Jeoteknik Nedir? Ne İşe Yarar? Mühendisi Ne İş Yapar?
 • Mert Aylanç
 • 0 Yorum
 • 04 Ağustos 2023
 • 98

Jeoteknik Nedir? Ne İşe Yarar? Mühendisi Ne İş Yapar?

Jeoteknik Nedir? Ne İşe Yarar? Jeoteknik Mühendisi Ne Demek? Jeoteknik Mühendisi Ne İş Yapar? Jeoteknik Mühendisi Olmak İçin Gerekenler...


Jeoteknik Nedir? Ne İşe Yarar? Mühendisi Ne İş Yapar?

"Jeoteknik", zemin mekaniği veya toprak mekaniği olarak tanımlanabilir. Jeoteknik mühendislik, zeminin davranışlarını ve özelliklerini inceleyen bir mühendislik dalıdır. Zemin etüdleri sayesinde yapılacak projeler için zeminin uygunluğunu test eder ve yapıların dayanıklılığını değerlendirir. Jeoteknik, yapıların temel tasarımı ve zemin stabilitesi gibi konularda önemli bir rol oynar.


Jeoteknik Nedir, Ne İşe Yarar?

Jeoteknik, jeoloji ve mühendislik prensiplerini bir araya getiren bir disiplindir. "Jeoteknik", zemin ve yeraltı yapılarının davranışını anlamak ve mühendislik yapılarının güvenliğini sağlamak için kullanılan bir bilim ve uygulama alanıdır.


Jeoteknik, genellikle inşaat ve altyapı projelerinde önemli bir rol oynar. Aşağıdaki ana amaçlara hizmet eder:

 1. Zemin Karakterizasyonu: Jeoteknik mühendislik, zemin ve kaya formasyonlarının özelliklerini incelemek için jeolojik ve jeoteknik araştırmalar yapar. Bu, zeminin taşıma kapasitesi, dayanıklılık, deformasyon davranışı gibi özelliklerin belirlenmesini içerir.

 2. Temel Tasarımı: Yapıların temel tasarımı, jeoteknik mühendislerin yaptığı zemin etüdleri temelinde gerçekleştirilir. Temel yapıların zemine uygunluğunu ve zeminin yüklere tepkisini değerlendirir ve uygun temel tiplerini seçerler.

 3. Zemin İyileştirme: Zayıf veya istenmeyen zemin koşullarının düzeltilmesi ve güçlendirilmesi, jeoteknik mühendislerin işlevlerinden biridir. Zemin iyileştirme yöntemleri, konsolidasyon, zemin takviyesi, zemin kazancı ve zemin stabilizasyonu gibi teknikleri içerir.

 4. Zemin Stabilitesi ve Yeraltı Yapıları: Jeoteknik mühendisler, zeminin sağlamlığını değerlendirerek, toprak kaymaları, sıvılaşma gibi riskleri analiz eder ve yeraltı yapılarının güvenliğini sağlar. Ayrıca, yeraltı yapılarının tasarım ve analizini gerçekleştirirler.

 5. Geotekstil Uygulamaları: Jeoteknik mühendisler, toprak mühendisliği ve zemin stabilizasyonu için güçlendirme, drenaj ve filtreleme sistemleri tasarlar.

 6. Doğal Afetlerin Önlenmesi ve Yönetimi: Jeoteknik mühendisler, doğal afetlerin etkisini azaltmak için çalışır ve risk analizi yapar.


Jeoteknik, inşaat mühendisliği, madencilik, çevre mühendisliği ve peyzaj mimarisi gibi alanlarda önemli bir rol oynamaktadır. Yapıların dayanıklılığını ve güvenliğini artırmak, zeminin davranışını anlamak ve doğal afetlerin etkilerini azaltmak gibi konularda jeoteknik mühendislerin çalışmaları oldukça değerlidir.


Jeoteknik Mühendisi Ne Demek?

Jeoteknik mühendisleri, enerji santralleri, demiryolu, karayolları, köprüler, binalar, barajlar, limanlar ve tüneller gibi çeşitli yapıların inşa edileceği alanlar hakkında çalışma yaparlar. Bu alanlarda yapıların temel tasarımı ve zemin stabilitesi ile ilgili çalışmalar yürütürler. Amacı, inşaat yapılacak alandaki zeminin özelliklerini denetlemek ve yapıların zemine güvenli ve ekonomik bir biçimde yerleştirilmesini sağlamaktır.

Jeoteknik mühendisleri, doğal afetlere karşı dayanıklı yapılar oluşturmak ve projelerin çevresel sürdürülebilirliğini göz önünde bulundurmak gibi önemli bir rol üstlenirler. Bu şekilde, toplumun yaşam kalitesini artırmak için güvenli ve sağlam yapılar inşa edilmesine katkıda bulunurlar.


Jeoteknik Mühendisi Ne İş Yapar?

Jeoteknik mühendisi, tasarlanan binaların zemine uygunluğunu belirler. Bu uygunluk, binanın zemine uyguladığı yükten oluşturduğu gerilmeye kadar birçok etkeni kapsar. Jeoteknik mühendisinin görevleri şunlardır;

 • Binanın yapılacağı alan ile ilgili araştırma yapmak,

 • Yapılması planlanan binanın zemine olan basıncını hesaplamak,

 • Binanın zeminde oluşturacağı gerilime dair oranı belirlemek,

 • Bina için uygun olan temel tipini belirlemek ve uygun ölçüleri hesaplamak,

 • Toprak basınçları ve dayanma yapıları/istinat ile ilgili hesaplama yapmak,

 • Dayanma yapılarının zemine basıncını hesaplamak,

 • Depreme yönelik analizler yapıp, binanın çökme riskini hesaplamak,

 • Oluşabilecek riskler hakkında raporlama yapmak,

 • İnşaat sürecinde uygun olan malzemeleri belirlemek,

 • Baraj gibi yapılarda sızıntı hesaplamalarında bulunmak,

 • Barajların boyutlarını belirlemeye yönelik çalışmalar yapmak,

 • Atıkların bertaraf edilmesi ve sızdırmazlık çalışmaları için yapılan uygulamaları yürütmek.


Jeoteknik Mühendisi Olmak İçin Gerekenler

Üniversitede Jeoloji veya İnşaat Mühendisliği okuyanlar, dersleri bitirip yüksek lisans yapınca Jeoteknik Mühendisi olabilirler.


Sosyal Medyada Paylaşın

0 Yorum

Yorum Yapın

Yorum yapabilmek için oturum açmanız gerekmektedir.

Sizlere Öneriyoruz

Bu blog yazısını okuyanlar aşağıdaki eğitimleri tercih ettiler!