• Eğitimler
 • MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programları

 • 0 Saat
 • 0 Ders
 • 2817 Kayıtlı Kişi
0.0 | 0 İnceleme

Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programları

 • 0 Saat
 • 0 Ders
 • 2817 Kayıtlı Kişi

4496 ₺ 3216 ₺

Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programları
 • Eğitim Kutusu Eğitmeni
  Eğitmen

  Eğitim Kutusu Eğitmeni

 • Kategori MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu)
 • İnceleme
  0.0

Eğitime Genel Bakış

Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programları, belgelendirme kuruluşu olan HACE Belgelendirme tarafından yapılmaktadır. Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programı personel belgelendirme işlemleri teorik ve uygulamalı sınavlarla yapılmaktadır. Sınavların yapılışı, belgelendirmenin işleyişi, itiraz ve şikâyetlerle ilgili düzenlemelere metnin devamında yer verilmiştir.


Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programları, belgelendirme kuruluşu olan HACE Belgelendirme tarafından yapılmaktadır. Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programı personel belgelendirme işlemleri teorik ve uygulamalı sınavlarla yapılmaktadır. Sınavların yapılışı, belgelendirmenin işleyişi, itiraz ve şikâyetlerle ilgili düzenlemelere metnin devamında yer verilmiştir.

Sınav ve belgelendirme süreci HACE Belgelendirme tarafından yürütülmektedir. HACE Belgelendirme, bir belgelendirme kuruluşudur. Belgelendirme sürecinin doğru bir şekilde işlemesini sağlamaktadır. Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programı özelinde bir kaynakçının yeterliliği ile ilgili belgelendirme yapmaktadır. Sınavda adaylara belgelendirilmek istediği konular hakkında sorular sormaktadır. Aday başarılı olursa belgesini onaylamaktadır. Yazılı sınavda soruların oluşturulması uzmanlar tarafından yapılmaktadır.


Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programları Amacı 

Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programları amacı, katılımcısı olduğu sınavın belgelendirilmesine ilişkin hususlar hakkında bilgilendirmektir. Alüminyum Kaynakçısı şunları amaçlamaktadır:

 • Temel şartlar
 • Yeterlilik alanları
 • Sınav koşulları
 • Kabul şartları
 • Belgelendirme süreci


Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programları Kapsamı

Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme programları kapsamı hakkında bilgilenelim. Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programı, aşağıda belirtilen ulusal yeterlilik ile ilgili birimlerini kapsamaktadır.

 • 11UY0014-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 
 • 11UY0014-3/B1 Metal - Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) - Alüminyum (131) 
 • 11UY0014-3/B2 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) - Alüminyum (141)


Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programları Meslek Tanımı

Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programları meslek tanımı nedir inceleyelim. Alüminyum Kaynakçısı Seviye 3 aşağıdaki işleri yapan nitelikli kişidir:

 • Alüminyum Kaynakçısı iki ya da daha fazla parçayı birleştirerek tek parça haline getirir,
 • Alüminyum Kaynakçısı kroki, teknik resim veya iş talimatlarına göre kaynak işlemi yapar.
 • Alüminyum Kaynakçısı iş öncesi hazırlık işlemlerini yapar,
 • Alüminyum Kaynakçısı kalite sistemleri çerçevesinde mesleği ile ilgili iş organizasyonlarını gerçekleştirir
 • Alüminyum Kaynakçısı iş sonu kontrolleri ile temizlik işlemlerini yapar,
 • Alüminyum Kaynakçısı mesleki gelişime ilişkin kişisel ve sektörel faaliyetleri yürütür.
 • Alüminyum Kaynakçısı, kaynak yöntemine uygun olarak işlerini organize eder.


Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programları Yeterliliğe Kaynak Teşkil Eden Meslek Standartları ve Ulusal Yetkinlikler

Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programları yeterliliğe kaynak teşkil eden meslek standartları ve ulusal yetkinlikler nedir maddeler halinde görelim.

 • TS EN ISO 9606-2 Kaynakçıların Yeterlilik Sınavı-Ergitme Kaynağı-Bölüm 2: Alüminyum ve Alüminyum Alaşımları 
 • Alüminyum Kaynakçısı Ulusal Yeterliliği - 11UY0014-3


Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programları Başvurusu

Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programları başvurusu nasıl yapılır başlıklarla inceleyelim.


Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programları Başvuru Sahibi Adaylarda Aranan Şartlar

Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programları başvurusu sahibi adaylarda aranan şartlar ile ilgili inceleme yapalım. Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programı başvuru için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.


Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programları Başvurusunun Değerlendirilmesi

Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programları başvurusunun değerlendirilmesi nasıl olur inceleyelim.

Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programı başvurusunu HACE Belgelendirme operasyon asistanı, yapılan tüm başvuruları Genel Müdüre iletir. Genel Müdür, Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programı başvuru şartlarını ve adaydan gelen başvuru evraklarını kontrol eder ve uygunluğunu değerlendirir. 

Yapılan değerlendirmeler ve kararların aday için olumlu olması durumunda Genel Müdür Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programı sınav planlamasını yapar ve müsait olan bir sınav yapıcıyı o sınav için atar.


Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programları Bilgi ve Becerinin Değerlendirilmesi

Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programları bilgi ve becerinin değerlendirilmesi nasıl yapılır keşfedelim. Alüminyum Kaynakçısı başvuru değerlendirilmesi kabul edilen adayın bilgi ve becerisi teorik (yazılı, sözlü/mülakat) ve performans sınavı ile ölçülür. Sınavdan başarılı olan adayların belgelendirmeleri yapılır.

Bu noktada sınav ücretinin adaylar tarafından yatırılmasının gerektiğini vurgulamakta fayda vardır.


Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programları Teorik Sınavı

Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programları Teorik sınavı hakkında inceleme yapalım.

11UY0014-3/A1: Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programı sınavı kapsamında en az 10 soruluk çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanır. Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programı sınavında adayların başarılı olması için soruların en az %60’ına doğru cevap vermesi gerekmektedir. Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programı sınavında yanlış cevaplar doğru cevapların puanını götürmemektedir.

Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programı sınavında soru başına süre 20 dakika verilmektedir. Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programı sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçüm yapabilecek şekilde tasarlanmalıdır. 

Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programı teorik sınavında B1 ve B2 birimleri için 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanır. Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programı teorik sınavında yanlış cevaplar doğru cevapların puanını götürmemektedir. Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programı teorik sınavında soru başına süre 20 dakika verilmektedir. Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programı teorik sınavında adayların başarılı olması için soruların en az %50’ına doğru cevap vermesi gerekmektedir.


Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programları Performans Sınavı

Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programları Performans sınavı hakkında inceleme yapalım.

11UY0014-3/A1: Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programları’na yönelik beceri ve yetkinlik ifadeleri diğer birimlerin beceri ve yetkinlik kontrol listelerinde tanımlanmış olup söz konusu beceri ve yetkinlik ifadelerinin ölçme ve değerlendirmesi yapılacaktır. 

11UY0014-3/B1 ve 11UY0014-3/B2 Birimleri, TS EN ISO 9606-2 standardında belirtilen sınav parçaları ile yapılır. Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programı sınavı için TS EN ISO 9606-2 standardı belirtilen temel değişkenler ve yeterlilik kapsamına göre belirtilen yol izlenerek sınav yapılır. Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programı performansa dayalı sınavın süresi 30 dakikadır.

“Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programı için beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Alüminyum Kaynakçısı adayının, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir. Adayın kaynak yaptığı numunesi TS EN ISO 9606-2 Madde 6,4 e göre muayene edilir ve değerlendirilir, değerlendirme sonucunun başarılı olması gerekir. Ayrıca yapılan numune ISO 10042’ye göre sınav parçasındaki aşırı kaynak metali, aşırı dış bükeylik, aşırı kalınlık, aşırı nüfuziyet için C seviyesi, diğer kusurlar için B seviyesi sınırları içinde kalıyorsa yeterli sayılır. Eğer eğme testi tercih edilecekse; eğme deneyi sonucunda Alüminyum Kaynakçısı adayının ürününde herhangi bir yönde 3’mm den daha büyük bir çatlak olmamalıdır. Alüminyum Kaynakçısı adayının ürün numunesinin kenarında görünen çatlağın yetersiz nüfuziyet cüruf veya başka çatlaktan kaynaklandığına dair bir delil yoksa sınav değerlendirmesinde göz ardı edilmelidir.” (TS EN ISO 9606-2 madde 7)


Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programları Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar

Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programları ölçme ve değerlendirmeye ilişkin diğer koşullar nelerdir keşfedelim.

11UY0014-3/A1 Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programları ölçme ve değerlendirme yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. 

Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programı’nda, 11UY0014-3/B1 ve 11UY0014-3/B2 birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programı sınavında birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. 

Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programı yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. 

Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programları sınavında, adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir. Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programları sınavında kapsama dâhil birimlere ait sınavların yapılması ile ilgili bu belgelendirme programında yer almayan diğer hususlar, HACE Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti.’nin hazırlamış olduğu sınav prosedürü, form vb. dokümanlarda mevcut olup bu dokümanlardaki hususlar dikkate alınacaktır.


Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programları Belgelendirme

Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programları belgelendirme nasıl olur görelim.

İlgili ulusal yeterlilikte açıklandığı şekliyle, Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programı sınavlarında başarılı olan adaya, Alüminyum Kaynakçısı sertifikası düzenlenir. Adayın Alüminyum Kaynakçısı sertifikasında kimlik bilgileri, belge numarası, sınava alındığı numene bilgileri ve kapsam aralıkları yer alır.


Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programları Belgenin Gönderimi

Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programları belgenin gönderimi nasıl yapılır keşfedelim. Alüminyum Kaynakçısı Sertifikası almaya hak kazanmış kişiye belgesi, başvuru formunda beyan ettiği adresine posta veya kargo ile gönderili.


Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programları Belgenin Kaydedilmesi

Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programları belgenin kaydedilmesi nasıl oluyor birlikte inceleyelim. Alüminyum Kaynakçısı belgesi sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder. 

Alüminyum Kaynakçısı talebi uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.


Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programları Belgenin Geçerlilik Süresi

Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programları belgenin geçerlilik süresi hakkında konuşalım. Alüminyum Kaynakçısı yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, düzenlendiği tarihten itibaren 5 (beş) yıldır.


Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programları Belgenin Gözetimi

Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programları belgenin gözetimi ile ilgili inceleme yapalım. Alüminyum Kaynakçısı belgesi sahibi kişinin yeterliliği, ilgili sertifikanın işveren/koordinatör tarafından altı aylık aralıklarla imzalanması ve aşağıdaki koşulların tam olarak yerine getirilmesi halinde, iki yıllık bir süre için geçerlidir.

 1. Alüminyum Kaynakçısı, yeterli görüldüğü alandaki kaynak işlerinde sürekli olarak çalıştığını ispatlamalıdır. Altı aydan daha uzun olmayan bir süre ara vermeye izin verilir. 
 2. Alüminyum Kaynakçısının çalışması, yeterlilik sınavının gerçekleştirildiği teknik koşullarla genel olarak uyumlu olmalıdır, 
 3. Alüminyum Kaynakçısının bilgi ve becerisinin soruşturulmasına yol açacak özel bir neden olmamalıdır. 
 4. Alüminyum Kaynakçısı, eğer bu koşulların herhangi birine uymazsa, yeterlilik iptal edilmelidir. 


Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programları Yeniden Belgelendirme

Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programları yeniden belgelendirme konusunu inceleyelim. 

Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programı yeterlilik belgesi, belgelendirme kurulusu tarafından TS EN ISO 9606-2 madde 9.3'deki koşulların tümüyle yerine getirilmesi durumunda iki yıllık bir ilave süre için uzatılabilir.


Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programları Belgenin Askı Hali ve İptal Edilmesi

Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programları belgenin askı hali ve iptal edilmesi konusunu inceleyelim. Alüminyum Kaynakçısı belgesinin askı halini ve iptalini doğuran nedenlerdir aşağıdaki gibidir:

 • Alüminyum Kaynakçısı belgesi sahibinin yapılan belge kullanım sözleşmesi yükümlülüklerini yerine getirmemesi, 
 • Alüminyum Kaynakçısı belgesi sahibinin gözetimler sonucunda yetersiz bulunması, 
 • Alüminyum Kaynakçısı belgesi sahibinin logo kullanım şartlarına uymaması 

Alüminyum Kaynakçısı belgesi iptal edilen kişi, belgenin geri alınması ve sözleşmenin feshi kararının tebliğinden itibaren sertifika ve logonun kullanımını durdurur. 

Alüminyum Kaynakçısı belgesi sahibi, sözleşme ile kendisine verilmiş her türlü sertifikayı kendisine tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde HACE Belgelendirme‘ye iade etmekle yükümlüdür.


Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programları Belge Ücretleri

Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programları belge ücretleri nedir inceleyelim. Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Program ücreti hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için www.hacebelgelendirme.com web sitesine girerek ücret yönetimi prosedüründen belgelendirme ücretini öğrenebilirsiniz.


Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programları İtiraz ve Şikâyet

Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programları itiraz ve şikâyet nasıl olur inceleyelim. Alüminyum Kaynakçısı belgesi sahibi kişi, HACE Belgelendirme’ye sertifikalandırma ile ilgili her türlü itiraz ve şikâyet hakkına sahiptir ancak bu itirazını yazılı olarak ve kanıtlarıyla ispatlamalıdır. 

HACE Belgelendirme, kendisine iletilen Alüminyum Kaynakçısı belgesi sahibinin itiraz ve şikâyetlerini nasıl ele alacağını anlattığı bu dokümanı internet sitesinde kişilerin erişimine sunmaktadır. 

Katılımcılar, Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programları ile ilgili yürütülmekte olan faaliyetler ile ilgili olabilecek her türlü itiraz ve şikâyetleri posta, faks elden veya www.hacebelgelendirme.com web adresi aracılığı ile e-posta yoluyla veya sözlü olarak yapılabilir. 

Alüminyum Kaynakçısı belgesi sahibi konu ile ilgili dokümanlara, www.hacebelgelendirme.com web sitesinden ulaşabilir. Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programları ile ilgili HACE Belgelendirme’ye ulaşan itiraz ve şikâyetleri alan HACE Belgelendirme personeli bu konuyu Kalite Yönetim Temsilcisi’ne iletir. 

Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programları ile ilgili yapılan itirazlar veya şikâyetler 45 gün içerisinde sonuçlandırılır ve karar ilgili kişiye yazılı olarak bildirilir.

Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programı için belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda çeşitli itiraz/şikâyetler gelebilir. Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programları için gelen itiraz/şikâyetin kaynağı aşağıdaki kişilerden biri olabilir:

 • Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programı başvuru sahiplerinden,
 • Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programı adaylarından,
 • Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programı adayları tarafından belgelendirilmiş kişilerden,
 • Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programı adaylarının işverenlerinden,
 • Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programı için diğer kesimlerden itiraz gelebilir.

Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programı itiraz/şikâyet sahibi HACE Belgelendirme veya www.hacebelgelendirme.com web sitesinde yer alan itiraz ve şikâyet formunu doldurur ve imzalar. 

Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programı itiraz ve şikâyet formunu şahsen müracaat yapıldı ise HACE Belgelendirme’ye teslim eder veya faks, e-posta vb. ile gönderir. Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programı ile ilgili yapılan sınava ilişkin, sınavda kullanılan teçhizat ve sınav parçası veya numuneleriyle ilgili itiraz/şikâyet sınav tarihinden itibaren 15 gün içinde yapılmalıdır.

Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programı için itiraz/şikâyet aşağıdaki konulardan birinden olabilmektedir:

 • Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programı belgelendirme kararına itiraz veya şikâyetler
 • Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programı sınav sonucuna itiraz veya şikâyetler 
 • Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programı sınav sorularına itiraz veya şikâyetler 
 • Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programı sınavını yapanla ilgili itiraz veya şikâyetler
 • Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programı hatalı belge veya logo kullanımına ilişkin şikayetler
 • Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programı belgelendirme programına ve/veya kapsamına ilişkin itiraz veya şikâyetler
 • Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programı duyurularla ilgili itiraz veya şikâyetler
 • Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programı ile ilgili diğer itiraz veya şikâyetler
 • Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programı yeterlilik birimlerine göre gerekli işlemler yapılır.

Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programı için HACE Belgelendirme’ye yapılan itiraz ve şikâyetler; itiraz ve şikâyet prosedürüne uygun olarak 45 gün içerisinde sonuçlandırılır. Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programı için karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilmektedir. 

Eğitim Kutusu Eğitmeni

 • 209 Eğitim
 • 15 Aralık 2021 09:52 tarihinden bu yana üye

0.00 5.0 üzerinden
5 Puan % 0
4 Puan % 0
3 Puan % 0
2 ve 1 Puan % 0

Eğitim Yorumları (0)

Üzgünüz, bu eğitim için henüz yorum girilmedi.

Yorum Gönder

Yorum göndermek için giriş yapmış ve bu dersten mezun olmanız gerekmektedir.

Eğitim Kutusu Eğitmeni

Eğitim Kutusu Eğitmeni

Eğitmen
Eğitim Ücreti

4496 ₺ 3216 ₺

Sertifikalar

 • Eğitim Sertifikası+170 ₺
 • Üniversite SertifikasıÜcretsiz
 • Tüm SertifikalarÜcretsiz
 • Eğitim Dijital SertifikasıÜcretsiz
 • Eğitim Kutusu, eğitim fiyatlarında ve eğitim içeriklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 • E-Devlet CardCert ISO 9001

Eğitim Özellikleri

 • Eğitim Türü:Canlı Eğitim
 • Kategorisi:MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu)
 • Kayıtlı Kişi:2817 Kişi
 • Modül:0
 • Ders:0
 • Sınav:0
 • Toplam Süre:0 Saat
 • Eğitim Düzeyi: Uzmanlık
 • Eğitim Dili: Türkçe
 • Sınav:Var
 • Sertifika:Evet