Parapsikoloji Nedir?
  • Rüzgar Karakuz
  • 0 Yorum
  • 29 Ağustos 2022
  • 828

Parapsikoloji Nedir?

Duyanlarda merak uyandıran kavramlardan bir tanesi de parapsikolojidir. Peki, parapsikoloji nedir ve ne işe yarar?


Duyanlarda merak uyandıran kavramlardan bir tanesi de parapsikolojidir. Temeli öncelere dayanıyor olsa da günümüzde ruhani ve meditatif hareket ve yöntemlerin sıklıkla kullanılmaya başlaması sonrası parapsikolojinin daha yaygın bir hale geldiğini görmek de mümkün.

Parapsikolojiyi araştıran pek çok kişi bulunuyor. Temel mantıkta bu kavram daha çok duyular dışı algılarla kavranabilen olayları özetliyor. Telepati, duru görü gibi psişik güçlere dikkat çeken parapsikoloji, paranormal olayların da temelinde görülüyor. 

Bilimsel çevreler, parapsikolojik olaylar deneyimlediğini iddia eden kişilerin aksine psişik yeteneklerin varlığını kanıtlamanın mümkün olmadığını düşünüyor. Bu nedenle de bu alanın bilim dalı olarak ele alınmasına sıklıkla karşı çıkılıyor. 

Parapsikoloji ile ilgilenen pek çok kişi bulunuyor. Bu kişiler özellikle 6. Hisse dayalı çalışmalara ve duru görü, telepati, telekinezi gibi paranormal bulunabilecek güçlere bağlı kalarak alanla ilgili araştırma süreçleri yönetiyor. 


Parapsikolojinin Kurucusu Kimdir?

Parapsikolojinin esas kurucusu olarak Alman psikolog Max Dessoir öne çıkıyor. Bu şahsın ilk kez ortaya koyduğu parapsikoloji kavramı Rhine tarafından da benimsenerek günümüze kadar getirilmiş durumda. Pek çok kişinin duyduğu ve bildiği parapsikoloji, 1960 lı yıllarda da asıl gelişimini sağlayarak öne çıkmıştır.  Pek çok üniversitenin dahi parapsikoloji üzerine araştırmalar yaptığı biliniyor. Örneğin; Sorbonne Üniversitesi dahi bu konu üzerine araştırmalar yapan profesörlere ev sahipliği yapıyor. 

Bütün bunların yanında parapsikolojinin gelişmesi ve kavram olarak sıklıkla kullanılır hâle gelmesi de Rhine sayesinde gerçekleşmiş durumda. Özellikle 1930 lu yıllar sonrasında paranormal formlara da yer vererek araştırma gerçekleştiren Rhine, parapsikolojinin gelişiminde büyük bir role sahip. 

Parapsikolojide ilerleme kaydedebilmenin temel yolu laboratuvar ve metodoloji araştırmalarının gerçekleştirilmesinden geçmektedir. Bir bilim dalı olup olmadığı sıklıkla tartışılsa da laboratuvar ortamı ve metodoloji parapsikolojinin olmazsa olmazlarındandır. 

Peki, parapsikoloji ne işe yarar ve neyi anlatır?


Parapsikoloji Ne İşe Yarar?

Psişik güçleri ve ruhani boyuttaki dalgalanmaları anlamlandırmak parapsikoloji sayesinde mümkün olmaktadır. Doğaüstü olanı anlama ve paranormal olayları açığa çıkarma gibi alanlarda bu disipline sıklıkla başvurulmaktadır. 

Parapsikoloji, genel itibari ile maneviyattan ve ruhani boyuttan beslenen bir alandır. Bu nedenlere bağlı olarak da parapsikolojinin gelişimi spiritüel olarak ilerlemektedir. Parapsikolojide gelişim kaydedebilmek için yapılması gereken en etkili hamle metodoloji ile ilerlemek olacaktır.

Parapsikoloji araştırma ve gözlem temelli bir alan olması nedeniyle sıklıkla laboratuvar ortamı dahilinde incelemeler yapılması gerekir. 


Parapsikoloji Alanında Yapılan Çalışmalar 

Parapsikoloji geçmişten bugüne farklı pek çok gelişim sürecinden geçerek ilerleme kaydetmiştir. Başlangıçta resmi dayanağa bağlama ve terimi sunma gibi alanlarda sıkıntılar yaşanmış olsa da günümüzde parapsikoloji ciddi bir alan olarak görülmektedir. 

Özellikle günümüzde spiritüalizme yatkınlık ve meditatif yöntemlere yönelim sağlanması gibi noktalara bağlı kalarak parapsikolojide gelişmeler sağlanmıştır. Yoga, pilates, meditasyon, manifesting gibi günümüzün popüler kavramları parapsikolojide de ilerlemeler kaydedilmesini sağlamıştır. Spiritüel alanların pek çok kişi tarafından benimsenmesi ile ise hayatın her alanında parapsikolojinin de ruhani alanların da etkisini daha derinden hisseder hâle geldik.

Spiritüel alanlara ilgisi olan kişilerin en çok ilgilendiği alanlardan bir tanesi de taşlarla terapi ve meditasyon alanları olmaktadır.


Parapsikoloji Ne ile İlgilidir?

Parapsikoloji, spiritüel olana odaklanmaktadır. Doğrudan maneviyat ve ruhani boyutta olanla ilgilenen parapsikolojiyi özellikle meditatif alan içerisinde değerlendirebiliriz. Parapsikolojiyi çözümleme ve anlamlandırma çabaları pek çok araştırma sürecinin doğmasına da katkı sağlamaktadır. 

Parapsikoloji süresince ilerleme kaydedebilmek ve doğru bir şekilde yönlendirilebilmek için öncelikle alanın inceliklerini ve detaylarını bilmek gerekmektedir. Parapsikoloji, kimileri tarafından bir bilim dalı olarak sayılmışsa da kimileri için pek de dayanağı olmayan ve resmi kabul edilmeyen bir alandır. Üniversitelerde dahi üzerine araştırma yapılan bu alanı resmi saymamak elbette mümkün değildir. 

Doğru bir yönlendirme ile parapsikoloji alanında gelişim sağlamak ve ilerleme kaydetmek mümkündür. Özellikle duru görü, telekinezi, psişik görü gibi alanlarda parapsikoloji ile birlikte ilerleme kaydetmek mümkün olmaktadır. Siz de çok daha etkili bir şekilde parapsikoloji yapabilmek için vücudunuzdaki meditatifliği ve ruhani boyuttaki dalgalanmalarınızı artırabilmek için çeşitli terapi eğitimlerini alabilirsiniz. 

Vücut ve ruh arasındaki bağı kurmak parapsikoloji için büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle de Yoga Eğitimi de bu alanda ilerleme kaydedebilmek için etkili olabilecek eğitimler arasında yer almaktadır. Siz de parapsikoloji alanda gelişim göstermek için ruhani boyuttaki dalgalanmalarınızı düzenleyebilmek adına eğitimimize kaydolabilirsiniz. 

Sosyal Medyada Paylaşın

0 Yorum

Yorum Yapın

Yorum yapabilmek için oturum açmanız gerekmektedir.