Genel Kültür, Psikoloji

Tüm Detaylarıyla Zihinsel Engelli Nedir?

Tüm Detaylarıyla Zihinsel Engelli Nedir?

Zihinsel engelli, bireyin zihinsel işlevlerinin yani,

  • düşünme,
  • anlama,
  • öğrenme,
  • problem çözme
  • bellek gibi yeteneklerinin normal seviyenin altında olması durumudur.

 

Zihinsel engel, genellikle doğuştan gelir ve yaşamın erken dönemlerinde, çocukluk döneminde fark edilir. Bu durum, bireyin günlük yaşamda bağımsızlık ve sosyal etkileşim gibi temel yaşam becerilerini edinmesini ve sürdürmesini zorlaştırabilir.

Zihinsel engel, kişinin bilişsel yeteneklerinin çeşitli düzeylerde etkilendiği bir spektrumu kapsar.

Genellikle IQ testiyle ölçülür . Ortalama IQ puanının bir standart sapma altında olduğu durumlarda zihinsel engel söz konusu olabilir. Ancak, sadece IQ puanı tek başına değerlendirilmemelidir. Çünkü zihinsel engeller farklı belirtiler ve etkiler gösterebilir.

Zihinsel engellilik, derecesine bağlı olarak farklı türde destek ve bakım gerektirebilir. Bireyler, özel eğitim programları ve terapilerle desteklenerek yaşam kalitelerini artırabilir ve topluma katılım sağlayabilirler.

Aynı zamanda, aileler ve toplumun da anlayışlı ve destekleyici olması,

zihinsel engelli bireylerin daha iyi yaşam koşullarına sahip olmalarına yardımcı olabilir.

Tıp Dilinde Zihinsel Engelli Ne Demektir?

 

Tıpta zihinsel engelli terimi, bireyin zihinsel işlevlerinin normalden belirgin şekilde düşük olduğu bir durumu ifade eder.

Bu durum, kişinin günlük yaşamını ve işlevlerini etkileyen bilişsel yeteneklere ulaşamaması demektir.

Zihinsel engellilik, doğum öncesi, doğum sırasında veya sonradan gelişen faktörlere bağlı olarak oluşabilir.

Zihinsel engelli bireyler, çeşitli düzeylerde etkilenebilir ve farklı destek ihtiyaçları olabilir. Tıpta zihinsel engelli bireyleri sınıflandırmak için genellikle IQ (Intelligence Quotient – Zeka Quotienti) testleri kullanılır. IQ testleri, bireyin zihinsel işlevlerini ölçerek ortalama bir insanın performansına göre bir değer elde etmeyi sağlar.

Zihinsel engelli olanlar, genellikle ortalama IQ puanının bir standart sapma altında

(yaklaşık 70 veya daha az) bir IQ puanına sahiptir.

 

Zihinsel engellilik, bireyin öğrenme, problem çözme, hafıza, dil ve sosyal becerilerini etkileyebilir. Bu nedenle, bu bireyler, eğitim, terapi, rehabilitasyon ve özel destek hizmetleriyle desteklenirler. Aileler, öğretmenler ve toplumun anlayışlı ve destekleyici olması, engellilerin yaşam kalitesini artırır.

 

Türkiye’de Zihinsel Engelli Maaşı Ne Kadar?

Engelli aylığının ne kadar olduğu sorusu çok fazla sorgulanmaktadır.

Zihinsel engelli maaşı, ülkelere ve bölgelere göre değişiklik gösterir.

Farklı ülkelerde sosyal güvenlik ve hükümet destek programları, zihinsel engelli bireyler

ve onların aileleri için farklı düzeylerde maaş veya yardım sağlayabilir.

Bu nedenle, spesifik bir ülke için güncel ve kesin bilgi almak için

o ülkenin resmi sosyal hizmetler veya sosyal güvenlik kurumlarına başvurmanız gerekmektedir. Ayrıca, engelli maaşı alma süreci, bireyin yaşadığı ülkenin yasalarına ve politikalarına bağlı olarak da değişebilir. Dolayısıyla, yerel resmi kaynakları incelemek ve yetkili mercilere danışmak en doğru ve güncel bilgiyi sağlayacaktır.

Ağır engellilerin araç alım satımında Vergi indirimi avantajı nedir sorusuna vergi dairelerinden detaylıca bilgi alınabilmektedir. Her resmi başvurda olduğu gibi sağlık kurulu raporunun ibrazı önem taşımaktadır

 

Bedensel ve zihinsel engelli insanların karşılaştığı güçlükler nelerdir?

Bedensel ve zihinsel engelli insanlar, günlük yaşamlarında çeşitli zorluklarla karşılaşabilirler. Bu zorluklar, engelin türüne, derecesine ve bireyin yaşam koşullarına göre farklılık gösterebilir. İşte bedensel ve zihinsel engelli insanların karşılaştığı yaygın güçlüklerden bazıları:

Bedensel Engelli İnsanların Karşılaştığı Güçlükler:

Fiziksel Erişim Sorunları:

Engelli bireyler, bazı alanlara erişimde zorluk yaşayabilirler. Engelli rampaları, asansörler, geniş kapılar ve düşük zemin eşiği gibi erişilebilirlik önlemleri eksikliği sorunlara neden olabilir.

 

Hareket ve Taşıma Zorlukları:

Bedensel engelli insanlar, tekerlekli sandalye, koltuk değneği veya benzeri araçlar kullanarak günlük aktiviteleri yerine getirebilirler.

Bu araçların kullanımı ve taşınması, pratik sorunlar oluşturabilir.

Bağımsızlık ve Özerklik:

Bedensel engelliler, bazı günlük görevleri tek başlarına yerine getirmekte zorlanabilirler ve bağımsızlık düzeyleri azalabilir.

Toplumsal Algı ve Tutumlar:

Engelli bireyler, toplumda farklı algılarla karşılaşabilirler ve bazen önyargı veya ayrımcılıkla karşılaşabilirler.

 

İş ve Eğitim Fırsatları:

engelliler, uygun iş ve eğitim fırsatlarına ulaşmakta zorlanabilirler ve engel sebebiyle istihdam şansları azalabilir.

 

Zihinsel Engelli İnsanların Karşılaştıkları sorunlar:

 

Öğrenme ve Eğitim Zorlukları:

Zihinsel engelli bireyler, öğrenme ve anlama süreçlerinde güçlük yaşayabilirler. Bu nedenle, uygun eğitim ve öğretim yöntemlerine ihtiyaçları vardır.

 

Bellek ve Dikkat Problemleri:

Zihinsel engelli insanlar, bilgiyi hatırlamada veya dikkatlerini odaklamada güçlük çekebilirler.

 

Günlük Yaşam Becerileri:

Zihinsel engelliler, günlük yaşam becerilerini edinme ve sürdürmede zorlanabilirler. Bu beceriler yemek yapma, kişisel bakım, para yönetimi gibi pratik yaşam becerilerini içerir.

 

Sosyal Etkileşimlerde Güçlükler:

Zihinsel engelli bireyler, sosyal etkileşimlerde bazı zorluklar yaşayabilir ve uygun sosyal becerileri geliştirme ihtiyacı duyabilirler.

 

Duygusal ve Psikolojik Zorluklar:

Engeli olan bireyler, duygusal ve psikolojik zorluklarla mücadele edebilirler ve uygun duygusal destek önemlidir.

 

Bu listedeki zorluklar, bireyler arasında farklılık gösterebilir ve her bireyin ihtiyaçları ve güçlükleri kendine özgüdür.

Bu nedenle, engelli bireylere uygun destek, bakım ve fırsatların sunulması önemlidir.

Böylece onların yaşam kalitesi artırılabilir ve potansiyellerini maksimize edebilirler. Toplumun engellilere yönelik daha anlayışlı ve kapsayıcı bir tutum sergilemesi de bu süreçte büyük önem taşır.

Zihinsel Engelli Hakları Nelerdir?

Zihinsel engelli bireylerin hakları, insan hakları kavramı altında yer alır

ve onların toplumsal yaşama tam katılımını sağlamayı amaçlar. Bu haklar, birçok uluslararası belgede ve yasa düzenlemesinde tanınmış ve koruma altına alınmıştır. İşte zihinsel engelli bireylerin sahip olduğu bazı temel haklar:

Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı:

Zihinsel engelli bireyler, diğer insanlarla eşit haklara ve fırsatlara sahip olmalıdır. Ayrımcılık ve ayrımcı uygulamalara karşı korunmalıdır.

 

Yaşama Hakkı:

Ülke sınırlarımız içerisinde yer alan bireylerin Engel durumu farketmeksizin herkesin yaşam hakkı vardır.

Sağlık Hakkı:

Engelli kimseler tüm sağlık hizmetlerinden yaralanma hakkı vardır

Eğitim Hakkı:

Zihinsel engelli çocuklar ve yetişkinler, eğitim hakkına sahiptir ve özel eğitim fırsatları sağlanmalıdır.

 

18 yaşından büyük olan çocuklar özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerini kullanabilir mi?

Elbette faydalanma hakkı vardır.

Engelli bireylerin yaşamlarını sürdürme

, bağımsızlık kazanma ve topluma katılma süreçlerini desteklemek için özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri önemli bir rol oynar.

Bu merkezler, bireylerin potansiyellerini en üst düzeyde geliştirmelerine yardımcı olur ve toplum içinde aktif ve üretken bir yaşam sürmelerine imkan sağlar.