Tasarım Nedir? Temel Tasarım İlkeleri Nelerdir?
 • Rüzgar Karakuz
 • 0 Yorum
 • 28 Temmuz 2023
 • 158

Tasarım Nedir? Temel Tasarım İlkeleri Nelerdir?

Temel Tasarım Nedir? Temel Tasarım İlkeleri Nelerdir? Temel Tasarım Örnekleri, Logo Tasarımı, Logo Tasarım Süreci, Grafik Tasarım, Grafik Tasarım Uygulamaları, Web Tasarım, Web Tasarım Öğeleri, Endüstriyel Tasarım, Endüstriyel Tasarım Süreci


Tasarım; sanatsal, teknik, yaratıcı becerileri kullanarak sorunlara çözüm üretme ve fikirleri görselleştirme sürecidir.

Amacı, işlevselliği ve estetiği iyileştirmektir. Renkler, formlar, metinler ve grafikler temel unsurlarıdır. Günlük yaşamımızdaki pek çok şeyi etkiler. Kullanıcı ihtiyaçlarına odaklanarak başarılı deneyimler sunmayı hedefler.

Dünyayı daha estetik ve işlevsel hale getirmeye katkıda bulunur. Tasarım, yaşam kalitesini artırmak ve çeşitli alanlarda fark yaratmak için güçlü bir araçtır.


Temel Tasarım Nedir?

Temel tasarım, tüm tasarım disiplinlerinin yapı taşları olan temel ilke ve öğeleri ifade eder. Bu ilkeleri anlamak, görsel olarak çekici ve etkili çözümler yaratmanın temelini oluşturdukları için tasarımcılar için çok önemlidir.


Temel Tasarım İlkeleri Nelerdir?

 1. Denge (Balance): Görsel ve işlevsel ağırlığın düzenlenerek uyumlu bir görünüm elde edilmesi.
 2. İşlevsellik (Functionality): Kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarımın etkin olması.
 3. Basitlik (Simplicity): Anlaşılır ve karmaşık olmayan bir tasarım sunulması.
 4. Birlik (Unity): Elemanların uyumlu bir şekilde çalışması ve amaca yönelik olması.
 5. Vurgu (Emphasis): Önemli mesajların vurgulanarak dikkat çekilmesi.
 6. Uyum (Harmony): Renk, tipografi ve biçimlerin uyumlu bir denge içinde olması.
 7. Hiyerarşi (Hierarchy): Bilgi ve öğelerin önem sırasına göre düzenlenmesi.
 8. Kontrast (Contrast): Farklı öğeler arasındaki görsel farklılıkların vurgulanması.
 9. Ritim (Rhythm): Elemanların tekrarlayan bir düzen içinde düzenlenmesi.
 10. Proporsiyon (Proportion): Öğelerin uygun bir şekilde oranlanması.
 11. Boşluk (Whitespace): Boş alanların düzenli ve amaçlı bir şekilde kullanılması.
 12. İlgi Çekicilik (Attractiveness): Çekici ve estetik bir tasarım oluşturulması.
 13. Kullanılabilirlik (Usability): Kullanıcıların tasarımı kolaylıkla anlaması ve kullanması.
 14. Erişilebilirlik (Accessibility): Herkesin tasarımı anlayıp kullanabilmesi için uygun tasarlanması.
 15. Kullanıcı Merkezlilik (User-Centeredness): Kullanıcı ihtiyaçlarına odaklanarak tasarımın geliştirilmesi.


Temel Tasarım Örnekleri

Temel tasarim ornekleri nelerdir?

 1. Kartvizit Tasarımı: Dengeli öğeler, net tipografi ve uygun renk şemaları ile iyi tasarlanmış bir kartvizit.
 2. Poster Tasarımı: Net bir mesaj iletmek için net bir hiyerarşiye ve güçlü bir görsel vurguya sahip göz alıcı bir poster.
 3. Web Sitesi Ana Sayfa Tasarımı: Basit bir düzene ve kolay gezinme deneyimine sahip kullanıcı dostu bir web sitesi ana sayfası.
 4. Ambalaj Tasarımı: Orantıları ve görsel çekiciliği göz önünde bulundurarak ürünü etkili bir şekilde sergileyen çekici bir ürün ambalajı.
 5. Logo Tasarımı: Bir markanın kimliğini sadelik ve benzersizliğe odaklanarak temsil eden akılda kalıcı, çok yönlü bir logo.
 6. İnfografik Tasarım: Bilgileri uygun hiyerarşi ile organize eden ve simgeleri ve çizimleri etkili bir şekilde kullanan, görsel olarak ilgi çekici bir infografik.
 7. Kitap Kapağı Tasarımı: Uyumlu öğeler kullanarak kitabın temasını veya özünü ileten ilgi çekici tasarıma sahip bir kitap kapağı.
 8. Uygulama Arayüzü Tasarımı: İşlevselliğe öncelik veren ve tutarlı bir tasarım dili izleyen sezgisel, kullanıcı dostu bir mobil uygulama arayüzü.
 9. Dergi Mizanpajı Tasarımı: Metin ve görüntüleri dengeleyen, tutarlılığı koruyan, net görsel ipuçlarıyla okuyuculara rehberlik eden bir dergi düzeni.
 10. Ürün Kullanım Kılavuzu Tasarım: Net resimler, özlü talimatlar ve mantıksal düzenleme içeren iyi yapılandırılmış bir kullanım kılavuzu.
Logo Tasarımı

Logo tasarımı, bir markanın veya şirketin benzersiz ve tanınabilir bir görsel temsilini oluşturma sürecidir. İyi tasarlanmış bir logo, bir markanın kimliğinin temel bir unsuru olarak hizmet eder, değerlerini ve kişiliğini iletir.


Logo Tasarım Süreci

 1. Araştırma: İlham toplamak için markanın misyonunu, hedef kitlesini ve sektörü anlamak.
 2. Kavramsallaştırma: Beyin fırtınası yapmak ve çeşitli logo fikirleri çizmek, farklı sembolleri, yazı tiplerini, renkleri keşfetmek.
 3. İyileştirme: En güçlü kavramları seçme ve tasarım yazılımını kullanarak bunları dijital olarak iyileştirme.
 4. Sunum: Geribildirim ve sonraki yinelemeler için müşteriye iyileştirilmiş logo seçeneklerinin sunulması.
 5. Sonuçlandırma: Müşteri geri bildirimlerine dayalı olarak gerekli revizyonların yapılması ve nihai logonun çeşitli formatlarda teslim edilmesi.


Grafik Tasarım

Grafik tasarım, fikirleri, bilgileri ve mesajları iletmek için görsel öğeleri kullanmayı içeren yaratıcı bir disiplindir. Grafik tasarımcılar, hem dijital hem de basılı medya için görsel olarak çekici tasarımlar üretir. Bunun için tipografi, görüntü, renkler ve düzen tekniklerini birleştirir.


Grafik Tasarım Uygulamaları

 1. Markalaştırma: Şirketler ve ürünler için logolar, kartvizitler ve pazarlama malzemeleri aracılığıyla görsel kimlikler oluşturmak.
 2. Reklamcılık: Basılı, çevrimiçi veya sosyal medya platformları için göz alıcı reklamlar tasarlamak.
 3. Yayın Tasarımı: Okunabilirliği ve görsel çekiciliği artırmak için kitaplar, dergiler, broşürler, gazeteler hazırlamak.
 4. Dijital Grafikler: Web siteleri, mobil uygulamalar, sosyal medya gönderileri ve çevrimiçi afişler için grafik tasarlamak.
 5. Ambalaj Tasarımı: Bir ürünü tanıtan ve özelliklerini ileten çekici ambalaj çözümleri yaratmak.


Web Tasarım

Web tasarımı, görsel olarak çekici ve kullanıcı dostu web siteleri oluşturma sürecidir. Web tasarımcıları, işlevsel, erişilebilir ve ilgi çekici web siteleri tasarlar. Bunun için hem estetik yönleri hem de kullanıcı deneyimini göz önünde bulundururlar.


Web Tasarım Öğeleri

 1. Düzen: Mantıksal bir akış ve kolay gezinme oluşturmak için içerik ve tasarım öğelerinin düzenlenmesi.
 2. Renk: Marka ile uyumlu ve istenen duyguları uyandıran uyumlu bir renk şemasının seçilmesi.
 3. Tipografi: Okunabilirlik ve görsel hiyerarşi için uygun yazı tiplerinin seçilmesi.
 4. Görseller: Doğru ve kaliteli görseller kullanarak tasarımın desteklenmesi. Görsel çekiciliğin sağlanması.
 5. Boşluk (Whitespace): Öğeler arasında yeterli boşluk bırakarak tasarımı nefes alabilir ve kullanıcıların odaklanmasını kolaylaştırabilir hale getirilmesi.
 6. Hız: Web sitesinin hızlı yüklenmesi için optimize edilmiş resimler ve düzenlemeler yapılması.
 7. Güvenlik: Güvenli bir SSL sertifikası kullanarak kullanıcıların verilerinin korunması.
 8. İçerik Hiyerarşisi: Önemli içeriğin daha belirgin olması için başlık ve alt başlık kullanımı.


Endüstriyel Tasarım

Endüstriyel tasarım, nesnelerin işlevselliğini, ergonomisini ve estetiğini iyileştiren süreçtir. Ürünlerin tasarımından üretimine kadar olan süreçleri kapsar. Kullanıcı deneyimini ön plana çıkarır ve kullanıcı dostu ürünler yaratmayı hedefler. Malzeme seçimi, üretim yöntemleri ve maliyetler göz önünde bulundurulur.


Endüstriyel Tasarım Süreci

 1. Araştırma: Tasarım sürecini bilgilendirmek için kullanıcı ihtiyaçlarını, pazar trendlerini ve teknolojik olasılıkları anlamak.
 2. Kavramsallaştırma: Potansiyel ürün tasarımları için fikirler ve eskizler üretmek.
 3. Prototip Oluşturma: Tasarımı değerlendirmek ve iyileştirmek için fiziksel veya dijital prototipler oluşturmak.
 4. İşbirliği: Fizibilite ve maliyet etkinliği sağlamak için mühendisler, üreticiler ve paydaşlarla yakın çalışma.
 5. Üretim: Üretim sürecini denetlemek ve istenen sonuca ulaşmak için son ayarlamaları yapmak.

Sosyal Medyada Paylaşın

0 Yorum

Yorum Yapın

Yorum yapabilmek için oturum açmanız gerekmektedir.

Sizlere Öneriyoruz

Bu blog yazısını okuyanlar aşağıdaki eğitimleri tercih ettiler!