Moleküler Biyoloji ve Genetik Nedir?
 • Mert Aylanç
 • 0 Yorum
 • 19 Temmuz 2023
 • 139

Moleküler Biyoloji ve Genetik Nedir?

Moleküler Biyoloji ve Genetik Nedir? Moleküler Biyoloji ve Genetik Mezunu Ne İş Yapar? Moleküler Biyoloji ve Genetik Maaşları ve Dersleri Moleküler Biyoloji ve Genetik Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2023


Moleküler Biyoloji ve Genetik Nedir?

Moleküler Biyoloji ve Genetik, biyolojinin moleküler düzeydeki temel yapı ve işlevlerini inceleyen bir disiplindir. Bu alan, yaşamın temel birimleri olan moleküllerin yapısını, işleyişini ve etkileşimlerini araştırır. Aynı zamanda genetik materyalin nasıl taşındığını, kopyalandığını ve düzenlendiğini de inceler.

Bu disiplin, genellikle hücre biyolojisi, mikrobiyoloji, genetik, biyokimya ve moleküler biyofizik gibi diğer biyolojik bilimlerle yakından ilişkilidir. Moleküler Biyoloji ve Genetik çalışmaları, canlıların biyolojik süreçlerini anlamamıza yardımcı olur ve genlerin ve moleküllerin kullanımını öğrenmemizi sağlar.

Özellikle DNA (Deoksiribonükleik Asit) ve RNA (Ribonükleik Asit) gibi nükleik asitler, proteinler ve diğer biyomoleküllerin yapıları, fonksiyonları ve etkileşimleri üzerine odaklanır. Genlerin, kalıtımın ve genetik hastalıkların moleküler temelleri de bu alanda araştırılır. Bu bilgiler, tıbbi araştırmalarda, biyoteknolojide, tarımda ve çevre bilimlerinde önemli uygulamaları olan bir alana hızla dönüşmektedir.


Moleküler Biyoloji ve Genetik Mezunu Ne İş Yapar?

Moleküler biyoloji ve genetik bölümünden mezun olan bireyler, üniversitelerde araştırma görevlisi olabilirler. İlaç firmalarında ilaç araştırma ve geliştirme bölümünde çalışma imkanı bulabilirler. Kök hücre, genetik teşhis, tüp bebek tedavi merkezlerinde, adli tıp kurumunda ve hastanelerde çalışabilirler.


Moleküler Biyoloji ve Genetik Maaşları

Moleküler biyoloji ve genetik özel sektör maaşları, aylık ortalama 11.400 TL – 28.000 TL arasında değişiklik göstermektedir. Bu sayı, işe dair tecrübeniz ve bulunduğunuz konuma göre daha üst seviyelere çıkabilir.


Moleküler Biyoloji ve Genetik Dersleri

Üniversite sınavı sonrasında tercih dönemi geldiğinde bu bölüme ilgi duyan aday öğrenciler;


 • Genel Kimya,

 • Genel Biyoloji,

 • Hücresel ve Moleküler Fizyoloji,

 • Moleküler Genetik,

 • Veri Tabanı Yönetim Sistemleri,

 • Biyoinformatik,

 • Mikrobiyoloji,

 • İmmunoloji


Bu derslerden 8 yarıyıl boyunca başarılı bir şekilde geçen öğrenciler "Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans Diploması" alacaktır.


Moleküler Biyolojinin Tıp ve Tarımdaki Uygulamaları

Moleküler Biyoloji, tıp ve tarımda birçok önemli uygulama sunan çok değerli bir alandır. İşte Moleküler Biyolojinin Tıp ve Tarımdaki Uygulamalarına dair ana başlıklar:


1 Tıpta Moleküler Tanı ve Genetik Testler:

 • Genetik hastalıkların tanısı ve taşıyıcı durumunun belirlenmesi.

 • Kanser genlerinin ve onkogenlerin tespiti.

 • Bulaşıcı hastalıkların moleküler teşhisi.


2 Moleküler Biyoloji Tabanlı Tedavi ve İlaç Geliştirme:

 • Gen terapisi ve gen düzenleme yöntemleri.

 • Kişiselleştirilmiş tıp ve farmakogenomik yaklaşımlar.

 • İlaç keşfi ve geliştirme süreçlerinde moleküler hedefleme.


3 Tarımda Genetik ve Biyoteknolojik Uygulamalar:

 • Genetik olarak değiştirilmiş organizmaların (GDO) üretimi.

 • Bitki verimliliği ve dayanıklılığının artırılması.

 • Zararlı böcekler ve hastalıklarla mücadelede biyolojik çözümler.


4 Moleküler Biyoloji Tabanlı Tarım Teknikleri:

 • Moleküler marker ve DNA izleme yöntemleri.

 • Bitki ve hayvan ıslahında genetik analizlerin kullanımı.

 • Ürünlerin genetik bütünlüğünün izlenmesi ve sürdürülebilirlik.


5 Nükleik Asit Tabanlı Tanı ve Hastalık Takibi:

 • PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) ve diğer moleküler teşhis yöntemleri.

 • Epidemiyolojik çalışmalarda genetik izleme ve patojen tanımlama.

 • Pandemi ve salgın hastalıkların izlenmesi ve takibi.


6 Moleküler Biyoloji ile Bağışıklık ve Alerji Araştırmaları:

 • Bağışıklık sistemi genetikleri ve immünoloji çalışmaları.

 • Alerjik reaksiyonların moleküler mekanizmalarının anlaşılması.

 • Aşı geliştirme ve immünoterapi alanındaki çalışmalar.


Moleküler Biyoloji, tıp ve tarım alanlarında sağladığı bu uygulamalarla, hastalıkların teşhisinden tedaviye, tarım verimliliğinin artırılmasından çevresel sürdürülebilirliğe kadar birçok önemli konuda katkı sağlamaktadır. Bu uygulamaların sürekli olarak geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, insan sağlığına ve dünya gıda güvencesine yönelik büyük bir öneme sahiptir.


Genetik Keşifler ve Tıpta Devrim Yaratan Uygulamalar

Genetik Keşifler ve Tıpta Devrim Yaratan Uygulamalar:


 • DNA'nın Keşfi: DNA'nın yapısının keşfi, genetik bilimin temellerini oluşturdu. Genlerin kalıtım ve genetik hastalıklardaki rolü anlaşıldı.

 • CRISPR-Cas9 Tekniği: CRISPR-Cas9 yöntemiyle yapılan gen düzenlemesi, tıpta devrim yarattı. Kalıtsal hastalıkların tedavisi için umut vadeden bir yaklaşım oldu.

 • Kişiselleştirilmiş Tıp: Bireysel genetik farklılıkların tıp alanında kullanılması, hastalıkların daha iyi anlaşılmasına ve kişisel tedavilere olanak sağladı.

 • Gen Terapisi: Gen tedavisinin uygulanması, kalıtsal hastalıkların ve kanser gibi hastalıkların genetik temelli tedavisini mümkün kıldı.

 • Moleküler Tanı ve Genetik Testler: Genetik hastalıkların hızlı ve doğru tanısında, moleküler tanı ve genetik testlerin önemi arttı.

 • Pandemilerde Genetik İzleme: COVID-19 gibi salgın hastalıkların genetik analizi ve izlenmesi, salgınlara müdahalede etkili bir araç oldu.


Moleküler Biyoloji ve Genetik Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2023

Moleküler Biyoloji ve Genetik sıralama ve taban puanları için tıklayınız.


Sosyal Medyada Paylaşın

0 Yorum

Yorum Yapın

Yorum yapabilmek için oturum açmanız gerekmektedir.

Sizlere Öneriyoruz

Bu blog yazısını okuyanlar aşağıdaki eğitimleri tercih ettiler!

 • 13369 Kişi
 • 6 Modül
 • 46 Ders
999 ₺ yerine 734 ₺
 • 11421 Kişi
 • 2 Modül
 • 36 Ders
673 ₺ yerine 479 ₺