Eğitim Danışmanlığı

Danışmanlığa Genel Bakış

Eğitim ihtiyacı kişiden kişiye değişmektedir. Çünkü her birey kendi öğrenme kapasitesine sahiptir...


Eğitim ihtiyacı kişiden kişiye değişmektedir. Çünkü her birey kendi öğrenme kapasitesine sahiptir. Diğer taraftan kişinin ihtiyacı olan eğitim diğer bir kişiyle ortak olmayabilir. Bu durumda özellikle kurumların edindikleri ve tüm çalışanlarına uyguladıkları eğitimler verimli olmayabilir ve günün sonunda eğitim ücretleri ve eğitim için harcanan emek ziyan olabilir. 

Bu durumun önüne geçmek adına kişilik envanteri ile desteklenmiş kuruma ve kurum çalışanlarına özel eğitim planlaması yapmaktayız. Bunun yanında dileyen kurumlara akademi kurarak kendi eğitim planlamasını kendilerinin yapmasına da vesile olmaktayız.

Sürecimiz şu şekilde ilerlemektedir. Eğitime ve gelişime açık olan ve bizimle çalışmak isteyen kurumların insan kaynakları departmanı ile birlikte eğitim ihtiyaç analizi yapmaktayız. Ölçme değerlendirme işlemlerinden sonra da kurumsal akademi kurulumuna geçmekteyiz.


Eğitim Planlaması ve Akademi Kurulumu Danışmanlığı Nasıl Yapılır?

Eğitim planlaması ve akademi kurulumu danışmanlığı nasıl yapılır bu konuyu inceleyelim. Kurumsal akademiler kurumun tüm eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte kurulmalıdır. Akademi öncesinde ihtiyaç analizi yapılmalı, ihtiyaç analizi sonuçlarına uygun olarak eğitim planlaması oluşturulmalıdır.

Eğitim planlaması ihtiyaç analizi sonrasında yapılmalıdır. Kurumun hangi eğitimlere ihtiyacı var, kurum çalışanlarının hangi eğitimlere ihtiyacı var analiz edilmelidir. Kurulacak akademi nokta atışı ile kurum ve kurum çalışanları eğitim ihtiyacını karşılamaya yönelik olmalıdır.


Eğitim Planlaması ve Akademi Kurulumu Danışmanlığı Alınırken Neye Dikkat Edilmelidir?

Eğitim planlaması ve akademi kurulumu danışmanlığı alınırken neye dikkat edilmelidir şimdi hep beraber keşfedelim. Eğitim ihtiyaçları kurumdan kuruma ve kişiden kişiye değişmektedir. Envanter çalışması sonrasında oluşan eğitim talebi doğrultusunda hareket etmek en doğrusu olacaktır. 

Kurumsal akademinin kurulmasında rol alacak danışmanların büyük önemi vardır. Akademinin ihtiyaçlara yönelik kurulması, verim vermesi ve doğru işlemeni sizlere hizmet verecek ekibin yeterliliği ile doğru orantılıdır.

Düzgün işleyen eğitim planlaması yapılıp akademinin kurulması hayata geçirilmesi insan kaynaklarının işini oldukça kolaylaştırmaktır. Varsa eğitim departmanına büyük destek sağlamaktadır. Kurum stratejileriyle ve kurum kültürünün temel alınmasıyla oluşturulan personel gelişim programlarında fayda eğrisi oldukça yukarılara çıkmaktadır. Dolayısıyla kurum stratejisi ve kurum kültürü eğitim planlaması ve akademi kurulumunda dikkat edilmesi gereken önemli unsurlardandır.

Eğitim Kutusu, yetkin personeli ve uzman akademik kadrosuyla siz kurumlara eğitim planlaması ve akademi kurulumu hizmetleri sunmaktadır. Eğitim ve gelişim noktasında sizi üst noktalara taşımak için çalışmaktadır.

Bu noktalarda karar verici makam olan üst yönetimin yakalamak istediği ivmeyi danışmanlık firmasına en doğru şekilde aktarması gerekmektedir. Belirlenen kurum stratejisiyle çelişen eğitim planlaması gelişim süreçlerini sekteye uğratmakta ve süreçleri blok etmektedir.

Üst seviyede danışmanlık hizmetleri veren Eğitim Kutusu’nun Kurumsal Eğitimleri ve İşletme Yönetimi Eğitimlerinden bazıları aşağıdaki gibidir.


Kurumsal Eğitimler

Kurumsal Eğitimlerin bir kısmı aşağıdaki gibidir:

 • • Takım Ruhu Eğitimi
 • • Üst Yönetim İçin Çeşitlilik, Kapsayıcılık, Etik ve İşyerinde Davranışsal Konular Eğitimi
 • • Yöneticiler Arası Ortak Hedefler Yaratmak ve Aynı Hedefe İlerlemek Eğitimi
 • • Liderlik ve Etkili Yöneticilik Eğitimi
 • • Yöneticiler Arası İletişim, İş Paylaşımı ve İş Birliği Eğitimi
 • • Aile Şirketlerinde Yönetim Eğitimi
 • • Deadline Eğitimi
 • • CEO Gibi Düşünmek Eğitimi
 • • Dayanıklılık Eğitimi
 • • Değişim Yönetimi Eğitimi
 • • Etkin Satış Ziyareti Eğitimi
 • • Dijital İletişim Becerileri ve Yaratıcı İçerik Oluşturma Eğitimi
 • • İletişim Teknikleri Eğitimi
 • • Mutluluk Yönetimi Eğitimi
 • • Yaratıcılık ve İnovasyon – İnovatif Düşünme Eğitimi
 • • Otorite Kullanmadan Yönetmek Ve Yönetim Cesareti Eğitimi
 • • Kriz ve Çatışma Dönemlerinde Liderlik Eğitimi
 • • Dijital Dünyada İnovasyon, Girişimcilik Ve Sürdürebilirlik Eğitimi
 • • Profesyonel Yaşamda Kişisel İmaj ve Kurumsal Davranış Eğitimi
 • • İmaj Yönetimi ve İmaj Oluşturma Eğitimi
 • • Liderlik Ve Yönetim Becerileri Eğitimi
 • • Analitik Düşünme Eğitimi
 • • Delegasyon Eğitimi
 • • Ekip Olmak ve Ekip Kalmak Eğitimi
 • • Etkili İletişim – İlişki Ve Çatışma Yönetimi Eğitimi
 • • Motivasyon Eğitimi
 • • Çatışma Yönetimi Eğitimi
 • • Modern Liderlik Yaklaşımları Eğitimi
 • • Etkili Geri Bildirim Eğitimi
 • • Agila (Çevik Yönetim) Eğitimi


İşletme Yönetimi Eğitimleri

İşletme Yönetimi Eğitimlerinin bir kısmı aşağıdaki gibidir:

 • • Kriz Yönetimi Eğitimi
 • • Liderlik Eğitimi
 • • Etkili Karar Alma Eğitimi
 • • Liderlik ve İkna Eğitimi
 • • Sunum Dramatizasyonu Eğitimi
 • • Zaman Yönetimi Eğitimi
 • • Geri Bildirimin Önemi Eğitimi
 • • Girişimci ve Kobiler İçin Piyasa Analizi (Swot-Pest Analizi) Eğitimi
 • • Stratejik Düşünme Teknikleri Eğitimi
 • • Hedeflerle Yönetim Eğitimi
 • • İş Hayatında Kişisel Farkındalık ve Duygusal Zekâ Eğitimi


Eğitim Kutusu web sitesinden Kurumsal Eğitimler ya da İşletme Yönetimi Eğitimleri sayfalarından ilgili eğitimleri, dilerseniz diğer kategorileri ve eğitimleri inceleyebilirsiniz.

Danışmanlarımız uzmanlıklarına göre farklılık göstermektedir. Bilgi almak için iletişime geçebilirsiniz.