Genel Kültür

Nankörlük ile ilgili sözler

Zehirli Gölge Nankörlük ile İlgili Sözler

İnsan ilişkilerinde sıklıkla karşılaşılan ve toplumları olumsuz etkileyen duygulardan
biri nankörlüktür. Nankör davranışlar, insanların yardım ve iyilikleri unutarak, hatta
bazen bunlara karşı olumsuz bir tavır sergileyerek ortaya çıkar. Bu yazıda, nankörlük
kavramını anlamaya çalışacak ve bu zehirli davranışın insan ilişkilerine olan etkilerini
inceleyeceğiz.

Nankörlüğün Tanımı:

Nankörlük, başkalarının iyiliklerine, yardımlarına, fedakarlıklarına duyarsızlık veya
minnettarlık göstermeme durumudur.

Bir kişi nankör olduğunda, ona yapılan iyilikleri veya destekleri takdir etmez, hatta
bazen bu yardımlara
karşı olumsuz bir tutum sergileyebilir.

Nankörlüğün İnsan İlişkilerine Etkileri:

1. Güvensizlik Oluşturur:

2. Nankörlük, insanlar arasında güvensizlik oluşturabilir. İyilik yapan kişi, nankör
bir tepkiyle karşılaştığında güven kaybı yaşayabilir ve gelecekte başkalarına
yardım etmekte tereddüt edebilir.

3. İlişkileri Zayıflatır:

4. Nankörlük, ilişkileri zayıflatabilir. İnsanlar, sürekli olarak nankör bir tutum
sergileyen birini yakınlarından uzaklaştırabilirler, bu da sosyal izolasyona
neden olabilir.

5. Empatiyi Azaltır:

6. Nankörlük, insanların empati kapasitesini azaltabilir. Başkalarının duygusal
durumlarını anlamak ve paylaşmak yerine, nankör bir kişi sadece kendi
çıkarlarına odaklanabilir.

7. Kendi Mutluluğunu Engeller:

8. Nankör bir kişi, çevresindeki olumlu olayları ve yardımları görmekte zorlanır.

Bu durum, kendi mutluluğunu engelleyebilir ve olumsuz bir düşünce kalıbına
yol açabilir.

Nankörlükle Başa Çıkma Yolları:

1. Empati Geliştirme:

2. Nankör bir kişi, empati geliştirmeye çalışarak başkalarının hislerini anlamaya
çaba gösterebilir.

3. Minnettarlık Pratiği:

4. Minnettarlık pratiği yapmak, kişinin çevresindeki olumlu şeylere
odaklanmasına ve minnettarlık duygusunu güçlendirmesine yardımcı olabilir.

5. İletişimi Güçlendirme:

6. Açık ve sağlıklı iletişim, nankörlük sorunlarıyla yüzleşmeye ve çözüme
kavuşmaya yardımcı olabilir. Sorunlar açıkça konuşularak anlaşılabilir.

Nankörlük, insan ilişkilerinde topluma zarar veren bir davranış biçimidir. Bu zehirli
tutumla başa çıkmak için empati, minnettarlık ve iletişim gibi olumlu davranışları
geliştirmek önemlidir. Nankör davranışlar, insanları birbirine daha da yaklaştırmanın,
anlamın ve sevginin önünde engeller oluşturabilir.

Nankörlük ile İlgili Sözler:

Nankörlük, bir kişinin eline verilen bir gülü, aynı elin tersiyle itmesidir.

Hayatta en acı duygu, iyilik yaptığın insanın sana nankörlük etmesidir.

Nankörlük, insanın kalbini taşa çeviren soğuk bir rüzgardır.

İyilikleri unutmak kolaysa, o zaman nankörlük, insanların sık sık düştüğü bir tuzaktır.

Nankör insanlar, kendilerine yapılan iyilikleri değil, yapılmayanları hatırlar.

Nankörlük, insanın gözlerini kör eden bir perdedir; iyiliği ve sevgiyi göremezler.

Nankörlük, içinde yaşanan bereketi unutmak ve sürekli bir eksiklik duygusuyla dolu
olmaktır.

Kimisi bir gülü ne kadar özler, kimisi de bin gülü ne kadar hafife alır, işte nankörlük
budur.

Nankörlük, insanın ruhunu zehirleyen bir akrep gibidir; kendine de zarar verir.

Unutma, nankörlük kötülüğün en yumuşak görünen hali, iyiliğin ise en güçlü şeklidir.

İnsanların Nankörlüğü ile İlgili Sözler:

İnsanların nankörlüğü, dünyanın en soğuk kışından daha keskin bir rüzgar gibidir.

İnsanların nankörlüğü, güneşin bile buz tuttuğu bir kış günü gibidir.

Bir insanın nankörlüğü, en güzel baharın bile içini karartabilir.

İnsanların nankörlüğü, bir çiçeği sularken içindeki böceği fark etmeye benzer.

İnsanların nankörlüğü, denizdeki tuzun tuzlu olduğunu hatırlamamaktır.

İnsanların nankörlüğü, yağan yağmurun toprağı beslediğini unutmaktır.

İnsanların nankörlüğü, güzel bir şarkının notalarını duymamaktır.

İnsanların nankörlüğü, güneşin batışını izlerken karanlığı düşünmektir.

İnsanların nankörlüğü, bir iyiliği değil, bir kusuru hatırlamaktır.

İnsanların nankörlüğü, güzel bir manzaranın ardındaki çirkinlikleri görmektir.

hava biraz soğusun gölge veren ağacı unutursun

sırf o mücadeleden sonra bile hala vefasızlık ve nankörlük görüyorsan yanlış
insanlara değer veriyorsun demektir

Nankörlük Sözleri

 Nankör insanlara ve menfaati bittiyse nankörlüğüne hazır ol

 Duvar yapıldıktan sonra duvarcı unutulur

 Vefalı insan her şeyin fiyatını bilen fakat hiçbir şeyin kıymetini bilmeyen
kimsedir

 Arkamızdan kazılan kuyuları birleştirsek belki petrolü bulurduk

 Şeyin kıymetini bilmeyen kimsedir

 Kimseyi kırmamak için verdiğin onca mücadeleden sonra bile hala vefasızlık
ve nankörlük görüyorsan

 Yanlış insanlara değer veriyorsun demektir

 Sefillere bakmaktansa nankörlüğe hedef almak evlâdır

Nankörlük ilgili sözler

Her şeyin fiyatını bilen fakat kıymetini bilmeyen insanlar

iyilik yaparsan denize atmalısın halik bilmezse balık bilir

sadakanı kör dilenciye vermeyi tercih et seni görmeyeceği için nankörlükten
kurtulursun

nankör insan asla değişmez

Siz beni iyi anın ben de sizi anayım

Nankör insanlar düne değil güne bakarlar

sen 999 tanesini yaparsın ama 1 tanesini yapmazsın nankör olan sen olursun

Özünde iyilik varsa onun yüreğine doğru merhamet akar

Nankörlük İle İlgili sözler

 Paramparça şarkısı, ilişkilerde yaşanan zorlukları, nankörlüğü ve ayrılığı konu
alır.
 Ziynet Sali – Herkes Evine:
 ”Herkes Evine” adlı şarkı, ilişkilerde yaşanan zorlukları ve nankörlüğü işler.
 Ebru Gündeş – Nankör:

 Ebru Gündeş’in Nankör şarkısı, aşkın zorlukları ve nankörlük temalarını işler.
 Fikret Kızılok – Zaman Zaman:
 Zaman Zaman şarkısı, zaman içinde değişen ilişkileri ve nankörlüğü konu alır.
 Sezen Aksu – Git:
 Git şarkısı, ayrılık ve nankörlük konularını işler.
 Bengü – Ağlamak Yok:
 Bengü’nün seslendirdiği Ağlamak Yok şarkısı, nankörlük temasını ele alır.
 Gökhan Tepe – Beni İyi Sanıyorlar:
 Beni İyi Sanıyorlar şarkısı, ilişkilerdeki yanlış anlamaları, nankörlüğü ve
duygusal zorlukları anlatır.
 Bu şarkılar, nankörlük temasını farklı şekillerde işleyerek dinleyicilere duygu
yüklü bir müzik deneyimi sunar.

İslam kültüründe nankörlük, hoşgörüsüzlük ve minnettar olmamak gibi olumsuz
davranışlar öğretilere ters düşer. İslam peygamberi Hz. Muhammed’in (s.a.v.)
hadislerinde de bu konuda önemli öğütler bulunmaktadır. İşte nankörlük konulu bazı
hadisler:

Bir kimse size iyilik yaptığında, ona karşılık veremiyorsanız, dua edin. Çünkü dua,
ona verilebilecek en güzel karşılıktır. (Tirmizi)

Sizden biriniz kardeşine bir iyilikte bulunduğunda, bu iyiliği ifşa etmesin ve minnet
altında hissetmesin. (Sahih Müslim)

Bir kimse size iyilikte bulunduğunda, ona karşılık verin. Eğer ona karşılık
veremeyecek durumdaysanız, dua edin. (Abu Dawood)

Allah’a şirk koşmadıkça anne ve babaya itaat etmek farzdır; onlara şirk koşmak,
nankörlük etmektir. (Buhari, Müslim)
Bir kimse bir başkasına iyilikte bulunduğunda, karşılık beklememelidir; aksi takdirde
bu, nankörlük olur. (Ebu Davud)

Bu hadisler, müminlere karşılıksız iyilikte bulunma, minnettarlık gösterme ve Allah’ın
nimetlerine şükretme konularında önemli öğütler içermektedir.