Müzakere Ne Demek
  • Demir Aylanç
  • 0 Yorum
  • 03 Ağustos 2022
  • 580

Müzakere Ne Demek

Müzakere, bir konu üzerine görüşme sağlamak ve danışma anlamına gelir. Hayatın her alanında müzakere olduğu görülebilir.


Müzakere, bir konu üzerine görüşme sağlamak ve danışma anlamına gelir. Hayatın her alanında müzakere olduğu görülebilir. karşılıklı etkileşim ve bilgi paylaşımı yoluyla gerçekleştirilen ve taraflardan birinin savunduğu fikrin veya tutumun kazanmasıyla sonuçlanan müzakere, özellikle tek bir alanda karşımıza çıkmaz. İş hayatından ev hayatına kadar hayatın farklı alanlarında devamlı olarak müzakere içerisinde oluruz. 

Müzakere yapılırken taraflar gündelik yaşantı içerisindeki kişiler olabileceği gibi aynı zamanda formal bir durumda da kişiler gruplar devletler olabilir. Her statüdeki ve hayatın her alanındaki kişi veya kişilerin müzakere etmeye ihtiyaçları vardır. Bu sebeple tarafların statüsü devamlı değişiklik gösterse de etkili bir müzakereci olmak gerekliliği kazanmanın anahtarıdır. 

Müzakere, çözüm yolunun niteliğini belirler. Bir konuyu tartışmak üzerine birçok iletişim yöntemi kullanılır fakat içlerinden en güçlü ve etkili olan iletişim yöntemi müzakeredir. Etkileşim ve bilgi alışverişi sırasında müzakere tarafları ikna çabalarının doğrultusunda birbirlerini etkilemeye çalışır. Müzakerenin tarafları ikna çabalarının sonunda kendi fikrini karşı tarafa da empoze etmeyi hedefler. İkna kabiliyeti yüksek müzakereci fikrini doğru bir şekilde savunmuş ve özellikle rakibine fikrini benimsetmiş olarak kazanır. 


Kimler Müzakere Yapar?

Müzakere, hayatın her alanında gerçekleşen bir iletişim yöntemidir. Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının başında gelen müzakere yöntemi ile tarafların birbirlerini etkileyen menfaatleri doğrultusunda savundukları fikirleri bir nevi çatışmaya girer. İkna kabiliyeti kuvvetli olan taraf müzakereyi kazanır. 

Müzakere yapıldığı alana ve müzakereci taraflara bağlı olarak resmiyeti değişiklik gösteren ve daha da ciddileşebilen bir iletişim yöntemidir. Tüzel kişiler, gruplar, devletler tarafından yapılan müzakerelerde ortak koşullar, hakem arabulucular yer alır. Müzakerelere katılan hakem arabulucu iki tarafın da eşitlendiği bir ortamda fikirlerini eşit sürelerde ve yöntemlerde savunmasına dikkat eden ve herhangi bir haksızlığı önleyen kişilere denmektedir. Resmi müzakerelerde bu nedenle hakem arabulucunun önemi son derece büyüktür.

Müzakere duruma bağlı olarak farklı kişiler ve gruplar arasında yapılabilir. Resmiyete dökülüş şekli de aynı şekilde müzakereci tarafların statülerine ve savlarına bağlı olarak gelişim gösterir. Müzakerede taraflar, isteklerine en yakın uzlaşmaya varmayı amaçlar. Bu nedenle resmi müzakerelerde de free müzakerelerde de tarafların birbirlerini etkileyen menfaatleri doğrultusunda vermeye çalıştığı hükümler birbiriyle çatışır. Müzakereyi iletişim ve ikna becerileri en kuvvetli olan kişi kazanır. 


Müzakerede Sav Mı Önemli Sözcü Mü?

Müzakere sırasında savunulan fikre sav denmektedir. Karşılıklı olarak tarafların savundukları ve birbirlerinin menfaatleri ile çatışan fikirleri sözcüler dile getirir. Müzakere sırasında fikir kadar fikrin savunucusu da önemlidir. Doğru bir sav her daim kazanamaz fakat ikna becerisi kuvvetli bir sözcü büyük ölçüde müzakereyi kazanabilir. 

Fikrin yani savın müzakere içerisinde önemi elbette büyüktür. Mantığa uygun olmayan ve sağlam temelleri olmayan bir savın savunulması da riskli olacaktır. Fakat fikirden daha önemli bir şey varsa o da savunucudur. 

Müzakerenin tarafları ikna çabaları üzerine kurulu olması nedeniyle iletişim becerileri kuvvetli bir savunucu tarafından fikrin sunulması oldukça önemlidir. Hesaplanmış birçok iletişim yöntemi olsa da etki uyandırmada en önemli iletişim kanallarından bir tanesi müzakeredir. Müzakere, bütün alternatif uyuşmazlık ları ortadan kaldırır. 

Müzakere içerisinde tamamen sav veya sözcü önemlidir demek mümkün değildir. Bu iki etmen bir arada ve doğru bir şekilde planlandığı takdirde müzakereyi kazanmak mümkün olacağı için bir sav için en doğru savunucuyu bulmak da doğru bir savunucuya doğru bir sav vermek de oldukça önemlidir. 


Müzakere Nasıl Kazanılır?

Müzakere bir karar verme sürecidir desek yanılmış olmayız herhalde. Doğru bir fikir ortaklığına varmak üzere planlanan müzakere içerisinde taraflar isteklerine en yakın uzlaşmaya varmayı amaçlarlar. Müzakere süresi içerisinde karşılıklı birbirini etkilemeye çalışan tarafların yanı sıra tarafsız ön değerlendirmeci çözüm yolunu belirlemek ve müzakere sonrası net yolu açıklamak için süreci yakından takip eder. 

Değerlendirmeci çözüm yolunun niteliğini ve izlenmesi gereken yolu açıkladıktan sonra kazanan müzakereci fikriyle uyuşmazlık çözümü yollarının temelini oluşturur. Doğru planlanmış bir müzakere içerisinde müzakerenin tarafları, ikna çabalarının sonunda kendi isteklerine en yakın uzlaşmaya varmayı amaçlarlar. İkna ve iletişim becerileri kuvvetli bir savunucu seçildiği takdirde tarafların kazanması kaçınılmaz olacaktır. İyi bir müzakereci olabilmek için ise Müzakere Teknikleri Eğitimi'nin alınması yeterli olacaktır. 

Sosyal Medyada Paylaşın

0 Yorum

Yorum Yapın

Yorum yapabilmek için oturum açmanız gerekmektedir.