Genel, Meslek

Tüm Yönleri İle Seracılık Nedir ve Seracılık Eğitimi

Tüm Yönleri İle Seracılık Nedir ve Seracılık Eğitimi

 

Kontrollü bir ortamda bitki yetiştirme yöntemi olarak bilinir ve genellikle sebze, meyve ve çiçek gibi

bitkilerin yetiştirilmesinde kullanılır. Sera, bitkilerin büyümesi için ideal koşulları sağlayarak, mevsimsel değişimlerin ve dış etkenlerin olumsuz etkilerini minimize eder.

Bu işi meslek haline getirmek ve gelir getirici bir faaliyette bulunmadan önce mutlaka eğitim almanızı tavsiye ederiz.

İşte Seracılık Eğitimlerimiz

Seracılık Eğitimi – Banka Kredisine Yönelik

Temel Seracılık Eğitimi

 

Tanımı ve Amacı

Kapalı ve genellikle cam veya plastikle kaplı yapılar olan seralarda gerçekleştirilen bitki yetiştirme yöntemidir. Bu yapılar, bitkilerin ihtiyaç duyduğu ışık, ısı, nem ve karbondioksit gibi çevresel faktörleri kontrol edebilme imkanı sunar.

Bu mesleğin temel amacı, bitkilerin daha hızlı ve sağlıklı büyümesini sağlamak, yıl boyu ürün elde etmek

ve tarımsal verimliliği artırmaktır.

Avantajları

  1. Mevsim Bağımsızlığı: Seralar, yılın herhangi bir zamanında bitki yetiştirme imkanı sunar. Bu sayede, mevsimsel sınırlamalardan bağımsız olarak tarımsal üretim yapılabilir.
  2. Kontrollü Ortam: Sera ortamı, bitkilerin büyümesi için ideal koşullar sunar. Isı, nem ve ışık gibi faktörler kolayca kontrol edilebilir. Bu da bitkilerin daha sağlıklı ve hızlı büyümesini sağlar.
  3. Yüksek Verim: Seracılık, geleneksel açık tarıma göre daha yüksek verim sağlar. Kontrollü ortam sayesinde hastalıklar ve zararlılar daha az görülür, bu da ürün kaybını minimize eder.
  4. Su ve Besin Yönetimi: Seralarda su ve besinler daha verimli kullanılır. Damla sulama gibi modern sulama teknikleri sayesinde su tasarrufu sağlanır. bitkiler ihtiyaç duydukları besinleri düzenli olarak alırlar.

Kullanılan Teknikler

  1. Hidro ponik Sistemler: Topraksız tarım yöntemi olan hidroponik sistemlerde, bitkiler su içinde çözünen besinlerle beslenir. Bu yöntem, su kullanımını minimize eder ve bitkilerin daha hızlı büyümesini sağlar.
  2. Aero ponik Sistemler: Bu yöntemde bitki kökleri havada asılı kalır .ve besin çözeltisi buhar veya sis formunda köklere püskürtülür. Aero ponik sistemler, bitki köklerinin daha fazla oksijen almasını sağlar ve hızlı büyümeyi teşvik eder.
  3. Topraklı Sera Yetiştiriciliği: Geleneksel toprak kullanılarak yapılan seracılıktır. Bu yöntemde, toprağın verimliliği artırmak için organik gübreler ve komposit gibi doğal malzemeler kullanılır.

Sürdürülebilir Seracılık

Sürdürülebilirlik, seracılıkta giderek daha fazla önem kazanan bir konudur. Sürdürülebilir seracılık

uygulamaları, doğal kaynakların verimli kullanılmasını, çevresel etkilerin minimize edilmesini ve

ekonomik olarak sürdürülebilir üretim yöntemlerinin benimsenmesini içerir. Sürdürülebilir seracılık teknikleri şunları içerir:

  • Yenilenebilir Enerji Kullanımı: Güneş panelleri, rüzgar türbinleri ve biyo kütle enerjisi gibi yenilenebilir .enerji kaynakları kullanarak sera içindeki enerji ihtiyacının karşılanması.
  • Yağmur Suyu Hasadı: Seralarda su tasarrufu sağlamak için yağmur suyu toplama ve kullanma sistemleri.
  • Organik Tarım: Kimyasal gübreler ve pestisitler yerine organik gübreler ve doğal pestisitler kullanarak çevre dostu üretim yapmak.

 

seracilik yaparken yer seçimi nasil olmalidir ?

Seracılık faaliyetlerini kurmak konusunda mecbur kalınırsa örtü altı olan toprak yapısına sahip olması

gereken arazinin endüstri bölgelerinin yakında olan arazinin endüstri bölgelerinin yapısına sahip olması gerekmektedir. Böyle bir alana sera kurmak konusunda mutlaka fizibilite yapılmalıdır.

seracılık yapan işletmelerde devamlı olarak çalışma sağlanır .sebze ve meyve yelpazesi geniş bir şekilde pazarda her zaman kalabilmektedir.

Eğer yağışın çok olduğu ortamlarda sera kurulacaksa bu bölgelerde eğim de az ise seralar kurutulmalıdır

halkın geçimi sağlandığı gibi ihraç yolu ile milli ekonomiye de katkısı büyüktür

sera kurulacak olan arazinin endüstri bölgelerinin yetiştirilen ürünü , bölgelerden gelebilecek endüstriyel atıklara atıklara maruz kalmaması gerekmektedir.

sera kurulacak arazinin endüstri bölgelerinin dışında olmasına göre sera kurulacağı yerin seçimi sırasında dikkate alınmalıdır.

sebze ve meyve yelpazesi geniş bir şekilde pazarda her zaman kalabilmektedir . yetiştirilen ürünün kalitesi daha yüksek olmaktadır