Eğitim

Montessori nedir?

MONTESSORİ EĞİTİMİ NEDİR? 

Bu eğtim çocukların kendi hızlarında en yüksek seviyelerine ulaşmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış çocuk merkezli bir eğitimdir. Gerçek dünya yaklaşımı, öğrenme sevgisine ilham verir. Ve öğrencileri 21. yüzyılda başarılı bir şekilde okumaya, çalışmaya ve yaşamaya hazırlar.

Eğitim Kutusundan uygun fiyata sertifikalı eğitimi almak için linke tıklayabilirsiniz.

Montessori Ne Demek ?

Eğitim yaklaşımı, Dr. Maria Montessori’nin çalışmalarına dayanmaktadır. Bu eğitim çocukların, öğrenme ve liderlik için mükemmel bir temel oluşturmasına yardımcı olmaktadır. Dikkatlice planlanmış, teşvik edici bir ortam sağlar.

Bu yöntem, kare mandalları yuvarlak deliklere sokmaya çalışmaz.

Bunun yerine, öğrenme sürecinin bir parçası olan becerilerin gelişimini destekler. Geleneksel eğitimden farklıdır. gerçeklerin ezberlenmesinden ziyada çalışmanın ve hayatın tüm alanlarında kullanılmak üzere öğrenme sürecinde ustalaşmaya dayanır. Çocuklar “kendi hızlarında” öğrenirler.

Montessori Etkinlik

Geleceğin eğitmenleri için bilişsel hazırlığın yanı sıra sosyal becerilerin gelişimini, duygusal büyümeyi ve fiziksel koordinasyonu teşvik eder. Sistem, çocuğun kendini öğrenme sevincini yaşamasına izin verir . Ve benzer yaşlardaki çocukların da sürecin tadını çıkarması için zaman verir. Bu öğrenme sevinci, benlik saygısının gelişimini artırır ve öğrencilerin öz-yönetimli öğrenme yoluyla bilgilerini oluşturdukları deneyimleri sağlar.

Montessori Anaokulu 

Montessori sınıfının ortamları, okullarda gördüğünüz hiçbir şeye benzemez. Öz-yönetimli öğrenmenin gerçekleşmesi için tüm öğrenme ortamının – sınıf, materyaller ve sosyal ortam / atmosfer – çocuğu desteklemesi gerekir.

Montessori masa sandalye, montessori kitaplık , montessori meteryalleri ve hatta Montessori oyuncak bu tarz eğitim yaklaşımını benimseyen montessori okullarında karşımıza çıkar.

Öğretmen, çocukların güvenli ve olumlu bir ortamda işlev görmeleri için gerekli kaynakları sağlar.

Öğretmen ve çocuk birlikte, özgüveni besleyen ve çocukların keşfetmesini ve keşfetmesini sağlayan saygıya dayalı bir ilişki oluşturur.

MONTESSORİ MATERYALLERİ 

Araştırmacı, çocukların zevk aldığı ve tekrar tekrar geri döndüğü aktivite türlerini gözlemledi. Ve bu da onu çok sayıda duyusal, sıralı ve kendi kendini düzelten materyaller tasarlamaya yöneltti. Materyal, somut ve duyusaldan soyuta uzanan öğrenmeyi kolaylaştırır.

ÖĞRETMEN

Öğretmen, rol model, yol gösterici, kayıt tutucu olarak bu yaklaşımda her çocuğun sahip olduğu davranışların gözlemcisidir.

Montessori Nedir, Ne Demek ?

İnsanın tam gelişimini destekleyen bir yaklaşımdır. Yaklaşım, ‘hayata yardım’ olarak geniş bir eğitim vizyonu sunar. Bir eğitim sistemi olarak aynı zamanda dünya çapında 22.000’den fazla göz önünde okulda kullanılmaktadır. Ve dünyadaki diğer tüm eğitim yaklaşımlarından daha uzun bir başarı geçmişine sahiptir.

Eğitim yaklaşımı, çocukların doğal gelişim yörüngelerini takip ederek ömür boyu sürecek bir öğrenme sevgisine ilham verir. Çocuklar, kendi yeteneklerine güvenen, kendine güvenen, sorumlu, bağımsız öğrenenler olurlar. Program, kolaylaştırılan kapsayıcılık ve olumlu sosyal gelişim, öğrenme hızlarına ve bilgiye kalıcı bir bağlılığın temelini oluşturur.

 

Montessori Eğitimi Ne Demek? 

sınıfları, çocukların doğal çalışma eğilimlerine yanıt verebildikleri özel olarak hazırlanmış bir öğrenme ortamı sağlar.

Çocuklarda doğuştan bir öğrenme tutkusu vardır. Montessori sınıfı, onlara eğitimli bir yetişkinin rehberliğinde spontane, amaca yönelik montessori oyunları ile faaliyetlerde bulunmayı teşvik eder.

Çalışmaları sayesinde çocuklar konsantrasyon ve neşeli öz disiplin geliştirirler. Bir düzen çerçevesinde çocuklar bireysel yeteneklerine göre kendi hız ve ritimlerinde ilerlerler.

Dr Maria M. elli yılı aşkın kariyeri boyunca çocukları eğitmek için bu benzersiz yöntemini geliştirdi.

Montessori eğitimi çocukların doğumdan olgunluğa kadar yoğun bilimsel gözlemleriyle geliştirilmiştir. Çocuk gelişiminin derin bir anlayışına dayanır.

Bu programının diğer programlardan farkı nedir?

 • Montessori yaklaşımı Gruplara değil, bireylere öğretir.

Diğer birçok sınıfta dersler tüm sınıfa ve bazen küçük gruplara sunulur.

Bu çocuk okullarında genel kural tersine çevrilir.

Çoğu zaman öğretmen bireylere ders sunar. Diğer çocuklar da ilgilerini çekerse izleyebilirler.

Bu şekilde, öğretmen bir çocuğun özel ihtiyaçlarını karşılayabilir ve o çocuğun ilgi ve anlayış düzeyine karşılık verebilir. Çocuk, hazır olmadığı bir şeye oturmak zorunda değildir.

Bu bireysel ilgi aynı zamanda öğretmenin çocuğu daha iyi anlamasına yardım eder. Hatta o çocuğa daha iyi bakmasına yardımcı olur.

 • Çocuklar, dinleyerek ve hatırlamak zorunda kalmadan, görevleri oyunlaştırma uygulayarak öğrenirler.

Bu sistem olmayan birçok sınıfta, çocukların öğretmeni dinleyerek öğrenmeleri beklenir.

Montessori eğitimine genelde süreç kağıt ve kalemle yapılır.

Bu sistemle ilerlenen sınıflarda ise çocuklar, hakim olunacak kavramı somutlaştıran aparatlarla pratik yaparak öğrenirler.

Örneğin, üçgen, kare, daire vb. şekilleri öğrenirken, bir öğretmenin şekiller hakkında konuşmasını dinlemektedirler .

Hatta tahtaya çizilmiş şekilleri izlemek yerine, çocuklar gerçek şekillerin izini sürer ve tasarımlar yaparlar.

Desen oluşturmak için farklı şekilleri bir araya getirirler. Hassas görsel ayrım geliştirmek için şekilleri karşılık gelen doğru deliklere yerleştirirler.

 • Sistem müfredatı diğer birçok programdan çok daha geniştir.

Program temel bilgilerden daha fazlasını öğretir.

Bu şekilde, program çocuğun yetkin bir öğrenen olmasına yardımcı olur.

Bu, bağımsızlık ve sorumluluk geliştirir.

Buna ek olarak, müfredat, çocuğun dil ve matematikte güçlü bir temel geliştirmesine yardım eder.

Ayrıca fiziksel ve kültürel coğrafya, zooloji, botanik, fizik bilimi, tarih ve sanat alanlarında çalışma yapmasına yardımcı olur.

Çocuklar ayrıca yemek pişirme, marangozluk ve dikiş gibi günlük yaşam için pratik beceriler öğrenirler. Ancak bundan daha fazlası, bir sosyal topluluğa nasıl katkıda bulunacaklarını öğrenirler.

 • Disipline ilişkin olarak, bu programda vurgu, ödül ve cezaların kullanımı yoluyla disipline etmez.

Bir çocuğun ihtiyaçlarını uygun bir şekilde nasıl karşılayacağını öğrenmesine yardım ederek geliştirilen öz disiplin üzerindedir.

Benzer yaş gruplarında olan sınıfta, odanın organizasyonu, çocukların çeşitli öğrenme deneyimlerine kolayca erişmesini sağlar. Montessori çocuk odası, çekici ve düzenli görünmek için özel olarak düzenlenmiştir. Materyaller, çocuğun boyuna göre raflarda sergilenir.

Sınıftaki eğitim materyalleri, çocukların gelişimsel ihtiyaçlarına ve özelliklerine uyacak şekilde dikkatlice tasarlanır ve kapsamlı bir şekilde araştırılır.

Öğretmenler, öğretme biçimlerinin yanı sıra modellemeleri yoluyla saygı ve pozitif değerleri öğretmek için eğitilirler.

Bu sistemin bir çocuğa yardım etme yöntemi, çocuğa ne yapması gerektiğini olumlu bir şekilde gösterme sürecinden geçer. Öğretmenleri, “aşağılamaktan” veya alaycı yorumlardan kaçınmaya çalışır ve çocuğu küçük düşürmemeye veya utandırmamaya çalışır.

Bu program oldukça sistematiktir ve çocukların ilgi alanlarına, gelişim ilkelerine göre dikkatlice sıralanmıştır.

Her faaliyet, bir önceki hazırlığın üzerine inşa edilmektedir. Ayrıca zekayı daha yüksek bir faaliyete yönlendirmek için dikkatlice düşünülür.

Bı program, bağımsızlık ve sorumluluk geliştirmek için tasarlanmıştır.

Sınıfın organizasyonu, öğretim yöntemi ve pratik yaşam derslerini içerir.

Çocuğun kendi kendine yeten ve disiplinli bir birey olmasına yardımcı olmaktadır.

Bu programının rutini, önceden belirlenmiş faaliyetler için belirlenmiş zamanlardan ziyade seçim özgürlüğü ilkesine dayanmaktadır. Bu ortamdaki her şey planlanmış, değerli ve eğitici bir şey olduğundan, çocuk seçim yapmakta özgür olabilir.

Bu programda çocuklar, birincil amacı bir yetişkin inşa etmek olan pozitif varlıklar olarak görülür.

Bu nedenle, ödüller ve cezalar ancak yolumuza çıkabilir. Kendi başlarına gelişme ve öğrenme yeterli motivasyon kaynaklarıdır.

Aynı şekilde, çocukların fantezi, parlak renkler veya hilelerle cezbedilmesine gerek yoktur. Çünkü bunlar çocuk ile gerçek öğrenme arasına girer.

Oyunlaştırma Yöntemi

Oyunlaştırma şu anda eğitimdeki en büyük trendlerden biridir. Öğrenmeyi teşvik etmek için oyun benzeri mekanizmaları kullanma kavramının son derece etkili olduğu kanıtlanmıştır. Sonuç olarak, artık ilkokul sınıflarından iş eğitim modüllerine kadar değişen eğitim ortamlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. İ

Oyunlaştırma Tekniği Nedir? 

Oyunlaştırma, oyun mekaniğinin oyun dışı bağlamlarda uygulanmasıdır. Eğitim açısından oyunlaştırma, öğrenme çıktılarını iyileştirmek için bu mekaniğin kullanılması anlamına gelir.

 

Oyun Temelli Öğrenme ve Oyunlaştırma

Sınıfta oyunlaştırmanın en büyük faydalarından biri, öğrencileri geleneksel kurs çalışmalarına göre etkili bir şekilde meşgul etme yeteneğidir.

Oyunlaştırılmış e-öğrenme modülleri, zorluklar yaratarak ve kullanıcıların öğrenirken kaydettiği ilerlemeyi izleyerek katılımı teşvik eder. Öğrenciler, öğrenme materyallerinde ustalaştıkça, başarılarının takdirini kazanırlar ve kademeli olarak daha zorlu derslere geçerler.

Eğitimde Oyunlaştırma Nedir?

Oyunlaştırma, öğrencilere öğrenme deneyimi boyunca rehberlik etmek için sıklıkla hikaye anlatımını kullanır. Birlikte, bu teknikler öğrencilerin kurs materyalleriyle etkileşim kurmasına ve eldeki derslere odaklanmalarını teşvik etmesine yardımcı olur.

Oyunlaştırmanın Kuralları Nedir?

 • İş İhtiyaçlarınızı Anlayın.
 • Gerçekçi Hedefler Belirleyin.
 • Basit tutun.
 • Eksiksiz bütünleşme.
 • Erken ve Düzenli Olarak Ödüllendirin.
 • Doğru Zaman Çerçevelerini Ayarlayın.
 • Sürekli Geribildirim Verin.