Genel Kültür

Tüm Detaylarıyla Sanat Tarihi Nedir?

Tüm Detaylarıyla Sanat Tarihi Nedir?

Sanat tarihinin temeli, eski uygarlıkların kültürel açıdan önemli konuları tasvir etmek için mevcut teknikleri

ve medyayı kullandıkları on binlerce yıl öncesine kadar izlenebilir.

Bu ilk örneklerden bu yana, her biri ortaya çıktıkları dönemin siyasi ve sosyal etkilerini yansıtan

kendine özgü stil ve özellikleri taşıyan çok sayıda sanat akımı izledi.

İster hevesli bir koleksiyoncu olun, ister sadece tarihin büyük sanatçılarının çalışmalarını takdir edin,

sanat tarihi zaman çizelgesinin ana hareketlerini incelemek, başlamak için değerli bir yerdir.

Aşağıda, Batı sanatı tarihinde öne çıkan her dönemin özelliklerini,

önde gelen katkılarını ve önemli etkilerini araştıran kapsamlı bir sanat hareketleri zaman çizelgesi bulunmaktadır.

Sanat Terapisi eğitimimize buradan ulaşabilirsiniz.

Tarih Öncesi Sanat (~40.000–4.000 M.Ö.)

Sanat tarihinin kökenleri, yazılı kayıtlar tutulmadan önce, Prehistorik döneme kadar izlenebilir.

En eski eserler, kaya oymaları, gravürler, resimli görüntüler, heykeller ve

taş düzenlemeleri şeklinde Paleolitik çağdan veya Eski Taş Devri’nden gelmektedir.

Bu dönemin sanatı, bir medeniyetin varlığını yöneten nesnelerin, hayvanların

ve ritüellerin temsillerini yaratmak için doğal pigmentlerin ve taş oymaların kullanımına dayanıyordu. En ünlü örneklerden biri, Fransa’daki Lascaux’daki karmaşık mağaralarda bulunan Paleolitik mağara resimleridir.

1940 yılında keşfedilmiş olmalarına rağmen, 20.000 yaşında oldukları ve bölgeden büyük hayvanları

ve bitki örtüsünü tasvir ettikleri tahmin ediliyor.

 

Antik Sanat (MÖ 4000 – MS 400)

Eski sanat, gelişmiş uygarlıklar tarafından üretilmiştir, bu durumda bu, yerleşik bir yazı diline sahip olanları ifade eder. Bu uygarlıklar Mezopotamya, Mısır, Yunanistan ve Amerika’dakileri içeriyordu.

Bu döneme ait bir sanat eserinin aracı, onu üreten medeniyete bağlı olarak değişir. Ancak çoğu sanat benzer amaçlara hizmet etti: hikayeler anlatmak,

kaseler ve silahlar gibi faydacı nesneleri süslemek, dini ve sembolik imgeler sergilemek ve sosyal statü göstermek. Birçok eser hükümdarların, tanrıların ve tanrıçaların hikayelerini tasvir eder.

Eski Mezopotamya’nın en ünlü eserlerinden biri Hammurabi Kanunları’dır.

 

Rönesans Sanatı (1400–1600)

Bu tarz resim, heykel ve dekoratif sanat, doğaya ve bireyciliğe,

yani insanın bağımsız ve kendine güvenen biri olduğu düşüncesine odaklanılmasıyla karakterize edildi.

Bu idealler Orta Çağ’ın sonlarında mevcut olsa da,

laikleşme gibi sosyal ve ekonomik değişimlere paralel olarak 15. ve 16. yüzyıllarda gelişti.

 

Maniyerizm (1527–1580)

Giorgio Vasari’nin takipçisi, Kutsal Aile, 17. yüzyıl. Artcurial (Mayıs 2010) aracılığıyla 6.000 – 8.000 € karşılığında sunulmaktadır.

Maniyerist sanatçılar, Michelangelo, Raphael ve diğer Geç Rönesans sanatçılarının

ideallerinden doğdu, ancak stil ve tekniğe odaklanmaları, konunun anlamına ağır bastı.

 

Barok (1600–1750)

Caravaggio, Aziz Matta’nın Çağrısı, 1599-1600 civarı. Wikimedia Commons aracılığıyla görüntü.

Maniyerizmi takip eden Barok dönem, gösterişli, abartılı görsel sanatlar ve mimari üretti. İhtişam ve zenginlik ile karakterize edilmiş, insan aklını ve küresel keşfi genişletmeye olan ilgi ile noktalanmıştır. Barok sanatçılar stilistik olarak karmaşıktı.

İtalyan ressam Caravaggio ve Hollandalı ressam Rembrandt’ın ikonik eserlerinde görüldüğü gibi barok resimler drama ile karakterize edildi. Ressamlar, aydınlık ve karanlık arasında yoğun bir kontrast kullandılar ve zengin renk paletleriyle eşleşen enerjik kompozisyonlara sahiptiler.

 

Rokoko (1699–1780)

Rokoko, dekoratif sanat, resim, mimari ve heykeli kapsayan Paris’te ortaya çıktı. Estetik, Barok’un coşkusuna kıyasla daha yumuşak bir dekoratif sanat tarzı sunuyordu. Rokoko, doğal formların, asimetrik tasarımın ve ince renklerin kullanımına odaklanan hafiflik ve zarafet ile karakterize edilir.

Antoine Watteau ve François Boucher gibi ressamlar, neşeli tedaviler, zengin fırça işleri ve taze renkler kullandılar. Rokoko tarzı aynı zamanda gümüş, porselen ve Fransız mobilyalarına da kolaylıkla tercüme edilebilir. Birçok sandalye ve gardıropta kıvrımlı formlar, çiçek tasarımları ve etkileyici bir yaldız kullanımı vardı.

 

Sanat tarihi neden önemlidir?

Geçmiş ve şimdiki sanatı anlama, kültürel mirası koruma, sanatın toplumsal etkilerini anlama ve

yaratıcılığı teşvik etme gibi önemli işlevlere sahip bir alandır.

Bu nedenle, sanat tarihi, sanat ve kültürle ilgilenenler için değerli bir alandır.

 

Sanat tarihi bolumu nedir ? Sanat tarihi okuyan ne olur ? Sanat tarihi okuyanlar ne olur?

Sanat Tarihi Bölümü, sanatın tarih içindeki evrimsel değişimini tüm detayları ile ele alan 4 yıllık lisans mezunudur.

lisans mezunu olan kişiler gerek kendi dallarında gerekse tarih araştırma alanlarında kariyer yapabilirler.

 

Sanat tarihi dersleri nelerdir?

Sanat tarihi bölümü dersleri genellikle aşağıdaki konular hakkında bilgi içerebilir:

  • Sanatın Kökenleri ve Tarih Öncesi Sanat: Taş devrinden başlayarak sanatın erken dönemlerine odaklanır.
  • Antik Dönem Sanatı: Mısır, Mezopotamya, Antik Yunan ve Roma uygarlıklarının sanat eserleri incelenir.
  • Ortaçağ Sanatı: Hristiyan sanatı, Bizans sanatı ve Ortaçağ Avrupası’nın sanatı ele alınır.
  • Rönesans Sanatı: İtalya’da doğan Rönesans dönemi sanatı ve sanatçılarına odaklanır.
  • Barok Sanatı: Barok sanat akımı ve temsilcisi sanatçıların eserleri üzerinde durulur.
  • Rokoko ve Neoklasik Sanat: 18. yüzyılın Rokoko ve Neoklasik dönem sanatı incelenir.
  • Yüzyıl Sanatı: Romantizm, Realizm, İzlenimcilik ve diğer sanat akımları değerlendirilir.

 

Sanat Tarihi Mezunu Ne İş Yapar?

Arkeoloji ve sanat tarihi ne iş yapar? Sanat tarihi bölümü ne iş yapar ?

Sanat Medyası: Radyo, televizyon veya internet üzerinde sanat programları hazırlayarak, sanat tarihini ve sanatçıları tanıtan içerikler üretebilirler. Ya da sanat tarihçisi olarak akademik kariyer yapabilirler.

Sanat tarihi ne iş yapar ?

Bu bölüm mezunları, eserlerin analizini yapma, sanat akımlarını anlama,

sanat tarihini yorumlama ve kültürel bağlam içinde değerlendirme gibi becerilere sahiptirler. Bu nedenle sanat tarihi mezunları, sanatın birçok farklı yönüne ve sektöre katkı sağlayabilirler. İlgilendikleri alana göre farklı iş olanakları ve kariyer yolları bulunmaktadır.

Sanat yapılarının insanlık tarihi boyunca yaşadığı başkalaşmayı ele alan sanat tarihi bölümünde

arkeoloji ve sanat tarihi anlamında önemli çalışmalara imza atılmaktadır. Sanat anlayışlarını tarihsel döngü içerisinde harmanlayabilen mezunlar sanat galerilerinde de çalışabilirler

 

İkona nedir Sanat tarihi?

İkona ve mozaik sanatı, sanat tarihinde büyük öneme sahip iki farklı sanat formudur. Özellikle Ortaçağ dönemi ve sonrasında Hristiyanlıkla bağlantılı olarak büyük bir etki bırakmışlardır.

İkona sanatı, Hristiyan tarihindeki önemli dini ve tarihsel figürlerin tasvirini içerdiği için

tarihi kayıtları korur ve geçmişin izlerini günümüze taşır. Günümüzde yapılan arkeolojik kazılarda sanat yapıtlarının kalıntılarına rastlanmaktadır.

 

Mozaik nedir sanat tarihi?

Mozaik Sanatının Tarihsel Önemi:

Mozaikler, mimari yapıların iç ve dış mekanlarını süslemek için kullanıldı . Roma ve Bizans mimarisinde yaygın olarak görüldü.

  • Dayanıklı ve Sürekli Sanat Formu: Mozaikler, doğru şekilde yapıldığında uzun süre dayanıklıdır ve renkleri solmaz.

Bu nedenle, mozaikler zamanın etkisinden daha az etkilenir. Ve geçmişin izlerini gelecek nesillere taşımada önemli bir araç olmuştur.

İkona ve mozaik sanatı, tarih boyunca dinî, kültürel ve sanatsal bağlamda büyük bir öneme sahip olmuştur.