Genel

Kapsayıcı Eğitim: Herkes İçin Eşit Fırsatlar

eğitim

Günümüzde eğitim, her bireyin potansiyelini en üst düzeyde geliştirebilmesi ve topluma faydalı birer

birey olarak katkı sağlayabilmesi için son derece önemli bir araçtır. Ancak, bu süreçte bazı bireylerin

dezavantajlı duruma düşmesi veya dışlanması söz konusu olabilmektedir. İşte bu noktada kapsayıcı eğitim kavramı devreye girer.

Eğitimde fırsat eşitliği sayesinde herkesin eğitime ulaşmakta eşit imkanlara sahip olması , gereksinimleri doğrultusunda eğitim alabilir olmasını anlatır.

Eğitim kutusu internet sitesinde yer alan yüzlerce eğitim ile siz de uygun fiyatlarla eğitim alabilirsiniz.

İşte öne çıkan eğitimlerden birkaçı :

 1. Liderlik ve Takım Çalışması
 2. Mini MBA Eğitimi
 3. 6 Sigma Eğitimi
 4. Tıbbi Sekreterlik

Kapsayıcı eğitim, her türlü farklılığı olan bireylerin eğitim sistemine tamamen entegre edilerek, eşit fırsatlar sunulmasını amaçlar.

Bu yaklaşım, cinsiyet, etnik köken, engel durumu, sosyoekonomik düzey gibi her türlü farklılık göz

önünde bulundurularak, her bireyin potansiyelini keşfetmesine ve geliştirmesine eğitim ortamlaronda olanak tanır.

Kapsayıcı eğitimde en temel ilke, herkesin kabul edilmesi ve saygı görmesidir. Bu sayede, öğrenciler arasında ayrımcılık ve dışlanma gibi sorunlar minimize edilir. Aynı zamanda, kapsayıcı eğitim uygulamalarıyla birlikte öğrenciler arasında dayanışma, işbirliği ve empati gibi değerlerin gelişimi de desteklenir.

Bu yaklaşımın en büyük faydalarından biri, toplumda daha geniş bir katılım ve dahil olma duygusunun oluşturulmasıdır. Engelli bireylerin, dezavantajlı grupların veya farklı kültürlerden gelen öğrencilerin

eğitim ortamlarında eğitim sürecine tamamen dahil edilmesi, toplumsal çeşitliliğin zenginliğini ortaya çıkarır ve herkesin

birbirinden öğrenebileceği bir ortam yaratır.

Ancak kapsayıcı eğitim sürecinde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar da vardır.

Öğretmenlerin ve eğitim kurumlarının bu konuda yeterli donanıma sahip olması, uygun materyal ve

tekniklerin kullanılması, öğrencilere bireysel destek sağlanması gibi unsurlar önemlidir. Ayrıca, velilerin de bu sürece aktif olarak katılımı ve destekleri büyük önem taşır.

Kapsayıcı eğitim, herkes için eşit fırsatlar sunarak toplumsal adaletin ve eşitlik ilkesinin güçlenmesine

katkı sağlar. Bu nedenle, eğitim sistemimizin kapsayıcı ve adil olması için çaba sarf etmek, gelecek

nesillere daha iyi bir dünya bırakabilmek adına büyük önem taşır.

Eğitim, her bireyin yaşamında önemli bir yer tutar. Ancak, farklı bireylerin farklı ihtiyaçları ve özellikleri olduğunu kabul etmek, kapsayıcı bir eğitim anlayışının temelini oluşturur. Etnik köken, ekonomik durum, engel durumu gibi faktörler, öğrencilerin öğrenme süreçlerini etkiler. Kapsayıcı eğitim, bu farklılıkları göz önünde bulundurarak eğitim sisteminde her öğrencinin eşit fırsatlara sahip olmasını hedefler.

Farklı türde okullarda eğitim alan öğrencilerin, engeli olan veya ekonomik gerekçelerle dezavantajlı

durumda olan öğrencilerin de kapsayıcı bir eğitim programıyla eğitim alabilmeleri önemlidir. Bu, öğrencilerin bireysel özelliklerine ve ihtiyaçlarına uygun olarak eğitim almalarını sağlar.

Kapsayıcı eğitim anlayışı, öğrencilerin okula birlikte eğitim almalarını ve çocukların bireysel özellikleri

göz önünde bulundurularak eğitime ulaşmalarını destekler. Bu sayede, her öğrenci potansiyelini en üst

düzeyde geliştirme şansına sahip olur ve toplumda daha adil bir eğitim sistemi oluşturulmuş olur.

 

 

Kapsayıcı Eğitim Nedir Ne Değildir?

Eğitim sisteminde herkesin kabul edildiği, farklılıkların değerlendirildiği ve her öğrencinin eğitim hakkını

eşit bir şekilde kullanabildiği bir yaklaşımı ifade eder. Kapsayıcı eğitim, öğrencilerin farklı ihtiyaçlarına ve özelliklerine uygun olarak eğitim almalarını sağlamayı amaçlar. Ancak, bu eğitim kavramı bazı yanlış anlaşılmalarla karıştırılabilir. İşte kapsayıcı eğitimin ne olduğu ve ne olmadığına dair bazı açıklamalar:

Nedir?

 1. Farklılıkları Kabul Eder: Kapsayıcı eğitim, öğrencilerin cinsiyet, etnik köken. engel durumu, sosyoekonomik düzey gibi farklılıklarını kabul eder ve bu farklılıkları zenginlik olarak görür.
 2. Eşit Fırsatlar Sunar: Her öğrencinin eğitim hakkını eşit bir şekilde kullanabilmes.i için gerekli destekleri sağlar ve fırsat eşitliği ilkesini benimser.
 3. Bireysel İhtiyaçları Karşılar: Öğrencilerin bireysel özelliklerine ve ihtiyaçlarına uygun eğitim imkanları sunar ve öğrenme süreçlerini destekler.
 4. Toplumsal Katılımı Teşvik Eder: Engelli bireyler, dezavantajlı gruplar veya farklı kültürlerden gelen. öğrencilerin toplumsal yaşama aktif katılımlarını teşvik eder.

 

Kapsayıcı Eğitim Ne Değildir?

 1. Dışlama Yapmaz: Kapsayıcı eğitim, öğrencileri dışlamaz veya belirli gruplara ayrılmış eğitim ortamlarını teşvik etmez.
 2. Eşitsizlik Oluşturmaz: Kapsayıcı eğitim, öğrenciler arasında eşitsizlik yaratan ayrımcı. uygulamalardan kaçınır ve herkesin fırsatlardan eşit şekilde yararlanmasını sağlamayı hedefler.
 3. Standartlaştırma İlkesine Dayanmaz: Kapsayıcı eğitim, öğrencileri .tek tip bir eğitim modeline zorlamaz; bunun yerine öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına göre esneklik gösterir.

Kapsayıcı eğitim, toplumsal adaletin sağlanması ve her bireyin potansiyelini en üst düzeyde geliştirebilmesi için önemli bir araçtır. Bu yaklaşım, farklılıkları zenginlik olarak görerek, eğitim sisteminin herkes için daha adil ve erişilebilir olmasını sağlar.

 

Kitap önerileri

Öğretmen, veli ya da eğitim politikasıyla ilgilenen herkes için faydalı olabilir. İşte genel anlamda önerdiğim bazı kitaplar:

 • “Öğrenme Sanatı” – Linda Darling-Hammond: Eğitim alanında çok saygın bir isim olan .

Darling-Hammond’un kitabı, öğrenme süreçlerini, öğretmenlerin rolünü ve öğrenci merkezli eğitim yaklaşımlarını ele alır.

 • “Eğitim Psikolojisi” – Anita Woolfolk: Eğitim psikolojisi alanında temel bir kaynak olan bu kitap,. öğrenme teorilerini, öğrenci motivasyonunu, sınıf yönetimi gibi konuları detaylı bir şekilde inceler.
 • “Bir Öğretmenin Kılavuzu” – Parker J. Palmer: Öğretmenlik mesleğine ve öğretmenlerin içsel

gelişimine odaklanan bu kitap, kişisel öğretim felsefesini bulma ve öğrencilerle derin bağlar kurma

konularında rehberlik sunar.

 • “Yaratıcı Sınıflar, Yaratıcı Okullar” – Ken Robinson: Eğitimde yaratıcılığın ve özgünlüğün önemine

vurgu yapan bu kitap, okulların nasıl daha yaratıcı ve ilham verici ortamlar haline getirilebileceğini ele alır.

 • “21. Yüzyıl Eğitimi: Öğrencileri Hazırlamak” – Andreas Schleicher: OECD’nin eğitim konusundaki

başkan yardımcısı tarafından kaleme alınan bu kitap, günümüz eğitim sisteminin zorluklarına ve çözüm önerilerine odaklanır.

 • “Aktif Öğrenme” – Mel Silberman: Öğrencilerin aktif katılımını sağlamak ve etkili öğrenme ortamları

oluşturmak için pratik stratejiler sunan bu kitap, öğretmenlerin sınıflarını daha etkili hale getirmelerine

yardımcı olur.

 • “Eğitimde Farklılaştırılmış Öğretim” – Carol Ann Tomlinson: Öğrencilerin farklı ihtiyaçlarına ve

özelliklerine uygun olarak öğretim yöntemlerini planlama ve uygulama konusunda rehberlik eden bu

kitap, kapsayıcı eğitim anlayışını destekler.

Bu kitaplar genel bir bakış sağlar ve eğitim konusunda geniş bir perspektif sunar. İlgilendiğiniz konulara daha derinlemesine inmek isterseniz, alan uzmanlarının kitaplarını da araştırabilirsiniz.