X ve Z Kuşağı Neden Sık Sık Tartışır?
  • Demir Aylanç
  • 0 Yorum
  • 10 Ekim 2022
  • 734

X ve Z Kuşağı Neden Sık Sık Tartışır?

Pek çoğumuz duymuşuzdur X ve Z kuşaklarını. Peki, hepimizin bildiği X ve Z kuşağı neden sık sık tartışır?


Pek çoğumuz duymuşuzdur X ve Z kuşaklarını. Özellikle de bu iki kuşak arasındaki kavgalar sık sık tartışma konusu olarak gündemde yerini de almaktadır. Peki, X ve Z kuşağı neden sık sık tartışır?

Kuşaklar arası çatışmanın ortaya çıkışının özellikle 2010 yılları sonrasında derinden hissedildiği bilinen bir gerçek. 2000 yıllarında doğan ve milenyum çocukları olarak adlandırılan Z kuşağı bireyler, kendilerinden önceki Y kuşağı ile de ara ara çatışsa da özellikle X kuşağı ile yoğun bir çatışma yaşamakta. 

Kuşaklar arası çatışmaların sebepleri sıklıkla araştırılıyor. X ve Z kuşağı arasında kalan Y kuşağının bu kavgalarda genellikle daha çekimser ve geride kaldıkları da görülmekte. Yeri geldiğinde Z kuşağına yeri geldiğinde ise X kuşağına yakın olan Y kuşağının, bir geçiş kuşağı olarak da anıldığı bilinmekte. 

X kuşağı ile Z kuşağı arasındaki çatışmalarda genel olarak göze çarpan şey ise özgürlük arzusu. Z kuşağı, herkesin istediğini yapmakta özgür olduğunu savunurken X kuşağının daha baskıcı bir tavır sergileyerek örf ve adetler adı altında Z kuşağı ile sıklıkla tartışmakta. Peki, bu sorunun temel sebepleri ve bu tartışmaların altında yatan temel olgular nelerdir?


Kuşak Çatışmalarının Temelinde Yatan Olgu Nedir?

Kuşak çatışmalarının temelinde er şeyden önce yaş ve jenerasyon farklılıkları yer almakta. Günümüz Z kuşağı daha dijital, daha çağdaşlaştırılmış ve liberal bir sistem içerisinde büyüme imkanı edinirken X kuşağının daha geleneksel ve daha sosyal bir çevrede büyümüş olması sorunların temelini oluşturmakta. 

Kuşak çatışmalarının temelinde yatan daha başka nedenler de bulunmakta elbette. Özellikle de kuşakların yetiştikleri dönemlerdeki imkanlar ve sosyal çevrelerin etkisi de bu çatışmalarda kendisini sık sık göstermekte. Özellikle X kuşağında görülen konu komşu mantığının Z kuşağı tarafından büyük bir tepkiyle karşılanması da bütün bu sıkıntıların doğmasında önemli bir etken. 


Kuşak Çatışması Nasıl Önlenir?

Kuşak çatışmasının neden olduğu pek çok olumsuz durum bulunmaktadır. Bu olumsuz durumları yenmek amacıyla kuşak çatışmasının önüne geçmek gerekmektedir. X Y kuşağına göre daha özgürlükçü ve asi kaldığı düşünülen Z kuşağı ile orta noktayı bulmak aslında sanıldığı kadar zor değil. Yalnızca burada doğru bir yaklaşımın sergilenmesi gerekmekte. 

Kuşak çatışmasını önlemek amacıyla z kuşağının özellikleri ve x kuşağının özelliklerini doğru bir şekilde analiz etmek gerekmekte. 1965 ve 1980 yılları arasında doğmuş olan X kuşağındaki kişiler, 2000 yılı ve sonrasında doğan Z kuşağı ile orta noktayı bulduğu takdirde, çatışmaların önüne geçmek mümkün olacaktır. 

X kuşağını açıklamak gerekirse; daha geleneksel, sabit, örf ve adetlere bağlı, teknolojiye daha uzak ve liberal düşünce yapısını pek desteklemeyen ve daha çekimser kalan kişiler olduklarını görmek mümkündür. Kuşak çatışmasının bir diğer tarafı Z kuşağı kişilerin ise; modern, dijitale entegre ve teknoloji ile yakından ilişki kuran, özgürlükçü ve daha dışa dönük kişiler olduğu görülmektedir. 

Bu kuşaklar arası çatışmalarla ilgili araştırmaların sonucuna göre, dünyayı değerlendirme ve mizaç farklarının doğurduğu farklılıkları gidermenin ana yolu ortak noktaları keşfetmek. Her iki tarafı da eşit ölçüde memnun etmek hiçbir alanda yapılamayacak bir şeydir. Fakat ortak noktayı bulmak ve kişileri buluşturmak etkili bir hamle olacaktır. 


İş Yerinde Kuşak Çatışmasının Zararları 

İş yerlerinde kuşaklar arası çatışmaların sıklıkla yaşandığı görülebilmektedir. Özellikle yenilenen iş hayatında dinamik ve genç kadronun yani Z kuşağındaki kişilerin de bu dünyaya adım atması ile birlikte iş yerlerinde yaşanan kuşak çatışmalarında artışlar da baş gösterdi. Özellikle işverenler ve çalışanlar arasında görülen bu çatışmaların önüne geçilmesi ise büyük önem taşımakta.

Verimli bir çalışma ortamı yaratılabilmesi ve çalışanların full performans görev alabilmesi için kuşak çatışmalarının ve olası çatışmaların önüne geçmek gerekir. Bu noktada Aramızda Kuşak Farkı Var (X, Y Ve Z Kuşakları İletişimi) Eğitimi’mizi tercih ederek personelleriniz arası iletişimi güçlendirebilirsiniz. Bu eğitim sonrasında kuşaklar arası problemleri bitirip her kuşağı ortak paydada toplayabilecek ve bu sayede de iş yerindeki verimliliği artırabileceksiniz.

İş yerinde kuşaklar arası çatışmanın engellenememesi durumunda ortaya çıkabilecek olumsuz etkiler nelerdir? Gelin şimdi birlikte bu soruya yanıt arayalım!


Kuşak Çatışması Giderilmezse Ne Olur?

Kuşaklar arası çatışmaların giderilememesi sosyal yaşantı içerisinde de iş hayatı içerisinde de büyük problemlere yol açmaktadır. Özellikle iş yerlerindeki bu problemlerin giderilmemesi hâlinde oluşabilecek negatif etkileri şu şekilde sıralayabiliriz: 

  • • İş yerindeki verimlilik oranı düşer,
  • • Ekip çalışması sağlanması zorlaşır,
  • • İşveren ve çalışan ilişkisinde dengeler bozulur,
  • • İş yerindeki iletişim zayıflar.

Bu gibi olumsuz etkilerle karşılaşılmaması için kuşaklar arası çatışmaların önlenmesi son derece önemlidir. Bu noktada Aramızda Kuşak Farkı Var (X, Y Ve Z Kuşakları İletişimi), Çatışma Yönetimi (3D Animasyon) Eğitimi ve İletişim Eğitimi’miz sizlere yardımcı olacaktır. 

Sosyal Medyada Paylaşın

0 Yorum

Yorum Yapın

Yorum yapabilmek için oturum açmanız gerekmektedir.