Portföy Nedir? Portföy Yönetimi Nasıl Yapılır?
 • Rüzgar Karakuz
 • 0 Yorum
 • 04 Ağustos 2023
 • 140

Portföy Nedir? Portföy Yönetimi Nasıl Yapılır?

Portföy Nedir? Portföy Yönetimi Nasıl Yapılır? Portföy Yönetiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?


Portföy, bir kişinin veya kurumun sahip olduğu yatırım araçlarından oluşan koleksiyondur. Bu yatırım araçları, hisse senetleri, tahviller, nakit, emtialar ve diğer finansal enstrümanları içerebilir. Portföy yönetimi, yatırımcının hedeflerine uygun olarak varlık tahsisi ve risk yönetimi yaparak, yatırımların performansını optimize etmeyi amaçlar. Diversifikasyon, portföy içindeki farklı varlık sınıflarına ve şirketlere yatırım yaparak riskin dağıtılmasıdır.


Portföy Yönetimi Nasıl Yapılır?

Portföy yönetimi sürecinde takip edilmesi gereken adamlar şu şekildedir:

1. Yatırım Hedeflerini Tanımlamak:

Bu adım, yatırımcının eğitim masraflarını, bir ev satın almayı veya diğer mali hedeflerini anlamayı içerir. Yatırımcının risk toleransı, yatırımlarının değerindeki potansiyel dalgalanmalarla konfor seviyelerini belirlemek için değerlendirilir.

Daha uzun vadeli hedefler daha agresif yatırım stratejilerine izin verebileceğinden, yatırımın beklenen süresi de dikkate alınır.

2. Varlık Tahsisi:

Yatırım fonlarını çeşitli varlık sınıflarına tahsis etmektir. Ortak varlık sınıfları, öz sermayeleri, sabit gelirli, nakit ve nakit benzerlerini, alternatif yatırımları içerir.

Tahsis kararı çok önemlidir, çünkü portföyün risk ve getiri potansiyelini doğrudan etkiler. Farklı varlık sınıfları arasında çeşitlendirme, genel portföy riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Çünkü bu varlıkların performansı genellikle tam olarak ilişkili değildir.

3. Güvenlik Seçimi:

Her varlık sınıfında, belirli menkul kıymetlerin veya yatırımların seçilmesini içerir. Bunlar; hisseler, fonlar, veya farklı yatırımlar olabilir. Sabit getirili alanda, yatırımcılar bireysel tahvilleri veya farklı vade ve kredi niteliklerine sahip tahvil fonlarını seçebilirler.

Derinlemesine araştırma, finansal tabloların analizi, endüstri trendlerinin değerlendirilmesi ve makroekonomik faktörlerin dikkate alınması önemlidir. Bu, güvenlik seçim sürecini bilgilendirmeye yardımcı olur.

4. Risk Yönetimi:

Risk yönetimi, yatırım kararlarının potansiyel olumsuzluklarını azaltmak için stratejilerin uygulanmasını içerir. Tek bir varlığın zayıf performansının genel portföy üzerindeki etkisini azaltmak için yatırımları farklı varlıklara yayarak çeşitlendirilmelidir.

Diğer risk yönetimi araçları, potansiyel kayıplara karşı korunmak için seçeneklerin ve diğer türevlerin kullanımının yanı sıra olumsuz riskleri sınırlamak için zararı durdur emirlerinin kullanılmasını içerir.

5. Performans İzleme:

Portföyün yatırım hedeflerine ulaşma yönündeki ilerlemesini izlemek için düzenli performans izlemesi çok önemlidir. Portföyün performansını ilgili ölçütlerle karşılaştırmak, göreli başarısını değerlendirmeye yardımcı olur. Piyasa koşullarındaki değişiklikleri veya ilk yatırım planından sapmaları hesaba katmak için portföyde zaman içinde ayarlamalar gerekli olabilir.

6. yeniden dengeleme:

Piyasalar dalgalandıkça, portföyün varlık tahsisi hedef tahsisinden sapabilir. Yeniden dengeleme, portföyün varlık karışımını orijinal stratejik tahsisatla aynı hizaya getirmek için ayarlamayı içerir.

Bu süreç genellikle önemli ölçüde değer kazanan varlıkların satılmasını içerir. Bu fonların düşük performans gösteren varlıklara yeniden tahsis edilmesini de kapsar.

7. Vergi Yönetimi:

Vergi sonuçları, yatırım süreci boyunca dikkatle değerlendirilir. Bireysel Emeklilik Hesapları gibi vergi avantajlı hesapları kullanmak, yatırım kazançları üzerindeki vergi yükünü en aza indirmeye yardımcı olabilir.

Daha düşük uzun vadeli sermaye kazancı vergi oranlarına hak kazanmak için yatırımları bir yıldan fazla tutmak gibi vergi açısından verimli yatırım stratejileri de uygulanmaktadır.

8. Yatırımcı İletişimi:

Portföy yöneticileri ile yatırımcılar arasında açık ve şeffaf iletişim sağlanır. Portföyün performansı, piyasa koşulları ve yatırım stratejisindeki herhangi bir değişiklik hakkında düzenli raporlar ve güncellemeler, yatırımcıları bilgilendirmek ve sürece dahil etmek için sağlanır.


Portföy Yönetiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Portföy yönetiminde dikkat edilmesi gereken birçok husus vardır. Bunlardan bazıları şu şekildedir:

 • Yatırımcının Hedefleri: Yatırım yapılacak kişinin veya kurumun belirlediği finansal hedefler ve getiri beklentileri doğrultusunda portföy yönetilmelidir.
 • Risk Toleransı: Yatırımcının rahat olduğu risk seviyesi değerlendirilmeli ve portföy buna uygun şekilde tasarlanmalıdır.
 • Varlık Tahsisi: Farklı varlık sınıflarına (hisse senetleri, tahviller, nakit, alternatif yatırımlar) fonlar dağıtılmalı ve çeşitlendirme sağlanmalıdır.
 • Güvenlik Seçimi: Her varlık sınıfında yer alan bireysel menkul kıymetlerin dikkatli analizi ve seçimi yapılmalıdır.
 • Performans İzleme: Portföyün düzenli olarak izlenmesi ve performansının belirlenen hedeflerle uyumlu olup olmadığının değerlendirilmesi gerekmektedir.
 • Yeniden Dengeleme: Portföyde varlık tahsisinde sapmalar meydana gelirse, yeniden dengeleme yapılmalıdır.
 • Vergi Yönetimi: Yatırımların vergi sonuçları dikkate alınarak vergi etkin stratejiler izlenmelidir.
 • Likidite ve Acil Durum: Acil durumlara karşı likidite düzeyi göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Piyasa Araştırması: Piyasa koşulları ve ekonomik trendler düzenli olarak takip edilmelidir.
 • Düzenli İletişim: Yatırımcılarla düzenli ve şeffaf iletişim sağlanarak güven inşa edilmelidir.
 • Vade Uyumu: Yatırım ürünlerinin vade yapısı, yatırımcının finansal hedefleriyle uyumlu olmalıdır.
 • Geopolitik Riskler: Politik ve jeopolitik risklerin portföy üzerindeki etkileri değerlendirilmelidir.
 • Vergi Optimizasyonu: Vergi avantajlı yatırım stratejileri kullanılarak vergi yükümlülükleri minimize edilmelidir.
 • Mali Durum Analizi: Yatırımcının mali durumu ve gelir ihtiyaçları dikkate alınarak risk ve getiri profili belirlenmelidir.
 • Faiz Oranları: Faiz oranlarının portföy performansına etkisi göz önünde bulundurulmalı ve faiz oranı riski yönetilmelidir.
 • Döviz Riski: Yabancı ülke varlıklarına yatırım yapıldığında döviz kurlarının etkisi göz önünde bulundurulmalı ve döviz riski yönetilmelidir.

Sosyal Medyada Paylaşın

0 Yorum

Yorum Yapın

Yorum yapabilmek için oturum açmanız gerekmektedir.

Sizlere Öneriyoruz

Bu blog yazısını okuyanlar aşağıdaki eğitimleri tercih ettiler!