Örnek İstifa Dilekçesi, İstifa Dilekçesi Örneği
  • Rüzgar Karakuz
  • 0 Yorum
  • 27 Ocak 2024
  • 481

Örnek İstifa Dilekçesi, İstifa Dilekçesi Örneği

İş dünyasında, kariyer rotamız üzerinde zaman içinde farklı dönemeçlere rastlamak kaçınılmazdır. Bu dönemlerden biri de, mevcut işimizden ayrılmayı düşündüğümüz anlardır. İşte tam da bu noktada, doğru bir istifa dilekçesi yazmak, iş ilişkilerini düzgün bir şekilde sonlandırmak ve gelecekteki kariyerimizi olumsuz etkilememek adına kritik bir rol oynar. Bu blog yazısında, bir istifa dilekçesini nasıl etkili bir şekilde yazabileceğinizi adım adım ele alacağız. Unutmayın ki, bir istifa dilekçesi sadece bir işten ayrılma bildirisi değil, aynı zamanda profesyonellik, saygı ve gelecek için olumlu bir adım atma fırsatıdır.


İş dünyasında, kariyer rotamız üzerinde zaman içinde farklı dönemeçlere rastlamak kaçınılmazdır. Bu dönemlerden biri de, mevcut işimizden ayrılmayı düşündüğümüz anlardır. İşte tam da bu noktada, doğru bir istifa dilekçesi yazmak, iş ilişkilerini düzgün bir şekilde sonlandırmak ve gelecekteki kariyerimizi olumsuz etkilememek adına kritik bir rol oynar.

Bu blog yazısında, bir istifa dilekçesini nasıl etkili bir şekilde yazabileceğinizi adım adım ele alacağız. Unutmayın ki, bir istifa dilekçesi sadece bir işten ayrılma bildirisi değil, aynı zamanda profesyonellik, saygı ve gelecek için olumlu bir adım atma fırsatıdır.


İşten Ayrılma Özel Sektör İstifa Dilekçesi Örneği

Tarih: …./….. /……

….… A.Ş.

…….. İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nün Dikkatine,

../../…. tarihleri arasında ……….. A.Ş’de … departmanında ……. görevini yürüttüm. Şirketimizin çalışan ve müşteri tepkilerinden de anlaşıldığı üzere görevime ….. sene başarıyla devam ettim.

Ancak şirketimize atanan yeni müdürün çalışma biçimi ve sert tepkileri dolayısıyla görevimi yerine getirmek konusunda zorlanmış bulunmaktayım. (Burada ayrılma nedeni sizin için elbette farklı olabilir)

……….. A.Ş’deki uzun çalışma hayatımın ve şirkete, iş arkadaşlarıma bağlılığımın getirdiği ayrı bir zorluğa rağmen söz konusu koşullarda görevimi yürütemeyeceğimi tarafınıza bildirmek durumundayım.

İstifamla ilgili gerekli işlemlerin başlatılmasını rica eder, bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,


Farkında olmadığımız ne kadar püf nokta var. Düşündüğümüzde bize ilginç gelen ve diğer taraftan anlamamızın zor olduğu bir konudur. Ancak duygusal zekamızı geliştirerek bu açığımızı kapatabiliriz. Bunun için İş Hayatında Kişisel Farkındalık ve Duygusal Zekâ Eğitimimizden faydalanın!


İstifa Dilekçesi Örneği Word

Tarih: …./….. /……

….… A.Ş.

…….. İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nün Dikkatine,      

../../…. tarihi itibarıyla başlamış olduğum …… görevinden ../../…. itibarıyla ayrılıyorum. İstifamın kabulünü ve gereğinin yapılmasını arz ederim.

Şirketinizde çalıştığım sürenin hem kariyerim hem de kişisel ve profesyonel gelişimim açısından çok faydalı ve verimli olduğunu belirterek teşekkürlerimi iletiyorum. Çalıştığım süre içinde ben de şirkete olumlu katkılarda bulunmayı başardığımı umuyorum.

Saygılarımla,

Ad Soyad:

İmza:


Usulüne Uygun istifa Dilekçesi Örneği

Tarih: …./….. /……

….… A.Ş.

 Muhasebe Departmanı Müdürlüğü’ne,                                                     

………………………..’nin ……………………… adresindeki işimden kendi isteğimle ……………………… sebeplerden dolayı ../../…. tarihi itibarıyla ayrılmak istiyorum.

Gereğinin yapılarak tarafıma bildirilmesini arz ederim.

Saygılarımla,

Ad Soyad:

İmza:


Haklı Nedenle İstifa Dilekçesi Örneği

Tarih: …./….. /……

….… A.Ş.

Muhasebe Departmanı Müdürlüğü’ne,

./…/…. tarihinden bu yana firmanızın ……… adresindeki iş yerinde çalışmaktayım. Kişisel sebeplerden dolayı kendi isteğimle ….. /…./ …. tarihinden itibaren işten ayrılmak istiyorum. İş yerinden ayrılışımda tarafıma ödenmesi gereken tüm sosyal hak ve güvencelerimin ödenerek ayrılışımın yapılması hususunda;

Gereğini arz ederim.

Ad Soyad:

İmza:

Personel Bilgileri

T.C. No:

Sigorta No:

Adres:

Cep Tel. No:


Memur İstifa Dilekçesi Örneği

Tarih: …./….. /……

…. BAKANLIĞI’NA ………….. İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE …… MÜDÜRLÜĞÜ’NE,

657 sayılı Kanunun “Çekilme:” başlıklı 20. maddesinde “Devlet memurları, bu kanunda belirtilen esaslara göre memurluktan çekilebilirler.” hükmü, 94. maddesinde ise “Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir” hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki hüküm gereğince, memuriyet görevinden çekilmek istiyorum.

Gereğini arz ederim.

Ad Soyad:

İmza:

Memur Kimlik Bilgileri

Ad Soyad:

Adres:

Sicil No:

T.C. Kimlik No:

Cep No:


İşçi İstifa Dilekçesi Örneği

Tarih: …./….. /……

……………….’ne,

……………………………. adresinde bulunan iş yerinizde  …./….. /…… ve ….. /….. /….. tarihleri arasında çalışmış bulunmaktayım. Söz konusu çalışma sürem içerisinde doğan tüm kanuni ve akdi haklarımı aldım. İş yerinizden şahsi gerekçelerimle, kendi istek ve rızamla herhangi bir baskı olmadan …./….. /…… (İhbar süresi göz önünde bulundurularak tarih yazılması uygundur) tarihinde ayrılmak istiyorum. Gerekli işlemlerin yapılmasını arz ederim.

İşçinin bilgileri:

T.C. No:

Sigorta No:

Adres:

İmza:


İstifa, bir bireyin işinden ayrılmayı kendi isteğiyle kararlaştırması ve bu kararı işverenine yazılı olarak bildirmesi sürecidir. İstifa etmek genellikle çeşitli nedenlere dayanabilir ve bu nedenler kişisel, profesyonel veya işyeriyle ilgili olabilir. İşten istifa etme kararı genellikle dikkatlice düşünülmesi gereken bir adımdır ve birçok faktörü içerir. İşte istifanın yaygın nedenleri ve detayları:

Kariyer Hedefleri ve Gelişim:

İşten ayrılma kararı, bireyin kariyer hedefleri ve kişisel gelişimi ile uyumsuzluk durumunda ortaya çıkabilir. Birey, mevcut işindeki ilerleme ve gelişme fırsatlarını değerlendirirken, kariyerine yeni bir yön verme veya daha fazla sorumluluk almak isteme durumuyla karşılaşabilir.

İşyeri İlişkileri:

Çalışanlar arasındaki olumsuz ilişkiler, stres ve anlaşmazlıklar istifa kararını tetikleyebilir. İşyerindeki olumsuz bir atmosfer, çalışanın iş tatmini üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.

Çalışma Koşulları:

İşyerindeki çalışma koşulları, maaş, avantajlar, iş saatleri veya uzaktan çalışma seçenekleri gibi unsurlar, bir çalışanın istifasında etkili olabilir. Uygun çalışma koşulları olmaması, çalışanın işten ayrılma kararını etkileyebilir.

Mesleki Yetersizlik veya Uyumsuzluk:

Çalışanın görevleri yerine getirme konusunda yetersiz hissetmesi veya pozisyonun gereksinimlerine uyumsuz olması durumunda, birey işten ayrılma kararı alabilir.

Kurumsal Değişiklikler:

İşyerindeki büyük değişiklikler, birleşme, satın alma veya yeniden yapılandırma gibi durumlar istifaya neden olabilir. Bu tür değişiklikler, çalışanın iş güvencesi ve pozisyonuyla ilgili belirsizlik yaratabilir.

Kişisel Nedenler:

Ailevi sorunlar, sağlık sorunları veya kişisel yaşamındaki diğer faktörler, bir bireyin işten ayrılma kararını etkileyebilir. Bu durumda, iş ve özel hayat arasındaki dengeyi sağlamak adına istifa edilebilir.


İstifa, genellikle iki hafta önceden bildirilir ve bu süre zarfında işverenle iletişim devam eder. Bu süreç, çalışanın ve işverenin sorumluluklarını düzenlemek ve geçiş sürecini düzgün bir şekilde yönetmek açısından önemlidir. İstifanın ardından, birey genellikle yeni bir iş bulma veya kariyer hedeflerine odaklanma sürecine girer.

İstifa etmeye neden olabilecek bir dizi sebep bulunmaktadır. Bu sebepler, kişisel, profesyonel veya işyeriyle ilgili olabilir. İşte istifa kararı alınmasına yol açabilecek bazı örnekler:

Yetersiz Maaş ve Yan Haklar:

Çalışanlar, maaşlarının piyasa koşullarına uygun olmadığını düşündüklerinde veya yan haklar (örneğin, sağlık sigortası, izin günleri) beklentilerini karşılamıyorsa, bu durum istifa için bir sebep olabilir.

Profesyonel Gelişim ve İlerleme Eksikliği:

Çalışanlar, kariyerlerini ilerletme ve yeni beceriler kazanma konusunda yeterli fırsat bulamadıklarını hissettiklerinde istifa kararı alabilirler.

Kötü İşyeri İlişkileri:

Olumsuz çalışma ortamı, yöneticiyle çatışma, iş arkadaşları arasındaki sorunlar veya mobbing gibi kötü ilişkiler, çalışanların işten ayrılma nedeni olabilir.

İş Yükü ve Stres:

Aşırı iş yükü, sürekli stres altında çalışma ve iş-yaşam dengesinin sağlanamaması, bir çalışanın istifa etmesine sebep olabilir.

Kurumsal Değişiklikler ve Belirsizlik:

Şirket içindeki büyük değişiklikler, özellikle belirsizlik yaratıyorsa (birleşme, satın alma, yeniden yapılandırma), çalışanlar istifa etme eğiliminde olabilirler.

Mesleki Gelişim İmkanlarının Eksikliği:

İşyerindeki pozisyonunun gerektirdiği beceri ve yetenekleri geliştirmek için yeterli eğitim ve gelişim imkanlarının olmaması, bir çalışanın istifa etmesine neden olabilir.

İş Ahlakı ve Etik İhlaller:

Şirket içindeki ahlaki veya etik ihlaller, çalışanların değerlerine uymayan bir ortamda çalıştıkları hissini yaratabilir. Ve bu durum istifa kararı alınmasına yol açabilir.

Sağlık Sorunları:

Çalışanın kendi sağlığı veya aile üyelerinin sağlığıyla ilgili ciddi sorunlar, işten ayrılma kararı almasına neden olabilir.

İşsizlik ve İş Güvencesi Endişesi:

Çalışanlar, şirketteki belirsizlikler veya ekonomik zorluklar nedeniyle iş güvencesi konusunda endişe duyduklarında istifa edebilirler.

Uyumsuz Kurumsal Kültür:

Şirket kültürü ile uyumsuzluk, çalışanın değerlerine ve iş anlayışına uymayan bir ortamda çalışma hissiyatı yaratabilir.


Her bireyin durumu farklıdır ve istifa kararı almadan önce dikkate alınması gereken birçok faktör vardır. İstifa etmeye karar vermeden önce, çalışanlar genellikle durumlarını değerlendirir ve kararlarını dikkatlice düşünürler.

İstifa etme sürecinde dikkat edilmesi gereken bazı önemli faktörler vardır. İstifa kararı alındığında, bu kararı profesyonelce ve düzenli bir şekilde iletmek, hem çalışanın itibarını korumasına yardımcı olur hem de gelecekteki kariyeri üzerinde olumlu bir etki bırakabilir. İşte istifa ederken dikkat edilmesi gereken önemli hususlar:

Yazılı Bildiri:

İstifanızı yazılı olarak bildirin. İstifanızı içeren bir yazı hazırlayarak, işvereninize resmi bir şekilde iletmek önemlidir. Bu, gelecekteki referanslar veya iş başvuruları için belge niteliği taşır.

İki Hafta Bildirim Süresi:

İdeal olarak, istifanızı işten ayrılmadan en az iki hafta önce bildirmeye çalışın. Bu, işyerinin sizin yerinize birini bulma ve geçiş sürecini düzenleme konusunda yardımcı olur.

Profesyonellik ve Saygı:

  İstifa bildirinizi profesyonelce ve saygılı bir dille yazın. Olumsuz duyguları içeren ifadelerden kaçının ve şirketinize teşekkür edin.

İstifanın Nedenini Belirtme (Opsiyonel):

  İstifanızın nedenini belirtmek sizin tercihinize bağlıdır. Ancak, olumlu bir şekilde ifade edilmiş kısa bir neden, işverenin daha iyi anlamasına yardımcı olabilir.

Mülakat Teklifine Hazır Olun:

İstifa sonrasında işveren veya insan kaynaklarından iş çıkış mülakatına çağrılabilirsiniz. Bu tür mülakatlara hazırlıklı olun ve olumlu bir şekilde ayrılma niyetinizi ifade edin.

Varlık Devri ve Bilgi Paylaşımı:

Pozisyonunuzu devretme konusunda işbirliği yapın ve önemli bilgileri ekip üyeleri veya halefiyle paylaşın. Bu, işyerinizin sürekliliği için önemlidir.

İş Araştırması İçin Zaman Ayırma:

İşten ayrılmadan önce yeni bir iş bulma sürecine başlamak için zaman ayırın. CV'nizi güncelleyin, iş başvurularınızı gönderin ve iş görüşmelerine katılın.

İşe Dönüş Hakkını Araştırma:

Bazı durumlarda, işten ayrılan çalışanlar tekrar işe dönebilirler. Bu konuda işyerinizin politikalarını ve işe geri dönüş süreçlerini öğrenin.

Önceki Haklardan Yararlanma:

 Kullandığınız önceki haklarınızı ve avantajlarınızı gözden geçirin. Kullanılmayan izin günleri, maaş ödemeleri veya benzeri konularda haklarınızı kontrol edin.

Çalışma Ortamını Temizleme:

İşyerinizdeki kişisel eşyalarınızı düzenleyin ve gizli veya kişisel bilgileri işyerinden temizleyin.


İstifanın düzenli ve profesyonelce yapılması, iş ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde sona ermesine yardımcı olur. Ve gelecekteki kariyeriniz üzerinde olumlu bir izlenim bırakabilir.

Sosyal Medyada Paylaşın

0 Yorum

Yorum Yapın

Yorum yapabilmek için oturum açmanız gerekmektedir.

Sizlere Öneriyoruz

Bu blog yazısını okuyanlar aşağıdaki eğitimleri tercih ettiler!