Kadınların Duygusal İhtiyaçları
 • Mert Aylanç
 • 0 Yorum
 • 07 Haziran 2022
 • 2912

Kadınların Duygusal İhtiyaçları

Her insan için geçerli olan duygusal ihtiyaçlar bütünü belli başlı dönemlere ve durumlara bağlı olarak kadınlarda daha yoğun şekilde görülebilmektedir.


Her insanın duygusal anlamda bazı ihtiyaçları bulunmaktadır. Günümüzde genellikle duygusal yönden tatmin olmuş hissetmeyen kadınların bazı ihtiyaçları dahilinde bunalıma dahi girdiği görülebilmektedir. Her insan için geçerli olan bu duygusal ihtiyaçlar bütünü, belli başlı dönemlere ve durumlara bağlı olarak kadınlarda daha yoğun bir şekilde görülebilmektedir. 

Genel itibariyle kadınların EQ zekalarının erkeklere oranla çok daha fazla olduğu görülmektedir. Bunun sebebi olarak kadınların vücudunda salgılanan hormonların seviyesinin çok daha fazla olması ve içgüdüsel gelişmişlik seviyelerinin de üst düzey olması gösterilebilmektedir.  Bu nedenlere bağlı olarak duygusal anlamda çok daha yoğun şekillerde dışavurum yaşayan kadınların, duygusal ihtiyaçlarının da aynı doğrultuda yoğun ve fazla olduğu görülmektedir. 

Kadınların duygusal ihtiyaçları incelendiğinde öncelikli olarak sevgi ihtiyacı göze çarpmaktadır. Sevmeye ve sevilmeye yoğun bir şekilde yaklaşan ve bunu bir ihtiyaç olarak gören kadınlar, sevgi dolu bir yaklaşımın bir istek değil ihtiyaç olduğu konusunda da hemfikir. Her insan sevmeye ve sevilmeye ihtiyaç duysa da kadınların duygusal yoğunluklarının fazla olması sebebiyle bu durumun çok daha fazla olduğu anlaşılmaktadır. Özellikle östrojen hormonunun fazlaca salgılandığı ve genel vücut hormonlarında artışın görüldüğü regl dönemlerinde, kadınların sevme ve sevilme ihtiyacında da artış görülür. 

Sevginin yanı sıra karşılıklı olarak eşleri ile duygusal bağ kurmak isteyen kadınların güven bağı ve önemsenme arzusunun da yoğunlaştığı belli başlı dönemler görülür. Regl, lohusalık, menopoz gibi evrelerde kadınların bu duygularının daha çok ortaya çıkması muhtemeldir. Bu evrelerde erkeğin eşiyle maksimum düzeyde ilgilenmesi, onun duygusal ihtiyaçlarının karşılanması açısından oldukça önemlidir. Bu ihtiyaçların karşılanmaması gibi durumlarda kişilerin bunalıma, depresyona girmesi ihtimali doğacağı için konu üzerinde dikkatli olmak gerekmektedir. 

Erkeklerin duygusal anlamda kadınları anlamlandırma çabaları da sıklıkla görülmektedir. Genel itibariyle kadınları anlamadığını söyleyen pek çok erkeğin aslında kadınların duygusal ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmadığı anlaşılmaktadır. Kadınların temel isteği eşinden saygı ve sevgi görmek üzerinedir. Buna bağlı olarak kadınların duygusal ihtiyaçları arasında saygı, sevgi, güven, anlayış ve huzur hislerini saymak mümkün olmaktadır. 


Kadınların Duygusal Dünyası Nasıl Şekillenir?

Kadınların duygusal dünyalarının çok daha karmaşık yapılı olduğu bilinmektedir. Erkeklerle kadınları kıyasladığımızda duygusal anlamda gelişim evrelerinde farklılık bulunduğu yorumunu getirmek oldukça yerinde ve doğru olacaktır. Erkeklere kıyasla çok daha detaylı ve analiz üzerine duygusal durumları inceleyen kadınların duygusal şekillenmesini sağlayan pek çok nokta bulunmaktadır. 

İç dünyasını şekillendirirken kadınların hayatındaki özellikle erkek figürlerinden ve çevrelerinden sıklıkla etkilendiği görülmektedir. Hayatındaki partneri de bu noktada önemli bir ölçüt olmaktadır. Bulunduğu ilişki içerisinde duygusal anlamda tamamlanmamış hisseden kadınların çok daha yoğun ve sert tavırlar sergilediği de bilinmektedir. Duygusal ihtiyaçların karşılanmaması da kadınların tavırlarının yön değiştirmesinde özellikle etkili olmaktadır. 


Kadınlarda Duygusal Değişimler Neden Oluşur?

Kadınlarda duygusal anlamda değişimlerin görülmesinin pek çok nedeni bulunmaktadır. Kadınların duygusal anlamda değişim yaşamalarının başlıca sebepleri şu şekildedir:

 • • Hormonsal değişimler
 • • Regl döneminin hemen öncesi/sonrası veya regl dönemi içerisinde bulunmak
 • • Menopoza girmek 
 • • Travma sonrası bozukluk yaşamak 
 • • Ruhsal bunalım içerisinde bulunmak

Bu nedenlere bağlı olarak kadınların duygusal dünyaları olumsuz yönde şekillenebilmektedir. Duygusal ihtiyaçları yeterince karşılanmamış bir kadın da aynı şekilde olumsuz yönde değişim yaşayabilmektedir. Bu noktada partnerlere büyük rol düşmektedir. Özellikle bu dönemler içerisindeyken kadınların aşırı hassas olmaları sebebiyle çok daha öfkeli ya da alıngan olabildiği görülmektedir.

Duygusal değişimlerin bir diğer nedeni olan travma sonrası bozukluk her insanda oluşabilecek bir durumdur. Fakat kadınların ruhsal bozukluklara çok daha yatkın olmaları sebebiyle bu tarz konular üzerine daha fazla zorlandığı görülmektedir. Duygusal bozuklukların görülme oranlarının kadınlarda çok daha sık olması da elbette ki tesadüfi değildir. Kadın ve erkekler arasındaki duygusal anlamdaki farklılığın temel nedeni kadınlık ve erkeklik hormonlarının işleyişi biçimlerinin farklı olmasıdır. 

Biyolojik anlamda da duygusallığa çok daha yatkın olan kadınların duygusal değişimlerinin ani ve çok olmasının temel nedenleri yukarıda belirtildiği gibidir. Bu değişimler sırasında kadın kendini olduğundan daha farklı ifade etmeye başlayabilir. Aynı zamanda dış görünümü hakkında da daha özgüvensiz hâle gelen kadınların duygularını kontrol altına almamaları durumunda depresyona sürüklenmesi ve benlik kaybı yaşaması riski de bulunmaktadır. 


Kadınlarda Görülen Duygusal Bozukluklar 

Kadınlarda çok daha fazla görülen duygusal bozukluklarla ilgili olarak bir araştırma gerçekleştirildiğinde belli başlı rahatsızlıkların kadınlarda görülme oranının çok daha fazla olduğu anlaşılmaktadır. Kadınlarda görülen rahatsızlıklar arasında yer alanlar şu şekildedir:

 • • Bipolar Bozukluk (Manik-Depresif)
 • • Travma sonrası bozukluk
 • • Paranoid Şizofreni 
 • • Anksiyete
 • • Majör Depresyon
 • • Obsesif Kompulsif Bozukluk 
 • • Sosyal Fobi

Bu rahatsızlıklar haricinde başka psikolojik rahatsızlıkların da kadınlarda görülme oranı çok daha sıktır. Bunun sebebi olarak çevre baskısı ve biyolojik eğilim öne çıkmaktadır. 


Kadınlarda Hormon Bozuklukları Duyguları Etkiler Mi?

Kadınlar ve erkekler arasında duygusal farklılık var olduğu bilinmektedir. Bunun en temel nedeni olarak görülen kadın hormonları gösterilmektedir. Kadın hormonlarının duygusal anlamda etkisinin büyük olması sebebiyle, bu hormonlarda bir bozukluk yaşanması durumunda elbette ki duygusal dengesizlik oluşacaktır. Kadınların hormonlarında görülen herhangi bir bozukluk ve farklılık durumu, onların duygusal dünyalarını da tetikleyerek sıkıntı yaşamalarına ve hatta bunalıma girmelerine sebep olabilmektedir. 

Bu noktada önemli olan, kadınların çevresinde bulunan kişilerin onun duygusal ihtiyaçlarına eğilerek hareket etmesi olmaktadır. Özellikle erkeklerin eşine karşı bu dönemlerde daha hassas davranarak onun sorunlarına eğilmesi faydalı olacaktır. Kadınların temelde bu tarz duygusal geçiş ve dengesizlik durumlarda eşlerinden destek görmesi oldukça önemlidir. Her kadın eşinden destek görmek ister, fakat bu tarz bir dengesizlik durumu ile karşılaşan kadınların çok daha fazla ilgi ve alaka beklemesi son derece doğaldır.


Duygusal Değişimler Nasıl Kontrol Altına Alınabilir?

Özellikle kadınlar üzerinde incelendiğinde duygusal değişimler sıklıkla rastlanabilir durumlar olarak görülmektedir.  Her insanda görülebilecek olan bu duygusal değişimlerin belli başlı nedenleri bulunmaktadır. Bu nedenler dahilinde ortaya çıkan sonuçları önlemek veya kontrol altına almak için ise kişilerin büyük bir efor sarf etmesi gerekmektedir. 

Bu tarz duygusal durumlarda kadınlar güçlü olduğunu hissetmek ister. Dengesizlik yaşanılan ve duygusal anlamda stabil kalınamayan durumlarda kadınlar için önemli olan tekrar kontrolü ele alabilecek gücü elde etmektir. Bu nedenle kafanın başka yönlere yoğunlaştırılması, kadının kendini işine ve sorumluluklarına vermesi, duygusal sorunların çözümünde sıklıkla karşılaşılan durumlardır. Bunların yapılmasının nedeni kadının hayatına devam ettiğini kanıtlama çabasına girerek güçlü olduğunu hissetmek istemesidir. 

Duygusal değişimleri kontrol altına almak isteyen kadınların temel amacı güçlü olduğunu hissetmektir. Yeniden duygusal anlamda stabil bir seviyeye erişebilen kadınların genellikle kendilerini işlerine ya da kendi hayatlarına vermiş kadınlar olduğu görülmektedir. Bu gibi duygusal değişimler sırasında iş alternatifinin yanı sıra farklı hobiler edinme ya da eğitimler alma seçenekleri de bulunmaktadır. 

Herhangi bir eğitime dahil olmak isteyen kadınların bu sebeple Eğitim Kutusu üzerinden diledikleri alandaki eğitimi alması mümkün olmaktadır. Farklı kategoriler içerisinde bulunan pek çok eğitimden faydalanarak hem sertifika sahibi olmaları hem de duygusal anlamda yaşadıkları sıkıntılarla çok daha rahat başa çıkmaları mümkündür. Vermiş olduğumuz kişisel gelişim eğitimlerinden faydalanarak huzurlu ve dingin bir dünyaya adım atabilmek mümkün olmaktadır. 

Aynı zamanda Meslek Edindirme Eğitimlerine katılarak da farklı pek çok alanda sertifika kazanarak yetkinleşmek ve bu eğitimler sonucunda meslek sahibi olmak da mümkün olmaktadır. Hem duygusal iyileşme yönünde hem de iş hayatına atılma noktasında kadınların avantaj sağlayabilmesi adına bu eğitimleri sepete ekleyip satın aldıktan sonra ömür boyu yararlanması da mümkün olmaktadır. 

Bu tip duygusal değişimler, sanılanın aksine yalnızca kadınlarda görülmez. Erkeklerde de bu tarz duygusal değişikliklerin oluştuğu dönemlere rastlanabilir. Böyle durumlarda bu durumu yadırgamak yerine yadırgamak yerine kadınların da erkeklere aynı şekilde bir hassasiyetle yaklaşması gerekmektedir. 

Kadınlar çok daha duygu odaklı canlılar olsa da erkeklerin de duygusal kimlikleri unutulmamalıdır. Her insanın temelinde duygular bulunmaktadır ve bu duyguların bazen stabil kalamadığı durumlarla karşılaşılmaktadır. Erkeklerin de eşlerinin duygusal değişim süreçlerinde strese girmesi olağandır. Bu stresi, Stres Yönetimi Eğitimi ile yönetmek ve yenmek mümkündür. 

Kadının erkeğin duygusal ihtiyaçlarının da farkında olarak ilerlemesi gerekmektedir. Erkeğin ve kadının duygusal değişimler sırasında birbirine destek olarak ilerlemesi hem duygusal anlamda bağın kuvvetlenmesini hem de duygusal anlamda rahatlamaya ve düzelmeye çok daha çabuk varılmasını sağlar. Bu tarz dönemlerden en az hasarla çıkabilmek adına kadınların da eşine saygı duyması ve onun da duygusal dünyasına eğilerek hareket etmesi gerekmektedir. 


Sosyal Medyada Paylaşın

0 Yorum

Yorum Yapın

Yorum yapabilmek için oturum açmanız gerekmektedir.