Milletvekili Maaşı ve Emekli Millet Vekili Maaşı Ne Kadar?
  • Rüzgar Karakuz
  • 0 Yorum
  • 01 Ocak 2024
  • 983

Milletvekili Maaşı ve Emekli Millet Vekili Maaşı Ne Kadar?

Milletvekili Maaşı 2023, Emekli Milletvekili Maaşı 2023, Milletvekili Maaşı Nasıl Hesaplanır? Emekli Milletvekili Maaşı Nasıl Hesaplanır?


İkna Edici Konuşma Eğitimi ile sahip olacağınız güçlü ikna kabiliyetiyle kendinizi daha güvenilir bir şekilde ifade ederek iş görüşmelerinde, ilişkilerde ve iş hayatınızda başarıya adım atabilirsiniz. Güncel bilgilerle desteklenen, uzman eğitmenlerle zenginleşen programımızla ikna kabiliyetinizi arttırabilirsiniz. Ve en önemlisi güçlü iletişim becerilerine sahip olabilirsiniz.

İkna Edici Konuşma Eğitimi mize buradan ulaşabilirsiniz.


Milletvekili Maaşı 2023

2023 Milletvekili Maaşı Ne Kadar?

2023 yılı itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin aylık maaşı, TBMM Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanun hükümleri doğrultusunda belirlenmiştir. Bu kapsamda milletvekillerine tanınan aylık maaş hakları 73 bin 379 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.
Emekli Milletvekili Maaşı 2023

Milletvekili Emekli Maaşı 2023, Emekli Milletvekili Maaşı Ne Kadar?

Emekli milletvekili maaşı 62 bin 309 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Bu düzenleme, emekli milletvekillerinin maaşlarını belirlemede kullanılan parametrelerin ve formülün bir sonucudur. Ve bu şekilde emekli milletvekillerine tanınan maaş hakları belirlenmiştir.


Milletvekili Maaşı Nasıl Hesaplanır?

TBMM Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanuna göre milletvekili maaşları belirlenmektedir. Bu kanunun 1. maddesi şu şekildedir:

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin aylık ödeneklerinin tutarı, en yüksek devlet memurunun almakta olduğu miktardır. En yüksek devlet memuruna ödenenlerden gelir vergisine tabi olmayanlar bu kanuna göre de gelir vergisine tabi tutulmaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine bu madde uyarınca hesaplanacak aylık ödenek tutarının yarısı yolluk olarak ödenir. Bu yolluklar herhangi bir suretle haczedilemez. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri en yüksek devlet memurunun almakta olduğu mali ve sosyal haklardan yararlanırlar


Emekli Milletvekili Maaşı Nasıl Hesaplanır?

5510 sayılı Kanun'da yapılan düzenleme sonrasında emekli milletvekili, Bakan, Cumhurbaşkanı yardımcısı, başbakan ve TBMM Başkanlarının maaş hesaplamaları değiştirilmiştir.

Bu değişiklikle birlikte emekli milletvekili maaşı, 5510 sayılı Kanunun 43. maddesinde belirtilen gösterge rakamları üzerinden hesaplanmaktadır. 5510 sayılı Kanunun 43. maddesinin üçüncü ve altıncı fıkraları, emekli milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı veya Başbakan iken ayrılanlara yaşlılık aylığı bağlanması ve diğer görevlerde bulunanlara malullük, emeklilik veya yaşlılık aylığı ödenmesi konularını düzenlemektedir.

Altıncı fıkra:

Cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık veya Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği görevlerinde bulunanlara veya bu görevleri herhangi bir sebeple sona erenlere, Kanunun 26, 28, 44, geçici 2 ve geçici 4 üncü maddeleri gereğince aylık bağlanmasına hak kazanmaları ve en az 2 yıl süreyle bu görevlerde bulunmuş olmaları halinde, 27, 29, geçici 2 ve geçici 4 üncü maddelere göre hesaplanacak aylık tutarından az olmamak kaydıyla, 115.225 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda malullük, emeklilik veya yaşlılık aylığı ödenir. Bu fıkra hükümlerine göre aylık ödenebilmesi için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce geçici 4 üncü madde kapsamında Cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği görevi esas alınarak malullük veya emeklilik aylığı ödenenler hariç olmak üzere, malullük, emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanmış olanlar ile aylık bağlanma şartlarını haiz olmayanların en az 2 yıl süreyle en yüksek Devlet memuru emsal alınarak sigorta primi veya geçici 4 üncü madde kapsamında emekli keseneği ile kurum karşılığı ödemiş olmaları da zorunludur.


Sosyal Medyada Paylaşın

0 Yorum

Yorum Yapın

Yorum yapabilmek için oturum açmanız gerekmektedir.

Sizlere Öneriyoruz

Bu blog yazısını okuyanlar aşağıdaki eğitimleri tercih ettiler!