demircisi Belgelendirme Programları

 • 0 Saat
 • 0 Ders
 • 2631 Kayıtlı Kişi

5865 ₺ 4189 ₺

Betonarme Demircisi Belgelendirme Programları
 • Eğitim Kutusu Eğitmeni
  Eğitmen

  Eğitim Kutusu Eğitmeni

 • Kategori MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu)
 • İnceleme
  0.0

Eğitime Genel Bakış

Betonarme Demircisi Belgelendirme Programları, belgelendirme kuruluşu olan HACE Belgelendirme tarafından yapılmaktadır. Betonarme Demircisi Belgelendirme Programı personel belgelendirme işlemleri teorik ve uygulamalı sınavlarla yapılmaktadır. Betonarme Demircisi Belgelendirme Programı sınavlarının yapılışı, belgelendirmenin işleyişi, itiraz ve şikâyetlerle ilgili düzenlemelere metnin devamında yer verilmiştir.


Betonarme Demircisi Belgelendirme Programları, belgelendirme kuruluşu olan HACE Belgelendirme tarafından yapılmaktadır. Betonarme Demircisi Belgelendirme Programı personel belgelendirme işlemleri teorik ve uygulamalı sınavlarla yapılmaktadır. Betonarme Demircisi Belgelendirme Programı sınavlarının yapılışı, belgelendirmenin işleyişi, itiraz ve şikâyetlerle ilgili düzenlemelere metnin devamında yer verilmiştir.


Betonarme Demircisi Belgelendirme Programları Amacı 

Betonarme Demircisi Belgelendirme Programları amacı, katılımcısı olduğu sınavın belgelendirilmesine ilişkin hususlar hakkında bilgilendirmektir. Betonarme Demircisi şunları amaçlamaktadır:

 • Temel şartlar
 • Yeterlilik alanları
 • Sınav koşulları
 • Kabul şartları
 • Belgelendirme süreci


Betonarme Demircisi Belgelendirme Programları Kapsamı

Betonarme Demircisi Belgelendirme programları kapsamı hakkında bilgilenelim. Betonarme Demircisi Belgelendirme Programı, aşağıda belirtilen ulusal yeterlilik ile ilgili birimlerini kapsamaktadır.

 • 11UY0012–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması 
 • 11UY0012–3/A2 Betonarme Demir İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi 


Betonarme Demircisi Belgelendirme Programları Meslek Tanımı

Betonarme Demircisi Belgelendirme Programları meslek tanımı nedir inceleyelim. Betonarme Demircisi Seviye 3 aşağıdaki işleri yapan nitelikli kişidir:

 • İş sağlığı ve güvenliği ile kazalara ilişkin önlemleri alır, 
 • Kalite sistemleri çerçevesinde mesleği ile ilgili iş organizasyonlarını gerçekleştirir, 
 • Betonarme elemanlarının donatılarını hazırlar,
 • Donatım üretimi ve montajını yapar, 
 • Hazırladığı donatıları kontrol eder,
 • Beton dökümüne nezaret eden ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütür,
 • Mesleki gelişime ilişkin kişisel ve sektörel faaliyetleri yürütür.


Betonarme Demircisi Belgelendirme Programları Yeterliliğe Kaynak Teşkil Eden Meslek Standartları ve Ulusal Yetkinlikler

Betonarme Demircisi Belgelendirme Programları yeterliliğe kaynak teşkil eden meslek standartları ve ulusal yetkinlikler nedir maddeler halinde görelim.

 • Betonarme Demircisi (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı – 10UMS0082–3


Betonarme Demircisi Belgelendirme Programları Başvurusu

Betonarme Demircisi Belgelendirme Programları başvurusu nasıl yapılır başlıklarla inceleyelim.


Betonarme Demircisi Belgelendirme Programları Başvuru Sahibi Adaylarda Aranan Şartlar

Betonarme Demircisi Belgelendirme Programları başvurusu sahibi adaylarda aranan şartlar ile ilgili inceleme yapalım. Betonarme Demircisi Belgelendirme Programı başvuru için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.


Betonarme Demircisi Belgelendirme Programları Başvurusunun Değerlendirilmesi

Betonarme Demircisi Belgelendirme Programları başvurusunun değerlendirilmesi nasıl olur inceleyelim.

Betonarme Demircisi Belgelendirme Programı başvurusunu HACE Belgelendirme operasyon asistanı, yapılan tüm başvuruları Genel Müdüre iletir. Genel Müdür, Betonarme Demircisi Belgelendirme Programı başvuru şartlarını ve adaydan gelen başvuru evraklarını kontrol eder ve uygunluğunu değerlendirir. 

Yapılan değerlendirmeler ve kararların aday için olumlu olması durumunda Genel Müdür Betonarme Demircisi Belgelendirme Programı sınav planlamasını yapar ve müsait olan bir sınav yapıcıyı o sınav için atar.


Betonarme Demircisi Belgelendirme Programları Bilgi ve Becerinin Değerlendirilmesi

Betonarme Demircisi Belgelendirme Programları bilgi ve becerinin değerlendirilmesi nasıl yapılır keşfedelim. Betonarme Demircisi başvuru değerlendirilmesi kabul edilen adayın bilgi ve becerisi teorik (yazılı, sözlü/mülakat) ve performans sınavı ile ölçülür.


Betonarme Demircisi Belgelendirme Programları Teorik Sınavı

Betonarme Demircisi Belgelendirme Programları Teorik sınavı hakkında inceleme yapalım.

11UY0012–3/A1: Betonarme Demircisi Belgelendirme Programı sınavı kapsamında 15 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test ve boşluk doldurma sorularını içeren yazılı sınav uygulanmalı ve aday tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır. Betonarme Demircisi Belgelendirme Programı sınavında soru başına ortalama süre 2 dakika olarak öngörülmelidir.

11UY0012–3/A2: Betonarme Demircisi Belgelendirme Programı sınavı kapsamında 20 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test ve boşluk doldurma sorularını içeren yazılı sınav uygulanmalı ve aday tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır. Betonarme Demircisi Belgelendirme Programı sınavında soru başına ortalama süre 2 dakika olarak öngörülmelidir.  


Betonarme Demircisi Belgelendirme Programları Sözlü Sınavı

11UY0012–3/A1: Yok 

11UY0012–3/A2: Sınavdan en az %60 başarı sağlanmalıdır.


Betonarme Demircisi Belgelendirme Programları Performans Sınavı

Betonarme Demircisi Belgelendirme Programları Performans sınavı hakkında inceleme yapalım.

Betonarme Demircisi Belgelendirme Programı birimleri sınavlarında 11UY0012–3/A1 ve 11UY0012–3/A2 için en az %80 başarı sağlanmalıdır. Betonarme Demircisi Belgelendirme Programı uygulama sınavı için verilen süre 240 dakikadır. 

Betonarme Demircisi Belgelendirme Programı kapsama dâhil birimlere ait sınavların yapılması ile ilgili bu belgelendirme programında yer almayan diğer hususlar, HACE Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti.’nin hazırlamış olduğu sınav prosedürü, form vb. dokümanlarda mevcut olup bu dokümanlardaki hususlar dikkate alınacaktır.


Betonarme Demircisi Belgelendirme Programları Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar

Betonarme Demircisi Belgelendirme Programları ölçme ve değerlendirmeye ilişkin diğer koşullar nelerdir keşfedelim.

11UY0012–3/A1 ve 11UY0012–3/A2 Birimleri İçin: 

 1. Katılımcılar, Betonarme Demircisi Belgelendirme Programı teorik ve uygulama sınavlarından başarı kaydetmek zorundadırlar. 
 2. Betonarme Demircisi Belgelendirme Programı sınavlarının herhangi birinden başarısız olan katılımcılar, sınava tekrar katılabilirler. Katılımcılar 1 (bir) yıl içerisinde bu hakkını kullanabilirler.
 3. Katılımcı Betonarme Demircisi Belgelendirme Programı sınavlarının birinde başarısız olduysa ve bir yıl içinde sınava tekrar girmezse her iki sınavı da tekrar etmek zorundadır. 
 4. Betonarme Demircisi Belgelendirme Programı sınavının herhangi birinden iki defe başarısız olan katılımcıların tekrar sınava girebilmesi için sınavda başarısız olduğu bölümlerle ilgili eğitim alması zorunludur.


Betonarme Demircisi Belgelendirme Programları Belgelendirme

Betonarme Demircisi Belgelendirme Programları belgelendirme nasıl olur görelim.

İlgili ulusal yeterlilikte açıklandığı şekliyle, Betonarme Demircisi Belgelendirme Programı sınavlarında başarılı olan adaya, Betonarme Demircisi sertifikası düzenlenir. Adayın Betonarme Demircisi sertifikasında kimlik bilgileri, belge numarası, sınava alındığı numene bilgileri ve kapsam aralıkları yer alır.


Betonarme Demircisi Belgelendirme Programları Belgenin Gönderimi

Betonarme Demircisi Belgelendirme Programları belgenin gönderimi nasıl yapılır keşfedelim. Betonarme Demircisi Sertifikası almaya hak kazanmış kişiye belgesi, başvuru formunda beyan ettiği adresine posta veya kargo ile gönderili.


Betonarme Demircisi Belgelendirme Programları Belgenin Kaydedilmesi

Betonarme Demircisi Belgelendirme Programları belgenin kaydedilmesi nasıl oluyor birlikte inceleyelim. Betonarme Demircisi belgesi sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder. 

Betonarme Demircisi talebi uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.


Betonarme Demircisi Belgelendirme Programları Belgenin Geçerlilik Süresi

Betonarme Demircisi Belgelendirme Programları belgenin geçerlilik süresi hakkında konuşalım. Betonarme Demircisi yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, düzenlendiği tarihten itibaren 5 (beş) yıldır.


Betonarme Demircisi Belgelendirme Programları Belgenin Gözetimi

Betonarme Demircisi Belgelendirme Programları belgenin gözetimi ile ilgili inceleme yapalım. Betonarme Demircisi belgesi sahibi kişinin yeterliliğinin devam ettiğini tespit etmek amacıyla belgenin geçerlilik süresi içerisinde en az bir kez performans izleme raporu hazırlanır.


Betonarme Demircisi Belgelendirme Programları Yeniden Belgelendirme

Betonarme Demircisi Belgelendirme Programları yeniden belgelendirme konusunu inceleyelim. 

Betonarme Demircisi belgesi sahibi, belge iptal gerektirecek bir duruma yol açmazsa, performansa ilişkin şikâyet almazsa ve Betonarme Demircisi olarak toplam 18 ay çalıştığını belgelendirirse, Betonarme Demircisi belgesinin süresi 5 yıl daha uzatılır. 

Betonarme Demircisi çalıştığını belgelendiremezse sınava girmek zorundadır. Betonarme Demircisi Programı sınavında başarılı olursa adayların belgesi 5 yıl daha uzatılır. 

Betonarme Demircisi belgesi uzatma süresi bittikten sonra çalıştığını belgeleyemeyen kişiler uygulama sınavına girmek zorundadır. Adaylara Betonarme Demircisi Programı teorik ve uygulamalı sınavları yapılır.


Betonarme Demircisi Belgelendirme Programları Belgenin Askı Hali ve İptal Edilmesi

Betonarme Demircisi Belgelendirme Programları belgenin askı hali ve iptal edilmesi konusunu inceleyelim. Betonarme Demircisi belgesinin askı halini ve iptalini doğuran nedenlerdir aşağıdaki gibidir:

 • Betonarme Demircisi belgesi sahibinin yapılan belge kullanım sözleşmesi yükümlülüklerini yerine getirmemesi, 
 • Betonarme Demircisi belgesi sahibinin gözetimler sonucunda yetersiz bulunması, 
 • Betonarme Demircisi belgesi sahibinin logo kullanım şartlarına uymaması 


Betonarme Demircisi belgesi iptal edilen kişi, belgenin geri alınması ve sözleşmenin feshi kararının tebliğinden itibaren sertifika ve logonun kullanımını durdurur. 

Betonarme Demircisi belgesi sahibi, sözleşme ile kendisine verilmiş her türlü sertifikayı kendisine tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde HACE Belgelendirme‘ye iade etmekle yükümlüdür.


Betonarme Demircisi Belgelendirme Programları Belge Ücretleri

Betonarme Demircisi Belgelendirme Programları belge ücretleri nedir inceleyelim. Betonarme Demircisi Belgelendirme Program ücreti hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için www.hacebelgelendirme.com web sitesine girerek ücret yönetimi prosedüründen belgelendirme ücretini öğrenebilirsiniz.


Betonarme Demircisi Belgelendirme Programları İtiraz ve Şikâyet

Betonarme Demircisi Belgelendirme Programları itiraz ve şikâyet nasıl olur inceleyelim. Betonarme Demircisi belgesi sahibi kişi, HACE Belgelendirme’ye sertifikalandırma ile ilgili her türlü itiraz ve şikâyet hakkına sahiptir ancak bu itirazını yazılı olarak ve kanıtlarıyla ispatlamalıdır. 

HACE Belgelendirme, kendisine iletilen Betonarme Demircisi belgesi sahibinin itiraz ve şikâyetlerini nasıl ele alacağını anlattığı bu dokümanı internet sitesinde kişilerin erişimine sunmaktadır. 

Katılımcılar, Betonarme Demircisi Belgelendirme Programları ile ilgili yürütülmekte olan faaliyetler ile ilgili olabilecek her türlü itiraz ve şikâyetleri posta, faks elden veya www.hacebelgelendirme.com web adresi aracılığı ile e-posta yoluyla veya sözlü olarak yapılabilir. 

Betonarme Demircisi belgesi sahibi konu ile ilgili dokümanlara, www.hacebelgelendirme.com web sitesinden ulaşabilir. Betonarme Demircisi Belgelendirme Programları ile ilgili HACE Belgelendirme’ye ulaşan itiraz ve şikâyetleri alan HACE Belgelendirme personeli bu konuyu Kalite Yönetim Temsilcisi’ne iletir. 

Betonarme Demircisi Belgelendirme Programları ile ilgili yapılan itirazlar veya şikâyetler 45 gün içerisinde sonuçlandırılır ve karar ilgili kişiye yazılı olarak bildirilir.

Betonarme Demircisi Belgelendirme Programı için belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda çeşitli itiraz/şikâyetler gelebilir. Betonarme Demircisi Belgelendirme Programları için gelen itiraz/şikâyetin kaynağı aşağıdaki kişilerden biri olabilir:

 • Betonarme Demircisi Belgelendirme Programı başvuru sahiplerinden,
 • Betonarme Demircisi Belgelendirme Programı adaylarından,
 • Betonarme Demircisi Belgelendirme Programı adayları tarafından belgelendirilmiş kişilerden,
 • Betonarme Demircisi Belgelendirme Programı adaylarının işverenlerinden,
 • Betonarme Demircisi Belgelendirme Programı için diğer kesimlerden itiraz gelebilir.


Betonarme Demircisi Belgelendirme Programı itiraz/şikâyet sahibi HACE Belgelendirme veya www.hacebelgelendirme.com web sitesinde yer alan itiraz ve şikâyet formunu doldurur ve imzalar. 

Betonarme Demircisi Belgelendirme Programı itiraz ve şikâyet formunu şahsen müracaat yapıldı ise HACE Belgelendirme’ye teslim eder veya faks, e-posta vb. ile gönderir. Betonarme Demircisi Belgelendirme Programı ile ilgili yapılan sınava ilişkin, sınavda kullanılan teçhizat ve sınav parçası veya numuneleriyle ilgili itiraz/şikâyet sınav tarihinden itibaren 15 gün içinde yapılmalıdır.

Betonarme Demircisi Belgelendirme Programı için itiraz/şikâyet aşağıdaki konulardan birinden olabilmektedir:

 • Betonarme Demircisi Belgelendirme Programı belgelendirme kararına itiraz veya şikâyetler
 • Betonarme Demircisi Belgelendirme Programı sınav sonucuna itiraz veya şikâyetler 
 • Betonarme Demircisi Belgelendirme Programı sınav sorularına itiraz veya şikâyetler 
 • Betonarme Demircisi Belgelendirme Programı sınavını yapanla ilgili itiraz veya şikâyetler
 • Betonarme Demircisi Belgelendirme Programı hatalı belge veya logo kullanımına ilişkin şikayetler
 • Betonarme Demircisi Belgelendirme Programı belgelendirme programına ve/veya kapsamına ilişkin itiraz veya şikâyetler
 • Betonarme Demircisi Belgelendirme Programı duyurularla ilgili itiraz veya şikâyetler
 • Betonarme Demircisi Belgelendirme Programı ile ilgili diğer itiraz veya şikâyetler


Betonarme Demircisi Belgelendirme Programı için HACE Belgelendirme’ye yapılan itiraz ve şikâyetler; itiraz ve şikâyet prosedürüne uygun olarak 45 gün içerisinde sonuçlandırılır. Betonarme Demircisi Belgelendirme Programı için karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilmektedir.

Betonarme Demircisi adayları sınavına alınır ve başarılı olan adayların belgesi verilir. Betonarme Demircisi seviye 3 ulusal yeterliliğine sahip başarılı adaylar sınav ve belgelendirme işlemleri ardından artık mesleğini yapabilir. 

Geçerlilik süresi boyunca kişi betonarme demircisi olarak çalışabilir. Betonarme teorik sınavını geçen kişiler uygulama sınavına alınır. Betonarme Demircisi seviye 3 ulusal yeterliliği mülakat sınavı ardından verilir. 

Aksi durum olmadıkça belgenin iptal edilmesi söz konusu değildir. Bu durumda belgenin iptalini gerektirecek bir şey yapmamaları gerekmektedir. Böyle bir durum olmadığı sürece belgegeçerlilik süresi boyunca belgelerini kullanabilirler. Belge iptalini gerektirecek bir durum oluşmaması adayın inisiyatifindedir. Belge geçerlilik süresi boyunca belgenizi kullanabilirsiniz.

Eğitim Kutusu Eğitmeni

 • 161 Eğitim
 • 15 Aralık 2021 09:52 tarihinden bu yana üye

0.00 5.0 üzerinden
5 Puan % 0
4 Puan % 0
3 Puan % 0
2 ve 1 Puan % 0

Eğitim Yorumları (0)

Üzgünüz, bu eğitim için henüz yorum girilmedi.

Yorum Gönder

Yorum göndermek için giriş yapmış ve bu dersten mezun olmanız gerekmektedir.

Eğitim Kutusu Eğitmeni

Eğitim Kutusu Eğitmeni

Eğitmen
Eğitim Ücreti

5865 ₺ 4189 ₺

Sertifikalar

 • Eğitim Sertifikası+120 ₺
 • Üniversite SertifikasıÜcretsiz
 • Tüm SertifikalarÜcretsiz
 • Eğitim Dijital SertifikasıÜcretsiz
 • Eğitim Kutusu, eğitim fiyatlarında ve eğitim içeriklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 • E-Devlet CardCert ISO 9001

Eğitim Özellikleri

 • Eğitim Türü:Canlı Eğitim
 • Kategorisi:MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu)
 • Kayıtlı Kişi:2631 Kişi
 • Modül:0
 • Ders:0
 • Sınav:0
 • Toplam Süre:0 Saat
 • Eğitim Düzeyi: Uzmanlık
 • Eğitim Dili: Türkçe
 • Sınav:Var
 • Sertifika:Evet