Psikolojisi Bozuk Çocuğun Belirtileri

Psikolojisi Bozuk Çocuğun Belirtileri

Psikolojik etmenlerin özellikle çocuklar üzerindeki incelemeleri büyük önem taşımaktadır. Psikolojik anlamda sıkıntı yaşayan çocukların, hayata en az bir adım geride başladığı bilinmektedir. Çocuklarda görülen psikolojik rahatsızlıklar da bu rahatsızlıkların nedenleri de farklılıklar göstermektedir. Peki, psikolojisi bozuk çocuk ne gibi belirtiler gösterir?


Psikolojik etmenlerin özellikle çocuklar üzerindeki incelemeleri büyük önem taşımaktadır. Psikolojik anlamda sıkıntı yaşayan çocukların, hayata en az bir adım geride başladığı bilinmektedir. Çocuklarda görülen psikolojik rahatsızlıklar da bu rahatsızlıkların nedenleri de farklılıklar göstermektedir. Ruh sağlığı bozuk çocuğun belirtileri gösterme sıklığı ve şekli dahi dönemsel olarak değişime uğrayabilir. 

Çocuklarda psikolojik olarak zorlanmalar görülmesinin ana nedeni anne ve babanın çocuk üzerinde oluşturduğu olumsuz intibadır. Sosyal ilişkilerin kısıtlanması da psikolojik rahatsızlıklara yatkın olma noktasında etkili olabilmektedir. Peki, psikolojisi bozuk çocuk ne gibi belirtiler gösterir?

Ruhsal sağlığı yerinde olmayan ve psikolojik olarak zorlanmalar yaşayan çocukların gösterdikleri belli başlı belirtiler bulunmaktadır. Bu belirtileri şu şekilde listeleyebiliriz:

 • Aşırı sessizlik veya çok konuşma,
 • Duygusal kusma ile birlikte çok fazla kişisel veri paylaşma,
 • Aşırı makyaj veya abartılı kıyafet tercihlerinde bulunma, 
 • Depresiflik ve insanlardan uzaklaşma,
 • Öfke kontrolsüzlüğü,
 • Duygusallıktan uzaklaşma,
 • Aşırı sosyallik veya asosyallik.


Çocuk Psikolojisi Nasıl Düzeltilir?

Çocuğun psikolojisini düzeltebilmek için kişilerin öncelikle çocuğunun sorununa dikkatli bir şekilde eğilmesi gerekmektedir. Çocuğun psikolojisini düzeltmenin yollarını aramadan önce çocuğun gerçekten bir uzman gözetiminde incelenmesi ve çocuğun psikolojik yorumlamasının yapılması gerekmektedir. Çocuklarda psikolojik bozukluk oluşmasının temel nedeni ise aile ve yakın çevre yaşantısıdır. 

Çocuğun birinci dereceden maruz kaldığı kişiler her kimse, çocuk üzerinde yaratılmış olan psikolojik baskının ve çocukta görülen sorunların nedeni de büyük ölçütte bu kişilerdir. Bu nedenle çocuk psikolojisini düzeltme yoluna gitmeden önce hem çocuğun hem de yakın çevresinin detaylı bir analizinin gerçekleştirilmesi son derece etkili olacaktır.

Çocuktaki ruhsal değişimlerin ve psikolojik zorlanmaların zamanla daha büyük travmatik etkiler bırakmaması ve kalıcı hâle gelmemesi adına ebeveynlerin çocuklarını bir uzman gözetimine sokması gerekmektedir. 

Kalıcı bir sorun oluşmasını önleyici şekilde hareket edebilmek için uzman tavsiyelerine uyumlu olabilecek şekilde hareket etmek gerekir. Aynı zamanda çocuğun yeni hobiler edinmesi, daha eğlenceli ve stresten uzak aktivitelere yöneltilmesi ve olumsuz duygulardan uzak tutulması da son derece etkili olacaktır. 


Çocuk Psikolojisinde Aile Etkisi

Çocuk psikolojisinde anne ve baba etkisi oldukça fazladır. Hayat kazandırılması istenen ve yaşantısına sağlıklı bir birey olarak devam etmesi beklenen çocukların, psikolojik bir süreç içerisindeyken aile yaşantısındaki olumsuzluklara maruz kalmaması gerekir. Çocukta kalıcı hasar oluşmaması adına ailenin çok daha anlayışlı ve empati kurarak bir yaklaşım sergilemesi gerekir. 

Çocuğun psikolojisinin aile yaşantısında etkin rolü olduğu da yadsınamayacak bir gerçektir. Çocuklar kendilerinin aile içerisindeki konumunu ve önemini derinlemesine irdeleme eğilimi göstermektedir. Bu noktada öncelikle ailenin içi iletişimin ve aile dinamiğinin çok daha sağlıklı bir hâle getirilmesi gerekmektedir.  

Ebeveynlerin tutumu da çocukların psikolojilerinin belirlenmesinde etkili olmaktadır. Bu sebeple ebeveynlerin destekleyici ve düzgün bir tavır takınarak çocuğa yaklaşması gerekmektedir. Anne baba davranışlarının çocuklara olan etkisi son derece büyük olduğu için bu konuda dikkatli davranılması son derece mühimdir. 

Ebeveynlerin yanlış yaklaşımları sonucu çocukların daha büyük başarısızlıklara uğraması ve kendilerine olan güvenlerini yitirmeleri muhtemeldir. Bu nedenle ebeveynlerin başarısız olmuş çocuklara hassas bir şekilde yaklaşması gerekmektedir. Çocuğu anlamaya ya da ona yardımcı olmaya yönelik bir tutumun sergilenmesi halinde çocuktan olumlu dönüt alınması mümkün olmaktadır. 

Akranları arasında geride kalmış ve dış dünyaya karşı duyarsızlaşmış çocukların yeniden hayata kazandırılması son derece mühim bir konudur. Buna bağlı olarak çocuk psikolojisi nasıl düzelir? sorusunun cevabı da sıklıkla araştırılmaktadır. Öncelikli olarak yakın çevrenin çocuğu teşvik edecek ve destekleyecek şekilde bir tutum sergilemesi gerekmektedir. Sakince ve dikkatle dinlemeye yönelik bir şekilde hareket etmek her zaman daha faydalı olacaktır. Etkili iletişimin payı bu noktada oldukça büyüktür. 

Çocuğa karşı sağlıklı bir yaklaşım sergileyebilmek adına öncelikle çocuk psikolojisi nasıl işler, sorusunun cevabını araştırmak ve buna uygun hareket etmek gerekmektedir. Anne ve babaların en sağlıklı şekilde sorunu çözüme kavuşturmak adına uzman bir çocuk psikoloğu ile birlikte süreci yönetmesi de etkili olabilmektedir. Sorunun daha derine işlememesi adına çocuk psikolojisinin ötelenmemesi gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki, bugünün çocukları yarının yetişkinleri olacaktır. 


Psikolojisi İyi Olan Çocuklar Neden Daha Başarılı?

Psikolojik olarak gelişim sağlamanın eğitim hayatında da başarılı olma noktasında etkili olabildiği görülür. Çocukların çok daha başarılı ve aktif olabilmesi için öncelikle psikolojik olarak daha iyi bir seviyede olması gerekir. Özellikle başarısızlık hissi yaşayan çocukların aldıkları destekler sonucunda çok daha rahat eğitim hayatına kazandırılabilmeleri mümkün olmaktadır. Aynı zamanda başarının yalızca eğitim öğretimle sınırlı kalmadığı bilinmelidir. 

Başarı sağlayabilmek için öncelikle çocukların stresten uzak, huzurlu ve rahat bir ortamda bulunmaları gerekmektedir. Buna bağlı olarak çocuğun daha kolay ve hızlı bir şekilde gelişim göstermesi de mümkün olacaktır. Psikolojik anlamda iyi seviyelerde olan çocukların, hayatlarında başarıya ulaşma noktasında çok daha önde oldukları görülür. 

Çocuk psikolojisinin iyi olması ve çocuğun yaşantısında verim alması için sağlıklı bir aile düzeni içerisinde bulunması gerekir. Bu sağlıklı aile düzenini sağlayabilmek için aile danışmanlarından destek alınabilir. Psikoloji veya sosyoloji gibi alanlarda yetkinlik sağlamış kişilerin Aile Danışmanlığı Eğitimi’ni alarak bu tip ailelere daha rahat bir şekilde yardımcı olması da mümkündür. 

Başarılı çocuk psikolojisi incelendiğinde genel itibariyle bu çocukların psikolojilerinin sabit olduğu ve normal bir yaşantı sürdükleri görülmektedir. Herhangi bir duygu dalgalanmasına, uçlarda yaşanan duygu durum bozukluklarına maruz kalmayan bu çocukların yaşam kalitelerinin daha yüksek olması da başarılarını büyük ölçütte etkilemektedir. 


Çocuk Psikolojisinde Olumsuz Etkileri Olan Durumlar

Araştırmalara bağlı olarak mutlu olan ve psikolojik doyuma ulaşmış olan çocukların çok daha başarılı olduğu görülebilir. Bunun sebepleri incelendiğinde ilk olarak akla aile temi gelmektedir. Duygusal olarak dengeli olan ve mutlu olan kişilerin başarılı olma noktasında kendilerini daha rahat hissettikleri görülmektedir. Herhangi bir baskı veya olumsuz duyguyla sarmalanmamaları onların başarılı olmasında son derece önemlidir.  Aynı zamanda başarı hissinin yarattığı mutluluk da bu çocukların genel ruh halinin gelişmesinde etkili olmaktadır. Başarısızlık hissi ile çevrili çocukların ise hem ruh hallerinin daha düşük olduğu hem de başarı sağlama oranlarının çok daha alt seviyelerde olduğu görülür.

Çocuğun eğitim hayatında başarısız olması durumunda ebeveynler ve öğretmenler başarısızlık altında yatan sebepler ile ilgili araştırmaya girişmektedir. Başarısızlık altında yatan nedenler detaylı bir şekilde incelendiğinde, psikolojik durumlarının başarı sağlamaya yetecek düzeyde olmaması durumu dikkat çeker. Keyifsizlik, isteksizlik, mükemmeliyetçilik, yetersizlik duygusu, başaramamak korkusu gibi sebepler çocukların kaygı bozuklukları yaşamalarına, eğitim hayatında istikrar sağlayarak düzgün bir kazanım elde edememelerine sebep olmaktadır. 

Başarısızlık altında yatan pek çok sebep bulunmaktadır. Bu sebepler:

 • • Kaygı bozukluğu,
 • • Aşırı stres,
 • • Depresyon,
 • • Travma sonrası bozukluk,
 • • Özgüven eksikliği,
 • • Aşırı içe dönük olmak,
 • • Künt duygulanım yani duygusal dışavurumda zayıflık, olabilmektedir. 

Çocukları anlayabilmek her zaman için kolay olmamaktadır. Ruh hallerini incelemek ve bu ruh hâllerine bağlı olarak onları gözlemleyebilmek bazen oldukça zorlayıcıdır. Her çocuğun duygusal dünyasının aynı olmaması gibi duygusal dışavurumu da aynı değildir. Bazı çocuklar psikolojisindeki bozuklukları saldırganlık veya depresiflik gibi görülebilir etkilerle yansıtırken, bazı çocuklar ise maskeleme yöntemine başvurabilmektedir. 

Maskeleme yöntemine başvuran çocukların anlaşılabilmesi adına öncelikle beden dillerinin analiz edilmesi gerekir. Bir çocuk her ne kadar maskeleme yöntemini kullansa da duygusal olarak dışa vurmayan duyguları onun beden diline yansıyacaktır. Bu noktada çocuğunuzu daha etkili analiz edebilmek için Ebeveynler İçin Beden Dili Eğitimi’mizden faydalanabilirsiniz. Çocuğunuzun iç dünyasını dengeleyebilmek noktasında yoga, meditasyon gibi pozitif etkilere sahip yöntemlerden de yararlanmanız mümkündür. 

Çocuğunuzu meditasyona yönlendirmek isterseniz Meditasyon Eğitimi’mizden faydalanabilirsiniz. Aynı zamanda çocuğunuzun iç dünyasındaki huzuru bulmasına yardımcı olabilecek NLP Eğitimi veya Ho’oponopono Eğitimi’mizi de tercih edebilirsiniz. Sosyal Medyada Paylaşın

0 Yorum

Yorum Yapın

Yorum yapabilmek için oturum açmanız gerekmektedir.