Metafor Ne Demek? Metafor Nedir?
  • Rüzgar Karakuz
  • 0 Yorum
  • 19 Temmuz 2023
  • 145

Metafor Ne Demek? Metafor Nedir?

Metafor Ne Demek Örneklerle Anlatalım, Metafor Ne Demek TDK? Metafor ve Analoji Farkı Nedir? Metafor Örnekleri, Farklı Metafor Türleri, Uçan Adam Metaforu Ne Anlama Geliyor? Mağara Metaforu Hangi Filozofa Aittir? Ayna Metaforu Ne Demek ?


<p>Metaforlar, yaratıcılığı ortaya çıkarmak , iç dünyamızı açığa çıkarmamızı, yazı ve konuşmalarda öne çıkmamızı sağlayan güçlü araçlardır.</p><p>Metaforları her gün farkına varmadan onlarca kez kullanıyoruz. Metafor bulmaca ve eğitimde metafor örnekleri de sıkça karşımıza çıkmaktadır.</p><p>Basitçe söylemek gerekirse, bir metafor, bir şeyin başka bir şey olduğunu belirten bir konuşma şeklidir. Birbirine benzemeyen ancak ortak noktaları olan iki nesne veya kavram arasında karşılaştırma yapmak için kullanılır.</p><p><b>Metafor Ne Demek Örneklerle Anlatalım</b></p><p>Eski Yunanca'da metapherō kelimesi "karşıya taşımak" anlamına gelir. </p><p>Bazı açılardan, bir metaforun yaptığı tam olarak budur. Farklı doğalara sahip iki şey veya kavram arasında ortak bir nitelik veya özellik taşır. </p><p>Gibi veya gibi karşılaştırma sözcükleri kullanmadan, metaforlar yeni bağlantılar kurmamıza ve böylece ek anlamlar aktarmamıza izin verir. </p><p>Yaygın bir konuşma şekli olarak, izleyicinin bir fikri daha net anlamasına yardımcı olabilirler. Metaforlar bize bir şeyin başka bir şeyin simgesi olduğunu da gösterebilir.</p><p><b>Metafor Ne Demek TDK ' da</b></p><p>Türkçe'ye Fransızca'dan geçen bu kelime mecaz anlamında kullanılmaktadır.</p><p><b>Metafor ve Analoji Farkı Nedir ?</b></p><p>Analoji Metafor Farkı ndan bahsetmek gerekirse</p><p>Her iki kelime de mecaz anlamındadır. Yani benzetme amacı ile kullanılmaktadır.</p><p>Analoji ise genellikle birbirine doğrudan benzeyen şeyler arasında yapılan benzetme türü iken </p><p>Metafor da ise benzemeyen olgular arasında kullanılır.</p><p>Karmaşık konuların anlatılmasını kolaylaştırmak adına önemli anlatımlardır .</p><p><b>Metafor Örnekleri</b></p><p>Pek çok metafor örneğine aşina olmasanız bile, bunları hayatınızın bir noktasında duymuş olmalısınız. </p><p><b>Yaygın metafor örnekleri</b></p><ul type="disc">  <li>Hayat bir yoldur.</li>  <li>Gözleri elmastı.</li>  <li>O parlayan bir yıldız.</li>  <li>Kar beyaz bir örtüdür.</li> </ul><p>&nbsp;</p><p><b>Farklı metafor türleri </b></p><p>Metaforlar göründüğü kadar basit değildir. Her biri benzersiz özelliklerle ayırt edilen birçok farklı metafor türü vardır. İşte en sık kullanılan ailelerin bazı örnekleri:</p><ul type="disc">  <li><b>Mutlak benzetmeler</b></li> </ul><p>Bu metaforlar, bir noktaya değinmek için bariz bir bağlantısı olmayan iki şeyi karşılaştırır. Örneğin, "Bu dönem notlarıyla ipte yürüyor."</p><ul type="disc">  <li><b>Örtülü metaforlar</b></li> </ul><p>Bu metaforlar, aslında bu unsurlardan birine değinmeden, birbirine benzemeyen iki şeyi karşılaştırır. </p><ul type="disc">  <li><b>Ölü metaforlar</b></li> </ul><p>Klişeler gibi, bu metaforlar aşırı kullanıldıkları için güçlerini yitirdiler. Örneğin, "Hayatımı aydınlatıyorsun."</p><ul type="disc">  <li><b>Karışık metaforlar</b></li> </ul><p>Bazen aptalca bir etki yaratan iki veya daha fazla farklı metaforun bir kombinasyonu yapılabilir. Örneğin, "Yeni iş onun kanatlarını açmasına ve gerçekten çiçek açmasına izin verdi." </p><ul type="disc">  <li><b>Genişletilmiş (veya      sürekli) metaforlar</b></li> </ul><p>Bu uzun metaforlar, bir edebi eserin tamamı veya bir kısmı boyunca tanıtılır. </p><ul type="disc">  <li><b>Kavramsal metaforlar</b></li> </ul><p>Bu metaforlarda bir kavram veya soyut bir şey başka bir kavram üzerinden anlaşılır. Örneğin, hem “zaman”ın hem de “paranın” kavramsal nesneler olduğu “Vakit paradır”.</p><p><b>Uçan Adam Metaforu Ne Anlama Geliyor?</b></p><p>Bu metafor İbni Sina' nın felsefi yaklaşımına dayanmaktadır. Buna göre ruhu kavramak ve onun varlığını bilmek için bedene ihtiyaç bulunmadığıdır. Bir İnsanın kıyafetlerine alışarak bir süre sonra onu bedeninin bir parçası sanması </p><p>gibi bedenin de alışkanlığı neticesinde insanın kendisinden ayrı düşünülmemesi anlamına gelir. </p><p>Oysa uçan adam bedenden soyutlanarak bir nefsin kendini bilmesi iddiasını taşımaktır.</p><p><b>Mağara Metaforu Hangi Filozof'a Aittir?</b></p><p>Platon'un Mağarası'nın gizli mesajı cehaletten kaçıştır. Gerçeklik bir kurgudan başka bir şey değildir. </p><p>Dünya ancak hayal edebilecek kadar büyük. Platon'un Mağarası'nın özünde iç çatışma vardır. Zihnimizi yeni fikirlere ve inanç sistemlerine açarsak evrenimizi genişletme imkanı olduğunu savunmaktadır. </p><p><b>Ayna Metaforu Ne Demek ?</b></p><p>Tasavvufta sıklıkla karşılaşılan metaforlardan biri olan ayna metaforudur.</p><p>Ayna, karşısında duran şeyin görüntüsünü yansıtan bir nesnedir. </p><p>Dolayısı ile insanların da kendini görmesine yarar. Bu durumun, bir niteliğin zihinde canlanmasına, gözler önüne serilmesine yarayan şey demektir.</p><p>En temel anlamda metafor yapmak ne demek sorusunun cevabı mecazi anlamda benzetme olarak yanıtlanabilir.</p><p>Gündelik yaşantıda klasik olan metaforlar hayat kurtarmaktadır. Özellikle , anlatımı zenginleştirmek ve kişinin kendisini ifade etmek anlamında büyük avantaj sağlamaktadır. Metaforlar hayat anlam ve dil i daha iyi kavramak için mühimdir. Aynı zamanda ifade yeteneklerini geliştirir.</p><p>Bulmaca sorularının Türk dil ile ilgili soyut kavramlara yer verdiğini biliyoruz.</p><p>                                                                                                  </p><p>Bulmacada metafor kelimesi sıkça sorulmaktadır. Mecaz anlamına geldiğini yazımızın başında söylemiştik. Çengel bulmaca ,bulmacada bulmaca, bulmaca cevaplarında sıkça geçen kelimeleri Bulmaca sözlüğü nde bulabilirsiniz.&nbsp;</p>

Sosyal Medyada Paylaşın

0 Yorum

Yorum Yapın

Yorum yapabilmek için oturum açmanız gerekmektedir.

Sizlere Öneriyoruz

Bu blog yazısını okuyanlar aşağıdaki eğitimleri tercih ettiler!