• Eğitimler
 • MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Alçı Sıva Uygulayıcısı Belgelendirme Programları

 • 0 Saat
 • 0 Ders
 • 3543 Kayıtlı Kişi
0.0 | 0 İnceleme

Alçı Sıva Uygulayıcısı Belgelendirme Programları

 • 0 Saat
 • 0 Ders
 • 3543 Kayıtlı Kişi

6509 ₺ 4649 ₺

Alçı Sıva Uygulayıcısı Belgelendirme Programları
 • Eğitim Kutusu Eğitmeni
  Eğitmen

  Eğitim Kutusu Eğitmeni

 • Kategori MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu)
 • İnceleme
  0.0

Eğitime Genel Bakış

Alçı Sıva Uygulayıcısı Belgelendirme Programları, belgelendirme kuruluşu olan HACE Belgelendirme tarafından yapılmaktadır. Alçı Sıva Uygulayıcısı personel belgelendirme işlemlerine yönelik olarak yapılacak olan teorik ve uygulamalı sınavlarla belge sahibi olabilirsiniz.


Alçı Sıva Uygulayıcısı Belgelendirme Programları, belgelendirme kuruluşu olan HACE Belgelendirme tarafından yapılmaktadır. Alçı Sıva Uygulayıcısı personel belgelendirme işlemlerine yönelik olarak yapılacak olan teorik ve uygulamalı sınavlarla belge sahibi olabilirsiniz. Alçı Sıva Uygulayıcısı Belgelendirme Programı sınavlarının yapılışı ile ilgili bilgilendirme, belgelendirme işlemlerinin işleyişi ile ilgili bilgilendirme, itiraz ve şikâyetlerle ilgili yükümlülükler metnin devamında açıklanmıştır. Ayrıca mesleki yeterlilik sınavı için bilgilere de bu yazıda yer verilmiştir.


Alçı Sıva Uygulayıcısı Belgelendirme Programları Amacı 

Alçı Sıva Uygulayıcısı Belgelendirme Programları amacı, katılımcısı olduğu sınavın belgelendirilmesine ilişkin hususlar hakkında bilgilendirmektir. Alçı Sıva Uygulayıcısı şunları amaçlamaktadır:

 • Temel şartlar
 • Yeterlilik alanları
 • Sınav koşulları
 • Kabul şartları
 • Belgelendirme süreci


Alçı Sıva Uygulayıcısı Belgelendirme Programları Kapsamı

Alçı Sıva Uygulayıcısı Belgelendirme programları kapsamı hakkında bilgilenelim. Alçı Sıva Uygulayıcısı Belgelendirme Programı, aşağıda belirtilen ulusal yeterlilik ile ilgili birimlerini kapsamaktadır.

 • 12UY0055–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği
 • 12UY0055–3/A2 Alçı Sıva Uygulaması


Alçı Sıva Uygulayıcısı Belgelendirme Programları Meslek Tanımı

Alçı Sıva Uygulayıcısı Belgelendirme Programları meslek tanımı nedir inceleyelim. Alçı Sıva Uygulayıcısı Seviye 3 aşağıdaki işleri yapan nitelikli kişidir:

 • Alçı Sıva Uygulayıcısı iş sağlığı ve güvenliği ile kazalara ilişkin önlemleri alır, 
 • Alçı Sıva Uygulayıcısı kalite sistemleri çerçevesinde mesleği ile ilgili iş organizasyonlarını gerçekleştirir, 
 • Alçı Sıva Uygulayıcısı alçı levha uygulaması öncesi hazırlık işlemlerini yapar,
 • Alçı Sıva Uygulayıcısı makine ile püskürtme veya elle alçı uygulaması yapar,
 • Alçı Sıva Uygulayıcısı perdah alçısı yapar,
 • Alçı Sıva Uygulayıcısı İş sonu kontrolleri ile temizlik işlemlerini yapar
 • Alçı Sıva Uygulayıcısı mesleki gelişime ilişkin kişisel ve sektörel faaliyetleri yürütür.


Alçı Sıva Uygulayıcısı Belgelendirme Programları Yeterliliğe Kaynak Teşkil Eden Meslek Standartları ve Ulusal Yetkinlikler

Alçı Sıva Uygulayıcısı Belgelendirme Programları yeterliliğe kaynak teşkil eden meslek standartları ve ulusal yetkinlikler nedir maddeler halinde görelim.

 • Alçı Sıva Uygulayıcısı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı – 11UMS0156–3
 • Alçı Sıva Uygulayıcısı Ulusal Yeterliliği - 12UY0055–3


Alçı Sıva Uygulayıcısı Belgelendirme Programları Başvurusu

Alçı Sıva Uygulayıcısı Belgelendirme Programları başvurusu nasıl yapılır başlıklarla inceleyelim.


Alçı Sıva Uygulayıcısı Belgelendirme Programları Başvuru Sahibi Adaylarda Aranan Şartlar

Alçı Sıva Uygulayıcısı Belgelendirme Programları başvurusu sahibi adaylarda aranan şartlar ile ilgili inceleme yapalım. Alçı Sıva Uygulayıcısı Belgelendirme Programı başvuru için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.


Alçı Sıva Uygulayıcısı Belgelendirme Programları Başvurusunun Değerlendirilmesi

Alçı Sıva Uygulayıcısı Belgelendirme Programları başvurusunun değerlendirilmesi nasıl olur inceleyelim.

Alçı Sıva Uygulayıcısı Belgelendirme Programı başvurusunu HACE Belgelendirme operasyon asistanı, yapılan tüm başvuruları Genel Müdüre iletir. Genel Müdür, Alçı Sıva Uygulayıcısı Belgelendirme Programı başvuru şartlarını ve adaydan gelen başvuru evraklarını kontrol eder ve uygunluğunu değerlendirir. 

Yapılan değerlendirmeler ve kararların aday için olumlu olması durumunda Genel Müdür Alçı Sıva Uygulayıcısı Belgelendirme Programı sınav planlamasını yapar ve müsait olan bir sınav yapıcıyı o sınav için atar.


Alçı Sıva Uygulayıcısı Belgelendirme Programları Bilgi ve Becerinin Değerlendirilmesi

Alçı Sıva Uygulayıcısı Belgelendirme Programları bilgi ve becerinin değerlendirilmesi nasıl yapılır keşfedelim. Alçı Sıva Uygulayıcısı başvuru değerlendirilmesi kabul edilen adayın bilgi ve becerisi teorik (yazılı, sözlü/mülakat) ve performans sınavı ile ölçülür.

Bu noktada sınav ücretinin adaylar tarafından yatırılmasının gerektiğini vurgulamakta fayda vardır.


Alçı Sıva Uygulayıcısı Belgelendirme Programları Teorik Sınavı

Alçı Sıva Uygulayıcısı Belgelendirme Programları Teorik sınavı hakkında inceleme yapalım.

12UY0055-3/A1: Alçı Sıva Uygulayıcısı Belgelendirme Programı sınavı kapsamında en az 22 soruluk çoktan seçmeli test, doğru-yanlış ifade soruları ve boşluk doldurma sorularını içeren yazılı sınav uygulanmalı ve aday tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır. 

Alçı Sıva Uygulayıcısı Belgelendirme Programı sınavında soru başına ortalama süre 2 dakika verilmektedir. Alçı Sıva Uygulayıcısı Belgelendirme Programı sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçüm yapabilecek şekilde tasarlanmalıdır.

12UY0055-3/A2: Alçı Sıva Uygulayıcısı Belgelendirme Programı sınavı kapsamında en az 31 soru sorulur. Alçı Sıva Uygulayıcısı Belgelendirme Programı sınavı soruları; boşluk doldurma soruları, doğru veya yanlış ifade soruları ve çoktan seçme test içeren yazılı sınav uygulanmalıdır.  

Katılımcı, Alçı Sıva Uygulayıcısı Belgelendirme Programı sınav sorularının en az %60’ını doğru cevaplamalıdır. Alçı Sıva Uygulayıcısı Belgelendirme Programı sınavında soru başına ortalama süre 2 dakika olarak öngörülmelidir. 

Alçı Sıva Uygulayıcısı Belgelendirme Programı sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenme çıktılarını ve başarım ölçütlerindeki değişkenleri ölçebilecek şekilde tasarlanmalıdır.


Alçı Sıva Uygulayıcısı Belgelendirme Programları Performans Sınavı

Alçı Sıva Uygulayıcısı Belgelendirme Programları Performans sınavı hakkında inceleme yapalım.

12UY0055-3/A1 ve 12UY0055-3/A2 Alçı Sıva Uygulayıcısı Belgelendirme Programı birimleri sınavlarında en az %80 başarı sağlanmalıdır. Alçı Sıva Uygulayıcısı Belgelendirme Programı uygulama sınavı yeterliliklerdeki (P1) ile ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı söz konusu performansa dayalı sınavının başarısı ölçülmelidir. Adayın ölçme ve değerlendirmesinde kullanılan Alçı Sıva Uygulayıcısı performansa dayalı sınav için verilen toplam süre 150 dakika olmalıdır. Uygulama sınavlarına aday kendisi girmelidir.


Alçı Sıva Uygulayıcısı Belgelendirme Programları Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar

Alçı Sıva Uygulayıcısı Belgelendirme Programları ölçme ve değerlendirmeye ilişkin diğer koşullar nelerdir keşfedelim.

12UY0055-3/A1 ve 12UY0055-3/A2 Birimleri İçin: 

 1. Katılımcılar, Alçı Sıva Uygulayıcısı Belgelendirme Programı teorik ve uygulama sınavlarından başarı kaydetmek zorundadırlar. 
 2. Alçı Sıva Uygulayıcısı Belgelendirme Programı sınavlarının herhangi birinden başarısız olan katılımcılar, sınava tekrar katılabilirler. Katılımcılar 1 (bir) yıl içerisinde bu hakkını kullanabilirler.
 3. Katılımcı Alçı Sıva Uygulayıcısı Belgelendirme Programı sınavlarının birinde başarısız olduysa ve bir yıl içinde sınava tekrar girmezse her iki sınavı da tekrar etmek zorundadır. 
 4. Alçı Sıva Uygulayıcısı Belgelendirme Programı için sınavdan başarısız olan (herhangi birinden iki defe) katılımcıların tekrar sınava girebilmesi için sınavda başarısız olduğu bölümlerle ilgili eğitim alması zorunludur.


Alçı Sıva Uygulayıcısı Belgelendirme Programları Belgelendirme

Alçı Sıva Uygulayıcısı Belgelendirme Programları belgelendirme nasıl olur görelim.

İlgili ulusal yeterlilikte açıklandığı şekliyle, Alçı Sıva Uygulayıcısı Belgelendirme Programı sınavlarında başarılı olan adaya, Alçı Sıva Uygulayıcısı sertifikası düzenlenir. Adayın Alçı Sıva Uygulayıcısı sertifikasında kimlik bilgileri, belge numarası, sınava alındığı numene bilgileri ve kapsam aralıkları yer alır.


Alçı Sıva Uygulayıcısı Belgelendirme Programları Belgenin Gönderimi

Alçı Sıva Uygulayıcısı Belgelendirme Programları belgenin gönderimi nasıl yapılır keşfedelim. Alçı Sıva Uygulayıcısı Sertifikası almaya hak kazanmış kişiye belgesi, başvuru formunda beyan ettiği adresine posta veya kargo ile gönderili.


Alçı Sıva Uygulayıcısı Belgelendirme Programları Belgenin Kaydedilmesi

Alçı Sıva Uygulayıcısı Belgelendirme Programları belgenin kaydedilmesi nasıl oluyor birlikte inceleyelim. Alçı Sıva Uygulayıcısı belgesi sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder. 

Alçı Sıva Uygulayıcısı talebi uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.


Alçı Sıva Uygulayıcısı Belgelendirme Programları Belgenin Geçerlilik Süresi

Alçı Sıva Uygulayıcısı Belgelendirme Programları belgenin geçerlilik süresi hakkında konuşalım. Alçı Sıva Uygulayıcısı yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, düzenlendiği tarihten itibaren 5 (beş) yıldır.


Alçı Sıva Uygulayıcısı Belgelendirme Programları Belgenin Gözetimi

Alçı Sıva Uygulayıcısı Belgelendirme Programları belgenin gözetimi ile ilgili inceleme yapalım. Alçı Sıva Uygulayıcısı belgesi sahibi kişinin yeterliliğinin devam ettiğini tespit etmek amacıyla belgenin geçerlilik süresi içerisinde en az bir kez performans izleme raporu hazırlanır.


Alçı Sıva Uygulayıcısı Belgelendirme Programları Yeniden Belgelendirme

Alçı Sıva Uygulayıcısı Belgelendirme Programları yeniden belgelendirme konusunu inceleyelim. 

Alçı Sıva Uygulayıcısı belgesi sahibi, belge iptal gerektirecek bir duruma yol açmazsa, performansa ilişkin şikâyet almazsa ve Alçı Sıva Uygulayıcısı olarak toplam 18 ay çalıştığını belgelendirirse, Alçı Sıva Uygulayıcısı belgesinin süresi 5 yıl daha uzatılır.

Alçı Sıva Uygulayıcısı çalıştığını belgelendiremezse sınava girmek zorundadır. Alçı Sıva Uygulayıcısı Programı sınavında başarılı olursa belge süresi 5 yıl daha uzatılır. 

Alçı Sıva Uygulayıcısı belgesi uzatma süresi bittikten sonra Alçı Sıva Uygulayıcısı Programı teorik ve uygulamalı sınavları yapılır.


Alçı Sıva Uygulayıcısı Belgelendirme Programları Belgenin Askı Hali ve İptal Edilmesi

Alçı Sıva Uygulayıcısı Belgelendirme Programları belgenin askı hali ve iptal edilmesi konusunu inceleyelim. Alçı Sıva Uygulayıcısı belgesinin askı halini ve iptalini doğuran nedenlerdir aşağıdaki gibidir:

 • Alçı Sıva Uygulayıcısı belgesi sahibinin yapılan belge kullanım sözleşmesi yükümlülüklerini yerine getirmemesi, 
 • Alçı Sıva Uygulayıcısı belgesi sahibinin gözetimler sonucunda yetersiz bulunması, 
 • Alçı Sıva Uygulayıcısı belgesi sahibinin logo kullanım şartlarına uymaması 

Alçı Sıva Uygulayıcısı belgesi iptal edilen kişi, belgenin geri alınması ve sözleşmenin feshi kararının tebliğinden itibaren sertifika ve logonun kullanımını durdurur. 

Alçı Sıva Uygulayıcısı belgesi sahibi, sözleşme ile kendisine verilmiş her türlü sertifikayı kendisine tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde HACE Belgelendirme‘ye iade etmekle yükümlüdür.


Alçı Sıva Uygulayıcısı Belgelendirme Programları Belge Ücretleri

Alçı Sıva Uygulayıcısı Belgelendirme Programları belge ücretleri nedir inceleyelim. Alçı Sıva Uygulayıcısı Belgelendirme Program ücreti hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için www.hacebelgelendirme.com web sitesine girerek ücret yönetimi prosedüründen belgelendirme ücretini öğrenebilirsiniz.


Alçı Sıva Uygulayıcısı Belgelendirme Programları İtiraz ve Şikâyet

Alçı Sıva Uygulayıcısı Belgelendirme Programları itiraz ve şikâyet nasıl olur inceleyelim. Alçı Sıva Uygulayıcısı belge sahibinin, HACE Belgelendirme’ye sertifikalandırma ile ilgili her türlü itiraz ve şikâyet hakkına sahiptir ancak bu itirazını yazılı olarak ve kanıtlarıyla ispatlamalıdır. 

HACE Belgelendirme, kendisine iletilen Alçı Sıva Uygulayıcısı belgesi sahibinin itiraz ve şikâyetlerini nasıl ele alacağını anlattığı bu dokümanı internet sitesinde kişilerin erişimine sunmaktadır. 

Katılımcılar, Alçı Sıva Uygulayıcısı Belgelendirme Programları ile ilgili yürütülmekte olan faaliyetler ile ilgili olabilecek her türlü itiraz ve şikâyetleri posta, faks elden veya www.hacebelgelendirme.com web adresi aracılığı ile e-posta yoluyla veya sözlü olarak yapılabilir. 

Alçı Sıva Uygulayıcısı belgesi sahibi konu ile ilgili dokümanlara, www.hacebelgelendirme.com web sitesinden ulaşabilir. Alçı Sıva Uygulayıcısı Belgelendirme Programları ile ilgili HACE Belgelendirme’ye ulaşan itiraz ve şikâyetleri alan HACE Belgelendirme personeli bu konuyu Kalite Yönetim Temsilcisi’ne iletir. 

Alçı Sıva Uygulayıcısı Belgelendirme Programları ile ilgili yapılan itirazlar veya şikâyetler 45 gün içerisinde sonuçlandırılır ve karar ilgili kişiye yazılı olarak bildirilir.

Alçı Sıva Uygulayıcısı Belgelendirme Programı için belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda çeşitli itiraz/şikâyetler gelebilir. Alçı Sıva Uygulayıcısı Belgelendirme Programları için gelen itiraz/şikâyetin kaynağı aşağıdaki kişilerden biri olabilir:

 • Alçı Sıva Uygulayıcısı Belgelendirme Programı başvuru sahiplerinden,
 • Alçı Sıva Uygulayıcısı Belgelendirme Programı adaylarından,
 • Alçı Sıva Uygulayıcısı Belgelendirme Programı adayları tarafından belgelendirilmiş kişilerden,
 • Alçı Sıva Uygulayıcısı Belgelendirme Programı adaylarının işverenlerinden,
 • Alçı Sıva Uygulayıcısı Belgelendirme Programı için diğer kesimlerden itiraz gelebilir.

Alçı Sıva Uygulayıcısı Belgelendirme Programı itiraz/şikâyet sahibi HACE Belgelendirme veya www.hacebelgelendirme.com web sitesinde yer alan itiraz ve şikâyet formunu doldurur ve imzalar. 

Alçı Sıva Uygulayıcısı Belgelendirme Programı itiraz ve şikâyet formunu şahsen müracaat yapıldı ise HACE Belgelendirme’ye teslim eder veya faks, e-posta vb. ile gönderir. Alçı Sıva Uygulayıcısı Belgelendirme Programı ile ilgili yapılan sınava ilişkin, sınavda kullanılan teçhizat ve sınav parçası veya numuneleriyle ilgili itiraz/şikâyet sınav tarihinden itibaren 15 gün içinde yapılmalıdır.

Alçı Sıva Uygulayıcısı Belgelendirme Programı için itiraz/şikâyet aşağıdaki konulardan birinden olabilmektedir:

 • Alçı Sıva Uygulayıcısı Belgelendirme Programı belgelendirme kararına itiraz veya şikâyetler
 • Alçı Sıva Uygulayıcısı Belgelendirme Programı sınav sonucuna itiraz veya şikâyetler 
 • Alçı Sıva Uygulayıcısı Belgelendirme Programı sınav sorularına itiraz veya şikâyetler 
 • Alçı Sıva Uygulayıcısı Belgelendirme Programı sınavını yapanla ilgili itiraz veya şikâyetler
 • Alçı Sıva Uygulayıcısı Belgelendirme Programı hatalı belge veya logo kullanımına ilişkin şikayetler
 • Alçı Sıva Uygulayıcısı Belgelendirme Programı belgelendirme programına ve/veya kapsamına ilişkin itiraz veya şikâyetler
 • Alçı Sıva Uygulayıcısı Belgelendirme Programı duyurularla ilgili itiraz veya şikâyetler
 • Alçı Sıva Uygulayıcısı Belgelendirme Programı ile ilgili diğer itiraz veya şikâyetler


Alçı Sıva Uygulayıcısı Belgelendirme Programı için HACE Belgelendirme’ye yapılan itiraz ve şikâyetler; itiraz ve şikâyet prosedürüne uygun olarak 45 gün içerisinde sonuçlandırılır. Alçı Sıva Uygulayıcısı Belgelendirme Programı için karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilmektedir. Adayın belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak şikâyetler adayın başarılı olduğu sınavlara yönelik ise yine kendisi tarafından yapılmalıdır. Adayın başarılı olması itiraz yollarını kapatmamaktadır.

Eğitim Kutusu Eğitmeni

 • 161 Eğitim
 • 15 Aralık 2021 09:52 tarihinden bu yana üye

0.00 5.0 üzerinden
5 Puan % 0
4 Puan % 0
3 Puan % 0
2 ve 1 Puan % 0

Eğitim Yorumları (0)

Üzgünüz, bu eğitim için henüz yorum girilmedi.

Yorum Gönder

Yorum göndermek için giriş yapmış ve bu dersten mezun olmanız gerekmektedir.

Eğitim Kutusu Eğitmeni

Eğitim Kutusu Eğitmeni

Eğitmen
Eğitim Ücreti

6509 ₺ 4649 ₺

Sertifikalar

 • Eğitim Sertifikası+120 ₺
 • Üniversite SertifikasıÜcretsiz
 • Tüm SertifikalarÜcretsiz
 • Eğitim Dijital SertifikasıÜcretsiz
 • Eğitim Kutusu, eğitim fiyatlarında ve eğitim içeriklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 • E-Devlet CardCert ISO 9001

Eğitim Özellikleri

 • Eğitim Türü:Canlı Eğitim
 • Kategorisi:MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu)
 • Kayıtlı Kişi:3543 Kişi
 • Modül:0
 • Ders:0
 • Sınav:0
 • Toplam Süre:0 Saat
 • Eğitim Düzeyi: Uzmanlık
 • Eğitim Dili: Türkçe
 • Sınav:Var
 • Sertifika:Evet