Türkiye'de Formal Eğitim Nedir?
  • Rüzgar Karakuz
  • 0 Yorum
  • 08 Eylül 2023
  • 66

Türkiye'de Formal Eğitim Nedir?

Formal Eğitim Neden Önemli? Formal ve İnformal Eğitim Farkı Nedir? Non Formal Eğitim Nedir?


Formal eğitim, genellikle belirli bir müfredat veya programa dayalı olarak resmi bir kurum veya kuruluş 
tarafından sunulan yapılandırılmış eğitimdir. 
Bu tür eğitim genellikle okul, üniversite veya meslek okullarında gerçekleşir. Resmi kurumlar tarafından düzenlenir, sertifikalandırılır .Eğitim kişinin genellikle bir diploma veya yeterlilik belgesiyle sonuçlanır.
Formal eğitim, öğrencilere temel becerileri, bilgiyi, değerleri ve toplumsal normları öğretmeyi amaçlar. Öğrenciler genellikle belirli bir süre boyunca belirli dersler veya programlar üzerinde eğitim alırlar. Bu sürecin sonunda değerlendirme ve değerlendirme işlemleri yapılır.
Formal eğitim sistemi genellikle bir sınıf ortamında gerçekleşir ve bir öğretmen veya eğitmen rehberliğinde yapılır. Her seviyede, ilköğretimden yükseköğretime kadar çeşitli düzeylerde formal eğitim sağlanır.
Bu tür eğitim, bireylerin temel akademik bilgi ve becerilere sahip olmalarını sağlamak, kariyer 
hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak ve toplum içinde etkin bir şekilde katkıda bulunmalarını teşvik etmek amacıyla tasarlanmıştır.

Formal Eğitim Neden Önemli?

Temel Bilgi ve Becerilerin Kazanılması: Formal eğitim, bireylere temel okuma, yazma, matematik gibi önemli becerileri kazandırır. Bu beceriler, günlük yaşamda iletişim kurma, bilgi edinme ve çeşitli görevleri yerine getirme açısından son derece önemlidir.
Toplumsal Entegrasyon: Formal eğitim, bireyleri topluma entegre eder. Okullar ve üniversiteler, farklı arka planlardan gelen öğrencilerin bir araya gelmesini sağlar. Bu, toplumsal çeşitliliği anlamalarını ve kabul etmelerini sağlar.
Kariyer Olanakları: Formal eğitim, bireylerin kariyerlerinde ilerlemelerine ve daha iyi iş fırsatlarına erişimlerini sağlar. Birçok meslek ve sektörde belirli bir eğitim seviyesine ihtiyaç vardır.
Yaratıcı Düşünce ve Problem Çözme Yetenekleri: Formal eğitim, eleştirel düşünme gibi olumlu davranışlar açısından önemlidir. Bu, bireylerin sorunları analiz etmelerine ve yenilikçi çözümler bulmalarına yardımcı olur.


Sonuç olarak, formal eğitim bireylerin bireysel ve toplumsal açıdan gelişimini destekleyen bir temel taştır. Bu nedenle, bir toplumun ilerlemesi ve gelişmesi için önemlidir.

Formal ve İnformal Eğitim Farkı Nedir?

Formal non formal ve informal eğitim, öğrenme süreçlerinin farklı yollarını temsil ederler ve belirli koşullar altında gerçekleşirler. İşte formal ve informal eğitim arasındaki temel farklar:

Yapı ve Program:
Formal Eğitim: Genellikle resmi bir müfredat ve belirlenmiş bir programa dayanır. Okullar, üniversiteler ve meslek okulları gibi kurumlar aracılığıyla verilir. Dersler, belirli bir sırayla ve belli bir süre boyunca işlenir.
Informal Eğitim: Resmi bir yapı veya belirli bir programa dayanmaz. Bu tür eğitim, günlük yaşamda karşılaşılan deneyimler, kişisel araştırma, hobi edinme gibi yöntemlerle gerçekleşir.

Yer ve Ortam:
Formal Eğitim: Okullar, üniversiteler ve meslek okulları gibi belirli fiziksel mekanlarda gerçekleşir. Sınıf ortamları, laboratuvarlar ve kütüphaneler gibi özel alanlar genellikle formal eğitimin yapıldığı mekanlardır.
Informal Eğitim: Herhangi bir belirli mekana bağlı değildir. Bu tür eğitim, evde, iş yerinde, doğada, toplumda veya diğer çeşitli sosyal ortamlarda gerçekleşebilir.

Amaç:
Formal Eğitim: Genellikle belirli bir akademik veya mesleki yeterlilik elde etmeyi amaçlar. Diploma veya sertifikalarla sonuçlanabilir.
Informal Eğitim: Genellikle bireyin kişisel ilgi, hobiler veya günlük yaşamda karşılaştığı sorunlara çözüm bulma amacına hizmet eder. Öğrenme süreci daha serbest ve esnektir.

Değerlendirme:
Formal Eğitim: Öğrencilerin başarıları genellikle standart sınavlar, proje teslimleri ve ödevler gibi belirli değerlendirme yöntemleriyle ölçülür.
Informal Eğitim: Değerlendirme daha az yapılandırılmıştır . Genellikle bireyin kendi başarılarına dayanır. Örneğin, bir hobi edinme sürecinde birey, kendi ilerlemesini belirleyebilir.

Sonuç olarak, formal eğitim resmi bir kurum veya kuruluş aracılığıyla yapılandırılmış bir program 
üzerinden gerçekleşirken, informal eğitim daha rastlantısal, doğal ve yapılandırılmamış bir süreçtir. Her iki tür eğitim de farklı amaçlara hizmet eder ve bir bireyin eğitim sürecinde bir arada bulunabilirler.

Non Formal Eğitim Nedir?

Formal olmayan eğitim, genellikle resmi bir okul veya kurum tarafından sunulmayan, yapılandırılmamış bir öğrenme sürecidir. 
Bu tür eğitim, belirli bir müfredat veya programa dayanmaz ve genellikle günlük yaşamda karşılaşılan 
deneyimler, kişisel araştırma, hobiler, aile içi öğrenme veya toplumsal etkileşimler yoluyla gerçekleşir.
Formal olmayan eğitim, bireylerin kendi ilgi alanlarına, ihtiyaçlarına ve hedeflerine göre öğrenmelerini sağlar. Bu tür eğitim, genellikle daha esnek ve bireysel odaklıdır ve kişisel gelişim için önemli bir rol oynar.
Formal eğitim, belirli bir müfredat ve programa dayalı olarak eğitim kurumları tarafından verilir. Bu eğitimin sonunda öğrencilere genellikle bir diploma veya yeterlilik belgesi verilir. Okullar ve üniversiteler, formal eğitimin yaygın olarak gerçekleştiği eğitim kurumlarıdır.
Informal eğitim ise bireyin kendi çabalarıyla öğrendiği süreci ifade eder. Aile içi öğrenme, hobiler, günlük yaşamda karşılaşılan deneyimler bu tür eğitimin örnekleridir. Informal eğitim, bireyin kendi ilgi alanlarına göre şekillenir ve öğrenme sürecini destekler.
Non-formal eğitim, belirli bir programa dayalı olmamakla birlikte, resmi olmayan kurumlar veya 
organizasyonlar tarafından sunulan yapılandırılmış eğitimi temsil eder. Bu tür eğitim, genellikle belirli beceri veya bilgilerin kazanılmasını hedefler.
Eğitim sistemi, formal eğitimi genellikle örgün eğitim şeklinde sunar. Bu, belirli bir programa ve müfredata dayalı olarak yapılan resmi eğitimi ifade eder. Aynı zamanda, bireyler kendi çabalarıyla, yani informal eğitim yoluyla da öğrenebilirler. Yaygın eğitim, toplumun geniş kesimlerine ulaşmayı hedefleyen bir yaklaşımdır.

Sosyal Medyada Paylaşın

0 Yorum

Yorum Yapın

Yorum yapabilmek için oturum açmanız gerekmektedir.

Sizlere Öneriyoruz

Bu blog yazısını okuyanlar aşağıdaki eğitimleri tercih ettiler!