Psikolojisi Bozuk Çocuğun Belirtileri
 • Mert Aylanç
 • 0 Yorum
 • 24 Haziran 2022
 • 1990

Psikolojisi Bozuk Çocuğun Belirtileri

Psikolojik etmenlerin çocuklar üzerindeki incelemeleri büyük önem taşımaktadır. Peki, psikolojisi bozuk çocuk nasıl belirtiler gösterir?


Psikolojik etmenlerin özellikle çocuklar üzerindeki incelemeleri büyük önem taşımaktadır. Psikolojik anlamda sıkıntı yaşayan çocukların, hayata en az bir adım geride başladığı bilinmektedir. Çocuklarda görülen psikolojik rahatsızlıklar da bu rahatsızlıkların nedenleri de farklılıklar göstermektedir. Ruh sağlığı bozuk çocuğun belirtileri gösterme sıklığı ve şekli dahi dönemsel olarak değişime uğrayabilir. 

Çocuklarda psikoloji bozukluğu görülmesinin ana nedeni anne- babanın çocuk üzerinde oluşturduğu intibadır. Sosyal ilişkileri kısıtlı çocukların da psikolojik rahatsızlıklara yatkın olduğu görülür. Peki, psikolojisi bozuk çocuk ne gibi belirtiler gösterir?


Çocukların Psikolojileri Etkileyen Durumlar


Araştırmalara bağlı olarak mutlu olan ve psikolojik doyuma ulaşmış olan çocukların çok daha başarılı olduğu görülebilir. Bunun sebepleri incelendiğinde ilk olarak akla aile temi gelmektedir. Duygusal olarak dengeli ve mutlu olan kişilerin başarılı olma noktasında daha rahat hissettikleri görülür. Herhangi bir baskı veya olumsuz duyguya kapılmamaları onların başarılı olmasında son derece önemlidir. 

Başarı hissinin yarattığı mutluluk da bu çocukların genel ruh halinin gelişmesinde etkili olacaktır. Başarısızlık hissi ile çevrili çocukların hem ruh hallerinin daha düşük olduğu hem de hastalanmaya daha yatkın oldukları görülür.

Çocuğun eğitim hayatında başarısız olması durumunda ebeveynler başarısızlık altında yatan sebepleri araştırmaya girişmektedir. Nedenler detaylı incelendiğinde, psikolojik durumlarının sağlıklı olmamasının başarıyı etkilediği fark edilebilir. Çocukların kaygı bozukluğu yaşamasına; keyifsizlik, isteksizlik, mükemmeliyetçilik neden olur. Bu durum ise eğitim hayatında istikrar sağlayarak düzgün bir kazanım elde edememesine sebep olmaktadır. 

Başarısızlık ve psikoloji bozukluğu belirtileri şu şekilde ele alınabilir:

 • • Kaygı bozukluğu,
 • • Aşırı stres,
 • • Panik atak ve paranoya,
 • • Depresyon,
 • • Travma sonrası bozukluk,
 • • Özgüven eksikliği,
 • • Aşırı içe dönük olmak,
 • • Künt duygulanım yani duygusal dışavurumda zayıflık, olabilmektedir. 


Psikolojik Bozukluk Yaşayan Çocuklara Nasıl Davranılmalı?


Psikolojisi bozuk çocuklara yaklaşırken dikkat edilmesi gereken belli başlı noktalar bulunur. Bu noktaları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • • Psikolojik bozukluk yaşayan çocuklara yaklaşırken öncelikle sakin olmak gerekir. Herhangi bir başarısızlık, ters bir davranış sonrası doğrudan azarlama ya da cezalandırma son derece yanlıştır. En sık yapılan yanlışlardan biri olduğu için bu noktaya özen göstermek gerekir. 
 • • Çocukla konuşmak, onu dinlemek de son derece önemlidir. Onun size havadan sudan olarak algılanabilecek bir konuşmada dahi çok şey anlatması mümkündür. Tabii burada çocuğu konuşmaya zorlamamak da önemlidir. 
 • • Çocuğun psikolojisi bozuk olduğu için normal koşullarda tolere edilmeyecek davranışları da alkışlamak yanlıştır. Bu noktada çocuğu yanlış bir davranış yapması durumunda üzerine gitmeden uyarmak gerekir. Aksi halde bu durumu bir avantaj olarak algılayan çocuğun daha fazla saldırganlaşma ihtimali doğacaktır. 

Özellikle bu noktalara dikkat edip çocuğu bunaltmadan yaklaşmak önem taşır. Elbette ki çocuğun psikolojisini iyileştirebilmek için ilgili yardımları almak da gerekir. Çocuk psikoloji anlamında dış etkilere açık bir sünger gibidir. Uzman gözetiminde ilerlemek süngerin yanlışları emmesini engellemek için önemlidir. 


Çocuğun Psikolojisi Nasıl Düzelir?


Çocuğun psikolojisini düzeltebilmek için kişilerin ana soruna dikkatlice eğilmesi gerekir. Önce çocuğun gerçekten bir uzman gözetiminde incelenip psikolojik yorumlamasının yapılması gerekir. Çocuklarda psikolojik bozukluk oluşmasının temel nedeni ise aile ve yakın çevre yaşantısıdır. 

Çocuğun birinci dereceden yakınları; çocuk üzerinde yaratılan psikolojik baskının nedenini büyük ölçütte oluşturan kişilerdir. Psikolojisini düzeltirken çocuğun yakın çevre analizinin gerçekleştirilmesi de etkili olur.

Ruhsal değişimlerin büyük travmatik etkiler bırakmaması, kalıcı hâle gelmemesi için çocuğun uzman gözetimine girmesi gerekir. 

Kalıcı bir sorun oluşmasını önleyebilmek için uzman tavsiyelerine uyumlu hareket etmek gerekir. Hobiler edinmesi ve stresten uzak aktivitelere yöneltilmesi de çocuğun psikolojisini etkiler. 


Çocuk Psikolojisinde Aile Etkisi


Çocuk psikolojisi içinde anne ve baba etkisi oldukça fazladır. Çocukların, olumsuz psikolojik süreç içerisinde ailede olumsuzluklara maruz kalmaması gerekir. Çocukta kalıcı hasar oluşmaması adına ailenin çok daha anlayışlı ve empati kurarak bir yaklaşım sergilemesi gerekir. 

Çocuğun psikolojisinin aile yaşantısında etkin rolü olduğu da yadsınamayacak bir gerçektir. Çocuklar, aile içerisindeki konumunu ve önemini derinlemesine irdeleme eğilimi göstermektedir. Bu noktada öncelikle ailenin içi iletişimin ve aile dinamiğinin çok daha sağlıklı bir hâle getirilmesi gerekmektedir. 


Anne Baba Tutumları Ne Olmalı?


Ebeveynlerin tutumu da çocukların psikolojilerinin belirlenmesinde etkili olmaktadır. Bu sebeple ebeveynlerin destekleyici ve düzgün bir tavır takınarak çocuğa yaklaşması gerekmektedir. Anne baba davranışlarının çocuklara olan etkisi son derece büyük olduğu için bu konuda dikkatli davranılması son derece mühimdir. 

Ebeveynlerin yanlış yaklaşımları ile çocukların başarısızlığa uğraması ve kendilerine olan güvenlerini yitirmeleri mümkündür. Bu nedenle ebeveynlerin çocuklara hassas bir şekilde yaklaşması gerekmektedir. Çocuğu anlamaya ya da ona yardımcı olmaya yönelik bir tutumun sergilenmesi halinde çocuktan olumlu dönüt alınması mümkün olur.

Akranları arasında geride kalmış ve dış dünyaya karşı duyarsızlaşmış çocukların yeniden hayata kazandırılması son derece mühimdir. Buna bağlı olarak çocuk psikolojisi nasıl düzelir? sorusunun cevabı da sıklıkla araştırılmaktadır. 

Ailenin çocuğu teşvik edecek ve destekleyecek tutum sergilemesi gerekir. Sakince ve dikkatle dinlemeye yönelik hareket etmek her zaman faydalı olacaktır. Etkili iletişimin ve diksiyonun payı bu noktada oldukça büyüktür. 

Sağlıklı bir yaklaşım sergileyebilmek için öncelikle çocuk psikolojisi nasıl işler, sorusunun cevabını araştırmak gerekir. Anne ve babaların sorunu çözüme kavuşturmak adına uzman bir çocuk psikoloğu ile birlikte süreci yönetmesi de etkili olur. Sorunun daha derine işlememesi adına çocuk psikolojisinin ötelenmemesi gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki, bugünün çocukları yarının yetişkinleri olacaktır. 


Çocukların Gelişimini Mahvedebilecek Ebeveyn Hataları

Çocukların sağlıklı bir şekilde gelişmesinin en büyük engeli ne yazık ki ailesidir. Aile içi konumuna, davranış biçimlerine bakıp dünyayı kurgulayan çocuğun gelişimi olumsuz tamamlanabilir. Peki, çocukların gelişimini mahvedebilecek ebeveyn hataları nelerdir?


Çocukları Sık Sık Azarlamak


Çocuklar kaç yaşında olursa olsun sevgi görme gereksinimi içerisinde olurlar. Bu noktada onlara sevgi vermek yerine azarlama, tersleme yaklaşımlarını sergilemek sakıncalıdır. 

Özellikle sık azarlanmak; psikolojisi bozuk çocuğun belirtileri 13 yaş aralığında sık ele alınır. Ergenlikteki çocuğun azarlama üzerine bir tutumla karşılanması psikolojisini olumsuz etkiler.


En Önemli Anlarında Yanına Olmamak


Her çocuk değerli hissetmek ister. Çocuğun kendince en önemli gördüğü anlarda yanında ailesini görememesi de travma sebebidir. 

Çocuklar önemli gördükleri, sevdikleri eşyaları, durumları aileleriyle paylaşmak ister. Ailesini yanında göremeyen çocuk eksik hisseder ve bu durum da onu olumsuz hisseder. 


Yaratıcı Oyunlar Oynamamak


Yaratıcı oyunlar oynamak, zihinsel gelişimi önemli noktada etkiler. 1-3 yaş aralığında yaratıcı oyunları oynamamak zihinsel gelişimi olumsuz etkiler. Bu durum psikolojiyi de etkiler.

Psikolojisi bozuk çocuğun belirtileri 3 yaş aralığı için yaratıcı oyunlar oynamamak olarak görülebilir.


Çocukların Görüşlerini Dikkate Almamak


Çocukların görüşlerini dikkate almamak, ona kendisini değersiz hissettirir. Bu nedenle de çocukların herhangi bir fikrini sunması için onları teşvik etmek gerekir. 

Çocukların görüşlerini dinlemek, onlara değer verdiğinizi göstermek için sağlıklı iletişim kurmayı da öğrenmeniz gerekir. Sağlıklı iletişim kurmak için bknz.


Para Konusunda Eğitim Vermemek


Para ve maddi stabilizasyon hakkında çocuğu eğitmemek de psikolojisini etkiler. Maddi yeterlilikler hakkında çocuğu eğitmemek de ileri süreçte çocuğu oldukça olumsuz etkiler. 


Çocuklara Sık Sık Sarılmamak


Çocuklara sevgi göstermemek de çocuğu olumsuz etkiler. Çocuklara doğru düzgün sevgi gösterilmemesi, büyüme çağındaki çocukların gelişiminde geriye düşmesine neden olur. 

Sarılmak, sevgiyi fiziksel olarak göstermenin en sağlıklı yoludur. Bu nedenle de çocuğa sık sık sarılmak onun ruhsal sağlığı için son derece faydalı olacaktır. 


Psikolojisi İyi Olan Çocuklar Neden Daha Başarılı Olur?


Psikolojik olarak gelişim sağlamanın eğitim hayatında da başarılı olma noktasında etkili olabildiği görülür. Çocukların daha başarılı ve aktif olabilmesi için psikolojik olarak daha iyi bir seviyede olması gerekir. 

Başarısızlık yaşayan çocukların aldıkları desteklerle çok daha rahat eğitim hayatına kazandırılabilmeleri mümkün olmaktadır. Aynı zamanda başarının yalnızca eğitim öğretimle sınırlı kalmadığı bilinmelidir. 

Başarı sağlayabilmek için çocukların stresten uzak, huzurlu ve rahat bir ortamda bulunmaları gerekir. Buna bağlı olarak çocuğun daha kolay ve hızlı bir şekilde gelişim göstermesi de mümkün olacaktır. Psikolojik anlamda iyi seviyelerde olan çocukların, hayatlarında başarıya ulaşma noktasında çok daha önde oldukları görülür. 

Çocuk psikolojisinin iyi olması ve çocuğun yaşantısında verim alması için sağlıklı bir aile düzeni içerisinde bulunması gerekir. Bu sağlıklı aile düzenini sağlayabilmek için aile danışmanlarından destek alınabilir. Psikoloji ve sosyoloji alanlarında yetkinlik sağlamış kişilerin Aile Danışmanlığı Eğitimi’ni alarak yardımcı olması da mümkündür. 

Başarılı çocukların psikolojilerinin sabit olduğu ve normal bir yaşantı sürdükleri görülmektedir. Herhangi duygu durum bozukluklarına maruz kalmayan çocukların yaşam kalitelerinin daha yüksek olduğu görülür. 


Sonuç

Çocukları anlayabilmek her zaman için kolay olmamaktadır. Ruh hallerini incelemek ve bu ruh hâllerine bağlı olarak onları gözlemleyebilmek bazen oldukça zorlayıcıdır. Her çocuğun duygusal dünyasının aynı olmaması gibi duygusal dışavurumu da aynı değildir. 

Maskeleme yöntemine başvuran çocukların beden dillerinin analiz edilmesi gerekir. Çocuk ne kadar maskeleme yöntemini kullansa da dışa vurmayan duyguları onun beden diline yansıyacaktır. 


Sık Sorulan Sorular

Psikolojisi bozuk olan çocuklar hakkında pek çok konu merak edilmektedir. Özellikle de şu soruların yanıtları merak edilmektedir:


En Tehlikeli Psikolojik Hastalıklar Nelerdir?

Psikolojik pek çok rahatsızlık bulunmaktadır. Bunlar arasında en tehlikeli olanları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • • Bipolar rahatsızlık
 • • Paronoid bozukluk
 • • Şizofreni
 • • İleri düzey anksiyete
 • • Çoklu kişilik bozukluğu


Psikoloji Bozukluğu Kaç Yaşında Başlar?

Psikolojik bozuklukların belli yaş aralığı yoktur. Belli başlı rahatsızlıklar özellikle çocukluk veya ergenlik yıllarında ortaya çıkabilse de net bir yaş aralığı verilemez. 


Psikolojik Sorunlar Nasıl Belli Olur?

Psikolojik sorunlar farklı pek çok şekillerde belli olmaktadır. Özellikle yukarıda yer alan belirtileri takip edip rahatsızlıkları tespit edebilirsiniz. 


Beden Dili Eğitimi

Çocuğu analiz etmek için Ebeveynler için Beden Dili Eğitimi’mizden faydalanabilirsiniz. Çocuğunuzun iç dünyasını dengelemek noktasında yoga, meditasyon gibi pozitif yöntemlerden de yararlanmanız mümkündür. 

Çocuğunuzu meditasyona yönlendirmek isterseniz Meditasyon Eğitimi’mizden de faydalanabilirsiniz. Çocuğunuza yardımcı olacak NLP Eğitimi veya Ho’oponopono Eğitimi’mizi de tercih edebilirsiniz. 

Sosyal Medyada Paylaşın

0 Yorum

Yorum Yapın

Yorum yapabilmek için oturum açmanız gerekmektedir.