Genel Kültür

İş Hayatında ki Mobbing Nedir ?

İş Hayatında ki Mobbing Nedir ?

Mobbing veya “grup zorbalığı”, üretkenliği ve çalışanların moralini düşüren düşmanca bir çalışma ortamı yaratır.

İşyerinde Mobbing Nasıl Anlaşılır (ve Bu Konuda Ne Yapılmalıdır)

Şunu hayal edin:

Ahmet, masasında sık sık kişisel telefon görüşmeleri yaptığı için iş arkadaşı Ayşe’ye’karşı şikayette bulunur.

Ayşe, Ahmet’e “gevezelik ettiği” için içerler .

Ondan intikam almak için ofiste Ahmet’in diğer iş arkadaşları Hasan’ın kovulması gerektiğini düşündüğüne dair bir söylenti başlatır.

Bu, Hasan’ın yanı sıra Ayşe ve Hasan’ın ofis arkadaşlarının da aksiyona katılmasını sağlar. Çok geçmeden, sadece kurallara uyduğu için Ahmet’i hedef alan koca bir zorba grubu oluştu.

Bu, işyeri mobbinginin sadece bir örneğidir. Kuruluşların, iş yeri kültürlerine sızmadan önce bu benzersiz taciz türünü önleyebilmeleri için işaretleri bilmeleri gerekir.

 

 

Mobbing Nedir Kısaca?

Maruz kalan kişiyi korkutmak ve taciz etmek amacıyla psikolojik şiddet, baskı, taciz, rahatsızlık verme veya sıkıntı vermedir. Mobbing, işyeri zorbalığı olarak da bilinir. Kişilik haklarına bir tür tacizdir.

İlk kez bir iş psikoloğu olan Henz Leynman’ın gözlemleri sonucunda kullandığı bir kavramdır.

Kelime, çalışma ortamlarında meydana gelen psikolojik şiddet türü anlamına gelmektedir.

Mobbing belirli olumsuz davranış kalıplarını içermektedir. Amaç kişiyi çalışma ortamında rahatsız ederek sindirmektir. Meslektaşlar birbirlerini taciz edebilir veya işverenler çalışanları taciz edebilir.

 

Mobbing Uygulamak Nedir?

Mobbing, belirli bir kişiye yönelik sistematik, bazen bireysel, bazen örgütsel ve genellikle uzun süreli psikolojik tacizdir.

Bu şiddet nedeniyle insanlar genellikle motivasyonlarını kaybederler.

Psikolojik taciz olarak yaşanan bu durum bazen fiziksel şiddet boyutuna kadar gitmektedir.

Mağdurun iş hayatı maruz kaldığı kimi zaman cinsel tacizde çok kötü etkilenmektedir.

çoğu zaman kişiler kıdem tazminatı talep etmeden işten ayrılmaktadır.

Yani , çalışan işinden daha az tatmin olurlar ve işlerine daha az bağlanır. Hatta başlarına gelen tüm kötü şeyler yüzünden işlerini bırakırlar.

Bazı ülkelerde bu tür şiddet, insanlara birçok fiziksel ve duygusal zarar verebileceği için yasalara aykırıdır.

 

Mobbing Çeşitleri Nelerdir?

Psikolojik taciz birçok farklı anlama gelebilir. Bu şiddet bazen bir başkasının sürekli duyduğumuz yüksek sesinden gelebilir, bazen de fiziksel şiddet olabilir. Dolayısıyla birçok farklı türü de bulunmaktadır. Kişi, uzun süre devam ettiğinde hepsi psikolojik taciz örneği olan aşağıdaki durumlardan bir veya birkaçını yaşayabilir.

 • Yüksek sesle konuşmak, kişiyi azarlamak
 • Karşıdakini dinlememek, kendini ifade etmesine engel olmak, sözünü kesmek
 • Kişiyi izole etmek, onları dışlamak
 • Kişiye kapasitesinden daha fazla iş vermek
 • Cinsel tacizde bulunmak
 • Tehditkar davranışlar sergilemek
 • Fiziksel şiddet uygulamak
 • Kişiyi tek başına ya da başkalarının önünde aşağılamak, isim takmak, küçük düşürmek ve sürekli eleştirmek

Görüldüğü gibi bu psikolojik şiddet türü, aynı ofiste birlikte çalışan kişiler arasında çeşitli davranışları içermektedir. Özellikle hedef kişinin güvenliği ile beden ve ruh sağlığı açısından ciddi tehlike oluşturma ihtimali oldukça dikkat çekicidir.

İş yerinde Mobbing Nedir?

İş yerinde yaşanılan mobbing çoğu zaman zorbalıkla aynı görünür.

Ancak tek bir tacizci yerine, kurban bir grup tarafından hedef alınır. Bir veya iki zorba, iş arkadaşlarını kurbana karşı birlik olmaya teşvik eder.

Diğer zorbalık senaryolarında olduğu gibi,

kurban iş yerinde ırksal, dinsel veya cinsiyet açısından azınlıkta olduğu veya bir engeli olduğu için hedef alınabilir.

Bununla birlikte, mobbing elebaşının genellikle kurbanlarını hedef almak için kariyerle ilgili bir nedeni vardır.

İşte bazı örnekler:

 • Örnek 1
 • Mustafa yöneticiliğe terfi etmeyi umuyordu, ancak bunun yerine şirketi, pozisyonu doldurmak için dışarıdan birini işe aldı.

Yeni müdürü Berrin’i kıskanıyordu. Bu yüzden ekibin geri kalanını onu şirketten atmaya çalışmak için onun altını oymaya ikna etmiştir.

Hakan, kısa süre önce şirketinde işe alındı ​​ve şirketini nasıl başarılı yapacağına dair pek çok fikri var. Şule ise değişimden korkar ve statükoyu korumak isteyen bir karakteri vardı.

Bu yüzden Mustafa’yı fikirlerini anlatabilecek olduğu toplantılardan

dışlamak için iş arkadaşlarını bir araya toplar onu zor durumda bırakır

 • Örnek 2

Tarık her zaman işe geç kalıyor, çok hasta günler geçiriyor ve sürekli olarak düşük performans gösteriyor.

Aynı pozisyonda aynı maaşla çalışan Bülent, Tarık’ın ağırlığını ekibine yüklemek zorunda kalmaktan nefret eder.

Bülent ve iş arkadaşları, Tarık’ın masasına kötü isimsiz notlar bırakmaya başlarlar.

Ve bu, onu iş yerinde ayrılacak kadar perişan eder.

 • Örnek 3
 • Cağla, kısa süre önce iş arkadaşı Sadık’a karşı bir taciz şikayetinde bulundu. Davranışının yanlış olduğunu düşünmüyordu. Bu yüzden misilleme olarak Sadık ve arkadaşları Cağla’nın aşk hayatı hakkında söylentiler yayarak onu şirketten attılar.

 

Çalışanlarınız bu tarz durumları gördüklerinde bunun bir zorbalık olduğunu biliyorlar mı?

Mobbing Yapmak Ne Demek? Bu cümlenin anlamı her zaman karşılık bulmaz

Çalışanlar, işyerinde zorbalığın nasıl bir şey olduğunu veya böyle bir durumla yüz yüze gelince ne yapacaklarını bilemezler.

Ücretsiz, yazdırılabilir iş yeri posteri ile taciz edici davranışlara örnekler verin ve onları seslerini yükseltmeye teşvik edin. Onlar mobbing ne demek konusunda bilgi sahi olmayabilir.

Eğitim ve farkındalıkla iş hayatınızda bu tür tutum ve davranışları önleyebilirsiniz. Kötü niyetli insanlar insanlar her yerde karşımıza çıkabilir önemli olan bilinçli olarak mobbing eylemini önlemektedir.

 

Mobbing Uygulamak Ne Demek?

çalışanına veya iş arkadaşına kötü, taciz edecek boyutta hatta tehditkar davranarak yıldırma politikası izlemektedir.

 

Dikey Mobbing Nedir?

organizasyon şemasında alt konumdaki bir çalışanın daha üst konumdaki amirine uyguladığı mobbing’tir.

 

Yatay Mobbing Nedir ?

Benzer konumdaki çalışanların birbirlerine karşı gösterdiği psikolojik şiddettir.

 

Mobbing Ne Demek TDK ?

Türk Dil Kurumu İngilizce’den türetilmiş olan bu kelime yerine bezdiri kelimesini kullanılmasını önermektedir.

 

Mobbing ile ilgili iş kanunu bilmek ve iş hukuku anlamında donanımlı olmak için mutlaka sitemizi ziyaret edin. İş hukuku eğitimimiz size çok faydalı olacaktır. 

Eğitim kutusunun iletişim eğitimleri ile iletişimi kuvvetlendirmek için ekibinize yatırım yapın .

 

İşyerinde Mobbing Davranışları Nasıldır ve Mob ne demek?

İşyerinde zorbalık psikolojik veya fiziksel olabilir ve mobbing de farklı değildir. Davranış, çete liderinin neyi başarmak istediğine ve kurbanın tepkisine bağlıdır.

Örneğin, kurban ırkı/cinsiyeti/cinselliği/dini/yaşı/vb. nedeniyle mobbinge maruz kalıyorsa, zorbalar ona karşı sözlü veya fiziksel saldırganlık kullanabilir.

Kalabalık, kurbanın altını oymayı amaçlıyorsa, dedikodu yapıp söylentileri yayabilir. Kurbanı toplantı ve yazışmalardan dışlayabilir veya onun fikir ve önerilerini görmezden gelebilir.

Kalabalık, ayrıca kurbanı sosyal olarak dışlayabilir. Onları iş sonrası içeceklerin, öğle yemeği gezilerinin ve hatta gündelik ofis sohbetlerinin dışında bırakabilir.

Kanada Ruh Sağlığı Derneği, Ontario tarafından oluşturulan İşyeri Ruh Sağlığını Teşvik Kılavuzuna göre,

“Genellikle [mobbing], sosyal dışlanma ve dışlanmayı içeren incelikli ve muhtemelen kasıtsızdır”.

“Aslında, her bir olay önemsiz görünebilir. Ancak bir süre sonra mobbing, mobbing uygulanan çalışanın özgüvenini ve özgüvenini aşındırır.” demektedir.

 

Bu Neden Benim Başıma Geldi?

Yukarıda bahsettiğimiz psikolojik istismar örneklerini yaşıyor ve üzerimizdeki etkilerini hissediyorsak neden maruz kaldığımızı anlamaya çalışıyor olabiliriz. Kişileri yıldırmaya yönelik herhangi bir deney yapılmamıştır. Ancak toplumda bu tür davranışlarda bulunan bireylerde tanımlanan bazı kişilik özellikleri vardır.

Bu özellikler

 • Etik değerlerden yoksun
 • Kendi başarısızlığını başkasına yansıtarak ve küçük düşürerek örtbas etmeye çalışmak
 • Az gelişmiş duygusal zekaya sahip olmak
 • Bazı ruhsal bozukluklar olarak sıralanabilir.

 

Mobbing Baskı Nedir ve Mobbing Baskı Ne Demek tir?

Çalışanı veya iş arkadaşını bezdirmek amacı ile yapılan her türlü psikolojik şiddete denir. Bu davranışlarla kişi kendini yetersiz, çaresiz ve baş edilemez duygular içersinde hissedebilir ?

 

Örnek Mobbing Türleri

 • Dikey
 • Yatay
 • Çapraz

 

Çapraz Mobbing Nedir ?

Organizasyon şemasında alt gruptaki bir çalışan veya çalışanların birleşerek üstlerini yıldırma politikası izlemesidir.

 

 

Mobbing Nedenleri Nelerdir ?

 • Kişi konuşurken sözün devamlı kesilmesi
 • İşçinin işini yapmasına engel olunması
 • İşçinin işten ayrılmasına yönelik yapılan hareketler
 • Küçük düşürücü isimler takma
 • Cinsel taciz
 • Tehdit
 • Yazılı ve Sözlü olarak tehdit etme

 

İşyerinde Mobbingle Nasıl Başa Çıkılır?

Hepimiz belli bir yaşa geldiğimizde hepimiz çalışmaya başlıyoruz. Çalıştığımız ortamda genellikle farklı türden insanlarla tanışırız. Saldırganlık ve şiddet giderek kötüleştiği için içinde bulunduğumuz grupta mobbing mağduru olabiliriz.

Mobbing Mağduru

Yukarıdaki durumların hepsini hatta daha fazlasını yaşamış olabiliriz ve maruz kaldığımız şiddetin etkilerini hâlâ hissediyor olabiliriz. Peki bu bizim kaderimiz mi? Düzeltmek için şu anda ne yapabiliriz? Mobbingi nasıl halledebiliriz?

Eğer öyle diyorsan

Bunu ben de yaşadım ya da hala yaşıyorum tüm bunları,

önce ne olduğunu bilmen, olduğu gibi kabul etmen ve kendini koruman gerekiyor. Bundan sonra ne yapacağınızı planlamak önemlidir.

Karşı karşıya olduğunuz şeyin şiddet olduğunun farkına varmak ve haklarınız için yasal olarak baş hatırlamak,

kendinizi daha az çaresiz hissetmenize yardımcı olabilir. İşyerinde mobbing, mobbing davalarına yol açabilmektedir.

Ayrıca kendimize dikkat ederek ve arkadaşlarımız

ve ailemizle kaliteli zaman geçirerek psikolojik tacizin zihnimiz üzerindeki olumsuz etkilerini azaltabiliriz.

Gördüğünüz gibi, uzun süreli

ve yoğun psikolojik istismarın hem zihinsel hem de fiziksel sağlığımız üzerinde büyük etkisi var.

Fiziksel ve zihinsel durumlarımızın farkında olarak kendimize bakmanın önemi büyüktür.

Bunun yanı sıra, sorun yaşadığımızda dostlarımızdan, ailemizden veya profesyonellerden yardım almak yardımcı olabilir.

 

Türkiye’de Mobbing Cezası Nedir ?

Konu Kanun çerçevesinde düzelenmiştir. Türk Ceza Kanunu , 123. madde de 3 aydan 1 yıl süresine kadar hapis cezasını öngörmüştür.

 

Mobbing yasası Nedir?

Türk hukukunda mobbing yasası bulunmamaktadır.

Ancak , çalışan işveren hayatını düzenleyen kanunlar bu konu hakkında mağdurları için önemli hükümleri içermektedir.

Kısaca,

 • İş Kanunu,
 • Medeni Kanun,
 • Yeni Borçlar Kanunu
 • Türk Ceza Kanunu’nun genel ve konuyla ilgili düzenlemelerin dikkate alınması gerekmektedir.

 

Mobbing Uygulanan İşçi Ne Yapmalı?

Eğer mobbing’e uğradıysanız konu hakkında mutlaka hukuk uzmanından görüş alın.

Bunun dışında aşağıdaki birim ve kurumlar da size destek verecektir.

 • Kamu Denetçiliği Kurumu,
 • Alo 170,
 • Anayasa Mahkemesi,
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
 • İl, İlçe İnsan Hakları Kurulları’na
 • TBMM,
 • Cumhurbaşkanlık İletişim Merkezi (CİMER),
 • Kamu Görevlileri Etik Kurulu,
 • Türkiye İnsan Hakları Kurumu

 

Mobbing Davası Ne Zaman Açılır ?Mobbing Davası Ne Zaman Açılmalı ?

Dava açma konusunda konunun uzmanı bir avukatla mutabık kalmanız gerekmektedir.

Mobbing yaşadığını ispat eden deliller konusunda avukatınızın görüşünü alarak mahkemeye sunabilirsiniz.

Örnek

 • Yönetici tarafından atılan yazılı ve sözlü bildirimler konuyu ispatlamak için oldukça önemlidir.
 • Yaşanılan olayda görgü tanıkları varsa bu kişileri hukuk danışmanınız ile bir araya getirin. Mahkemede tanıklık anlamında size destek olacaklardır.
 • yaşadığınız psikolojik şiddet nedeni ile tedavi gördüyseniz bu tedavi detaylarını da delil olarak ibraz edebilirsiniz.

 

Mobbing Davası Manevi Tazminat Ne Kadar Alınır?

işçinin haklılığının mahkemece ispatı durumunda

iş mahkemeleri vasıtası ile aldığı ücret ve olayın boyutuna göre manevi tazminat alabilir.

 

Mobbing davasında ne kadar tazminat alınır?

Tazminatını almadan çıkan bir işçinin mahkeme nezdinde haklılığı ispat olursa maddi ve manevi tazminat alması söz konusudur. İşe iade davalarında bu rakam ortalama 4-6 maaş tutarında olabilir.