Eğitim

Yaşam ve Canlı ile İlgilenen Bilim Dalı

Yaşam ve Canlı ile İlgilenen Bilim Dalı

Doğru cevabı şöyle verilebilir:

Biyoloji:

Yaşamın kendisini inceleyen temel bilim dalıdır.

 • organizmaların yapıları
 • işlevleri
 • evrimi
 • dağılımı gibi birçok konuyu kapsar.

Bu dal, mikroskobik seviyeden başlayarak, ekosistemlerin büyük ölçekli yapılarına kadar birçok ölçekte araştırmalar yapar.

Eğitimlerimizi görmek için tıklayın

Ekoloji:

Biyoloji, canlı organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle olan birbirleriyle ilişkilerini araştıran bir bilim dalıdır. Ekologlar:

 • popülasyonların
 • toplulukların
 • ekosistemlerin dinamiklerini anlamak için biyolojik ve çevresel faktörleri bir arada incelerler.

Genetik:

Organizmaların genetik materyali olan DNA’yı inceleyen bilim dalıdır.

 • genlerin yapısı
 • işlevi
 • mirası
 • değişimi gibi konuları araştırır.
 • türlerin evrimini
 • popülasyon genetiğini
 • genetik hastalıkları anlamamıza yardımcı olur.

Mikrobiyoloji:

Mikroskobik organizmaları (bakteri, virüs, mantarlar gibi) inceleyen bir bilim dalıdır.

 • biyokimya
 • genetik
 • hastalıklar
 • endüstriyel uygulamalar gibi birçok alanda önemli rol oynarlar.

Eğitimlerimizi görmek için tıklayın

Anatomi ve Fizyoloji:

Canlı organizmaların yapılarını ve işlevlerini inceleyen bilim dallarıdır. Anatomi, organizmaların iç ve dış yapılarını anlamamıza yardımcı olurken,

Fizyoloji, organların ve sistemlerin işlevlerini inceler.

Biyokimya:

Biyolojik sistemlerdeki kimyasal süreçleri ve bileşenleri inceleyen bir bilim dalıdır.

 • hücresel metabolizma
 • enzimler
 • proteinler
 • lipitler
 • karbonhidratlar
 • nükleik asitler gibi konuları kapsar.

Botanik:

Bitkilerin

 • yapıları,
 • işlevleri
 • evrimi
 • dağılımı gibi konuları araştırır.
 • bitkilerin beslenme
 • üreme
 • adaptasyon gibi yaşamsal süreçlerini anlamamıza yardımcı olur.

Eğitimlerimizi görmek için tıklayın

Zooloji:

 • hayvanların fizyolojileri,
 • davranışları,
 • sınıflandırmaları,
 • evrimi
 • dağılımı gibi konuları araştırır.

Biyoteknoloji:

biyolojik sistemleri kullanarak yeni ürünler ve teknolojiler geliştiren multidisipliner bir alandır. Biyoteknoloji:

 • tıp
 • tarım
 • endüstri
 • çevre koruma gibi birçok alanda uygulama alanı bulur.

Bu bilim dalları,

yaşamın farklı yönlerini ve canlı organizmaların karmaşıklığını anlamamıza yardımcı olur.

İşbirlikleri ve disiplinler arası yaklaşımlar,

yaşam bilimlerindeki ilerlemeleri hızlandırır ve insanlığın genel bilgi birikimini zenginleştirir.

Eğitimlerimizi görmek için tıklayın