Genel Kültür

Metafor ne demek?

Tüm Detayları İle Metafor Ne Demek Bu
Yazıda

Metaforlar, yaratıcılığı ortaya çıkarmak , iç dünyamızı açığa çıkarmamızı, yazı ve
konuşmalarda öne çıkmamızı sağlayan güçlü araçlardır.

Metaforları her gün farkına varmadan onlarca kez kullanıyoruz. Metafor bulmaca ve
eğitimde metafor örnekleri de sıkça karşımıza çıkmaktadır.

Basitçe söylemek gerekirse, bir metafor, bir şeyin başka bir şey olduğunu belirten bir
konuşma şeklidir. Birbirine benzemeyen ancak ortak noktaları olan iki nesne veya
kavram arasında karşılaştırma yapmak için kullanılır.

Metafor Ne Demek Örneklerle Anlatalım

Eski Yunanca’da metapherō kelimesi ”karşıya taşımak” anlamına gelir.

Bazı açılardan, bir metaforun yaptığı tam olarak budur. Farklı doğalara sahip iki şey
veya kavram arasında ortak bir nitelik veya özellik taşır.

Gibi veya gibi karşılaştırma sözcükleri kullanmadan, metaforlar yeni bağlantılar
kurmamıza ve böylece ek anlamlar aktarmamıza izin verir.

Yaygın bir konuşma şekli olarak, izleyicinin bir fikri daha net anlamasına yardımcı
olabilirler. Metaforlar bize bir şeyin başka bir şeyin simgesi olduğunu da gösterebilir.

Metafor Ne Demek TDK’ da

Türkçe’ye Fransızca’dan geçen bu kelime mecaz anlamında kullanılmaktadır.

Metafor ve Analoji Farkı Nedir ?

Analoji Metafor Farkından bahsetmek gerekirse

Her iki kelime de mecaz anlamındadır. Yani benzetme amacı ile kullanılmaktadır.

Analoji ise genellikle birbirine doğrudan benzeyen şeyler arasında yapılan benzetme
türü iken

Metafor da ise benzemeyen olgular arasında kullanılır.

Karmaşık konuların anlatılmasını kolaylaştırmak adına önemli anlatımlardır .
Metafor Örnekleri

Pek çok metafor örneğine aşina olmasanız bile, bunları hayatınızın bir noktasında
duymuş olmalısınız.

Yaygın metafor örnekleri:

 Hayat bir yoldur.

 Gözleri elmastı.

 O parlayan bir yıldız.

 Kar beyaz bir örtüdür.

Farklı metafor türleri:

Metaforlar göründüğü kadar basit değildir. Her biri benzersiz özelliklerle ayırt edilen
birçok farklı metafor türü vardır. İşte en sık kullanılan ailelerin bazı örnekleri:

 Mutlak benzetmeler

Bu metaforlar, bir noktaya değinmek için bariz bir bağlantısı olmayan iki şeyi
karşılaştırır. Örneğin, ”Bu dönem notlarıyla ipte yürüyor.”

 Örtülü metaforlar

Bu metaforlar, aslında bu unsurlardan birine değinmeden, birbirine benzemeyen iki
şeyi karşılaştırır.

 Ölü metaforlar

Klişeler gibi, bu metaforlar aşırı kullanıldıkları için güçlerini yitirdiler. Örneğin,
”Hayatımı aydınlatıyorsun.”

 Karışık metaforlar

Bazen aptalca bir etki yaratan iki veya daha fazla farklı metaforun bir kombinasyonu
yapılabilir. Örneğin, ”Yeni iş onun kanatlarını açmasına ve gerçekten çiçek açmasına
izin verdi.”

 Genişletilmiş (veya sürekli) metaforlar

Bu uzun metaforlar, bir edebi eserin tamamı veya bir kısmı boyunca tanıtılır.

 Kavramsal metaforlar

Bu metaforlarda bir kavram veya soyut bir şey başka bir kavram üzerinden anlaşılır.
Örneğin, hem “zaman”ın hem de “paranın” kavramsal nesneler olduğu “Vakit
paradır”.

Uçan Adam Metaforu Ne Anlama
Geliyor?

Bu metafor İbni sina’nın felsefik yaklaşımına dayanmaktadır. Buna göre ruhu
kavramak ve onun varlığını bilmek için bedene ihtiyaç bulunmadığıdır. Bir İnsanın
kıyafetlerine alışarak bir süre sonra onu bedeninin bir parçası sanması
gibi bedenin de alışkanlığı neticesinde insanın kendisinden ayrı düşünülmemesi
anlamına gelir.
Oysa uçan adam bedenden soyutlanarak bir nefsin kendini bilmesi iddasını
taşımaktır.
Mağara Metaforu Hangi Filozof’a Aittir?
Platon’un Mağarası’nın gizli mesajı cehaletten kaçıştır. Gerçeklik bir kurgudan başka
bir şey değildir.
Dünya ancak hayal edebilecek kadar büyük. Platon’un Mağarası’nın özünde iç
çatışma vardır. Zihnimizi yeni fikirlere ve inanç sistemlerine açarsak evrenimizi
genişletme imkanı olduğunu savunmaktadır.

Ayna Metaforu Ne Demek ?

Tasavvufta sıklıkla karşılaşılan metaforlardan biri olan ayna metaforudur.

Ayna, karşısında duran şeyin görüntüsünü yansıtan bir nesnedir.

Dolayısı ile insanların da kendinini görmesine yarar. Bu durumun, bir niteliğin zihinde
canlanmasına, gözler önüne serilmesine yarayan şey demektir.

En temel anlamda metafor yapmak ne demek sorusunun cevabı mecazi anlamda
benzetme olarak yanıtlanabilir.

Gündelik yaşantıda klasik olan metaforlar hayat kurtarmaktadır. Özellikle , anlatımı
zenginleştirmek ve kişinin kendisini ifade etmek anlamında büyük avantaj
sağlamaktadır. Metaforlar hayat anlam ve dil i daha iyi kavramak için mühimdir. Aynı
zamanda ifade yeteneklerini geliştirir.

Bulmaca sorularının türk dil ile ilgili soyut kavramlara yer verdiğini biliyoruz.

Bulmacada metafor kelimesi sıkça sorulmaktadır. Mecaz anlamına geldiğini
yazımızın başında söylemiştik. Çengel bulmaca ,bulmacada bulmaca, bulmaca
cevaplarında sıkça geçen kelimeleri Bulmaca sözlüğü nde bulabilirsiniz.