komünizm Neyi Savunur? Komünizm Nedir Kısaca?
 • Rüzgar Karakuz
 • 0 Yorum
 • 01 Şubat 2024
 • 119

komünizm Neyi Savunur? Komünizm Nedir Kısaca?

Komünizm, toplumun kolektif mülkiyet ve ortak kontrolüne dayanan bir siyasi ve ekonomik ideolojidir. Komünizmin temel prensibi, üretim araçlarının özel mülkiyetinin ortadan kaldırılması ve bunların toplumun kolektif bir biçimde kontrol edilmesidir. Bu, sınıf ayrımlarının ve özel mülkiyetin ortadan kaldırılması. Üretim araçlarının devlet veya topluluk tarafından kontrol edilmesi anlamına gelir.


Komünizm, toplumun kolektif mülkiyet ve ortak kontrolüne dayanan bir siyasi ve ekonomik ideolojidir. Komünizmin temel prensibi, üretim araçlarının özel mülkiyetinin ortadan kaldırılması ve bunların toplumun kolektif bir biçimde kontrol edilmesidir. Bu, sınıf ayrımlarının ve özel mülkiyetin ortadan kaldırılması. Üretim araçlarının devlet veya topluluk tarafından kontrol edilmesi anlamına gelir.

Komünizmin tarihsel olarak farklı yorumları ve uygulama biçimleri vardır. Karl Marx ve Friedrich Engels'in eserleri, komünizmi bir toplumun evriminin bir sonucu olarak görmektedir. Ve sınıflar arası çatışmanın sonunda devletin sınıfların üzerinde bir rol oynayarak komünist bir topluma dönüşeceğini öngörmektedir. Ancak, bu teori tarihsel olarak farklı şekillerde uygulanmış ve birçok ülkede farklı siyasi sistemlere dönüşmüştür.

Komünizmin uygulandığı ülkelerdeki uygulamalar farklılık göstermiş ve eleştirilere maruz kalmıştır. Komünizmin, teorik olarak özgürlük, eşitlik ve sınıf ayrımcılığının ortadan kaldırılması gibi idealleri vardır. Ancak pratikte bu idealleri gerçekleştirme sürecinde çeşitli zorluklar ortaya çıkmıştır.


Günümüzde İngilizce uygulamaları ve dersleri çok büyük önem arz ediyor. Evinizden dilediğiniz zaman alabileceğiniz İngilizce Eğitimi ile sizlere büyük bir fırsat sunuyoruz. Üstelik yapay zeka yardımıyla kusursuz ve öğrenme garantili. Bu kadar da değil İngilizce eğitimimizi alan herkese toplam 24 dil eğitimi de ücretsiz olarak tanımlanıyor. 


Komünizm Neyi Savunur?

 • Eşitlik: Komünizm, bireyler arasında ekonomik ve sosyal eşitliği savunur. Bu, gelir ve servetin adil bir şekilde dağıtılması ve sınıf farklarının ortadan kaldırılması anlamına gelir.
 • Kolektif Mülkiyet: Komünizm, üretim araçlarının (toprak, fabrikalar, makine parkı vb.) özel mülkiyetini ortadan kaldırır. Ve bunların toplumun kolektif mülkiyetine geçmesini savunur. Bu, işçilerin ortak kontrolü altında üretim yapılması ve karar alma süreçlerine katılımını teşvik eder.
 • Sınıfsız Toplum: Sınıf ayrımlarının ve sınıf çatışmalarının sona ermesini amaçlar. Bu, işçi sınıfının ve burjuvazinin (sermaye sahiplerinin) ortadan kalkmasını ve toplumun sınıfsız bir yapıya dönüşmesini hedefler.
 • Devletin Evrimi ve Sonu: Karl Marx'ın teorisine göre, devletin evriminin son aşamasını temsil eder. Devletin sınıfların üstünde bir rol oynayarak sönümleneceği ve toplumun kendi kendini yöneten bir yapıya dönüşeceği öngörülür.
 • Adil Dağıtım: Temel ihtiyaçların adil bir şekilde karşılanmasını ve kaynakların etkili bir şekilde dağıtılmasını savunur. Bu, herkesin yaşam standartlarının yükseltilmesini ve insanların ihtiyaçlarının karşılanmasını amaçlar.
 • Sosyal Adalet: Komünizm, toplumda sosyal adaletin sağlanmasını ve insanların ihtiyaçlarına göre kaynakların dağıtılmasını savunur. Bu, yoksulluğun ve sosyal adaletsizliğin azaltılması amacını güder.
 • Demokratik Katılım: Komünist ideoloji, toplumun karar alma süreçlerine geniş katılımı teşvik eder. Bu, temsili demokrasiyi güçlendirmenin yanı sıra tabandan yukarıya doğru karar alma mekanizmalarının geliştirilmesini içerebilir.


komünizm


Komünizm Ne Demek kısaca?

Toplumun kolektif mülkiyet ve ortak kontrolüne dayanan bir siyasi ve ekonomik ideolojidir. Temelde, özel mülkiyetin ortadan kaldırılmasını ve üretim araçlarının devlet veya topluluk tarafından kontrol edilmesini savunur. Bu ideoloji, ekonomik eşitlik, sosyal adalet ve sınıfsız bir toplum vizyonunu benimser. Amacı, sınıf ayrımlarını ve sömürüyü ortadan kaldırarak insanların daha adil bir şekilde yaşamasını sağlamaktır.


Karl Marx Kimdir?

Karl Marx (1818-1883), 19. yüzyılın en etkili düşünürlerinden biridir ve modern komünist hareketin kurucularından biri olarak kabul edilir. İşçi sınıfının haklarını ve sosyalist idealleri savunan bir filozof, ekonomist, sosyolog ve siyaset teorisyenidir.

Marx'ın en ünlü eseri, Friedrich Engels ile birlikte yazdığı Komünist Manifesto (1848) adlı broşürdür. Bu manifesto, kapitalist toplumun eleştirisini yapar ve işçi sınıfının tarih sahnesine çıkışını öngörür. Ayrıca, kapitalizmin işçi sınıfına zulmettiğini ve onların ezilmesine yol açtığını iddia eder.


Komünizm, eşitlik ilkesi etrafında şekillenen bir ideolojidir. Marx'ın kurucusu olduğu komünizm ideolojisi, var olan sosyal ve ekonomik adaletsizlikleri eleştirir. Üretim araçlarının özel mülkiyeti ve kapitalist sistemin neden olduğu sınıf ayrımlarını ortadan kaldırmayı hedefler.

Marx'ın teorileri, Sovyetler Birliği'nin Bolşevik Devrimi ile ete kemiğe bürünmüştür. Sovyetler Birliği, üretim araçlarının devlet kontrolü altında toplanmasıyla komünizm ideolojisini temsil etmektedir. Bu devrim, kapitalist sistemin yarattığı eşitsizlikleri ve sömürüyü ortadan kaldırmayı amaçlamıştır.

Komünizm, üretim araçlarındaki özel mülkiyeti ortadan kaldırarak herhangi bir devletin veya sınıfın baskısını azaltmayı hedefler. Latincede communis kelimesinden türetilen komünizm, aynı zamanda toplumun kolektif bir şekilde refahını ve adaletini sağlamayı amaçlar.

Ancak, Sovyetler Birliği'nin deneyimi, komünizmin pratik uygulanmasının zorluklarını da göstermiştir. İnsan doğasının ve ekonomik gerçekliklerin karmaşıklığı, komünizmin tam anlamıyla başarılı olmasını engellemiştir. Bununla birlikte, komünizmin temel idealleri hala birçok insan için çekici ve ilham vericidir.

Sosyal Medyada Paylaşın

0 Yorum

Yorum Yapın

Yorum yapabilmek için oturum açmanız gerekmektedir.

Sizlere Öneriyoruz

Bu blog yazısını okuyanlar aşağıdaki eğitimleri tercih ettiler!