Örnek Gösterilen Finlandiya Eğitim Sistemi Nasıl?
 • Rüzgar Karakuz
 • 0 Yorum
 • 05 Eylül 2023
 • 50

Örnek Gösterilen Finlandiya Eğitim Sistemi Nasıl?

Finlandiya Okul Öncesi Eğitim Sistemi, Finlandiya nın Eğitim Sistemi, Finlandiya Eğitim Sistemi Kısaca, Finlandiya Türkiye Eğitimi Sistemi Farkları Nelerdir? Finlandiya da Lise Eğitim Sistemi


Finlandiya'nın eğitim sistemi, dünya genelinde övgüyle kabul edilen ve ilham kaynağı olan bir model olarak bilinir. Finlandiya, eğitimdeki başarısıyla bilinçli eğitim reformları ve öğrenci merkezli bir yaklaşım benimsemesiyle tanınır. İşte Finlandiya eğitim sistemi hakkında bazı temel özellikler:

 1. Zorunlu Eğitim: Finlandiya'da zorunlu eğitim 7 yaşından itibaren başlar ve 16 yaşına kadar devam eder. İlkokul 6 yıl, ardından ortaokul (comprehensive school) 3 yıl sürer.
 2. Öğrenci Merkezli Eğitim: Finlandiya eğitim sistemi, öğrenci merkezli bir yaklaşım benimser. Öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına ve ilgi alanlarına önem verilir. Öğrencilerin öğrenme hızlarına uygun olarak ilerlemelerine izin verilir.
 3. Sınıf Tekrarı Yok: Finlandiya'da öğrenciler sınıf tekrarı yapmazlar. Bunun yerine, öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik ek destek ve rehberlik sağlanır.
 4. Az Ev Ödevi: Finlandiya'da ev ödevi miktarı oldukça düşüktür. Öğrencilere daha fazla boş zaman ve oyun fırsatı sunulur.
 5. Eğitimcilerin Yüksek Nitelikleri: Finlandiya öğretmenleri yüksek niteliklere sahip olmalıdır. Öğretmenler, lisans ve yüksek lisans seviyelerinde öğretmenlik eğitimi alırlar.
 6. Ücretsiz Eğitim: Finlandiya'da devlet okulları ücretsizdir ve tüm öğrencilere eşit erişim sağlar. Ayrıca öğrencilere ücretsiz yemekler ve ücretsiz sağlık hizmetleri sunulur.
 7. Değerlendirme ve Sınavlar: Finlandiya'da standartlaştırılmış sınavlar daha azdır. Öğrenciler daha çok proje tabanlı ve portfolyo değerlendirmelerine tabi tutulur.
 8. Oyuncak ve Oyun: Finlandiya'da okullarda oyun ve yaratıcılık teşvik edilir. Okullar genellikle oyuncağa ve sanat malzemelerine sahiptir.
 9. Düşük Rekabet: Finlandiya'da öğrenciler arasındaki rekabeti azaltmaya yönelik bir eğitim anlayışı benimsenmiştir. Öğrenciler birbirlerine yardım etmeyi teşvik ederler.

Finlandiya eğitim sistemi, öğrenci başarısını ve mutluluğunu artırmak için öğrenci merkezli,

öğretmenlerin yüksek nitelikli olduğu ve eşitlikçi bir yaklaşım benimseyen bir model olarak dünya genelinde büyük ilgi çekmektedir.

Finlandiya, uluslararası sınavlarda yüksek başarılar elde ederek bu modelin etkili olduğunu göstermiştir.


Finlandiya Okul Öncesi Eğitim Sistemi

Finlandiya, okul öncesi eğitim konusunda da çocuk merkezli bir yaklaşım benimseyen ve eğitim

sistemini bu yönde geliştiren bir ülke olarak tanınır.

İşte Finlandiya'nın okul öncesi eğitim sistemi hakkında bazı önemli özellikler:

 1. Ücretsiz ve Zorunlu Değil: Finlandiya'da okul öncesi eğitim zorunlu değildir. Ancak, çoğu çocuk okul öncesi eğitim programlarına katılmaktadır. Bu programlar genellikle belediyeler tarafından işletilir ve ücretsizdir.
 2. Erken Yaşta Başlama: Finlandiya'da çocuklar 6 yaşına gelmeden önce okul öncesi eğitime katılabilirler. Bu, çocukların okula hazırlık sürecine erken başlamalarını sağlar.
 3. Çocuk Merkezli Yaklaşım: Finlandiya'da okul öncesi eğitimde çocukların ilgi ve ihtiyaçlarına odaklanılır. Öğrencilerin bireysel gelişimleri ve öğrenmeleri teşvik edilir. Oyun, keşif ve yaratıcılık okul öncesi eğitimin temel bileşenleridir.
 4. Eğitimcilerin Nitelikleri: Okul öncesi eğitimde görev yapan öğretmenler yüksek niteliklere sahip olmalıdır. Bu eğitimciler, çocuk gelişimi ve eğitimi konularında uzmanlaşmıştır.
 5. Küçük Sınıflar: Finlandiya'da okul öncesi sınıflar genellikle küçüktür. Bu, öğretmenlerin her çocuğa daha fazla dikkat verebilmesini sağlar.
 6. Dil Eğitimi: Finlandiya'da, ikinci bir dil öğrenimi okul öncesi eğitim programının bir parçasıdır. Bu, çocukların dil becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.
 7. Açık Hava Etkinlikleri: Okul öncesi eğitimde açık hava etkinlikleri ve doğa ile temas önemlidir. Çocuklar doğal çevreyi keşfeder, dışarıda oynar ve açık hava etkinliklerine katılır.
 8. Ailelerin Katılımı: Aileler, çocukların eğitimine aktif olarak katılma fırsatına sahiptirler. Okullar, ailelerle işbirliği yapar ve ebeveynlerin çocuklarının eğitimine katkıda bulunmalarını teşvik eder.

Finlandiya'nın okul öncesi eğitim sistemi, çocukların sağlıklı gelişimini ve öğrenmelerini teşvik eden bir model olarak bilinir.

 

Finlandiya nın Eğitim Sistemi
Finlandiya Eğitim Sistemi Kısaca

Finlandiya eğitim sistemi, dünya genelinde örnek bir model olarak kabul edilir. Finlandiya Türkiye eğitim sistemi karşılaştırması makale lerinin ortak noktalarından haraketle kısaca sistem :

 1. Öğrenci Merkezli Yaklaşım: Finlandiya, eğitimde öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına ve ilgi alanlarına odaklanır. Öğrencilere öğrenme özgürlüğü verilir ve kendi öğrenme süreçlerini yönlendirme fırsatı sunulur.
 2. Az Ev Ödevi: Finlandiya'da ev ödevi miktarı oldukça düşüktür. Öğrencilerin okul dışında boş zamanlarını dinlenerek veya kendi ilgi alanlarında vakit geçirerek değerlendirmelerine fırsat verilir.
 3. Eşitlik ve Erişim: Finlandiya'da eğitim, toplumsal eşitliği teşvik eder. Devlet okulları ücretsizdir ve tüm öğrencilere eşit erişim sağlar.
 4. Öğretmen Nitelikleri: Finlandiya'da öğretmenler yüksek niteliklere sahip olmalıdır. Öğretmenlik mesleği saygın bir meslek olarak kabul edilir . Öğretmenler genellikle lisans ve yüksek lisans seviyelerinde eğitim alırlar.
 5. Az Sınav, Çok Değerlendirme: Finlandiya'da standartlaştırılmış sınavlar daha azdır. Öğrenciler daha çok proje tabanlı çalışmalar ve portfolyo değerlendirmeleri ile ölçümlenir.
 6. Oyun ve Sanat: Okullarda oyun, sanat ve yaratıcı aktiviteler teşvik edilir. Öğrencilerin kendilerini ifade etme ve yaratıcılıklarını geliştirme fırsatları vardır.
 7. Daha Az Ders Saati: Finlandiya'da öğrenciler daha az ders saati ile daha uzun molalar alır. Bu, öğrencilerin dinlenmelerini ve sosyal etkileşimde bulunmalarını sağlar.
 8. Okul Dışı Aktiviteler: Öğrencilere okul dışı aktiviteler ve açık hava etkinlikleri teşvik edilir. Spor, doğa gezileri ve kültürel etkinlikler okul programlarının bir parçasıdır.

Finlandiya eğitim sistemi makale lerinin ortak noktası , öğrenci başarısını ve mutluluğunu artırmaya

odaklanan, öğrenci merkezli ve eşitlikçi bir yaklaşımı benimser. Bu model, özellikle uluslararası sınavlarda yüksek başarılar elde etmesiyle dikkat çeker.

 

Finlandiya'da eğitim sistemi, öğrencilere çok erken yaşlardan itibaren öğrencilere ev ödevi vermeden, öğrenci merkezli bir yaklaşımla başlar.

Öğrenciler, ana dil Fince veya İsveççe gibi dilleri öğrenirler. Temel eğitim, çocukların okul yaşlarına geldiğinde başlar ve her öğrenciye yüksek lisansa kadar eşit erişim sağlar.

Lise eğitimi modüler bir yapıya sahiptir ve öğrenciler kendi ilgi alanlarına yönelik dersler seçebilirler. Finlandiya'nın eğitim sistemi, aynı zamanda meslek eğitimidir. Öğrencilere uygulamalı bilimler üniversitesine gitme fırsatı sunar. Bu model, öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerini ve kendi öğrenme süreçlerini yönlendirmelerini teşvik eder


Finlandiya Türkiye Eğitimi Sistemi Farkları Nelerdir?

Finlandiya ve Türkiye'nin eğitim sistemleri arasında önemli farklar bulunmaktadır. İşte bu iki ülkenin eğitim sistemlerindeki temel farklar:

 • Öğrenci Merkezlilik: Finlandiya'da eğitim sistemi öğrenci merkezli bir yaklaşım benimser. Öğrencilere kendi öğrenme hızlarını belirleme ve ilgi alanlarına göre seçim yapma özgürlüğü

verilirken, Türkiye'de daha fazla merkezi düzenlemeler ve sınavlarla odaklanan bir sistem bulunur.

 • Sınav Sistemi:

Finlandiya'da standartlaştırılmış sınavlar daha azdır ve öğrenciler daha çok proje tabanlı ve portfolyo değerlendirmelerine tabi tutulurlar. Türkiye'de ise sınavlar daha fazla vurgulanır ve öğrencilerin başarılarını belirlemede önemli bir rol oynar.

 • Ev Ödevi:

Finlandiya'da ev ödevi miktarı oldukça düşüktür ve öğrencilere daha fazla boş zaman ve oyun fırsatı

sunulurken, Türkiye'de ev ödevi daha yaygındır ve öğrencilerin akademik başarıları için önemlidir.

 • Öğretmenlerin Nitelikleri:

Finlandiya'da öğretmenler yüksek niteliklere sahip olmalıdır ve öğretmenlik mesleği saygın bir meslek olarak kabul edilir. Türkiye'de de nitelikli öğretmenler bulunsa da öğretmenlik mesleği bazen diğer seçeneklerin altında değerlendirilebilir.

 • Ücretsiz Eğitim:

Finlandiya'da devlet okulları ücretsizdir ve tüm öğrencilere eşit erişim sağlar. Türkiye'de ise özel okullar ve dershaneler gibi ücretli eğitim seçenekleri daha yaygındır.

 • Okul Öncesi Eğitim:

Finlandiya'da okul öncesi eğitim zorunlu olmamakla birlikte yaygındır ve ücretsizdir.

Türkiye'de ise okul öncesi eğitim zorunlu hale getirilmiştir, ancak uygulamada bu zorunluluğun

izlenmesi ve tüm çocuklara erişimin sağlanması zorluklarla karşılaşabilir.

 • Müfredat:

Finlandiya'da müfredat daha esnek ve genel eğitime odaklanmıştır. Türkiye'de müfredat daha sıkı ve genellikle merkezi olarak belirlenir.

 • Okul Süreleri:

Finlandiya'da okul günleri ve yıl sona ermeden yaz tatili uzunken, Türkiye'de yaz tatili daha kısa ve

ders saatleri daha yoğundur.

Bu farklar, Finlandiya'nın eğitim sisteminin daha öğrenci odaklı, az sınavlı, oyun ve yaratıcılığı teşvik

eden bir yaklaşım benimsemesine karşılık, Türkiye'nin daha fazla sınav vurgusu, ev ödevi ve merkezi

düzenlemelerle işleyen bir sistemine işaret eder.

Her iki sistem de kendi avantajlarına sahiptir. Ancak her iki ülke de eğitim reformları ve iyileştirmeler üzerinde çalışmaktadır.

 

Finlandiya da Lise Eğitim Sistemi

Finlandiya'da lise eğitimi "lukio" olarak adlandırılır ve genel lise eğitimini içerir. İşte Finlandiya'da lise eğitiminin temel özellikleri:

 1. Süre: Finlandiya'da lise eğitimi 3 yıl sürer. Bu süre boyunca öğrenciler genel eğitim alırlar. Üniversiteye veya yüksekokula giriş için gerekli olan yeterliliği elde ederler.
 2. Öğrenci Seçimi: Lukio programına katılmak isteyen öğrenciler, ilkokuldan sonra yapılan bir seçim sürecinden geçerler. Öğrenci seçimi, öğrencilerin akademik yeteneklerine dayalıdır ve öğrenciler kendi ilgi alanlarına uygun bir program seçerler.
 3. Genel Eğitim: Lukio programı, öğrencilere edebiyat, matematik, fen bilimleri vb. diğer derslerde geniş bir müfredat sunar. Bu, öğrencilere geniş bir akademik temel sağlar.
 4. Modüler Sistem: Finlandiya'da lise eğitimi modüler bir yapıya sahiptir. Öğrenciler, kendi ilgi alanlarına ve hedeflerine göre dersler seçebilirler. Bu, öğrencilere özgürlük ve esneklik sunar.
 5. Öğretmenlerin Rolü: Öğretmenler, öğrencilere derslerde rehberlik ederler ve öğrencilerin kendi öğrenme yolculuklarını yönlendirmelerine yardımcı olurlar. Öğretmenler, öğrencilerin ilgi alanlarına ve ihtiyaçlarına göre ders planlarlar.
 6. Sınavlar ve Değerlendirme: Finlandiya'da sınavlar daha azdır. Öğrenciler daha çok proje tabanlı çalışmalar, ödevler ve portfolyo değerlendirmeleri ile ölçümlenirler. Sınavlar daha çok öğrencinin öğrendiği konuyu anlama ve eleştirel düşünme yeteneklerini gösterme amaçlıdır.
 7. Ücretsiz ve Eşit Erişim: Finlandiya'da lise eğitimi ücretsizdir ve tüm öğrencilere eşit erişim sağlar. Eğitim, toplumsal eşitliği teşvik eder ve her öğrenciye aynı fırsatları sunar.

Finlandiya'da lise eğitimi, öğrencilere geniş bir akademik temel sunar ve öğrenci merkezli bir yaklaşım benimser. Öğrencilere eleştirel düşünme, araştırma yapma ve kendi ilgi alanlarına yönlendirme fırsatları verir. Bu nedenle Finlandiya'nın lise eğitim sistemi uluslararası düzeyde övgü almış bir modeldir.

Finlandiya'da okula başlama yaşının önemi, eğitim sistemlerinin nasıl tasarlandığı ve çocukların gelişim

ihtiyaçlarına nasıl yanıt verildiği açısından büyük bir rol oynar. Finlandiya'da okula başlama yaşıyla ilgili bazı temel önemli noktalar şunlardır:

 1. Erken Yaşta Baskıdan Kaçınma: Finlandiya, çocukların çok erken yaşlarda resmi eğitim sistemine girmelerine karşıdır. Çocuklar, 7 yaşına kadar resmi eğitim almak zorunda değillerdir. Bu, çocuklara daha fazla oyun ve keşif fırsatı verir ve erken yaşta akademik baskıdan kaçınılmasını sağlar.
 2. Çocuğun Gelişimine Saygı: Finlandiya'da okula başlama yaşı, çocuğun fiziksel, duygusal ve bilişsel gelişimine saygı duymayı içerir. Çocukların okula hazır olmaları ve öğrenmeye istekli olmaları önemlidir.
 3. Özgür Oyun ve Sosyal Gelişim: Çocuklar, okula başlamadan önce oyun ve sosyal etkileşim yoluyla dünyayı keşfederler. Bu, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.
 4. Çocuk Merkezli Eğitim: Finlandiya'da okula başlama yaşı, çocukların ihtiyaçlarına dayalı bir yaklaşımın bir parçasıdır. Her çocuk farklıdır ve kendi hızında öğrenir. Erken yaşlarda çocukların bu farklılıklara saygı gösterilir.
 5. Okulun Zorunlu Olmaması: Finlandiya'da okula başlama yaşı zorunlu değildir. Bu, ailelere ve çocuklara daha fazla esneklik sağlar ve çocuğun hazır olduğu zamanı beklemelerine olanak tanır.
 6. Oyun ve Keşif: Okula başlamadan önce çocuklar, oyun, sanat,vb. etkileşim yoluyla öğrenme fırsatlarına sahiptirler. Bu, çocukların yaratıcılıklarını ve meraklarını destekler.
 7. Öğrenci Memnuniyeti: Finlandiya'da okula başlama yaşıyla ilgili yaklaşım, öğrenciler eğitim konusundaki memnuniyetini ve okula olan ilgiyi artırabilir. Çocukların okula başlama yaşında hazır hissetmeleri, daha olumlu bir öğrenme deneyimi yaşamalarına katkıda bulunabilir.

Sonuç olarak, Finlandiya'da okula başlama yaşının önemi,

çocukların gelişim ihtiyaçlarına ve öğrenme biçimlerine saygı duyan bir eğitim yaklaşımının bir parçasıdır. Bu yaklaşım, çocukların daha mutlu, sağlıklı ve başarılı bir şekilde öğrenmelerine sahip olmaları na yardımcı olabilir.

Sosyal Medyada Paylaşın

0 Yorum

Yorum Yapın

Yorum yapabilmek için oturum açmanız gerekmektedir.

Sizlere Öneriyoruz

Bu blog yazısını okuyanlar aşağıdaki eğitimleri tercih ettiler!

 • 1263 Kişi
 • 9 Modül
 • 85 Ders
789 ₺ yerine 399 ₺
 • 4051 Kişi
 • 1 Modül
 • 1 Ders
193 ₺ yerine 132 ₺
 • 3768 Kişi
 • 22 Modül
 • 219 Ders
336 ₺ yerine 244 ₺