Lojistik Nedir? Lojistik Bölümü Nedir? Lojistik Ne İş Yapar?
 • Rüzgar Karakuz
 • 0 Yorum
 • 31 Ocak 2024
 • 118

Lojistik Nedir? Lojistik Bölümü Nedir? Lojistik Ne İş Yapar?

Lojistik Ne Demek? Lojistik Bölümü Nedir? Lojistik Ne İş Yapar? Lojistik Yönetimi Nedir? Lojistik Bölümü Ne İş Yapar? Lojistik Mezunu Ne İş Yapar? Uluslararası Ticaret ve Lojistik Ne İş Yapar?


Lojistik Ne Demek?

Lojistik, ürünlerin ve hizmetlerin tedarikinden, depolanmasından ve dağıtımına kadar olan süreçlerin planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesiyle ilgili bir iş alanıdır.

Bu süreçler genellikle tedarik zinciri içinde yer alır ve malzemelerin, bilginin ve sermayenin doğru zamanda doğru yerde doğru maliyetle sağlanmasını sağlar.

Tedarik zincirinin verimli işlemesi için gereken her şeyi kapsar. Nakliye, depolama, envanter yönetimi, sipariş işleme ve tedarik zinciri planlaması gibi çeşitli alt alanları içerir. Bu süreçlerin etkin bir şekilde yönetilmesi, işletmelerin rekabet avantajı elde etmesine ve müşteri memnuniyetini artırmasına yardımcı olur.


Tedarik zinciri yönetimi ve maliyet analizi konularında sunduğumuz eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle sektörde fark yaratıyoruz.

Perakende sektöründe raf alanı planlamasıyla ürün tarama ve nakliye süreçlerinizi hızlandırıyoruz. Sipariş takibi ve raporlama süreçlerinizi en üst düzeyden en alt birime kadar basit ve anlaşılır hale getiriyoruz. Üretim firmaları için stok takibi ve hammadde tedarik süreçlerinde çözüm odaklı yaklaşımlar sunuyoruz.

Depo yönetimi, üretim planlaması, ve diğer danışmanlık hizmetlerimizle işletmenizi destekliyoruz. Müşteri odaklı planlamalarla kurum kültürünüze uygun çözümler üretiyoruz.

Danışmanlık hizmetlerimiz hakkında sahibi olmak için buraya tıklayın.


Lojistik Bölümü Nedir?

Lojistik bölümü, bir üniversitede, mühendislik veya benzeri bir alanda yer alan öğrencilere lojistikle ilgili konuları öğreten bir bölümdür. Bu alanda uzmanlaşmalarını sağlar.

 • Tedarik zinciri yönetimi,
 • Depo yönetimi,
 • Envanter kontrolü,
 • Taşımacılık yönetimi,
 • Lojistik teknolojileri,
 • Stratejik lojistik planlama

gibi konuları kapsar. Öğrenciler, operasyonların etkin bir şekilde yönetilmesi ve tedarik zincirinin verimli çalışması için gereken becerileri ve bilgiyi kazanırlar. Bu programlar genellikle lisans veya yüksek lisans düzeyinde sunulur. Ve öğrencilere lojistik endüstrisinde kariyer yapma fırsatı sunar.


lojistik


Lojistik Ne İş Yapar?

Lojistik, ürünlerin ve hizmetlerin tedarikinden başlayarak, depolanmasını, taşınmasını ve son olarak müşterilere ulaştırılmasını sağlayan süreçlerin planlanması, yönetimi ve kontrolü ile ilgilenir:

 • Tedarik Zinciri Yönetimi: Malzeme ve hizmetlerin tedarik edilmesi, tedarikçi ilişkilerinin yönetilmesi ve tedarik zincirinin optimize edilmesi.
 • Depolama ve Stok Yönetimi: Malzemelerin depolanması, envanterin kontrolü ve depo operasyonlarının yönetimi.
 • Taşımacılık Yönetimi: Ürünlerin taşınması için uygun ulaşım modlarının seçilmesi, nakliye planlaması ve ağların yönetimi.
 • Sipariş İşleme: Siparişlerin alınması, işlenmesi ve müşterilere sevkiyatın planlanması.
 • Lojistik Bilgi Yönetimi: Veri analizi, bilgi teknolojileri, süreçlerin izlenmesi ve iyileştirilmesi.
 • Lojistik, işletmelerin tedarik zincirindeki her aşamada verimlilik, maliyet tasarrufu ve müşteri memnuniyeti sağlamak için çalışır. Bu süreçlerin etkili bir şekilde yönetilmesi, işletmelerin rekabet avantajı elde etmesine yardımcı olabilir.


Lojistik Yönetimi Nedir?

Bir işletmenin tedarik zinciri süreçlerini planlama, uygulama ve kontrol etme sürecidir.

Bu süreç, malzemelerin ve ürünlerin tedarikinden, üretiminden, depolanmasından, taşınmasından ve son müşteriye ulaştırılmasına kadar olan her adımı kapsar.

 • İşletmenin operasyonel verimliliğini artırmak,
 • Maliyetleri azaltmak,
 • Envanteri optimize etmek,
 • Müşteri memnuniyetini artırmak

için stratejik planlama, organizasyon, koordinasyon ve kontrol gerektirir.

 • Tedarik Zinciri Planlama: Tedarik zinciri süreçlerini planlama ve optimize etme. Tedarikçilerle ilişkileri yönetme ve tedarik zincirindeki riskleri değerlendirme.
 • Stok Yönetimi: Malzeme ve ürün stoklarının izlenmesi, envanter düzeylerinin optimize edilmesi ve stok maliyetlerinin azaltılması.
 • Taşımacılık Yönetimi: Ulaşım modlarının seçimi, nakliye planlaması, taşıma maliyetlerinin minimize edilmesi ve taşıma süreçlerinin koordinasyonu.
 • Depo Yönetimi: Malzemelerin depolanması, depo operasyonlarının yönetilmesi, depo verimliliğinin artırılması ve depo maliyetlerinin azaltılması.
 • Sipariş Yönetimi: Siparişlerin alınması, işlenmesi ve müşterilere zamanında ve doğru şekilde teslim edilmesinin sağlanması.
 • Lojistik yönetimi, tedarik zinciri içindeki tüm süreçleri entegre ederek işletmenin genel performansını artırmaya odaklanır. Bu, müşteri memnuniyetini artırmanın yanı sıra rekabet avantajı sağlayabilir.


lojistik mezunu


Lojistik Bölümü Ne İş Yapar? Lojistik Mezunu Ne İş Yapar?

Mezunlar genellikle

 • Tedarik zinciri yönetimi,
 • Lojistik operasyonları,
 • Depo yönetimi,
 • Taşımacılık yönetimi,
 • Stok kontrolü

gibi alanlarda çalışabilirler. İşletmelerde, üretim şirketlerinde, firmalarda, dağıtım şirketlerinde, perakende sektöründe ve hizmet sektöründe çeşitli pozisyonlarda istihdam edilebilirler. İşletmelerdeki potansiyel iş rolleri şunları içerebilir:

 • Lojistik Yöneticisi: Operasyonların genel yönetimi ve koordinasyonundan sorumlu olan kişi. Tedarik zinciri süreçlerini optimize etme, stok yönetimi, taşımacılık planlaması ve depo operasyonları gibi konuları yönetir.
 • Stok Yöneticisi: Stok yönetimi ve envanter kontrolü ile ilgilenir. Stok seviyelerini optimize etme, stok döngüsünü yönetme ve stok maliyetlerini azaltma konularında çalışır.
 • Taşıma ve Dağıtım Uzmanı: Ulaşım modlarını yönetir, nakliye planlaması yapar ve taşıma operasyonlarını koordine eder. Malzemelerin veya ürünlerin doğru zamanda doğru yere ulaştırılmasını sağlar.
 • Depo ve Dağıtım Yöneticisi: Depo operasyonlarını yönetir, depo personelini denetler, depo düzenini ve verimliliğini artırır. Malzemelerin girişinden çıkışına kadar olan süreçleri yönetir.
 • Lojistik Analisti: Veri analizi yaparak süreçlerin optimize edilmesine yardımcı olur. Tedarik zinciri verilerini analiz eder, performansı izler ve iyileştirme fırsatlarını belirler.

Mezunlar, tedarik zinciri yönetimi ve operasyonların her alanında görev alabilirler. Ve işletmelerin operasyonel verimliliğini artırmak için önemli bir rol oynarlar.


Uluslararası Ticaret ve Lojistik Ne İş Yapar?

Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Yönetimi hakkında detaylı bilgi edinmek için bu yazımıza göz atabilirsiniz.

Uluslararası ticaret ve lojistik, farklı ülkeler arasındaki mal ve hizmetlerin alım-satımını sağlayan süreçlerin yönetimi ve koordinasyonunu üstlenir. Bu alanlar birlikte çalışarak küresel ticaretin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini sağlarlar. İşte uluslararası ticaret ve lojistik alanlarının ana görevleri:

 • Dış Ticaret İşlemleri: Farklı ülkeler arasında mal ve hizmet alışverişi için gerekli olan ticari işlemlerin yürütülmesi. Bu işlemler arasında ihracat, ithalat, gümrük işlemleri, vergilendirme ve dış ticaret belgelerinin hazırlanması yer alır.
 • Pazar Araştırması ve Fırsatlarının Değerlendirilmesi: Dış pazarlarda fırsatları belirlemek için pazar araştırmaları yapma. Ve uluslararası ticaret potansiyeli olan ürün ve hizmetleri değerlendirme.
 • Dış Ticaret Finansmanı: Uluslararası ticaret işlemlerinin finansmanını sağlama. İhracat ve ithalat işlemleri için gerekli olan finansal araçların kullanılmasını organize etme.
 • Uluslararası Taşımacılık Yönetimi: Farklı ülkeler arasında mal ve hizmetlerin taşınması için uygun taşıma modlarının seçilmesi. Taşıma planlaması yapılması ve taşımacılık operasyonlarının yönetilmesi.
 • Gümrük İşlemleri ve Sınır Geçişi: Gümrük prosedürlerinin takibi. İthalat ve ihracat işlemlerinin gümrükte geçişinin sağlanması. Ve gümrük mevzuatına uygunluğun sağlanması.
 • Depolama ve Stok Yönetimi: Uluslararası sevkiyatlar için depolama hizmetlerinin sağlanması. Stok yönetimi ve envanter kontrolünün yapılması.
 • Ağlarının Yönetimi: Küresel ağların oluşturulması, operasyonların entegrasyonu ve uluslararası tedarik zincirinin optimize edilmesi.

Uluslararası Ticaret Ve Lojistik 2023 Taban Puanları Ve Başarı Sıralamaları


lojistik kamyon


Uluslararası ticaret, dünya genelinde mal ve hizmet alışverişini kolaylaştırarak ekonomik büyümeyi teşvik eder. Ve küresel ticaretin gelişimine katkı sağlar. Bu alanlarda faaliyet gösteren uzmanlar, uluslararası işletmelerin rekabet avantajını artırır. Ve küresel pazarlarda başarılı olmalarını sağlamak için çeşitli görevleri yerine getirirler.

Bu bölümün dersleri, genellikle süreçleri, envanter yönetimi, hizmetleri, bilgi akışının önemi ve uluslararası ticaret gibi konuları kapsar. Bu bölümde eğitim süresi genellikle dört yıldır, ancak ülkeye ve programın yapısına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Uluslararası ticaret ve lojistik, mal ve hizmetlerin farklı ülkeler arasında alım-satımını sağlar. Bu alanda çalışan uzmanlar, lojistik sürecinin her aşamasını yöneterek ürünlerin son kullanıcıya ulaşmasını sağlarlar. Ticaret ve lojistik bölümü mezunları, uluslararası ticaret ve lojistik sektöründe çeşitli iş olanaklarına sahiptirler. Ve küresel pazarlarda başarılı kariyerler yapabilirler.

Sosyal Medyada Paylaşın

0 Yorum

Yorum Yapın

Yorum yapabilmek için oturum açmanız gerekmektedir.

Sizlere Öneriyoruz

Bu blog yazısını okuyanlar aşağıdaki eğitimleri tercih ettiler!