Eğitim

Tüm Yönleri ile Mental Aritmetik Nedir?

Tüm Yönleri ile Mental Aritmetik Nedir?

 

Zihinsel hesaplama yeteneklerinin geliştirilmesini amaçlayan bir öğrenme ve uygulama yöntemidir.

Geleneksel hesaplama araçlarına, yani kağıt, kalem ve elektronik cihazlara başvurmadan, yalnızca

zihni kullanarak matematiksel işlemleri hızlı ve doğru bir şekilde yapma sanatıdır. Bu yetenek, özellikle

çocukların matematiksel düşünme becerilerini ve özgüvenlerini artırmada oldukça etkilidir.

Mental aritmetik eğitiminin bir parçası olarak Matematik Eğitiminde Yaratıcılık Sertifika Eğitimini de tavsiye ederiz. Öğrenme zorluğu veya konuyu sevmemiş olan çocuklara yönelik faydalı olabilecek bir eğitimdir.

 

Mental Aritmetiğin Tarihçesi

Konunun kökenleri , yüzyıllar öncesine dayanmaktadır. Eski uygarlıklarda, özellikle Çin, Japonya ve

Hindistan gibi ülkelerde, abaküs kullanımı yaygındı. Abaküs, mental a. temel taşlarından biri olarak

kabul edilir. Zamanla, abaküs kullanımı zihinsel hesaplamalara dönüştü ve modern mental aritmet.

tekniklerinin temelleri atıldı.

Mental Aritmetik Teknikleri

Mental aritmetik, çeşitli teknikler ve stratejiler kullanılarak geliştirilir. Bu tekniklerin bazıları şunlardır:

 1. Abaküs Kullanımı: Çocuklar, önce fiziksel abaküs kullanarak temel matematiksel işlemleri öğrenirler. Daha sonra, abaküsün zihinsel bir görüntüsünü oluşturarak hesaplamaları zihinlerinde yaparlar.
 2. Görselleştirme: Matematiksel işlemleri zihinde canlandırmak, sayıların ve işlemlerin daha iyi anlaşılmasını sağlar. Bu yöntem, özellikle büyük sayılarla yapılan işlemlerde etkilidir.
 3. Parçalama Yöntemi: Büyük sayılar, daha küçük parçalara ayrılarak hesaplanır. Örneğin, 25 x 12 işlemi, (20 x 12) + (5 x 12) şeklinde parçalanarak daha kolay hesaplanabilir.
 4. Hızlı Toplama ve Çıkarma: Belirli kalıplar ve kısayollar kullanılarak toplama ve çıkarma işlemleri hızlandırılabilir. Örneğin, 9 eklemek yerine, 10 ekleyip 1 çıkarmak gibi.

Mental Aritmetiğin Faydaları

Mental aritmetik, sadece matematiksel becerileri geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda birçok alanda fayda sağlar:

 1. Hafıza Güçlenmesi: Sürekli zihinsel hesaplamalar yapmak, hafızayı ve zihinsel kapasiteyi artırır.
 2. Konsantrasyon ve Dikkat: Mental aritmetik, yoğun bir dikkat ve konsantrasyon gerektirir. Bu da çocukların genel dikkat sürelerini ve odaklanma yeteneklerini geliştirir.
 3. Problem Çözme Yeteneği: Zihinsel hesaplamalar, çocukların problem çözme becerilerini ve analitik düşünme yeteneklerini güçlendirir.
 4. Özgüven Artışı: Matematiksel işlemleri hızlı ve doğru bir şekilde yapabilen çocuklar, kendilerine olan

güvenlerini artırır ve akademik başarılarını olumlu yönde etkiler. Bu konu göz önüne alınmalıdır.

 

Mental Aritmetik Bilmenin Faydaları

Mental aritmetik, zihinsel hesaplama yeteneklerinin geliştirilmesini amaçlayan bir beceri setidir ve pek çok alanda önemli avantajlar sunar. İşte mental aritmetik bilmenin başlıca faydaları:

 1. Gelişmiş Matematiksel Beceriler

Mental aritmetik, kişilerin matematiksel işlemleri daha hızlı ve doğru bir şekilde yapabilme yeteneklerini geliştirir. Bu da matematik derslerinde ve sınavlarında daha yüksek başarıya ulaşmayı sağlar.

 1. Hafıza Güçlenmesi

Sürekli olarak zihinsel hesaplamalar yapmak, hafızayı güçlendirir. Zihinsel aritmetik, beynin bellekle ilgili bölgelerini aktif tutarak hafıza kapasitesini artırır.

 1. Konsantrasyon ve Dikkat Artışı

Mental aritmetik, yoğun dikkat ve konsantrasyon gerektirir. Bu da kişilerin genel dikkat sürelerini ve

odaklanma yeteneklerini geliştirir, diğer akademik ve günlük aktivitelerde daha verimli olmalarını sağlar.

 1. Hızlı ve Doğru Karar Alma

Zihinsel hesaplama yetenekleri, hızlı ve doğru karar almayı kolaylaştırır. Özellikle iş hayatında ve günlük yaşamda anlık kararlar alırken bu beceri büyük bir avantaj sağlar.

 1. Problem Çözme Yeteneği

Mental aritmetik, analitik düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirir. Kişiler, karmaşık problemleri daha kolay ve hızlı bir şekilde analiz edebilir ve çözüm üretebilir.

 1. Özgüven Artışı

Zihinsel hesaplamaları hızlı ve doğru bir şekilde yapabilen kişiler, kendilerine olan güvenlerini artırır. Bu özgüven, akademik ve sosyal hayatta daha başarılı ve girişken olmalarına yardımcı olur.

 1. Yaratıcılık ve Yenilikçilik

Mental aritmetik, yaratıcı düşünme becerilerini de destekler. Farklı ve yenilikçi çözümler üretmek için zihnin daha esnek ve yaratıcı düşünmesine olanak tanır.

 1. Günlük Hayatta Pratik Kullanım

Mental aritmetik becerileri, alışveriş yaparken, bütçe planlaması yaparken veya günlük hayatın diğer

pek çok alanında pratik bir şekilde kullanılabilir. Hızlı ve doğru hesaplamalar, zamanı ve enerjiyi daha verimli kullanmayı sağlar.

 1. Akademik ve Kariyer Başarısı

Matematiksel düşünme becerileri, birçok akademik disiplinde ve kariyer alanında büyük önem taşır. Mental aritmetik becerileri, bilim, mühendislik, finans ve birçok diğer alanda başarıya katkı sağlar.

 1. Beyin Sağlığı ve Yaşlanma

Zihinsel aktiviteler, beyin sağlığını korumaya ve yaşlanmanın etkilerini azaltmaya yardımcı olabilir. Mental aritmetik, beyni aktif tutarak bilişsel gerilemeyi önleyebilir ve zihinsel keskinliği artırabilir.

Mental Aritmetik Eğitimi ve Hayal Gücünün Gelişimi

Mental aritmetik eğitimi, çocukların zihinsel işlem yapma yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan bir öğrenme sürecidir. Bu eğitim, çocukların matematik becerilerini artırmanın yanı sıra hayal gücünü ve zihinsel kapasitesini de önemli ölçüde geliştirir.

Beynin Sağ ve Sol Yarımküreleri

Mental aritmetik, beynin hem sağ hem de sol yarımkürelerini aktif bir şekilde kullanmayı teşvik eder.

Beynin sol yarımküresi, genellikle mantıksal düşünme, analiz ve matematiksel işlemlerle ilişkilidir. Bu

yarımküre, çarpma ve bölme gibi işlemlerin hızlı ve doğru bir şekilde yapılmasını sağlar. Öte yandan,

sağ yarımküre, yaratıcılık ve hayal gücü ile ilişkilidir. Mental aritmetik eğitimi alan çocuklar, zihinsel hesaplamaları yaparken her iki yarımküreyi de etkin bir şekilde kullanır.

Zihinsel İşlem Yapma

Mental aritmetik, çocukların hesap makinesi kullanmadan çarpma, bölme ve diğer matematiksel işlemleri zihinden yapmalarını öğretir. Bu süreç, çocukların beyin hücrelerini aktif tutar ve beyin bağlantılarını güçlendirir. Zihinsel işlem yapma yeteneği, çocukların matematik problemlerini hızlı ve etkili bir şekilde çözmelerine yardımcı olur.

Hayal Gücünün Gelişimi

Mental aritmetik eğitimi, çocukların sadece matematiksel yeteneklerini geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda hayal gücünü de artırır. Zihinden yapılan hesaplamalar, çocukların görselleştirme yeteneklerini geliştirir ve soyut düşünme becerilerini güçlendirir. Bu da onların yaratıcı düşünme kapasitelerini artırır.

Eğitim ve Yaş Grupları

Mental aritmetik eğitimi, genellikle 5-14 yaş arasındaki çocuklar için uygundur. Bu yaş grubu, çocukların beyin gelişiminin hızla devam ettiği ve yeni bilgileri kolayca öğrenebildikleri bir dönemdir. Bu dönemde alınan eğitim, çocukların akademik başarılarını artırmanın yanı sıra, yaşam boyu kullanabilecekleri değerli beceriler kazandırır.

Çocukların Matematik Başarısı

Mental aritmetik eğitimi alan çocuklar, matematik derslerinde ve sınavlarında daha başarılı olurlar. Bu eğitim, onlara hızlı ve doğru işlem yapma yeteneği kazandırır, bu da akademik performanslarını olumlu yönde etkiler. Ayrıca, bu beceriler sayesinde çocuklar, matematik problemlerine daha fazla güvenle

yaklaşırlar ve problem çözme konusunda daha yaratıcı olurlar.