OKR Nedir?
  • Mert Aylanç
  • 0 Yorum
  • 02 Aralık 2022
  • 568

OKR Nedir?

Şirketlerin hedeflerine ulaşmak noktasında uygulamakta olduğu pek çok politika ve sistem bulunmaktadır. Peki, OKR nedir ve ne işe yarar?


Şirketlerin hedeflerine ulaşmak noktasında uygulamakta olduğu pek çok politika ve sistem bulunmaktadır. Peki, OKR nedir ve ne işe yarar? OKR, hedefler ve anahtar sonuçlar noktasında sağlamış olduğu destekle öne çıkmaktadır. 

Stratejik önceliklerden beslenen OKR, şirketinizin başarısını artırma noktasında daha etkili bir şekilde ilerlemenizi mümkün kılmayı hedeflemektedir. Hedef olarak şirket vizyonunu artırmayı ve böylece çok daha etkili bir çalışma ortamı oluşturarak hedeflere daha etkili bir şekilde koşabilmeyi mümkün kılan OKR, çalışanlar tarafından da yönetim tarafından da hedeflerin gerçekleştirilebilmesi ve şirketin geliştirilebilmesi noktasında katkı sağlamaktadır. 

OKR hangi süreçleri daha etkili bir şekilde sürdürmemiz ve neleri iyileştirmemiz gerektiğini göstermektedir. Objektifleri metrik değildir. Dengeli skor kartı içerisinde metriklere bağlı kalarak çalışılırken OKR içerisinde sistem ve süreçlerin sıçramalı olarak iyileştirilmesinin daha etkili olacağı görüşü üzerine şekillenmektedir. 

Objektifler daha çok nereye gitmek istediğimizi gösterirken anahtar sonuçlar oraya nasıl varacağımızı anlatmaktadır. OKR doğrudan anahtar sonuçlarla bağlantılı olduğu için şirketlerin okr aracılığı ile hedeflerine nasıl varabileceğini kavrayabilmeleri mümkün olmaktadır. Anahtar sonuçların metrik olması beklenmektedir. 

Şirket hedefleri doğrultusunda 3-5 aralığında objektif ve her bir objektif için de 2-4 aralığında anahtar sonuç belirlenir. Bireysel başarı noktasında ise bu sayılar değişiklik göstererek tüm anahtar sonuçların toplamı 6-7 seviyesini geçmeyecek şekilde belirlenir. 

OKR içerisinde özellikle de FACTS şeklinde kısaltılabilen 5 temel ilkenin etkileri görülmektedir. Bu noktada bu yaklaşımı şu şekilde açıklayabiliriz:


(F)ocus: Odaklanmak

Şirketlerin performans göstergesinden (PI) daha çok anahtar performans göstergesine (KPI) odaklanmasını konu alan odaklanma noktası, şirketlere skor kart yaklaşımında yapılan hataları gösterir. Az sayıda fakat ulaşılması halinde büyük getirileri olabilecek  noktalara dikkat çekmek için kullanılır.


(A)lignment: Hizalanmak

Başarılı bir şekilde OKR süreci yürütebilmek için öncelikle stratejilerin ve vizyonun doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Doğru bir şekilde hizalanabilmek ve bu hizalanmadan destek alabilmek için öncelikle sağlıklı bir strateji süreci sürdürülmelidir.

Bu noktada vizyonun devamlı olarak gündemde tutulması ve yönetim tarafından sıklıkla tekrarlanması önem arz etmektedir.  Sık tekrarlanan vizyon, yönetim tarafından kanıksanmış sayılsa da çalışanlar daima vizyonun sık tekrarlanmadığından şikayetçi olabilmektedir. 


(C)ommitment: Adanmak

Hedeflere karşı adanmışlığı destekleyebilmek için içselleştirme yöntemine dayanmak önem arz etmektedir. Bu noktada hedefini içselleştirmiş olan kişilerin daha etkili bir şekilde çalışabilme noktasında gelişim gösterebildiği anlaşılmaktadır. Burada kastedilen içselleştirmede ekip içi iletişimin ve içselleşmenin önemi son derece büyüktür. Öyle ki hedefler için çalışan yönetime değil ekip üyelerine bakarak hesap vermelidir. Çalışan bağlılığı ve ekip içi iletişimin gücü de böylece artırılabilmektedir. 


(T)racking: Takip etmek

OKR süreçlerinde skor kart süreçlerine kıyasla çok daha kısa aralıklarla takip gerçekleştirilir. Gözden geçirme yolunun sıklığı ile işin takibinin daha rahat sağlanması mümkün kılınır. Bu noktada gözden geçirme süreçlerinin 10-20 dakika ile kısıtlı tutulması da etkili olabilmektedir. 


(S)tretching: Zorlayıcılık

Kolay ulaşılabilir hedeflere kıyasla  gerçekleştirilmesi daha zor hedeflere ulaşma noktasındaki isteğimiz ve başarı oranımız araştırmalarla da kanıtlanmıştır. Zor olanları elde etmek üzerine olan isteğimizin daha fazla olması bizleri rehavete kapılmaktan alıkoyduğu için bu süreçlerdeki hedefler belirlenmiş iken süreçlerin daha zorlayıcı olmasına dikkat etmek önem arz etmektedir. 


OKR Nasıl Uygulanır?

OKR ler anahtar sonuçlarla bağlantılı olarak sürdürülmekte olan süreçlerdir. Bu noktada okr leri hedefin yönetim sistemi noktasında etkin rol oynayan sistematikler olarak yorumlayabilmemiz mümkündür. Aynı zamanda şirket içi iletişim ve sürdürülebilirlik, motivasyon artışı, verimlilik gibi noktalarda da okr süreçlerinin katkı sağladığı görülebilir. 

Şirketinizin başarı elde edebilmesi için yapmanız gerekenleri doğru bir şekilde kategorize edebilmenizi sağlayan okr süreçlerini uygulayabilmek için öncelikle yönetimde strateji ve hedef belirlemelerini gerçekleştirmeniz gerekir. Daha sonrasında çok daha fazla verim alınabilecek alanlarda sıçramalı bir şekilde çalışmaların başlamasını sağlayarak sizler de kendinizi kanıtlama imkanı edinebilirsiniz. 


OKR Hangi Noktada Şirketlere Yardımcı Olur?

Şirketlerin en çok zorlandıkları noktaları çözümlemesine ve daha rahat bir şekilde olayı çözüme kavuşturmasında katkı sağlayan OKR, hedeflere ulaşmayı ve stratejik olarak performansal verim almayı mümkün kılar. Stratejik yaklaşımlarla doğru hedef belirlemeyi ve bu hedefleri gerçekleştirmeyi mümkün kılan OKR, şirketlerin güçlü ve zayıf yönlerini tespit ederek aksiyon alabilmesini de mümkün kılmasıyla şirketin gelişmesi noktasında önemli derece katkı sağlar. 

İş hayatında gelişimin ve devamlı artan performansın önemi son derece büyüktür. Bu noktada OKR sayesinde hedeflere ulaşmak ve bu hedefleri gerçekleştirerek başarı elde edebilmek mümkündür. Sizler de şirketiniz içerisinde OKR uygulayarak hedeflerinizi gerçekleştirebilir ve veriminizi artırabilirsiniz. 


OKR Anahtar Sonuçlarını Hedeflerinize Nasıl Entegre Edebilirsiniz?

Hedeflerinize entegrasyon noktasında OKR anahtar sonuçlarını doğru stratejiler ile hazırlamış olmanız önem arz etmektedir. Eksiklerinizi ve başarılı yönlerinizi görmenize de katkı sağlayacak olan bu sistemi entegre ederken belirli aralıklarla kontrol ve takip süreçlerini sürdürmeniz mümkündür. 

Hedeflerinize bu süreci entegre edebilmek için yönetimi doğru yapmanız ve stratejik yaklaşımlar sergilemeniz de son derece önemlidir. OKR anahtar sonuçlara bağlı olarak çalıştığı için verim alma yüzdeniz de artacak ve skor kartı yerine OKR sistemi ile daha verimli bir şekilde sonuca ulaşma imkanı edinebileceksiniz. 

Hedef gerçekleştirme ve şirketi daha verimli bir hale getirerek ilerleme noktasında OKR ile daha etkili bir şekilde ilerleme kaydedebilmeniz mümkün olmaktadır. Sizler de OKR sistemini performans yönetiminizin bir parçası haline getirerek daha etkili bir şekilde çalışma sergileme imkanı edinebilirsiniz. Durmayın ve bu fırsatı keşfederek veriminizi artırma imkanı edinin. 

Sosyal Medyada Paylaşın

0 Yorum

Yorum Yapın

Yorum yapabilmek için oturum açmanız gerekmektedir.