• Eğitimler
 • MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Alçı Levha Uygulayıcısı Belgelendirme Programları

 • 0 Saat
 • 0 Ders
 • 4677 Kayıtlı Kişi
0.0 | 0 İnceleme

Alçı Levha Uygulayıcısı Belgelendirme Programları

 • 0 Saat
 • 0 Ders
 • 4677 Kayıtlı Kişi

7272 ₺ 5192 ₺

Alçı Levha Uygulayıcısı Belgelendirme Programları
 • Eğitim Kutusu Eğitmeni
  Eğitmen

  Eğitim Kutusu Eğitmeni

 • Kategori MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu)
 • İnceleme
  0.0

Eğitime Genel Bakış

Alçı Levha Uygulayıcısı Belgelendirme Programları, belgelendirme kuruluşu olan HACE Belgelendirme tarafından yapılmaktadır.


Alçı Levha Uygulayıcısı Belgelendirme Programları, belgelendirme kuruluşu olan HACE Belgelendirme tarafından yapılmaktadır. Personel belgelendirme işlemleri teorik ve uygulamalı sınavlarla yapılmaktadır. Sınavların yapılışı, belgelendirmenin işleyişi, itiraz ve şikâyetlerle ilgili düzenlemelere metnin devamında yer verilmiştir.


Alçı Levha Uygulayıcısı Belgelendirme Programları Amacı 

Alçı Levha Uygulayıcısı Belgelendirme Programları amacı, katılımcısı olduğu sınavın belgelendirilmesine ilişkin hususlar hakkında bilgilendirmektir. Alçı Levha Uygulayıcısı şunları amaçlamaktadır:

 • Temel şartlar
 • Yeterlilik alanları
 • Sınav koşulları
 • Kabul şartları
 • Belgelendirme süreci


Alçı Levha Uygulayıcısı Belgelendirme Programları Kapsamı

Alçı Levha Uygulayıcısı Belgelendirme programları kapsamı hakkında bilgilenelim. Alçı Levha Uygulayıcısı Belgelendirme Programı, aşağıda belirtilen ulusal yeterlilik ile ilgili birimlerini kapsamaktadır.

 • 12UY0054-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre 
 • 12UYOOS4-3/A2 Alçı Levha Uygulama işleminin Yapılması


Alçı Levha Uygulayıcısı Belgelendirme Programları Meslek Tanımı

Alçı Levha Uygulayıcısı Belgelendirme Programları meslek tanımı nedir inceleyelim. Alçı Levha Uygulayıcısı Seviye 3 aşağıdaki işleri yapan nitelikli kişidir:

 • İş sağlığı ve güvenliği ile kazalara ilişkin önlemleri alır, 
 • Kalite sistemleri çerçevesinde mesleği ile ilgili iş organizasyonlarını gerçekleştirir, 
 • Alçı levha uygulaması öncesi hazırlık işlemlerini yapar,
 • Alçı levha ile asma tavan, duvar bölme, duvar giydirme işlemlerini alçı levha ile yapar, 
 • İş sonu kontrolleri ile temizlik işlemlerini yapar
 • Mesleki gelişime ilişkin kişisel ve sektörel faaliyetleri yürütür.


Alçı Levha Uygulayıcısı Belgelendirme Programları Yeterliliğe Kaynak Teşkil Eden Meslek Standartları ve Ulusal Yetkinlikler

Alçı Levha Uygulayıcısı Belgelendirme Programları yeterliliğe kaynak teşkil eden meslek standartları ve ulusal yetkinlikler nedir maddeler halinde görelim.

 • Alçı Levha Uygulayıcısı Seviye 3 Ulusal Meslek Standardı  - 11UMS0130-3
 • Alçı Levha Uygulayıcısı Ulusal Yeterliliği -12UY0054-3


Alçı Levha Uygulayıcısı Belgelendirme Programları Başvurusu

Alçı Levha Uygulayıcısı Belgelendirme Programları başvurusu nasıl yapılır başlıklarla inceleyelim.


Alçı Levha Uygulayıcısı Belgelendirme Programları Başvuru Sahibi Adaylarda Aranan Şartlar

Alçı Levha Uygulayıcısı Belgelendirme Programları başvurusu sahibi adaylarda aranan şartlar ile ilgili inceleme yapalım. Alçı Levha Uygulayıcısı Belgelendirme Programı başvuru için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.


Alçı Levha Uygulayıcısı Belgelendirme Programları Başvurusunun Değerlendirilmesi

Alçı Levha Uygulayıcısı Belgelendirme Programları başvurusunun değerlendirilmesi nasıl olur inceleyelim.

Alçı Levha Uygulayıcısı Belgelendirme Programı başvurusunu HACE Belgelendirme operasyon asistanı, yapılan tüm başvuruları Genel Müdüre iletir. Genel Müdür, Alçı Levha Uygulayıcısı Belgelendirme Programı başvuru şartlarını ve adaydan gelen başvuru evraklarını kontrol eder ve uygunluğunu değerlendirir. 

Yapılan değerlendirmeler ve kararların aday için olumlu olması durumunda Genel Müdür Alçı Levha Uygulayıcısı Belgelendirme Programı sınav planlamasını yapar ve müsait olan bir sınav yapıcıyı o sınav için atar.


Alçı Levha Uygulayıcısı Belgelendirme Programları Bilgi ve Becerinin Değerlendirilmesi

Alçı Levha Uygulayıcısı Belgelendirme Programları bilgi ve becerinin değerlendirilmesi nasıl yapılır keşfedelim. Alçı Levha Uygulayıcısı başvuru değerlendirilmesi kabul edilen adayın bilgi ve becerisi teorik (yazılı, sözlü/mülakat) ve performans sınavı ile ölçülür.

Bu noktada sınav ücretinin adaylar tarafından yatırılmasının gerektiğini vurgulamakta fayda vardır.


Alçı Levha Uygulayıcısı Belgelendirme Programları Teorik Sınavı

Alçı Levha Uygulayıcısı Belgelendirme Programları Teorik sınavı hakkında inceleme yapalım.

12UY0054-3/A1: Alçı Levha Uygulayıcısı Belgelendirme Programı sınavı kapsamında en az 22 soruluk çoktan seçmeli test, doğru-yanlış ifade soruları ve boşluk doldurma sorularını içeren yazılı sınav uygulanmalı ve aday tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır. 

Alçı Levha Uygulayıcısı Belgelendirme Programı sınavında soru başına ortalama süre 2 dakika verilmektedir. Alçı Levha Uygulayıcısı Belgelendirme Programı sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçüm yapabilecek şekilde tasarlanmalıdır.

12UY0054-3/A2: Alçı Levha Uygulayıcısı Belgelendirme Programı sınavı kapsamında en az 26 soru sorulur. Alçı Levha Uygulayıcısı Belgelendirme Programı sınavı soruları; boşluk doldurma soruları, doğru veya yanlış ifade soruları ve çoktan seçme test içeren yazılı sınav uygulanmalıdır.  

Katılımcı, Alçı Levha Uygulayıcısı Belgelendirme Programı sınav sorularının en az %60’ını doğru cevaplamalıdır. Alçı Levha Uygulayıcısı Belgelendirme Programı sınavında soru başına ortalama süre 2 dakika olarak öngörülmelidir. 

Alçı Levha Uygulayıcısı Belgelendirme Programı sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenme çıktılarını ve başarım ölçütlerindeki değişkenleri ölçebilecek şekilde tasarlanmalıdır.


Alçı Levha Uygulayıcısı Belgelendirme Programları Performans Sınavı

Alçı Levha Uygulayıcısı Belgelendirme Programları Performans sınavı hakkında inceleme yapalım.

12UY0054-3/A1: Alçı Levha Uygulayıcısı Belgelendirme Programı birimleri sınavlarında en az %70 başarı sağlanmalıdır. Alçı Levha Uygulayıcısı Belgelendirme Programı uygulama sınavı yeterliliklerdeki (P1) ile ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı söz konusu sınav ile ölçülmelidir.

12UY0054-3/A2: Alçı Levha Uygulayıcısı Belgelendirme Programı birimleri sınavlarında en az %80 başarı sağlanmalıdır. Alçı Levha Uygulayıcısı Belgelendirme Programı uygulama sınavı yeterliliklerdeki (P1) ile ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı söz konusu sınav ile ölçülmelidir.

Alçı Levha Uygulayıcısı Belgelendirme Programı A1 ve A2 performansa dayalı sınav için verilen toplam süre 240 dakika olmalıdır. 


Alçı Levha Uygulayıcısı Belgelendirme Programları Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar

Alçı Levha Uygulayıcısı Belgelendirme Programları ölçme ve değerlendirmeye ilişkin diğer koşullar nelerdir keşfedelim.

12UY0054-3/A1 ve 12UY0054-3/A2 Birimleri İçin: 

 1. Katılımcılar, Alçı Levha Uygulayıcısı Belgelendirme Programı teorik ve uygulama sınavlarından başarı kaydetmek zorundadırlar. 
 2. Alçı Levha Uygulayıcısı Belgelendirme Programı sınavlarının herhangi birinden başarısız olan katılımcılar, sınava tekrar katılabilirler. Katılımcılar 1 (bir) yıl içerisinde bu hakkını kullanabilirler.
 3. Katılımcı Alçı Levha Uygulayıcısı Belgelendirme Programı sınavlarının birinde başarısız olduysa ve bir yıl içinde sınava tekrar girmezse her iki sınavı da tekrar etmek zorundadır. 
 4. Alçı Levha Uygulayıcısı Belgelendirme Programı sınavının herhangi birinden iki defe başarısız olan katılımcıların tekrar sınava girebilmesi için sınavda başarısız olduğu bölümlerle ilgili eğitim alması zorunludur.


Alçı Levha Uygulayıcısı Belgelendirme Programları Belgelendirme

Alçı Levha Uygulayıcısı Belgelendirme Programları belgelendirme nasıl olur görelim. İlgili ulusal yeterlilikte açıklandığı şekliyle, Alçı Levha Uygulayıcısı Belgelendirme Programı sınavlarında başarılı olan adaya, Alçı Levha Uygulayıcısı sertifikası düzenlenir. Adayın Alçı Levha Uygulayıcısı sertifikasında kimlik bilgileri, belge numarası, sınava alındığı numene bilgileri ve kapsam aralıkları yer alır.


Alçı Levha Uygulayıcısı Belgelendirme Programları Belgenin Gönderimi

Alçı Levha Uygulayıcısı Belgelendirme Programları belgenin gönderimi nasıl yapılır keşfedelim. Alçı Levha Uygulayıcısı Sertifikası almaya hak kazanmış kişiye belgesi, başvuru formunda beyan ettiği adresine posta veya kargo ile gönderili.


Alçı Levha Uygulayıcısı Belgelendirme Programları Belgenin Kaydedilmesi

Alçı Levha Uygulayıcısı Belgelendirme Programları belgenin kaydedilmesi nasıl oluyor birlikte inceleyelim. Alçı Levha Uygulayıcısı belgesi sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder. 

Alçı Levha Uygulayıcısının talebi uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.


Alçı Levha Uygulayıcısı Belgelendirme Programları Belgenin Geçerlilik Süresi

Alçı Levha Uygulayıcısı Belgelendirme Programları belgenin geçerlilik süresi hakkında konuşalım. Alçı Levha Uygulayıcısı yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, düzenlendiği tarihten itibaren 5 (beş) yıldır.


Alçı Levha Uygulayıcısı Belgelendirme Programları Belgenin Gözetimi

Alçı Levha Uygulayıcısı Belgelendirme Programları belgenin gözetimi ile ilgili inceleme yapalım. Alçı Levha Uygulayıcısı belgesi sahibi kişinin yeterliliğinin devam ettiğini tespit etmek amacıyla belgenin geçerlilik süresi içerisinde en az bir kez performans izleme raporu hazırlanır.


Alçı Levha Uygulayıcısı Belgelendirme Programları Yeniden Belgelendirme

Alçı Levha Uygulayıcısı Belgelendirme Programları yeniden belgelendirme konusunu inceleyelim. 

Alçı Levha Uygulayıcısı belgesi sahibi, belge iptal gerektirecek bir duruma yol açmazsa, performansa ilişkin şikâyet almazsa ve alçı levha uygulayıcısı olarak toplam 18 ay çalıştığını belgelendirirse, Alçı Levha Uygulayıcısı belgesinin süresi 5 yıl daha uzatılır.

Alçı Levha Uygulayıcısı çalıştığını belgelendiremezse sınava girmek zorundadır. Alçı Levha Uygulayıcısı Programı sınavında başarılı olursa belge süresi 5 yıl daha uzatılır. 

Alçı Levha Uygulayıcısı belgesi uzatma süresi bittikten sonra Alçı Levha Uygulayıcısı Programı teorik ve uygulamalı sınavları yapılır.


Alçı Levha Uygulayıcısı Belgelendirme Programları Belgenin Askı Hali ve İptal Edilmesi

Alçı Levha Uygulayıcısı Belgelendirme Programları belgenin askı hali ve iptal edilmesi konusunu inceleyelim. Alçı Levha Uygulayıcısı belgesinin askı halini ve iptalini doğuran nedenlerdir aşağıdaki gibidir:

 • Alçı Levha Uygulayıcısı belgesi sahibinin yapılan belge kullanım sözleşmesi yükümlülüklerini yerine getirmemesi, 
 • Alçı Levha Uygulayıcısı belgesi sahibinin gözetimler sonucunda yetersiz bulunması, 
 • Alçı Levha Uygulayıcısı belgesi sahibinin logo kullanım şartlarına uymaması 

Alçı Levha Uygulayıcısı belgesi iptal edilen kişi, belgenin geri alınması ve sözleşmenin feshi kararının tebliğinden itibaren sertifika ve logonun kullanımını durdurur. 

Alçı Levha Uygulayıcısı belgesi sahibi, sözleşme ile kendisine verilmiş her türlü sertifikayı kendisine tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde HACE Belgelendirme‘ye iade etmekle yükümlüdür.


Alçı Levha Uygulayıcısı Belgelendirme Programları Belge Ücretleri

Alçı Levha Uygulayıcısı Belgelendirme Programları belge ücretleri nedir inceleyelim. Alçı Levha Uygulayıcısı Belgelendirme Program ücreti hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için www.hacebelgelendirme.com web sitesine girerek ücret yönetimi prosedüründen belgelendirme ücretini öğrenebilirsiniz.


Alçı Levha Uygulayıcısı Belgelendirme Programları İtiraz ve Şikâyet

Alçı Levha Uygulayıcısı Belgelendirme Programları itiraz ve şikâyet nasıl olur inceleyelim. Alçı Levha Uygulayıcısı belgesi sahibi kişi, HACE Belgelendirme’ye sertifikalandırma ile ilgili her türlü itiraz ve şikâyet hakkına sahiptir ancak bu itirazını yazılı olarak ve kanıtlarıyla ispatlamalıdır. 

HACE Belgelendirme, kendisine iletilen Alçı Levha Uygulayıcısı belgesi sahibinin itiraz ve şikâyetlerini nasıl ele alacağını anlattığı bu dokümanı internet sitesinde kişilerin erişimine sunmaktadır. 

Katılımcılar, Alçı Levha Uygulayıcısı Belgelendirme Programları ile ilgili yürütülmekte olan faaliyetler ile ilgili olabilecek her türlü itiraz ve şikâyetleri posta, faks elden veya www.hacebelgelendirme.com web adresi aracılığı ile e-posta yoluyla veya sözlü olarak yapılabilir. 

Alçı Levha Uygulayıcısı belgesi sahibi konu ile ilgili dokümanlara, www.hacebelgelendirme.com web sitesinden ulaşabilir. Alçı Levha Uygulayıcısı Belgelendirme Programları ile ilgili HACE Belgelendirme’ye ulaşan itiraz ve şikâyetleri alan HACE Belgelendirme personeli bu konuyu Kalite Yönetim Temsilcisi’ne iletir. 

Alçı Levha Uygulayıcısı Belgelendirme Programları ile ilgili yapılan itirazlar veya şikâyetler 45 gün içerisinde sonuçlandırılır ve karar ilgili kişiye yazılı olarak bildirilir.

Alçı Levha Uygulayıcısı Belgelendirme Programı için belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda çeşitli itiraz/şikâyetler gelebilir. Alçı Levha Uygulayıcısı Belgelendirme Programları için gelen itiraz/şikâyetin kaynağı aşağıdaki kişilerden biri olabilir:

 • Alçı Levha Uygulayıcısı Belgelendirme Programı başvuru sahiplerinden,
 • Alçı Levha Uygulayıcısı Belgelendirme Programı adaylarından,
 • Alçı Levha Uygulayıcısı Belgelendirme Programı adayları tarafından belgelendirilmiş kişilerden,
 • Alçı Levha Uygulayıcısı Belgelendirme Programı adaylarının işverenlerinden,
 • Alçı Levha Uygulayıcısı Belgelendirme Programı için diğer kesimlerden itiraz gelebilir.


Alçı Levha Uygulayıcısı Belgelendirme Programı itiraz/şikâyet sahibi HACE Belgelendirme veya www.hacebelgelendirme.com web sitesinde yer alan itiraz ve şikâyet formunu doldurur ve imzalar. 

Alçı Levha Uygulayıcısı Belgelendirme Programı itiraz ve şikâyet formunu şahsen müracaat yapıldı ise HACE Belgelendirme’ye teslim eder veya faks, e-posta vb. ile gönderir. Alçı Levha Uygulayıcısı Belgelendirme Programı ile ilgili yapılan sınava ilişkin, sınavda kullanılan teçhizat ve sınav parçası veya numuneleriyle ilgili itiraz/şikâyet sınav tarihinden itibaren 15 gün içinde yapılmalıdır.

Alçı Levha Uygulayıcısı Belgelendirme Programı için itiraz/şikâyet aşağıdaki konulardan birinden olabilmektedir:

 • Alçı Levha Uygulayıcısı Belgelendirme Programı belgelendirme kararına itiraz veya şikâyetler
 • Alçı Levha Uygulayıcısı Belgelendirme Programı sınav sonucuna itiraz veya şikâyetler 
 • Alçı Levha Uygulayıcısı Belgelendirme Programı sınav sorularına itiraz veya şikâyetler 
 • Alçı Levha Uygulayıcısı Belgelendirme Programı sınavını yapanla ilgili itiraz veya şikâyetler
 • Alçı Levha Uygulayıcısı Belgelendirme Programı hatalı belge veya logo kullanımına ilişkin şikayetler
 • Alçı Levha Uygulayıcısı Belgelendirme Programı belgelendirme programına ve/veya kapsamına ilişkin itiraz veya şikâyetler
 • Alçı Levha Uygulayıcısı Belgelendirme Programı duyurularla ilgili itiraz veya şikâyetler
 • Alçı Levha Uygulayıcısı Belgelendirme Programı ile ilgili diğer itiraz veya şikâyetler

Alçı Levha Uygulayıcısı Belgelendirme Programı için HACE Belgelendirme’ye yapılan itiraz ve şikâyetler; itiraz ve şikâyet prosedürüne uygun olarak 45 gün içerisinde sonuçlandırılır. Alçı Levha Uygulayıcısı Belgelendirme Programı için karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilmektedir.

Eğitim Kutusu Eğitmeni

 • 209 Eğitim
 • 15 Aralık 2021 09:52 tarihinden bu yana üye

0.00 5.0 üzerinden
5 Puan % 0
4 Puan % 0
3 Puan % 0
2 ve 1 Puan % 0

Eğitim Yorumları (0)

Üzgünüz, bu eğitim için henüz yorum girilmedi.

Yorum Gönder

Yorum göndermek için giriş yapmış ve bu dersten mezun olmanız gerekmektedir.

Eğitim Kutusu Eğitmeni

Eğitim Kutusu Eğitmeni

Eğitmen
Eğitim Ücreti

7272 ₺ 5192 ₺

Sertifikalar

 • Eğitim Sertifikası+170 ₺
 • Üniversite SertifikasıÜcretsiz
 • Tüm SertifikalarÜcretsiz
 • Eğitim Dijital SertifikasıÜcretsiz
 • Eğitim Kutusu, eğitim fiyatlarında ve eğitim içeriklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 • E-Devlet CardCert ISO 9001

Eğitim Özellikleri

 • Eğitim Türü:Canlı Eğitim
 • Kategorisi:MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu)
 • Kayıtlı Kişi:4677 Kişi
 • Modül:0
 • Ders:0
 • Sınav:0
 • Toplam Süre:0 Saat
 • Eğitim Düzeyi: Uzmanlık
 • Eğitim Dili: Türkçe
 • Sınav:Var
 • Sertifika:Evet